16 лютого 2022 р. відбулося засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування

16 лютого 2022, 18:00

16 лютого 2022 р. у форматі відеоконференції відбулося засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Комітет розглянув законопроект про водовідведення стічних вод населених пунктів (реєстр. № 6478), внесений Кабінетом Міністрів України. Метою законопроекту визначено забезпечення необхідними умовами для реалізації прав громадян на отримання якісного централізованого та нецентралізованого водовідведення при одночасному зменшенні негативного впливу стічних вод на навколишнє природне середовище. Підкомітет з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища на своєму засіданні 16.02.2022 розглянув зазначений законопроект та спільно з Мінрегіоном – розробником законопроекту, проаналізував зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. За результатами обговорення, підкомітет зазначив, що більшість зауважень Головного науково-експертного управління та інші необхідні пропозиції і зауваження можуть бути враховані під час внесення народними депутатами України пропозицій і поправок до тексту законопроекту під час його підготовки до розгляду Верховною Радою України у другому читанні. Комітет схвалив висновок та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

Комітет розглянув законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження дозвільних процедур та контролю у сфері надання соціальних послуг (реєстр. № 6419), поданий Кабінетом Міністрів України. Комітет прийняв рішення рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів внести пропозицію Верховній Раді України зазначений законопроект за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу з урахуванням зауважень Комітету.

Комітет розглянув законопроект про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України у зв’язку із запровадженням спеціального режиму господарської діяльності на території пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях (реєстр. № 6459), поданий народними депутатами України Рєпіною Е.А., Бондаренком О.В., Бакунцем П.А., Шаховим С.В. та іншими народними депутатами України. Комітет прийняв рішення рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики внести пропозицію Верховній Раді України зазначений законопроект за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

Комітет заслухав та обговорив інформацію Голови Державного агентства лісових ресурсів України про результати діяльності за 2021 рік та план роботи на 2022 рік.

У своїй доповіді Голова Держлісагентства Болоховець Ю.В. поінформував про показники лісової галузі за 2021 рік, зокрема, про відтворення лісів у рамках Програми Президента України «Зелена країна», використання лісових ресурсів та реалізацію деревини, створення нових та розширення існуючих територій і об’єктів природно-заповідного фонду, про стан галузі мисливського господарства та полювання, фінансово-економічний стан підприємств, удосконалення нормативно-правових актів лісогосподарської галузі та приведення їх у відповідність з нормами чинного законодавства. Також Болоховець Ю.В. висвітлив роботу Держлісагентства із забезпечення прозорості та цифровізації галузі, зокрема надання адміністративних послуг в онлайн-форматі. Серед завдань Держлісагентства на 2022 рік було зазначено: виконання програми Президента України «Зелена країна»; створення єдиної державної компанії у сфері лісового господарства; надання адміністративних послуг в он-лайн форматі з їх інтеграцією в державній системі «Дія»; створення та наповнення Єдиного Інтернет порталу лісової галузі; розширення існуючих потужностей та будівництво нових лісонасінєвих заводів для вирощування посадкового матеріалу із закритою кореневою системою; формування ефективного та прозорого ринку деревини; запровадження принципів наближеного до природи лісівництва; формування Державного фонду розвитку лісового і мисливського господарства, запровадження єдиного лісового податку.

Під час обговорення Голова Держлісагентства відповів на запитання народних депутатів України, зокрема заступника голови Комітету Криворучкіної О.В., голови підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр Якименка П.В., голови підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду Овчинникової Ю.Ю., голови підкомітету з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища Прощука Е.П., членів Комітету Лабунської А.В. та Матусевича О.Б. До обговорення долучився представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відповів на запитання Голови Комітету. Щодо продажу необробленої деревини Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ільїн А. В. зазначив, що відповідно до чинного законодавства продукція має бути стандартизована і продаватись лише через ліцензовані товарні біржі, як це передбачено новою редакцією Закону України “Про товарні біржі”. Він відмітив, що обсяг торгів по необробленій деревині складає 6,2 % від інших торгів, які здійснюються через ліцензовані товарні біржі. За результатами розгляду Комітет прийняв рішення взяти до відома інформацію Голови Державного агентства лісових ресурсів України про результати діяльності за 2021 рік та план роботи на 2022 рік і надав відповідні доручення щодо підготовки рекомендацій Держлісагентству.

Комітет заслухав та обговорив інформацію про лист Державного агентства водних ресурсів України щодо включення народних депутатів України до складу колегії. Держводагентство у своєму листі зазначило, що відповідно до наказу Держводагентства від 01.11.2019 № 656 колегія втратила чинність. У разі утворення колегії Держводагентство врахує рекомендації Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування і включить до її складу представників Комітету. При Держводагентстві функціонує громадська рада, яка сприяє врахуванню Держводагентством громадської думки при прийнятті управлінських рішень у галузі водного господарства.

Комітет взяв до відома лист і заяву заступника Голови Комітету, народного депутата України Маріковського О.В.

Також Комітет прийняв рішення звернутися до Комітету з питань бюджету щодо погодження спрямування коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами на виконання робіт та заходів за бюджетною програмою КПКВК 2708090 “Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу “Вектор” та експлуатація його об’єктів”.

Окрім цього Комітет прийняв рішення звернутися до Комітету з питань економічного розвитку з пропозицією прискорити розгляд законопроекту про внесення змін до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» щодо відновлення перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання на території проведення антитерористичної операції (реєстр. № 2764 від 16.01.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., Шаховим С.В., Якименком П.В.

До початку публікації

http://komekolog.rada.gov.ua/news/main_news/75755.html

***

https://www.openforest.org.ua/195807/

Loading