Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 березня 2021 р. N 276-р

Київ

Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2021 рік (далі – план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:

виконання плану дій в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2021 рік;

розроблення у двотижневий строк деталізованих заходів, якими передбачатиметься поетапне виконання завдань, визначених планом дій, та внесення їх до електронної системи моніторингу і контролю його виконання;

супроводження у Верховній Раді України законопроектів, спрямованих на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. N 471, згідно з переліком, що додається;

погодження протягом 10 днів проектів актів, розроблених на виконання плану дій;

включення інформації про виконання плану дій до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.

3. Секретаріатові Кабінету Міністрів України забезпечити організацію моніторингу виконання плану дій на єдиному веб-порталі електронного урядування.

Перенесення строку виконання завдання у межах календарного року або зміна відповідального виконавця здійснюється за рішенням урядового комітету відповідно до пропозицій, поданих Секретаріатові Кабінету Міністрів України відповідальним виконавцем із зазначенням підстав такої зміни.

Пропозиції щодо виключення, уточнення змісту кроку та/або індикатора подаються відповідальними виконавцями Секретаріатові Кабінету Міністрів України для розгляду таких пропозицій у разі доцільності на засіданні Кабінету Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

Інд. 80

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. N 276-р

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

КрокиВідповідальні за виконанняСтрокІндикатор виконанняОчікувані результати
1. Шлях до Європи (Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України)
1.1. Європейська інтеграція
1. Проведення Восьмого засідання Ради асоціації Україна – ЄСУрядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади
груденьпроведено засідання Ради асоціації Україна – ЄС (м. Брюссель) з ухваленням підсумкового спільного документа
узгоджено підтримку з боку ЄС України у реалізації її курсу на європейську інтеграцію, поглиблення економічної і секторальної інтеграції та сприяння у процесі впровадження реформ
підтвердження пріоритетів порядку денного Україна – ЄС, закріплених у спільному підсумковому документі Двадцять третього саміту Україна – ЄС; визначення подальших кроків щодо реалізації зазначених пріоритетів у 2022 році
2. Розроблення плану заходів щодо оновлення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію)Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
квітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українионовлення Угоди про асоціацію шляхом забезпечення ефективної координації роботи органів виконавчої влади
3. Розроблення механізму оновлення Угоди про асоціаціюВіце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
центральні органи виконавчої влади
квітеньзатверджено положення про консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України щодо координації євроінтеграції, до завдань якого віднесені питання, пов’язані з оновленням Угоди про асоціаціюстворення консультативно-дорадчого органу для міжвідомчого діалогу з бізнесом та громадянським суспільством щодо питань оновлення Угоди про асоціацію
4. Оновлення додатка XVII “Нормативно-правове наближення” до Угоди про асоціаціюМінекономіки
Мінцифри
груденьузгоджено сторонами проект Рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складіформування оновлених переліків та графіків адаптації законодавства ЄС у сфері послуг
5. Започаткування переговорів стосовно скасування ввізного мита у торгівлі між Україною та ЄС в рамках пункту 4 статті 29 Угоди про асоціаціюМінекономікигруденьподано Президентові України проект розпорядження
проведено переговори
збільшення обсягів експорту української продукції на ринок ЄС
6. Проведення попередньої оціночної місії ЄС стосовно укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі – Угода АСАА) за пріоритетними секторами промислової продукціїМінекономікивересеньпроведено експертами ЄС попередню оцінку інфраструктури якості України до укладення Угоди АСААпідвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників; збільшення обсягів експорту вітчизняної продукції у пріоритетних секторах промислової продукції
7. Формування спільної дорожньої карти Україна – ЄС щодо подальшого розвитку торговельно-економічних зв’язків та нівелювання негативного впливу від заходів, вжитих на рівні окремих держав – членів ЄС в умовах боротьби з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2Мінекономікигруденьрозроблено позиційний документ
досягнуто двосторонніх домовленостей в рамках Комітету асоціації у торговельному складі
формування ключових напрямів взаємодії з ЄС щодо подальшого розвитку торговельно-економічних зв’язків
8. Участь України в ініціативі Європейської Комісії “Європейська Зелена Угода (European Green Deal)”Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Міндовкілля
Міненерго
Мінекономіки
Мінінфраструктури
Мінрегіон
груденьпитання Європейської Зеленої Угоди (European Green Deal) включено в спільний підсумковий документ за результатами засідання Ради асоціації
проведено консультації з ЄС та започатковано структурований діалог Україна – ЄС
проведено засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії “Європейський зелений курс”
формування ключових напрямів взаємодії з ЄС з питань щодо декарбонізації економіки, зменшення обсягу викидів, охорони навколишнього природного середовища та протидії зміни клімату
9. Укладення Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простірМінінфраструктури
МЗС
Державіаслужба
груденьпідписано Угодузабезпечення поступового формування спільного авіаційного простору між Україною та ЄС і його державами – членами
10. Розширення співпраці України та ЄС у сфері цифрової економіки з метою інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄСМінцифри
МЗС
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
квітеньузгоджено з ЄС дорожню карту з інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄСстворення умов для інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС
серпеньоновлено план заходів з виконання Угоди про асоціацію відповідно до оновлених Доповнення XVII-3 до Угоди про асоціацію та Дорожньої карти інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС
11. Підписання адміністративних домовленостей між Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) та органами державної влади України, залученими до механізму координації взаємодії органів державної владиДержаудитслужба
МВС
Національна поліція
Мінфін
МЗС
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів України про виконання Держаудитслужбою функції Національного контактного пункту з організації взаємодії з OLAF та ЄСАналагодження застосування інструментів надання взаємної адміністративної допомоги та правової підтримки у здійсненні заходів із запобігання та боротьби з шахрайством, корупцією та іншою незаконною діяльністю з коштами ЄС
травеньзатверджено порядки оперативної взаємодії з Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) державними органами України, задіяними у здійсненні контролю за використанням коштів міжнародної технічної допомоги та ефективністю реалізації проектів
підписано угоди (меморандуми) про співробітництво між відповідними державними органами України та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF)
12. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами ЄСМВС
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
ДФС
Держаудитслужба
Держфінмоніторинг
Національна поліція
СБУ (за згодою)
Офіс Генерального прокурора (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення відповідно до вимог ЄС системи захисту фінансових інтересів під час реалізації програм/проектів, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів, джерелом надходження яких є бюджет ЄС
13. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо захисту послуг, що базуються або складаються з умовного доступуМінекономікилипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектприведення у відповідність з нормами ЄС системи захисту послуг, що базуються або складаються з умовного доступу; забезпечення належного функціонування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
14. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приведення деяких законів України у відповідність із Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”Антимонопольний комітет (за згодою)квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектврегулювання правил надання державної допомоги відповідно до правил ЄС
15. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)МОЗ
МВС
Мінфін
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектрозширення участі України у співробітництві в рамках Ради Європи щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та створення додаткових можливостей для залучення міжнародної технічної допомоги, вивчення та запровадження міжнародного досвіду у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків
16. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про боротьбу з проявами дискримінаціїМВС
Національна поліція
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектуніфікація термінології, пов’язаної з використанням терміна “нетерпимість”, виключення із статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка стосується кримінальної відповідальності за дискримінацію (пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками), з внесенням відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, транссексуальність, інвалідність, мова
1.2. Євроатлантична інтеграція
17. Підготовка пропозицій щодо направлення національного персоналу для участі України в Місії НАТО в Республіці ІракМЗС
Міноборони
квітеньподано до Ради національної безпеки і оборони України проект Указу Президента Українирозвиток і поглиблення відносин стратегічного партнерства України із Сполученими Штатами Америки, державами – членами НАТО, а також співробітництво з Республікою Ірак
18. Започаткування створення національної системи стійкості, визначення суб’єктів забезпечення стійкості та державного органу, відповідального за реалізацію державної політики у сфері захисту та запобігання загрозам усіх видівУрядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів Українитравеньприйнято нормативно-правовий актформування дієвого механізму, який включатиме етапи оцінки ризиків, планування / навчань, узгоджені протоколи реагування на кризову ситуацію та відновлення до початкового стану
19. Посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади щодо фахового супроводу процесів євроатлантичної інтеграції та співробітництва України із стороною НАТОУрядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів Україничервеньрозроблено та затверджено типове положення про структурний підрозділ з питань євроатлантичної інтеграції України
розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо щорічного визначення потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у фахівцях з питань євроатлантичної інтеграції та їх професійному навчанні
розроблено та затверджено сучасні практико-орієнтовані програми професійного навчання з питань євроатлантичної інтеграції України та з питань розроблення, моніторингу виконання і підготовки звітної інформації за результатами виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО за методикою “Управління, орієнтоване на результат”
покращення кадрового забезпечення процесів євроатлантичної інтеграції в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади; підвищення рівня професійної компетентності фахівців сектору безпеки і оборони України за сучасними практико-орієнтованими програмами професійного навчання
20. Формування та зміцнення міжнародної підтримки з метою наближення України до отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) та подальшої реалізації євроатлантичних прагнень УкраїниМЗСгруденьпроведено різнорівневі цілеорієнтовані засідання Комісії Україна – НАТО
доведено до союзників позицію та перелік тез з об’єктивними аргументами за надання Україні ПДЧ
врахування інтересів України в оновленій Стратегічній концепції НАТО-2030; виголошення союзниками чіткої позиції щодо часових рамок та передумов надання Україні ПДЧ
1.3. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
21. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)Мінсоцполітики
Мін’юст
МЗС
квітеньподано до Верховної Ради України законопроектратифікація Стамбульської конвенції
22. Розроблення нормативно-правових актів у сфері безпеки і оборони щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктомМіноборониквітеньприйнято акти Кабінету Міністрів Україниформування інституційної спроможності сектору безпеки і оборони України стосовно фахівців з питань гендерної політики; вдосконалення процедури антикризового управління в багатонаціональних військових операціях та миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки завдяки гендерному компоненту
23. Затвердження типової програми для постраждалих осіб, а також удосконалення типової програми для кривдників з визначенням особливостей проходження такої програми дітьми-кривдникамиМінсоцполітики
МВС
Національна поліція
липеньвидано наказ Мінсоцполітикизабезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству
24. Розбудова мережі притулків для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статіМінсоцполітики
Нацсоцслужба
обласні,
Київська міська держадміністрації
листопадвідкрито не менше 20 притулків відповідно до потреб громадзабезпечення осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі спеціалізованою допомогою
25. Розроблення та включення до нормативно-правових актів сектору безпеки та оборони України положень щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовцівМіноборони
МВС
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Національна гвардія
Адміністрація Держприкордонслужби
Держспецтрансслужба
Управління державної охорони (за згодою)
інші утворені відповідно до законів військові формування
листопадприйнято відповідні нормативно-правові актиформування інституційної культури серед військовослужбовців щодо недопущення проявів дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці; вдосконалення механізму запобігання та реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців
26. Розроблення та затвердження методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освітиМОНжовтеньвидано наказ МОНзабезпечення проведення гендерного аудиту
27. Розроблення та затвердження методології моніторингу та оцінки інклюзивності об’єктів житлового та громадського призначення з урахуванням гендерного аспектуМінрегіон
Мінсоцполітики
Мінінфраструктури
МОЗ
МОН
інші центральні органи виконавчої влади
Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації
громадські об’єднання осіб з інвалідністю
(за згодою)
листопадприйнято акт Кабінету Міністрів Українистворення нормативно-правових підстав для моніторингу інклюзивності об’єктів житлового та громадського призначення з урахуванням гендерного аспекту
2. Мінцифри (Віце-прем’єр-міністр України)
2.1. Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація
28. Забезпечення доступу громадян і бізнесу до якісних та зручних публічних послуг, їх оптимізації та переведення найбільш популярних в електронну формуМінцифри
інші центральні органи виконавчої влади
груденьздійснено оптимізацію 10 публічних послуг шляхом реінжинірингу процедури їх надання
доступно не менше 100 адміністративних послуг в електронній формі на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг “Портал Дія”, зокрема 10 послуг, що надаються в автоматичному режимі (без участі працівників суб’єктів надання публічних послуг)
забезпечення доступності та зручності електронних послуг для фізичних та юридичних осіб
29. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо імплементації законодавства ЄС та визначення переліку адміністративних послуг, що надаються територіальним органом МВСМВСгруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвиконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань (імплементація норм Директиви 2006/126/ЄС в національне законодавство);
наділення центрів надання адміністративних послуг повноваженнями щодо реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та видачі посвідчення водія;
реєстрація сільськогосподарської техніки та видача посвідчень тракториста-машиніста територіальним органом МВС; додержання вимог Закону України “Про адміністративні послуги”
30. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо можливості зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків під час оформлення паспорта громадянина України фізичним особам від 14 до 18 роківМВС
ДМС
травеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українинадання адміністративної послуги без необхідності відвідання громадянином України ДПС
31. Проведення аналізу результатів реалізації експериментальних проектів у сфері реєстрації місця проживання шляхом подання заяви в електронній формі та розроблення і подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” та інших нормативно-правових актівМВС
ДМС
Мінцифри
липеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектздійснення реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб на території України шляхом подання заяв в електронній формі, зокрема за декларативним принципом, з урахуванням забезпечення непорушності прав власника
груденьподано Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації експериментальних проектів у сфері реєстрації місця проживання
32. Удосконалення механізму провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, забезпечення внесення до Єдиного державного реєстру транспортних засобів повної та достовірної інформації про транспортні засоби, які надійшли до суб’єктів господарювання для їх подальшої реалізації, спрощення порядку реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів фізичними та юридичними особамиМВСквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українинедопущення фактів шахрайства та фальсифікації під час надходження до суб’єктів господарювання транспортних засобів, зменшення ризику придбання транспортного засобу за наявності накладених на нього або його власника обтяжень; приведення найменування послуги, яка надається сервісними центрами МВС, у відповідність із законодавством
33. Проведення аналізу результатів реалізації експериментальних проектів та подання відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів УкраїниМінцифрилипеньподано інформацію щодо стану реалізації проектівстворення передумов для нормативно-правового регулювання відповідних суспільних відносин після закінчення реалізації експериментальних проектів
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект щодо забезпечення доступу громадян до електронних послуг
34. Створення Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послугМінцифривересеньстворено Національну веб-платформу центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія)впровадження кращих практик надання адміністративних послуг та підвищення якості надання адміністративних послуг
35. Створення системи онлайн-моніторингу та оцінки якості надання адміністративних послугМінцифритравеньприйнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та показників такого моніторингупідвищення якості надання адміністративних послуг з метою забезпечення високого рівня задоволеності українців
червеньнаповнено та актуалізовано реєстр центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів, віддалених робочих місць
липень200 центрів надання адміністративних послуг підключено до системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг
груденьопубліковано результати моніторингу системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг
36. Розвиток і розширення мережі центрів надання адміністративних послугМінцифри
інші центральні органи виконавчої влади
облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
квітеньзатверджено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послугрозширено мережу центрів надання адміністративних послуг та покращено доступ до адміністративних послуг
травеньприйнято акт Кабінету Міністрів України щодо критеріїв територіальної доступності центру надання адміністративних послуг
груденьзабезпечено координацію виконання плану утворення центрів надання адміністративних послуг міськими, селищними радами, що здійснюють свої повноваження в населених пунктах – адміністративних центрах районів (станом на 1 січня 2020 р.), та ліквідації центрів надання адміністративних послуг, утворених при райдержадміністраціях
37. Збільшення кількості послуг, що надаються у центрах надання адміністративних послугМінцифри
інші центральні органи виконавчої влади
облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
травеньприйнято акт Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послугзбільшення кількості послуг, які надаються у центрах надання адміністративних послуг
груденьзабезпечено збільшення переліку послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг
38. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 і від 30 листопада 2016 р. N 867”Мінцифриквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипідвищення рівня відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
39. Забезпечення ефективної роботи онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та окремих її сервісівМінцифрилипеньрозроблено та проведено тестування онлайн-платформи для взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільствазабезпечення доступу громадян до єдиної онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства, на якій надано можливість участі в електронних консультаціях, подання електронних звернень, запитів та електронних петицій, доступу до інших інструментів електронної демократії та актуальної контактної інформації органів виконавчої влади
липеньприйнято акт Кабінету Міністрів України
листопадстворено та розпочато роботу функціональних модулів:
контакти органів виконавчої влади;
ініціатива “Партнерство “Відкритий Уряд”;
сприяння розвитку громадянського суспільства; інформаційна база заінтересованих сторін;
рекомендації та кращі практики;
публічні звіти керівників органів виконавчої влади;
громадська експертиза; конкурси проектів інститутів громадянського суспільства
40. Запровадження послуги віддаленого кваліфікованого електронного підпису із зберіганням особистих ключів у сховищі надавача електронних довірчих послуг та з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія”Мінцифрижовтеньстворено можливість через мобільний додаток отримати віддалений кваліфікований електронний підпис із зберіганням особистих ключів у сховищі надавача електронних довірчих послугнадання громадянам можливості отримати кваліфікований електронний підпис швидко та зручно, без особистого відвідування кваліфікованого надавача довірчих послуг
41. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послугМінцифриквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення державного регулювання використання електронних довірчих послуг, створення сприятливих умов для надання та отримання послуг електронної ідентифікації
42. Розвиток електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсівМінцифри
інші центральні органи виконавчої влади
липеньприйнято акт Кабінету Міністрів України щодо удосконалення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (внесено зміни в постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. N 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів”)запровадження електронної взаємодії між електронними інформаційними ресурсами, засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (“Трембіта”), зокрема підключення та розвиток інтероперабельності державних реєстрів протягом 2021 року
груденьукладено нові договори про інформаційну взаємодію, запроваджено інформаційну взаємодію із не менше ніж 25 державними електронними інформаційними ресурсами
43. Забезпечення налагодження роботи електронних реєстрів шляхом створення платформи для побудови великих майстер-реєстрівМінцифри
Мінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
жовтеньрозроблено платформу для побудови великих майстер-реєстрів та введено в тестову експлуатаціюздійснення ефективної роботи електронних реєстрів шляхом створення платформи побудови великих майстер-реєстрів
44. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приведення окремих актів законодавства України у відповідність із Законом України “Про публічні електронні реєстри”Мінцифрипісля прийняття Закону України “Про публічні електронні реєстри” (реєстраційний номер 2110)подано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектуніфікація функціонування державних реєстрів з метою електронного обміну інформацією, визначення єдиного термінологічного апарату, єдиних вимог до створення, обміну, зберігання, виправлення та формату даних та інформації, що містяться в реєстрах, а також їх технічної та семантичної інтероперабельності
45. Забезпечення розвитку електронної ідентифікації фізичних і юридичних осіб у державних інформаційно-телекомунікаційних системахМінцифри
Мін’юст
МВС
ДМС
ДПС
травеньстворено можливість для верифікації відомостей, передачі та отримання даних щодо фізичних осіб та представників юридичних осіб, які є користувачами інформаційно-технічних систем, підключених до інтегрованої системи електронної ідентифікації, шляхом забезпечення електронної взаємодії інтегрованої системи електронної ідентифікації з державними реєстрами, які містять зазначені відомостізабезпечення можливості відкриття в режимі он-лайн рахунків для фізичних та юридичних осіб
листопадпідключено не менше 100 інформаційно-телекомунікаційних систем до інтегрованої системи електронної ідентифікації
46. Забезпечення подальшого розвитку сфери відкритих данихМінцифрилипеньрозроблено та забезпечено функціонування Національного центру компетенцій у сфері відкритих даних “Дія.Відкриті дані”сприяння поширенню знань про відкриті дані, популяризація використання сервісів на основі відкритих даних, спрощення доступу громадян до публічної інформації, полегшення процесу оприлюднення наборів відкритих даних розпорядниками
листопадмодернізовано програмне забезпечення Єдиного державного веб-порталу відкритих даних
2.2. Інформатизація суспільства
47. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації”Мінцифрилипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектусунення неузгодженостей у нормативно-правовому регулюванні щодо повноважень суб’єктів Національної програми інформатизації, удосконалення механізмів формування зазначеної Програми, управління державною сферою інформатизації та наявними ресурсами
48. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів з розвитку широкосмугового доступу до Інтернету в УкраїніМінцифриквітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українизапровадження ефективної державної політики, спрямованої на створення умов для розвитку мережі широкосмугового доступу до Інтернету з урахуванням потреб суспільства та державних органів
49. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. N 815, стосовно переведення телебачення з діапазону 700 МГц до іншого можливого діапазону, зміни призначення частот для мобільних операторівМінцифри
Мінінфраструктури
Міненерго
НКРЗІ (за згодою)
Український державний центр радіочастот (за згодою)
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українирозподілення та використання радіочастот відповідно до потреб користувачів
50. Розширення широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевостіМінцифриквітеньзатверджено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розширення широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевостізабезпечення підключення соціальних закладів у сільській місцевості до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с
липеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів України про надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
листопадпідключено до Інтернету не менше 1000 соціальних закладів у сільській місцевості
2.3. Сприяння розвитку ІТ-бізнесу
51. Розроблення проектів актів законодавства для забезпечення реалізації Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”Мінцифри
Держфінмоніторинг
у двомісячний строк після прийняття Закону України “Про віртуальні активи” (реєстраційний номер 3637)видано накази Мінцифризапобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з використанням діяльності та/або операцій, пов’язаних з обігом віртуальних активів
52. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції проекту Закону України щодо розвитку штучного інтелектуМінцифри
Мінфін
МОН
МОЗ
Міноборони
Мінекономіки
квітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українивизначення напрямів, механізму, умов розвитку штучного інтелекту
53. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в УкраїніМінцифри
інші центральні органи виконавчої
влади
квітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українивизначення заходів з метою досягнення таких цілей:
створення сприятливих умов для поширення та підвищення якості наукових досліджень у галузі штучного інтелекту, досягнення Україною провідних позицій у світовому науковому середовищі у галузі штучного інтелекту;
оптимізація діяльності суб’єктів господарювання, скорочення витрат, здобуття конкурентної переваги, зростання прибутку від впровадження та споживання інновацій, збільшення продуктивності у результаті автоматизації процесів та посилення наявних трудових ресурсів за допомогою технологій штучного інтелекту;
структурне впровадження технологій штучного інтелекту в національній системі кібербезпеки, посилення спроможностей її суб’єктів;
виявлення потенційно небезпечної інформації; підвищення якості управлінських рішень, поліпшення якості адміністративних послуг, які надаються громадянам та бізнесу, зменшення корупційного впливу
2.4. Цифрова грамотність українців
54. Покращення цифрових навичок, вмінь користуватися публічними цифровими гаджетами та Інтернетом для різних категорій громадян, а також підвищення рівня цифрової компетентності державних службовців, лікарів та вчителівМінцифри
МОН
МКІП
облдержадміністрації
листопадстворено та відкрито доступ на онлайн-платформі “Дія. Цифрова освіта” до 12 нових освітніх серіалів з цифрової грамотності
проведено навчання 1000 кваліфікованих тренерів; працює 1500 тренерів, які навчають цифровій грамотності різні верстви населення особисто та через Інтернет
проведено інформаційні кампанії з метою мотивації українців різного віку в здобутті цифрових навичок
створення можливості для опанування цифрових навичок у зручній та доступній формі шляхом перегляду освітніх серіалів з цифрової грамотності та навчання за допомогою кваліфікованих тренерів
3. Мінреінтеграції (Віце-прем’єр-міністр України)
3.1. Підтримка громадян, що постраждали від конфлікту
55. Спрощення процедури встановлення особи під час отримання паспорта громадянина України внутрішньо переміщеними особами та мешканцями тимчасово окупованих територійМВС
ДМС
Мінреінтеграції
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизбільшення кількості внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій, які отримують паспорти України та офіційно працевлаштовуються
56. Підписання Грантової та Проектної Угоди між Кабінетом Міністрів України (в особі Мінреінтеграції та Держмолодьжитла) і Кредитною установою для відбудови (KfW)Мінреінтеграціїлипеньпідписано Грантову та Проектну Угоду
розроблено у співпраці з Кредитною установою для відбудови (KfW) та Держмолодьжитлом механізм надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам
прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку використання грантових коштів, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), для надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам
отримання 25,5 млн. євро для реалізації проекту “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”;
започаткування механізму надання кредитів на придбання житла внутрішньо переміщеними особами в рамках реалізації проекту “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб”; отримання 340 сім’ями з числа внутрішньо переміщених осіб пільгових іпотечних кредитів
57. Забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході УкраїниМінреінтеграціїтравеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українизбільшення кількості територіальних громад, які отримали субвенцію з державного бюджету для вирішення питання щодо житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб
протягом рокузабезпечено тимчасовим житлом не менше 325 сімей
з числа внутрішньо переміщених осіб
58. Забезпечення виплати грошової компенсації постраждалим особам, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської ФедераціїМінреінтеграціїпротягом рокуотримано грошову компенсацію більш як 380 особаминадання державної підтримки постраждалим особам, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації
59. Здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, та членів їх сімейМінреінтеграціїквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення підтримки осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях, зокрема після їх звільнення, а також підтримки членів сімей таких осіб шляхом виплати бюджетних коштів у розмірі, встановленому законодавством
протягом рокуотримано кошти не менш як 120 особами, що позбавлені особистої свободи, для забезпечення надання професійної правової допомоги, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням
отримано одноразову грошову допомогу не менш як 100 особами після звільнення та повернення таких осіб на територію України
здійснено виплати державних стипендій імені Левка Лук’яненка особам, яким їх призначено відповідно до Указу Президента України від 7 грудня 2018 р. N 417 “Про державні стипендії імені Левка Лук’яненка”
60. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для кримськотатарського народу та інших пільгових категорій громадян України”Мінреінтеграції
МЗС
червеньподано до Верховної Ради України законопроектзабезпечення житлом орієнтовно 500 сімей кримських татар, які внаслідок тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя були змушені залишити місце свого постійного проживання, та інших пільгових категорій громадян України
61. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про захист прав мирних (цивільних) громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації”Мінреінтеграції
Мінсоцполітики
МОН
Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення термінів, які застосовуються для фіксації випадків (фактів) порушень майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб;
визначення процедури реагування на випадки (факти) порушень майнових та немайнових прав фізичних та юридичних осіб;
визначення установи, що здійснюватиме збір та фіксацію випадків (фактів) порушень майнових та немайнових прав;
забезпечення додаткових гарантій у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб;
забезпечення захисту прав дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на позачергове зарахування та переведення до державних і комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти
62. Формування середньострокової політики щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб на основі захисту конституційних прав та залучення внутрішньо переміщених осіб до всіх складових суспільного життяМінреінтеграціїлипеньсхвалено стратегію та затверджено план заходів з її реалізаціїсприяння соціально-економічній інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень для реалізації та захисту їх прав, свобод і законних інтересів, підвищення рівня їх самодостатності та незалежності з урахуванням інтересів приймаючих територіальних громад; налагодження ефективної взаємодії внутрішньо переміщених осіб з приймаючими територіальними громадами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства, результатом якого є досягнення соціальної єдності
3.2. Реінтеграція тимчасово окупованих територій
63. Розроблення та затвердження плану заходів щодо узгодження дій державних органів щодо захисту державних активів на тимчасово окупованих територіях УкраїниМінреінтеграції
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
Державне управління справами (за згодою)
СБУ (за згодою)
Офіс Генерального прокурора (за згодою)
інші державні органи (за згодою)
жовтеньвидано наказ Мінреінтеграціїзабезпечення захисту державних активів на тимчасово окупованих територіях України
груденьподано Кабінетові Міністрів України звіт про результати виконання плану заходів
64. Здійснення заходів щодо будівництва залізничної лінії, яка з’єднає колію Лантратівка – Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею УкраїниМінреінтеграції
Мінінфраструктури
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
Луганська облдержадміністрація
органи місцевого самоврядування (за згодою)
листопадзатверджено техніко-економічне обґрунтування проекту будівництва “Будівництво залізничної лінії, яка з’єднає ділянку Лантратівка – Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України”
прийнято акт Кабінету Міністрів України щодо залучення кредитного фінансування
покращення залізничного сполучення за напрямом Лантратівка – Кіндрашівська-Нова;
з’єднання колії Лантратівка – Кіндрашівська-Нова із залізничною мережею України
65. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей та плану заходів щодо її реалізації”Мінреінтеграціїлипеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українистворення умов для безпечної реінтеграції осіб до залишеного місця проживання на територіях Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади здійснюють свої повноваження
66. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про запровадження експерименту щодо створення території пріоритетного розвитку на території Донецької та Луганської областей”Мінреінтеграції
Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
травеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектформування випереджаючого розвитку Донецької та Луганської областей, що дасть змогу створити комфортні умови проживання, забезпечити самореалізацію та розвиток громадян, підвищення якості їх життя у регіоні;
визначення особливого порядку розв’язання господарських та інвестиційних спорів, що виникатимуть на деокупованих територіях в процесі відбудови інфраструктури;
створення умов для невідкладного реагування Кабінетом Міністрів України на наявні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, спричинені недружніми діями інших держав
67. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” щодо перерозподілу частки податкових надходжень між державним та місцевим бюджетами, особливостей оподаткування та сплати мита на територіях пріоритетного розвитку Донецької та Луганської областейМінреінтеграції
Мінфін
травеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення правових норм щодо можливості перерозподілу частки податкових надходжень між державним та місцевими бюджетами на територіях Донецької та Луганської областей
68. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України” щодо перерозподілу частки податкових надходжень між державним та місцевим бюджетами, особливостей оподаткування та сплати мита на територіях пріоритетного розвитку Донецької та Луганської областейМінреінтеграції
Мінфін
травеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення особливих умов оподаткування з одночасним забезпеченням принципу збалансованості бюджету, зокрема можливості спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний капітал
69. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України” щодо перерозподілу частки податкових надходжень між державним та місцевим бюджетами, особливостей оподаткування та сплати мита на територіях пріоритетного розвитку Донецької та Луганської областейМінреінтеграції
Мінфін
травеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення особливих умов оподаткування митом для провадження інвестиційно-інноваційної діяльності на територіях Донецької та Луганської областей
70. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про державну політику перехідного періоду та процедури перехідного періоду”Мінреінтеграціїквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення засад та принципів перехідного періоду, пріоритетів та етапів реінтеграції тимчасово окупованих територій, основних підходів перехідного правосуддя (правосуддя перехідного періоду), порядку перегляду або відновлення цивільних, кримінальних та адміністративних проваджень, які розглядалися окупаційними адміністраціями та окупаційними судовими органами, порядку визнання/верифікації окремих правочинів, укладених під час тимчасової окупації, засад повернення законним власникам майна, незаконно відчуженого в період збройного конфлікту, у разі можливості такого повернення, а також визначення статусу майна, яке було правомірно набуте під час тимчасової окупації і не було зареєстровано належним чином відповідно до законодавства України, механізму виконання/верифікації майнових (боргових) зобов’язань, що виникли на тимчасово окупованих територіях України або пов’язані із тимчасовою окупацією;
уніфікація підходів держави до врегулювання міжнародного збройного конфлікту;
врегулювання питання передачі майна, що використовується для функціонування контрольних пунктів в’їзду/виїзду у Донецькій та Луганській областях;
удосконалення механізму відновлення розпочатих до тимчасової окупації кримінальних проваджень, матеріали яких залишилися на тимчасово окупованих територіях, та механізму вирішення справ у разі неможливості їх відновлення
71. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про відповідальність за правопорушення, вчинені під час тимчасової окупації території України”Мінреінтеграціїлипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення порядку та критеріїв застосування процедури притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини, злочини проти людяності, грубі порушення прав людини, а також інші кримінальні правопорушення, що скоєні в період збройного конфлікту;
встановлення законодавчих підстав застосування після деокупації амністії до громадян України, які були учасниками незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях та/або причетні до бойових дій, які не вчиняли воєнних злочинів, злочинів проти людяності, грубих порушень прав людини, тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи, злочинів проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;
визначення категорії громадян України, які підпадають під процедуру люстрації, зокрема керівників з окупаційної адміністрації Російської Федерації, а також суддів, працівників правоохоронних органів, які виконували свої обов’язки на тимчасово окупованих територіях України
72. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у сфері будівництва обласної лікарні в м. Сєвєродонецьку”Мінреінтеграції
МЗС
червеньподано до Верховної Ради України законопроектстворення правових підстав для будівництва нової лікарні на 320 ліжкомісць в Луганській області
73. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про співробітництво у сфері реконструкції мереж водопостачання в Луганській області”Мінреінтеграції
МЗС
червеньподано до Верховної Ради України законопроектстворення правових підстав для відновлення та модернізації систем водопостачання та водовідведення в Луганській області
74. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект “Будівництво залізничного сполучення за напрямком Попасна – Сватове – Куп’янськ”) між Україною та Європейським інвестиційним банком” (або іншою міжнародною фінансовою установою)”Мінреінтеграції
МЗС
червеньподано до Верховної Ради України законопроектстворення правових підстав для залучення кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку з метою з’єднання Луганської області залізничним сполученням із загальною мережею залізниць на території України
75. Актуалізація положень Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N 1071Мінреінтеграціїтравеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українисприяння розвитку адміністративно-територіальних одиниць шляхом підвищення спроможності територіальних громад та врахування нагальних специфічних потреб східних регіонів, забезпечення захисту прав громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації
76. Спрощення процедури отримання дозволу на в’їзд на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзд з неї для категорій іноземців, що провадять журналістську або правозахисну діяльність, зокрема надання можливості подання в електронній формі клопотання для подальшого оформлення посвідки на тимчасове проживання в УкраїніМінреінтеграції
Мінцифри
МВС
ДМС
вересеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення спрощеного доступу іноземних громадян на тимчасово окуповані території України для провадження журналістської або правозахисної діяльності
77. Облаштування контрольних пунктів в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, удосконалення необхідної інфраструктури для громадян України, які перетинають лінію розмежуванняМінреінтеграції
державне підприємство “Реінтеграція та відновлення” (за згодою)
Мінінфраструктури
Укравтодор
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
Донецька, Луганська, Херсонська облдержадміністрації
груденьстворено сервісні зони на чотирьох контрольних пунктах в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, в яких обладнані приміщення для надання банківських, поштових, медичних, соціальних послуг та центрів надання адміністративних послугпокращення умов перетину лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях, адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим та м. Севастополем на чотирьох контрольних пунктах в’їзду/виїзду
3.3. Мир та діалог
78. Розроблення та затвердження плану заходів щодо інформаційної інтеграції УкраїниМінреінтеграції
МКІП
червеньвидано наказ Мінреінтеграції щодо затвердження плану заходівстворення єдиного комплексного документа, на основі якого буде формуватися інформаційний захист суверенітету України
груденьподано Кабінетові Міністрів України звіт про результати виконання плану заходів
79. Розроблення та впровадження технічних рішень для розширення покриття наземним (аналоговим та цифровим) ефірним сигналом українських мовників, відновлення радіомовлення в діапазоні середніх хвиль, зокрема на територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них прикордонних територіяхМінреінтеграції
МКІП
Концерн РРТ (за згодою)
АТ “НСТУ” (за згодою)
державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (за згодою)
серпеньрозширено покриття теле-, радіомовлення на територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них прикордонних територіяхзабезпечення доступу до аналогових та цифрових ефірних українських мовників, українського радіомовлення, зокрема в діапазоні середніх хвиль, населення, яке проживає на територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них прикордонних територіях
80. Розширення території покриття сигналом телеканалу “Дом”Мінреінтеграціїгруденьзбільшено на 13 відсотків порівняно з 2020 роком виробництво телерадіопрограм державним підприємством “Мультимедійна платформа іномовлення України”
збільшено на 40 відсотків порівняно з 2020 роком обсяг трансляції телерадіопрограм державним підприємством “Мультимедійна платформа іномовлення України”
забезпечення доступу мешканців тимчасово окупованих територій та прилеглих до них регіонів до українського контенту
81. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про корінні народи України”Мінреінтеграціїквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення захисту права кримськотатарського народу на самовизначення, а також права самостійно визначати свій політичний статус, вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток способами, що не суперечать Конституції та законам України
82. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2032 рокиМінреінтеграції
МОН
МКІП
серпеньсхвалено Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2032 рокистворення умов для ревіталізації кримськотатарської мови, розширення сфери її застосування та реалізації прав носіїв мови, підвищення престижу мови корінного народу як засобу комунікації, сприяння деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя після її повернення в єдиний конституційний простір України
83. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про систему іномовлення України”Мінреінтеграції
МКІП
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектусунення неузгодженостей у Законі України “Про систему іномовлення України”; покращення умов для діяльності та розвитку телеканалу “Дом”
84. Підвищення рівня обізнаності населення про правила безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметівМінреінтеграціїгруденьрозроблено, виготовлено та розповсюджено 5000 інформаційних, наочних, навчальних матеріалів
розміщено інформаційні матеріали в дев’яти засобах масової інформації та публічних місцях
підвищення рівня обізнаності населення Донецької та Луганської областей про правила безпечної поведінки з урахуванням першочерговості здійснення заходів для населення територіальних громад, що розташовані на лінії розмежування
3.4. Відновлення справедливості
85. Унормування процедури надання статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та отримання відповідного соціального захистуМінреінтеграції
Мін’юст
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення надання статусу особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та соціальної реабілітації
86. Формування пропозицій щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) за результатами моніторингу дій іноземних суб’єктів, які сприяють збройній агресії проти України та/або тимчасовій окупації частини її території, порушують права і свободи людини і громадянина, призводять до експропріації чи обмеження права власності та/або завдання майнових втрат на тимчасово окупованих територіях України, створюють перешкоди для повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свободМінреінтеграції
МЗС
Мінекономіки
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (за згодою)
суб’єкти розвідувального співтовариства (за згодою)
протягом рокуприйнято розпорядження Кабінету Міністрів України
схвалено та подано на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
формування правових підстав для застосування санкцій до суб’єктів, дії яких створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України
87. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку визначення шкоди та обсягу збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території УкраїниМінреінтеграції
інші центральні органи виконавчої влади
вересеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивизначення загального розміру збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України
жовтеньрозпочато облік збитків, завданих державі, фізичним та юридичним особам
88. Розроблення механізму для усунення проблеми наявності де-факто подвійного громадянства на тимчасово окупованих територіяхМінреінтеграції
МВС
Мін’юст
МЗС
груденьрозроблено механізм усунення наявності де-факто подвійного громадянствастворення передумов для усунення проблеми наявності де-факто подвійного громадянства на тимчасово окупованих територіях
4. Урядова машина (Міністр Кабінету Міністрів України)
4.1. Ефективне врядування
89. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення якості урядових рішень та визначення механізмів стратегічного планування; зосередження діяльності Уряду на стратегічно важливих питаннях; посилення спроможності міністерств формувати державну політику
90. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України в частині врегулювання питання порядку підготовки та виконання програмних (стратегічних) документів УрядуМіністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниудосконалення процесу підготовки та прийняття урядових рішень з метою підвищення їх якості, ефективності та результативності
91. Приведення організаційної структури апарату міністерств у відповідність з вимогами законодавстваміністерства
Міністр Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України
груденьсформовано директорати у 80 відсотках міністерствформування у міністерствах директоратів за всіма сферами, в яких міністерства забезпечують формування та реалізацію державною політики
92. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про нормативно-правові акти”Мін’юстквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення комплексного регулювання суспільних відносин, пов’язаних з розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням ними чинності, визначенням системи, видів, ієрархії нормативно-правових актів та порядком їх застосування
93. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про приведення законів України у відповідність до Закону України “Про адміністративну процедуру”Мін’юст
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектприведення законодавства у відповідність із Законами України “Про адміністративну процедуру”
94. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про офіційну статистику” (нова редакція Закону України “Про державну статистику”)Міністр Кабінету Міністрів України
Держстат
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення Закону України “Про державну статистику”
95. Розроблення плану переміщення центральних органів виконавчої влади в регіониМіністр Кабінету Міністрів України
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
вересеньприйнято рішення Кабінету Міністрів Українинаближення процесу формування та реалізації політик до людей; залучення в регіонах фахівців-практиків для оновлення моделей роботи органів влади; стимулювання розвитку регіонів
4.2. Професійна державна служба
96. Запровадження системи оплати праці на основі класифікації посад державної служби у державних органах, які є учасниками експериментального проектуНАДС
Мінфін
Мінцифри
Секретаріат Кабінету Міністрів України
липеньподано Кабінетові Міністрів України звіт про результати підготовки експериментального проектувпровадження нових умов оплати праці державних службовців у державних органах, включених до експериментального проекту щодо запровадження системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад
липеньпроведено співставлення оплати типових посад державної служби з приватним сектором України з метою визначення конкурентоспроможного рівня оплати праці
серпеньприйнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби на 2022 рік відповідно до класифікації посад державної служби в державних органах, які є учасниками експериментального проекту
вересеньвраховано у проекті Державного бюджету України на 2022 рік необхідні видатки на оплату праці державних службовців, які є учасниками експериментального проекту
97. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, та органів військового управління Збройних Сил”НАДС
інші державні органи (за згодою)
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниудосконалення нормативно-правової бази у сфері професійного навчання працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил
98. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовцівНАДС
Мінекономіки
Мінфін
Секретаріат Кабінету Міністрів України
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектуніфікація підходів до визначення рівня оплати праці державних службовців
99. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу”НАДСчервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби, оптимізації наслідків конкурсних відборів на посади державної служби;
забезпечення виключно обґрунтованих звільнень з посад державної служби;
удосконалення порядку застосування дисциплінарних стягнень
100. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (нова редакція)НАДС
Мінрегіон
вересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності; гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування;
уточнення класифікації посад в органах місцевого самоврядування, що дасть змогу покращити умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування
4.3. Антикорупційна політика
101. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України Державної програми з реалізації засад антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)Національне агентство з питань запобігання корупціїу шестимісячний строк після прийняття Закону України “Про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки”прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної програми з реалізації засад антикорупційної політикизабезпечення злагодженої, системної та планової антикорупційної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
102. Збільшення кількості повних перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняНаціональне агентство з питань запобігання корупціїпротягом рокупроведено не менш як 1 тис. повних перевірок декларацій відповідно до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевіркизабезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо декларування, належне проведення логічного і арифметичного контролю поданих декларацій
103. Налагодження системної роботи із проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів УкраїниНаціональне агентство з питань запобігання корупціїпротягом рокупроведено моніторинг всіх проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, а також тих, що надходять до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України
здійснено антикорупційну експертизу стосовно всіх проектів нормативно-правових актів, щодо яких прийнято рішення про проведення такої експертизи, відібраних за результатами моніторингу проектів нормативно-правових актів
забезпечення прийняття нормативно-правових актів, позбавлених чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень
104. Удосконалення системи контролю за дотриманням законодавства щодо фінансування політичних партій та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності шляхом впровадження електронної системи подання та оприлюднення звітності політичних партійНаціональне агентство з питань запобігання корупціїпротягом рокувведено в промислову експлуатацію Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
забезпечено функціонування Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
створення умов для здійснення ефективного незалежного зовнішнього та внутрішньопартійного контролю за фінансуванням діяльності партій та використанням ними коштів, зменшення функціонального навантаження на представників партій, відповідальних за підготовку, та подання фінансових звітів партій до Національного агентства з питань запобігання корупції;
підвищення ефективності здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції своїх контрольних повноважень відповідно до законодавства про політичні партії;
використання ризик-орієнтованого підходу до здійснення контролю за діяльністю політичних партій, зокрема шляхом оперативного моніторингу ризиків
105. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (спрощення вручення протоколів про правопорушення, визначення Національного агентства з питань запобігання корупції як учасника процесу, розгляд окремих категорій справ Вищим антикорупційним судом тощо)Національне агентство з питань запобігання корупції
МВС
Національна поліція
Офіс Генерального прокурора (за згодою)
Мін’юст
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, шляхом спрощення порядку вручення протоколів про правопорушення; встановлення заборони повернення протоколів для належного оформлення; забезпечення розгляду цієї категорії справ щодо національних публічних діячів Вищим антикорупційним судом; надання Національному агентству з питань запобігання корупції статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами та права апеляційного оскарження; встановлення заборони на звільнення від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку із малозначністю; перегляд підходу щодо визначення строків накладення стягнень за такі правопорушення
106. Удосконалення законодавства в частині недопущення застосування власниками активів або пов’язаними з ними третіми особами інструментів забезпечення позову в адміністративному, цивільному або господарському процесахАРМАлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення виконання судових рішень про передання в управління АРМА активів у кримінальному провадженні, зокрема шляхом недопущення застосування власниками таких активів або пов’язаними з ними третіми особами інструментів забезпечення позову в адміністративному, цивільному або господарському процесі
107. Впровадження єдиного обліку арешту, конфіскації та управління активамиАРМАгруденьвведено у промислову експлуатацію Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженнізабезпечення функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
5. Мінекономіки, Мінстратегпром, Мінагрополітики
5.1. Розвиток підприємництва
108. Спрощення та оптимізація засобів адміністративного регулювання бізнесу, впровадження цифровізації дозвільних та ліцензійних процедурМінекономікитравеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзменшення регуляторного тиску на суб’єктів малого та середнього підприємництва, у тому числі за рахунок переведення дозвільних та ліцензійних процедур в електронний формат
109. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо основних засад державного нагляду (контролю)Мінекономікичервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвдосконалення системи державного нагляду (контролю), зокрема: збільшення ваги попереджувальної (сервісної) складової державного нагляду (контролю); діджиталізація державного нагляду (контролю); вдосконалення порядку державного нагляду (контролю); посилення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду (контролю); визначення процедури скороченого провадження у справах за зверненнями
110. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю), пов’язаного із законопроектом щодо основних засад державного нагляду (контролю)Мінекономікичервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвдосконалення системи державного нагляду (контролю) шляхом посилення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення вимог законодавства з питань здійснення нагляду (контролю)
111. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Законів України “Про концесію” та “Про оренду державного та комунального майна” щодо врегулювання питання передачі майна з оренди в концесіюМінекономікигруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроективрегулювання переходу з оренди в концесію шляхом внесення відповідних змін у законодавство у сфері оренди та концесії
112. Розроблення та подання проекту акта Кабінетові Міністрів України “Про затвердження Порядку функціонування електронної торгової системи відповідно до Закону України “Про концесію”Мінекономікисерпеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українизатвердження Порядку функціонування електронної торгової системи відповідно до Закону України “Про концесію”, визначення алгоритму, правил та умов роботи такої системи, а також порядку проведення в ній концесійних конкурсів
113. Реалізація державної підтримки інвестиційних проектів та супроводження інвесторів відповідно до Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні”Мінекономікилипеньприйнято акти Кабінету Міністрів України щодо затвердження:
методології розрахунку обсягу державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
порядку ведення та переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів;
порядку взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів;
вимог до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту;
вимог до заявника щодо фінансової спроможності;
порядку та методології проведення оцінки інвестиційного проекту
створення сприятливих умов для залучення в Україну значних інвестицій, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України
114. Забезпечення функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)ДРСгруденьвпроваджено у промислову експлуатацію інтегровану автоматизовану систему державного нагляду (контролю)
підключено не менше 70 відсотків державних органів
забезпечення вільного доступу широкого загалу підприємців, громадськості до інформації про заходи державного нагляду (контролю); моніторинг ефективності та законності здійснення заходів державного нагляду (контролю); оптимізація кількості заходів державного нагляду (контролю) шляхом планування та координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю); посилення правової захищеності суб’єктів господарювання та розширення можливостей щодо захисту їх прав
115. Визначення чіткої процедури запровадження державного цінового регулювання щодо суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренціїМінекономікиквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення цінової стабільності
116. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”Мінекономіки
Антимонопольний комітет (за згодою)
листопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектприведення національного законодавства у відповідність із правилами контролю і моніторингу державної допомоги, що закріплені Угодою про асоціацію, а також удосконалення встановленого правового регулювання з метою ефективного функціонування системи контролю і моніторингу державної допомоги
117. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на захист навколишнього природного середовищаАнтимонопольний комітет (за згодою)квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення впровадження ефективної системи моніторингу та контролю державної допомоги; виконання Угоди про асоціацію
118. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо встановлення відповідальності керівників надавачів державної допомоги за невиконання обов’язку подання до Антимонопольного комітету повідомлень про нову державну допомогуАнтимонопольний комітет (за згодою)квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектможливість притягнення надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання до відповідальності за неподання до Антимонопольного комітету повідомлень про нову державну допомогу, що спричиняє негативний вплив на конкуренцію та може бути наслідком реалізації корупційних домовленостей
119. Затвердження Примірного положення про уповноважену особу та Порядку організації тестування уповноважених осіб у сфері публічних закупівельМінекономікилипеньвидано наказ Мінекономіки про затвердження Примірного положення про уповноважену особувизначення загальних організаційних та процедурних засад діяльності уповноваженої особи (осіб);
затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб з метою підтвердження уповноваженими особами рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель
листопадвидано наказ Мінекономіки про затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб
120. Здійснення інтеграції електронної системи закупівель з іншими державними електронними сервісамиМінекономікигруденьздійснено інтеграцію електронної системи закупівель з єдиним веб-порталом використання публічних коштів spending.gov.uaзабезпечення обміну даними щодо договорів про закупівлю між електронною системою закупівель та єдиним веб-порталом використання публічних коштів в автоматичному режимі
121. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про удосконалення здійснення публічних закупівельМінекономікилистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення правових умов для ефективного проведення публічних закупівель в електронній системі закупівель та однозначного тлумачення положень Закону України “Про публічні закупівлі”
122. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про стимулювання розвитку сільської гостинності в УкраїніМінагрополітики
Мінекономіки
МКІП
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектврегулювання питання розвитку сфери послуг сільської гостинності, визначення загальних правових, організаційних та соціально-економічних засад діяльності громадян у сфері сільської гостинності
123. Проведення роботи щодо перевірки, перегляду та скасовування стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов, прийнятих центральними органами виконавчої влади до набрання чинності Законом України “Про стандартизацію”, а також галузевих стандартів (ОСТ) та відповідних нормативних документів колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік, галузевих стандартів України (ГСТУ)Мінекономікисерпеньзатверджено плани переглядів галузевих стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умовзабезпечення вчасної перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики
124. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про захист прав споживачів” (нова редакція)Мінекономіки
Мінагрополітики
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектгармонізація системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС, зокрема: підвищення рівня захисту прав споживачів; зменшення навантаження на бізнес шляхом усунення застарілих норм із законодавчого акта; усунення можливості для нечесної комерційної діяльності
125. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення механізму державного регулювання цін в умовах карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2Мінекономікитравеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниспрощення порядку декларування зміни цін для суб’єктів господарювання та забезпечення цінової стабільності на товари протиепідемічного призначення, а також товари, що мають істотну соціальну значущість у період карантину
5.2. Підтримка експорту
126. Забезпечення належної підтримки вітчизняних суб’єктів господарювання щодо їх участі в міжнародних виставках-ярмарках за кордономМінекономікигруденьзатверджено перелік закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходів у сфері розвитку експорту, на яких представлятимуться національні експозиції у 2022 році з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів державного бюджету
подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати проведеної роботи у 2021 році
державна підтримка українського експортера у представленні національних експозицій на закордонних міжнародних виставкових та ярмаркових заходах
5.3. Відновлення вітчизняної промисловості
127. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо державної промислової політикиМінстратегпром
Мінекономіки
Мінфін
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвирішення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної політики у промисловій сфері; інтенсифікація розвитку високотехнологічних наукоємних із високою доданою вартістю виробництв для збільшення кількості високооплачуваних робочих місць, валового внутрішнього продукту, надходжень до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, покращення структури національної економіки та промисловості
128. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо спрощення процедур підключення до інженерних (газо-, водопостачання) та транспортних мереж, отримання земельних ділянок під будівництво промислових об’єктівМінекономіки
Міненерго
Мінрегіон
Мінінфраструктури
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектспрощення умов ведення промислової діяльності
129. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021 – 2025 рокиМінстратегпром
ДКА
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України відповідний законопроектзабезпечення комплексного розвитку та кадрового оновлення космічної галузі шляхом створення інноваційної платформи для об’єднання зусиль бізнесу, науки та держави
130. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про державне регулювання у сфері супутникової навігаціїМінстратегпром
ДКА
Мінфін
ДРС
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення повноважень державних органів, прав і зобов’язань суб’єктів супутникової навігації, вимог та умов щодо провадження підприємницької діяльності в сфері супутникової навігації, умов та порядку надання та використання супутникових навігаційних інформаційних послуг в Україні
131. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про державне регулювання у сфері дистанційного зондування ЗемліМінстратегпром
ДКА
Мінфін
ДРС
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення правових, економічних та організаційних засад і принципів державного регулювання у сфері дистанційного зондування Землі, визначення прав, обов’язків і відповідальності учасників правовідносин, що виникають у сфері виробництва, обігу, використання та зберігання даних дистанційного зондування Землі з космосу
132. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо внесення змін до Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22Мінстратегпром
ДКА
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипродовження терміну дії Програми, її фінансування та забезпечення утилізації 1802,3 тонн твердого ракетного палива, яке зберігається на державному підприємстві “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”
133. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо перетворення державних унітарних підприємств космічної галузі в акціонерні товаристваМінстратегпром
Мінекономіки
листопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення механізму переходу до корпоративної моделі управління державними підприємствами, створення дієвих механізмів залучення інвестицій у галузь
134. Опрацювання питання подальшої реалізації проекту створення Національної супутникової системи зв’язку “Либідь”Мінстратегпромлистопадвнесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиціїприйняття рішення щодо порядку подальшої реалізації проекту створення Національної супутникової системи зв’язку “Либідь”
135. Розроблення плану дій щодо інтеграції України в Європейське космічне агентство, кінцевою метою якого є визначення повноправного членства України в ньомуМінстратегпромгруденьприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українивикористання “космічного” потенціалу ЄС в інтересах економіки та безпеки України; доступ до тендерної системи Європейського космічного агентства та повноправна участь у реалізації масштабних європейських космічних проектів та наукових програм; доступ до передових європейських космічних технологій з метою подальшого удосконалення вітчизняної ракетно-космічної техніки; поглиблення процесу інтеграції України до економіки ЄС та сприяння політичній інтеграції України в ЄС
136. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо стабілізації фінансового стану державних підприємств стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу, літакобудівної та космічної галузейМінстратегпром
Мінекономіки
ДКА
Мінфін
вересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвідновлення платоспроможності державних підприємств стратегічних галузей промисловості, оборонно-промислового комплексу, літакобудівної та космічної галузей шляхом надання державної підтримки
137. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021 – 2030 рокиМінстратегпром
Мінекономіки
Державний концерн “Укроборонпром” (за згодою)
квітеньзатверджено Державну цільову науково-технічну програмузабезпечення комплексного розвитку підприємств авіаційної галузі
138. Завершення розробки космічної системи “Січ-2-30” та забезпечення виведення космічного апарату “Січ-2-30” на орбітуДКА
Мінстратегпром
Мінфін
вересеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українизабезпечення державних користувачів даними дистанційного зондування Землі; задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного зондування Землі з космосу для вирішення завдань у сфері національної безпеки та оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій, контролю аграрно-промислового комплексу, дотримання правил надрокористування, екомоніторингу, виконання інфраструктурних проектів, земле- і лісокористування тощо
груденьподано Кабінетові Міністрів України звіт щодо запуску космічного апарату
139. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо часткової компенсації (15 відсотків) державою вартості при закупівлі засобів міського та приміського громадського транспорту із ступенем локалізації виробництва в Україні не нижче 60 відсотківМінстратегпром
Мінекономіки
Мінфін
жовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстимулювання попиту на засоби міського та приміського громадського транспорту вітчизняного виробництва
140. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо часткової державної компенсації вартості виробничого обладнання, закупленого з метою виробництва складної медичної продукції протиепідемічного призначення (медичне обладнання, фармацевтичні вироби)Мінстратегпром
Мінекономіки
Мінфін
МОЗ
жовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження часткової державної компенсації вартості виробничого обладнання, закупленого з метою виробництва медичної продукції
5.4. Розвиток ринку праці
141. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо удосконалення державної політики у сфері трудових відносинМінекономікиквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектизменшення кількості обов’язкових кадрових документів з 83 до 70; збільшення кількості працевлаштованих осіб на 200 тис. в рік; сприяння сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх
142. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про колективні договори та угоди (нова редакція)Мінекономікивересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин, посилення захисту прав працівників і роботодавців
143. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення державної політики у сфері зайнятості населенняМінекономікичервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення професійного рівня та конкурентоспроможності вітчизняної робочої сили; удосконалення механізму державного регулювання внутрішніх і зовнішніх міграційних переміщень робочої сили; встановлення рівних умов праці для громадян України та іноземців, які перебувають в Україні на законних підставах
144. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” щодо впровадження нових активних програм на ринку праціМінекономікилистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвпровадження нових активних програм на ринку праці; зменшення кількості безробітних; збільшення чисельності зайнятого населення
145. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про безпеку праці та здоров’я працівників (на заміну Закону України “Про охорону праці”)Мінекономікивересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення нових правових, організаційних, економічних та соціальних засад безпеки праці та здоров’я працівників в Україні та регулювання соціально-трудових відносин у зазначеній сфері з метою забезпечення безпечних та здорових умов праці, збереження життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності; запровадження відповідно до Директиви Ради N 89/391/ЄЕС національної системи запобігання виробничим ризикам, заснованої на принципах усунення небезпек, оцінювання, контролю ризиків та управління ними, ефективного і дієвого заохочення до створення безпечних і здорових умов праці як на державному, регіональному, галузевому і місцевому рівні, так і на рівні окремого підприємства і робочого місця
146. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо формування нових підходів забезпечення своєчасності виплати заробітної платиМінекономікивересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпосилення відповідальності за порушення строків виплати заробітної плати; забезпечення позачерговості виплати заробітної плати; запровадження додаткових механізмів захисту працівника у разі порушення строків виплати заробітної плати, зокрема у разі неплатоспроможності роботодавця
147. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо гарантій забезпечення мінімальної заробітної плати та оплати на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, умовами підвищеного ризику для життя і здоров’я та в несприятливих умовахМінекономіки
Мінсоцполітики
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектврегулювання питання визначення на рівні угод та колективних договорів переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці та в умовах підвищеного ризику для життя та здоров’я, які передбачають оплату в підвищеному розмірі; закріплення на законодавчому рівні розміру мінімальної гарантії підвищеної оплати праці на важких роботах та роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці та в умовах підвищеного ризику для життя та здоров’я; вдосконалення порядку визначення розміру мінімальної заробітної плати та приведення його у відповідність із Конвенцією МОП N 131; врегулювання питання складових заробітної плати, які не враховуються для визначення її мінімального розміру, зокрема щодо різних форм підвищеної оплати (доплат, підвищення окладів) працівникам, зайнятим на роботах із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, в несприятливих умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я, відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю України, сум індексації заробітної плати, інших виплат, не пов’язаних з виконанням норми праці
148. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорівМінекономікиквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження механізму медіації під час вирішення трудових спорів, що дасть змогу прискорити вирішення конфліктних ситуацій, які виникають між сторонами трудового процесу, не доводячи справи до судів
149. Проведення аналізу стану виконання конвенцій Міжнародної організації праці, до яких приєдналася УкраїнаМінекономіки
МЗС
травеньподано Кабінетові Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів звіт із пропозиціями щодо можливої денонсації окремих конвенційвиявлення проблемних питань імплементації конвенцій Міжнародної організації праці, до яких приєдналася Україна, з метою актуалізації участі України, пріоритизації завдань з впровадження положень міжнародних документів
5.5. Ефективні державні підприємства
150. Вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є державаМінекономіки
Мінфін
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвпровадження міжнародного досвіду корпоративного управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки відповідно до принципів корпоративного управління ОЕСР; підвищення ефективності їх діяльності; врегулювання питання державного фінансового контролю державних підприємств
151. Приведення корпоративного управління АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінекономіки
АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за згодою)
Міненерго
липеньзатверджено очікувані показники роботи наглядової радивпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
152. Приведення корпоративного управління державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінекономіки
Міненерго
травеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управліннявпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
травеньзатверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів
травеньпроведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради
липеньзатверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
вересеньрозроблено та прийнято необхідні нормативно-правові акти для забезпечення заходів з проведення корпоратизації
153. Приведення корпоративного управління ПрАТ “Укргідроенерго” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінекономіки
Міненерго
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
154. Приведення корпоративного управління АТ “Укрзалізниця” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінінфраструктури
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
вересеньзатверджено очікувані показники роботи нового складу наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення
затверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
затверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
155. Приведення корпоративного управління АТ “Укрпошта” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінінфраструктури
АТ “Укрпошта” (за згодою)
квітеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управліннявпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
156. Приведення корпоративного управління державного підприємства “Адміністрація морських портів України” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінінфраструктури
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
квітеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управліннявпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
квітеньзатверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
157. Приведення корпоративного управління державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінінфраструктури
державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (за згодою)
квітеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управліннявпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
квітеньзатверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
158. Приведення корпоративного управління АТ “ДПЗКУ” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінекономіки
АТ “ДПЗКУ” (за згодою)
квітеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управліннявпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
квітеньзатверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів
квітеньзатверджено положення про принципи формування наглядової ради
травеньпроведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради
липеньзатверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
159. Приведення корпоративного управління АТ “Аграрний фонд” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінекономіки
АТ “Аграрний фонд” (за згодою)
квітеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управліннявпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
квітеньзатверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів
квітеньзатверджено положення про принципи формування наглядової ради
травеньпроведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради
липеньзатверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
160. Приведення корпоративного управління державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінекономіки
державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” (за згодою)
квітеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управліннявпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
квітеньзатверджено положення про принципи формування наглядової ради
травеньпроведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради
липеньзатверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
вересеньзабезпечено підготовку та проведення перетворення державних унітарних підприємств в акціонерні товариства
161. Приведення корпоративного управління державного підприємства “Украерорух” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінінфраструктури
державне підприємство “Украерорух” (за згодою)
квітеньвнесено зміни до Статуту державного підприємства для приведення його у відповідність із Законом України від 16 листопада 2017 р. N 2210-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів”, принципами корпоративного управління ОЕСРвпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
квітеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління
травеньзатверджено положення про наглядову раду
квітеньзатверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів
травеньзатверджено положення про принципи формування наглядової ради
травеньпроведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради
вересеньзатверджено очікувані показники роботи нового складу наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
162. Приведення корпоративного управління АТ “ДАК “Автомобільні дороги України” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіУкравтодор
АТ “ДАК “Автомобільні дороги України” (за згодою)
квітеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управліннявпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
липеньзатверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення
163. Приведення корпоративного управління ТОВ “Оператор ГТС України” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінфін
ТОВ “Оператор ГТС України” (за згодою)
квітеньвнесено зміни до Статуту для приведення його у відповідність із Законом України від 16 листопада 2017 р. N 2210-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів”, принципами корпоративного управління ОЕСРвпровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
квітеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління
квітеньзатверджено положення про наглядову раду
квітеньзатверджено положення про правління, якщо відповідно до Статуту це питання належить до компетенції загальних зборів акціонерів
квітеньзатверджено положення про принципи формування наглядової ради
травеньпроведено конкурсний відбір керівника та членів наглядової ради, а також обрано членів наглядової ради
липеньзатверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
липеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
164. Приведення корпоративного управління Державного концерну “Укроборонпром” у відповідність із Керівними принципами ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власностіМінстратегпром
Державний концерн “Укроборонпром” (за згодою)
квітеньпогоджено/затверджено політику власності Державного концерну “Укроборонпром”впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам; забезпечення прозорості і підзвітності товариства
груденьзабезпечено підготовку та проведення перетворення державних унітарних підприємств в акціонерні товариства
липеньзатверджено індивідуальний план заходів з корпоративного управління
липеньзатверджено очікувані показники роботи наглядової ради та умови відповідальності за їх досягнення
липеньзатверджено принципи (Кодекс) корпоративного управління
вересеньзатверджено внутрішні нормативні документи (Кодекс етики та ділової поведінки, положення про комітети наглядової ради та корпоративного секретаря тощо)
вересеньзабезпечено підготовку та проведення перетворення державних унітарних підприємств в акціонерні товариства
165. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення державної політики у сфері управління та приватизації об’єктів державної власностіФонд державного майнаквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектоптимізація строків прийняття рішень про приватизацію та передачу об’єктів; переведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації в електронну форму; нівелювання можливості блокування процесу приватизації судами
166. Розроблення рекомендацій щодо подальшого правового статусу ПАТ “Одеський нафтопереробний завод”Фонд державного майналистопадвинесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиціївизначення шляхів розв’язання наявних проблем
167. Приватизація ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”Фонд державного майнатравеньпроведено продаж об’єктастворення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації
168. Приватизація єдиного майнового комплексу державного підприємства “Вугільна компанія “Краснолиманська”Фонд державного майналистопадпроведено продаж об’єктастворення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації
169. Приватизація ПАТ “Одеський припортовий завод”Фонд державного майналистопадпроведено продаж об’єктастворення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації
170. Приватизація ПрАТ “Президент-Готель”Фонд державного майналистопадпроведено продаж об’єктастворення умов для виконання показників надходження до державного бюджету коштів від приватизації
171. Перетворення державного підприємства “Завод “Електроважмаш” в акціонерне товариствоФонд державного майна
Мінекономіки
груденьперетворено державне підприємство в акціонерне товариствопідвищення інвестиційної привабливості об’єкта та упровадження принципів корпоративного управління ОЕСР
5.6. Продовольча безпека країни
172. Вдосконалення механізму підтримки фермерських господарств через Український державний фонд підтримки фермерських господарств шляхом перегляду напрямів підтримкиМінагрополітикиу тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств”прийнято постанову Кабінету Міністрів Українирозширення переліку отримувачів підтримки через Український державний фонд та вдосконалення процедури надання державної підтримки фермерським господарствам
173. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо запровадження дієвого інструменту стимулювання розвитку сільських територійМінагрополітики
Мінекономіки
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення у складі спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів Фонду розвитку сільських територій, кошти з якого спрямовуються на видатки розвитку: інфраструктури, енергозбереження, освіти та охорони здоров’я у сільській місцевості та реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників
174. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про особливості правової охорони географічних зазначень, традиційних гарантованих особливостей, захист прав та застосування схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктівМінекономікичервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектузгодження законодавства України із правом ЄС в частині дотримання правил захисту географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; розширення переліку виробників та підвищення експортної спроможності вітчизняної продукції з географічними зазначеннями і традиційними гарантованими особливостями
175. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про географічні зазначення спиртних напоївМінекономікилипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження захисту географічного зазначення спиртних напоїв, запобігання неправомірному використанню зареєстрованих географічних зазначень спиртних напоїв включно з тими, що захищені
в Україні на підставі міжнародних угод, забезпечення високого рівня захисту споживачів, утвердження прозорості та добросовісної конкуренції на ринку спиртних напоїв
176. Запровадження фінансової підтримки шляхом здешевлення страхових платежів (премій)Мінагрополітики
Мінекономіки
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниздешевлення страхових платежів (премій) за договорами страхування сільськогосподарських культур від ризику загибелі та тварин від інфекційних захворювань
177. Розроблення порядку ведення та адміністрування Державного аграрного реєструМінагрополітикиквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українисистематизація відомостей про виробників сільськогосподарської продукції; забезпечення ефективного адміністрування державної підтримки
178. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходівМінекономікилипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектмінімізація ризиків заподіяння шкоди здоров’ю громадян від споживання харчових продуктів; визнання в Україні застосовуваних у ЄС переліків об’єктів санітарних заходів (харчових добавок, харчових ароматизаторів, харчових ензимів, тверджень про користь для здоров’я та про споживчу цінність, кормових добавок тощо); впровадження системи, яка відслідковує рух харчового продукту протягом усього харчового ланцюга; спрощення умов ведення бізнесу без підвищення ризиків щодо безпечності харчових продуктів
179. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про основні принципи державного контролю за використанням генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції та при здійсненні генетично-інженерної діяльності”Мінекономіки
Мінагрополітики
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвпровадження ефективного державного регулювання щодо використання генетично модифікованих організмів, обігу, системи контролю, вимог до розміщення на ринку та маркування генетично модифікованої продукції в сільському господарстві та харчовій промисловості; встановлення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері
180. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про оптимізацію функцій Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”Мінекономіки
Мінагрополітики
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектоптимізація (скорочення) функцій Держпродспоживслужби, завершення реформи системи державного нагляду (контролю), розпочатої у 2014 році
181. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про виноград та виноградне вино”Мінагрополітики
Мінекономіки
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвпровадження норм і стандартів ЄС у галузі виноробства та географічних зазначень вин та ароматизованих винних продуктів
182. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про бджільництво” (нова редакція)Мінагрополітики
Мінекономіки
травеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення законодавчих умов для сприяння розвитку бджільництва та забезпечення простежуваності продукції бджільництва
183. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального” щодо розвитку малих виробництв дистилятівМінекономікиквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення правового поля функціонування ринку дистилятів та спиртних напоїв з урахуванням європейських практик, детінізація та розвиток малого підприємництва у цій сфері, стимулювання переробки сільськогосподарської продукції та створення доданої вартості в Україні
184. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального” щодо обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначенняМінекономікисерпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення законодавства з метою створення сприятливих умов для розвитку ринку спирту етилового денатурованого та продукції з його використанням
185. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про хміль та хмелепродукти”Мінагрополітикижовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення правових засад функціонування ринку хмелю і продуктів, що містять хміль, та вимог щодо їх виробництва та переробки, а також повноважень державних органів, прав і обов’язків юридичних і фізичних осіб у галузі хмелярства, що в цілому дасть змогу привести функціонування галузі хмелярства у відповідність з вимогами ЄС
5.7. Земельна реформа
186. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, права на які виникли до 1 січня 2013 рокуМінагрополітики
Держгеокадастр
груденьвнесено до Державного земельного кадастру відомості про 100 відсотків земельних ділянок, права на які виникли до 1 січня 2013 рокунаповнення Державного земельного кадастру повними та достовірними відомостями про земельні ділянки, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі
187. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиницьМінагрополітики
Мінрегіон
Держгеокадастр
липеньвнесено до Державного земельного кадастру відомості про 24 відсотки меж адміністративно-територіальних одиницьнаповнення Державного земельного кадастру повними та достовірними відомостями про межі адміністративно-територіальних одиниць
188. Проведення інвентаризації земель державної власностіМінагрополітики
Держгеокадастр
груденьвнесено до Державного земельного кадастру відомості про 100 відсотків земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та 16 відсотків земельних ділянок інших категорій земель державної власностінаповнення Державного земельного кадастру відомостями про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності та інших категорій земель державної власності
189. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянокМінагрополітики
Мінекономіки
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення нормативної грошової оцінки земельних ділянок усіх категорій та форм власності в межах території територіальних громад незалежно від їх розташування за принципом організаційної єдності процесу оцінки
190. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови про порядок функціонування системи електронних земельних торгівМінагрополітики
Мінекономіки
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українистворення системи електронних земельних торгів; підвищення кількості проданих земельних ділянок та прав на них, збільшення їх вартості та надходжень до державного та місцевого бюджетів
191. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо консолідації земельМінагрополітики
Мінекономіки
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектраціональне та ефективне використання земель шляхом забезпечення оптимізації сільськогосподарського землеволодіння і землекористування; покращення технологічних умов використання сільськогосподарських земель; створення інвестиційної привабливості земельних ділянок
192. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови щодо затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових данихМінагрополітики
Мінекономіки
Держгеокадастр
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивизначення складу геопросторових даних, органів, відповідальних за створення та оновлення геопросторових даних та організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення та використання геопросторових даних
193. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо скасування інституту права постійного користування земельними ділянкамиМінагрополітикитравеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзбільшення розміру надходжень до бюджету від використання земель
5.8. Реформування оборонно-промислового комплексу
194. Розроблення та подання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проекту Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу УкраїниМінстратегпром
Мінекономіки
квітеньподано до Ради національної безпеки і оборони України проект Стратегіївизначення довгострокових пріоритетів державної військово-промислової політики, а також актуальних напрямів реалізації державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу в середньостроковій перспективі
195. Розроблення та здійснення заходів з імпортозаміщення щодо зменшення залежності від імпортних виробів та комплектуючих, збільшення виробничих потужностей та розвитку сучасних промислових технологійМінстратегпром
Мінекономіки
жовтеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українисприяння зменшенню критичної залежності від імпорту комплектуючих до озброєння та військової техніки для потреб підприємств оборонно-промислового комплексу
196. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”Мінекономіки
Мінстратегпром
Держекспортконтроль
липеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення основ функціонування електронних сервісів у сфері державного експортного контролю; удосконалення процедур щодо отримання суб’єктами господарювання усіх форм власності повноважень на право експорту, імпорту товарів військового призначення; оптимізація строків надання заявникам дозвільних документів; сталий розвиток матеріально-технічного, фінансового та кадрового компонентів державної системи державного експортного контролю
197. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо розроблення та виробництва військової технікиМінстратегпромвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектрозвиток стратегічних галузей промисловості, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до державного бюджету, розвиток регіонів, що позитивно вплине на ринкове середовище
198. Проведення корпоратизації (перетворення в акціонерні товариства) підприємств оборонно-промислового комплексу, зокрема підприємств – учасників Державного концерну “Укроборонпром”Мінстратегпром
державний концерн “Укроборонпром” (за згодою)
груденькорпоратизовано підприємства – учасники Державного концерну “Укроборонпром”підвищення ефективності діяльності державних підприємств – учасників Державного концерну “Укроборонпром”, перетворення їх в акціонерні товариства; створення передумов для впровадження системи корпоративного управління, що відповідає міжнародним стандартам
5.9. Правова охорона та захист інтелектуальної власності
199. Впровадження механізму визнання Апеляційною палатою недійсними права на винахід (корисну модель), промисловий зразокМінекономікиквітеньвидано наказ Мінекономікидосягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні марки
200. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Закону України “Про авторське право і суміжні права”Мінекономікиквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектдосягнення європейського рівня охорони авторського права і суміжних прав
201. Проведення відкритих конкурсів з акредитації та визначення акредитованих організацій колективного управлінняМінекономікигруденьзавершено акредитацію для 100 відсотків сфери розширеного та обов’язкового колективного управліннязавершення реформування ринку роялті в Україні, створення передумов до виключення із Списку 301 (перелік “країн-піратів”), відповідно до якого США встановлює експортні санкції; підвищення абсолютного показника збору і розподілу винагороди в 1,5 раза
202. Скасування тимчасових тарифів для організацій колективного управлінняМінекономікивересеньприйнято постанову Кабінету Міністрів України
затверджено договірних тарифів для 100 відсотків сфери розширеного та обов’язкового колективного управління
забезпечення авторам та правовласникам отримання справедливої винагороди через ринкові механізми
203. Удосконалення електронної державної реєстрації прав інтелектуальної власності та цифровізація всіх процесів щодо охорони прав інтелектуальної власностіМінекономіки
Укрпатент (за згодою)
Мінцифри
листопадвпроваджено автоматизовану систему електронного подання заявок на реєстрацію авторського права автора на твори, на реєстрацію договорів, що стосуються прав авторів на твори, та на реєстрацію географічних зазначень
удосконалено електронну державну реєстрацію прав інтелектуальної власності та цифровізовано всі процеси щодо охорони прав інтелектуальної власності
забезпечення заявників сучасними засобами подання заявок на реєстрацію об’єктів інтелектуальної власності
204. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо посилення захисту прав інтелектуальної власностіМінекономікигруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектімплементація Директиви N 2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. про забезпечення прав на інтелектуальну власність, імплементація положень Угоди про асоціацію в частині захисту прав інтелектуальної власності
6. Мінфін
6.1. Прозорі публічні фінанси
205. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Бюджетної декларації на 2022 – 2024 рокиМінфінтравеньсхвалено Кабінетом Міністрів України Бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки та подано до Верховної Ради Україниреалізація середньострокового бюджетного планування, спрямованого на забезпечення потреб та інтересів громадян і боргової безпеки
206. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження про проведення у 2021 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферахМінфін
головні розпорядники бюджетних коштів
червеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українирозширення кількості сфер, в яких проведено огляди витрат державного бюджету
207. Проведення оглядів витрат у сферах надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла; регіонального розвитку в частині підтримки формування інфраструктури об’єднаних територіальних громадМінрегіон
Мінфін
квітеньпроведено огляди витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів
удосконалення механізму забезпечення громадян доступним житлом та інструментів державної підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад
208. Проведення оглядів витрат у сфері захисту довкілля в частині виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництва комплексу “Вектор” та експлуатації його об’єктів; підтримки у безпечному стані енергоблоків та об’єкта “Укриття” та заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕСМіндовкілля
ДАЗВ
Мінфін
груденьпроведено огляди витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів
підвищення ефективності використання бюджетних коштів та розв’язання проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні; підвищення ефективності використання бюджетних коштів та оптимізація структури витрат, спрямованих на зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему
209. Проведення оглядів витрат у сфері дорожнього господарства в частині видатків державного дорожнього фонду на забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм; видатків державного дорожнього фонду на забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а також інших заходів, визначених пунктом 1 частини четвертої статті 3 Закону України “Про джерела фінансування дорожнього господарства України”Мінінфраструктури
Мінфін
груденьпроведено огляди витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів
підвищення ефективності та результативності використання коштів державного дорожнього фонду
210. Проведення оглядів витрат у сфері освіти і науки в частині державних премій, стипендій та грантів у галузі освіти, науки і техніки, стипендій переможцям міжнародних конкурсів; загальнодержавних заходів у сфері освіти; виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва; підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти; проведення наукових досліджень закладами вищої освіти та науковими установами, що належать до сфери управління МОНМОН
Мінфін
груденьпроведено огляди витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів
удосконалення механізму планування видатків на виплату державних премій, стипендій та грантів у галузі освіти, науки і техніки, стипендій переможцям міжнародних конкурсів;
підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення загальнодержавних заходів у сфері освіти;
оптимізація видатків, що спрямовуються на реалізацію державної політики у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва;
удосконалення механізму розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти з урахуванням потреб галузей національної економіки у висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрах;
підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на проведення наукових досліджень закладами вищої освіти та науковими установами
211. Проведення оглядів витрат у сфері охорони здоров’я в частині здійснення централізованих закупівель лікарських засобів, медичних виробів і послуг; забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремих заходів з охорони здоров’яМОЗ
Мінфін
груденьпроведено огляди витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів
підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів на централізоване забезпечення населення лікарськими засобами, медичними виробами і послугами; удосконалення механізму використання бюджетних коштів;
оптимізація видатків, що спрямовуються на забезпечення організації і регулювання діяльності установ та окремих заходів у системі охорони здоров’я, в тому числі з інформатизації
212. Проведення оглядів витрат у сфері культури в частині фінансової підтримки національних театрів; фінансової підтримки національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, державних цирків, у тому числі національнихМКІП
Мінфін
груденьпроведено огляди витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів
підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на фінансову підтримку національних театрів, національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, державних цирків, у тому числі національних
213. Проведення оглядів витрат у сфері соціального захисту в частині надання щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освітиМінсоцполітики
Мінфін
груденьпроведено огляди витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіти про результати оглядів
підвищення ефективності та результативності видатків на забезпечення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
підвищення ефективності видатків на виплату соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти
214. Проведення огляду витрат у сфері молоді та спорту в частині фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямуванняМінмолодьспорт
Мінфін
груденьпроведено огляди витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів
підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів із залучення населення до фізичної активності та занять спортом
215. Проведення огляду витрат у сфері зовнішніх зносин у частині фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності державної установи “Український інститут”, заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами УкраїниМЗС
Мінфін
груденьпроведено огляди витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів
удосконалення механізму використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів із забезпечення позитивного міжнародного іміджу України та підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України
216. Проведення огляду витрат у паливно-енергетичному комплексі в частині видатків на вугільну галузьМіненерго
Мінфін
груденьпроведено огляд витрат
подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати оглядів
підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на вугільну галузь
217. Нормативно-правове врегулювання здійснення активних операцій з управління державним боргомМінфінгруденьприйнято акти Кабінету Міністрів Українирозвиток ринку державних цінних паперів
218. Зміцнення спроможності української сторони ефективно використовувати ресурси міжнародних фінансових організацій (absorption capacity)Мінфінлистопадпідписано протоколи переглядів кредитних портфелів МФО, Кредитної установи для відбудовивизначення наступних кроків реалізації в Україні проектів, для яких залучені кредити (позики) від міжнародних фінансових організацій; підвищення рівня вибірки ресурсів міжнародних фінансових організацій
219. Розроблення необхідних нормативно-правових актів для нормативного врегулювання запровадження державних гарантій на портфельній основіМінфінгруденьприйнято акти Кабінету Міністрів Україниунормування порядку надання державних гарантій на портфельній основі
220. Запровадження ІТ-аудиту органами ДержаудитслужбиДержаудитслужба
Мінцифри
вересеньпроведено ІТ-аудит щонайменше у двох об’єктахусунення зловживань під час реалізації проектів інформатизації за кошти державного бюджету
221. Проведення заходів державного фінансового контролю суб’єктів господарювання у нафтогазовому комплексі, зокрема ПАТ “Укрнафта” та АТ “Укргазвидобування”Держаудитслужбалистопадскладено звіти/акти за результатами заходів державного фінансового контролюотримання достовірної інформації про законність та ефективність витрат державних фінансових та матеріальних ресурсів
222. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантійМінфінгруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення процедури, лімітів та інструментів контролю за здійсненням місцевих запозичень
223. Впровадження автоматизованої ідентифікації високоризикових закупівель для підвищення результативності контролю у сфері закупівельДержаудитслужба
Мінцифри
груденьрозроблено модуль аналітики для ефективного контролю у сфері закупівельвпровадження сучасних ІТ-рішень в діяльність органів державного фінансового контролю для створення умов ефективного виконання ними завдань та функцій
224. Забезпечення посилення державного фінансового контролю за ресурсами місцевих бюджетів, насамперед територіальних громад, зокрема шляхом посилення інституційної спроможності органу державного фінансового контролюДержаудитслужба
Мінфін
вересеньскладено звіти за результатами заходів державного фінансового контролю в територіальних громадах
надано пропозиції Мінфіну
підвищення ефективності контролю за ресурсами місцевих бюджетів в контексті реформи з метою недопущення зловживань у фінансовій сфері, припинення шахрайства з місцевими ресурсами та забезпечення Уряду, громадян достовірною інформацією про стан формування та використання місцевих ресурсів
6.2. Ефективна податкова система
225. Завершення ліквідації ДФСМінфінжовтеньподано Кабінетові Міністрів України звіт про результатизавершення реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику; підвищення ефективності протидії податковим та митним правопорушенням; підвищення організаційної спроможності ДПС
226. Забезпечення створення в установленому порядку та початку діяльності нового державного органу із запобігання та протидії кримінальним правопорушенням у сфері економіки та фінансів, що консолідує відповідні функції податкової міліції, інших правоохоронних органівМінфінвересеньприйнято нормативно-правові актирозмежування компетенції нового державного органу з розслідування економічних та фінансових злочинів з Національною поліцією, СБУ та іншими правоохоронними органами; забезпечення аналітичної спроможності, операційної незалежності, належного нагляду та підзвітності органу з розслідування економічних та фінансових злочинів
227. Імплементація положень Закону України від 5 грудня 2019 р. N 354-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна” щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку, порядку доступу, внесення, перевірки інформації до/з Єдиної бази на безоплатній основі та формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомостіФонд державного майначервеньзабезпечено введення в дослідну експлуатацію модуля електронного визначення оціночної вартості, сервісу послуги електронного визначення оціночної вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості у складі Єдиної бази даних звітів про оцінкузниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб
228. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо визначення положень про автоматизовану оцінку майна з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи та модуля електронного визначення оціночної вартостіФонд державного майнатравеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроективизначення в галузевому законодавстві положень, які не є предметом регулювання Податкового кодексу України
229. Забезпечення функціонування ефективних захисних інструментів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняМінфінквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення реалізації нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму; удосконалення механізму провадження наглядової діяльності з урахуванням ризик-орієнтованого підходу під час планування перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу; розвиток партнерських відносин між суб’єктами фінансового моніторингу державного та приватного сектору
230. Проведення переговорів з іншими державами з метою укладення міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, зокрема з Республікою Чорногорія, та перегляд діючих міжнародних договорів, зокрема Угоди між Урядом України і Урядом Об’єднаних Арабських ЕміратівМінфінгруденьукладено міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування
подано до Верховної Ради України законопроект про ратифікацію Протоколу між Урядом України і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал
зменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави
231. Забезпечення імплементації рекомендацій ОЕСР щодо протидії зменшенню податкової бази та переміщенню прибутків за кордонМінфінквітеньвидано накази Мінфінупідвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання, деофшоризація економіки, створення передумов для добросовісної податкової конкуренції
232. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України від 28 лютого 2019 р. N 2692-VIII “Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування”Мінфінгруденьподано до Верховної Ради України законопроектзабезпечення протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування
233. Подання Кабінетові Міністрів України за встановленою формою заявки щодо приєднання до Декларації про автоматичний обмін інформацією в податкових ціляхМінфін
ДПС
травеньподано Кабінетові Міністрів України заявку щодо приєднання до зазначеного стандарту ОЕСРпідвищення прозорості міжнародних транзакцій суб’єктів господарювання, деофшоризація економіки, створення передумов для добросовісної податкової конкуренції
234. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної платиМінфін
ДПС
Міненерго
Міндовкілля
Держгеонадра
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення оподаткування шляхом забезпечення ідентифікації об’єкта та бази оподаткування рентною платою згідно із Кондиціями на мінеральну сировину об’єкта (ділянки) надр та застосування даних паспортів свердловин
235. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо екологічного податкуМінфін
ДПС
Міндовкілля
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзаохочення суб’єктів господарювання до вжиття заходів щодо зменшення забруднення навколишнього природного середовища, виходячи з принципу “хто менше забруднює, той менше платить”
236. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реформування оподаткування доходів фізичних осібМінфін
ДПС
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектперерозподіл сплаченого податку на доходи фізичних осіб між бюджетами територіальних громад, де безпосередньо здійснюється діяльність підприємств та місцем реєстрації проживання фізичної особи; перегляд переліку доходів, які сьогодні не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку; перегляд витрат, дозволених до включення до податкової знижки; зменшення навантаження на фонд оплати праці
237. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реформування місцевих податківМінфін
ДПС
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзміцнення фінансового потенціалу місцевих бюджетів
238. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реінвестиції прибутків середнього та малого бізнесуМінфін
ДПС
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзалучення додаткових інвестицій в розвиток малого та середнього бізнесу
239. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України в частині впровадження електронних перевірок (e-аудит)Мінфінквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпокращення якості та результативності податкового контролю за рахунок проведення автоматичного аналізу і тестування показників податкової та фінансової звітності, виявлення розбіжностей та ризиків
240. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України в частині розширення можливостей електронних сервісів для платника податківМінфін
Мінцифри
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектрозвиток можливостей електронного кабінету платника податку, забезпечення повної взаємодії між платником і контролюючим органом через електронний кабінет; створення правової бази для забезпечення доступу платників податків до інформації про них, що міститься в інформаційних базах даних контролюючих органів, з можливістю через суд зобов’язувати вносити до бази даних відповідні зміни, вилучати недостовірну інформацію
241. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкового компромісу платника податків та контролюючого органуМінфінсерпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення рівня податкової культури у суспільстві та довіри до контролюючого органу
242. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з інвестиційним золотомМінфін
Національний банк (за згодою)
листопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектадаптація українського законодавства до положень європейського законодавства з податку на додану вартість
243. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо приведення норм Податкового кодексу України до вимог Директиви Ради 92/83/ЄЕС в частині справляння акцизного податку з пива залежно від міцності напоюМінфінчервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектдиференціація ставки акцизного податку на пиво залежно від міцності напою відповідно до Угоди про асоціацію
244. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації до податкового законодавства Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 р. про спільну систему податку на додану вартістьМінфінжовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектприведення норм податкового законодавства у відповідність із законодавством ЄС, зокрема положень щодо визначення платників податків, бази оподаткування, місця поставки товарів/послуг, виникнення податкового зобов’язання, ставок, звільнень (крім тих, що діють в державах – членах ЄС), податкового кредиту, обов’язків платників податку, звітності
245. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень Тринадцятої Директиви Ради 86/560/ЄЕС від 17 листопада 1986 р.Мінфінжовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектприведення норм податкового законодавства у відповідність із законодавством ЄС
246. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування штрафних фінансових санкцій для платників податків, які без оскарження податкового повідомлення-рішення сплатили донараховані платежіМінфін
ДПС
травеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави
247. Розроблення законопроекту про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майноМінфінтравеньподано до Верховної Ради України законопроектзменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави
248. Розроблення законопроекту про ратифікацію Конвенції між Україною та Королівством Іспанія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протоколу до неїМінфінтравеньподано до Верховної Ради України законопроектзменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави
249. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майноМінфінгруденьподано до Верховної Ради України законопроектзменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій, запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і капітал, отримання додаткових податкових надходжень до бюджету під час виплати пасивних доходів у джерела виплати в Україні в інші держави
250. Оновлення Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворенняМінфінчервеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивпевненість платника податків у своїй позиції щодо відповідності умов контрольованих операцій принципу “витягнутої руки”, яка захистить від можливих податкових зобов’язань, штрафів та пені, а також запобігання витрат ресурсів і часу, пов’язаних з податковими перевірками контрольованих операцій
6.3. Реформування митниці
251. Впровадження модулів прийняття автоматизованих рішень про виконання митних формальностейДержмитслужбаквітеньщоденно оформлено близько 500 митних декларацій без участі посадових осіб митних органівмінімізація впливу людського фактора та автоматизація процесів митного оформлення, запобігання порушенням у сфері митного законодавства
252. Впровадження електронної транзитної системи для функціонування режиму спільного транзитуМінфін
Держмитслужба
квітеньвидано накази Мінфінузабезпечення ефективного митного контролю, використання сучасних технологій під час здійснення контролю за доставкою товарів; забезпечення використання в Україні європейських транзитних правил
груденьнаправлено повідомлення-запит стороні ЄС щодо проведення комплексної місії з оцінювання готовності України до приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами
253. Забезпечення відкритості рішень митних органів про класифікацію та визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, на основі знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операційДержмитслужба
Мінфін
квітеньстворено на офіційному веб-сайті Держмитслужби відкриту знеособлену онлайн-базу даних митної вартості товарівоприлюднення Держмитслужбою на безоплатній основі та у формі відкритих даних знеособленої інформації про конкретні експортно-імпортні операції, внесені декларантами до митної декларації, що стосується митної вартості товарів
254. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного митаМінфінлипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвиконання Угоди про асоціацію в частині впровадження до національного законодавства положень Регламенту Ради (ЄС) N 1186/2009, що встановлює спільну систему звільнення від сплати мита
255. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України в частині запровадження інституту медіації з митних питаньМінфінчервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження механізму розгляду скарг платників податків в адміністративному порядку
256. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо внесення змін до Митного кодексу України та Закону України “Про державну службу” щодо оцінки доброчесності та запровадження періодичної атестації митниківМінфінлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроективрегулювання питання добору осіб в митні органи (проведення перевірки доброчесності), запровадження періодичної атестації митників
6.4. Розвиток фінансового сектору
257. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”Мінфінлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення окремих норм щодо подання фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності в єдиному форматі, оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, вимог до обов’язкових реквізитів первинних документів; перегляд переліку підприємств, що складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності
258. Розроблення та затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі на основі міжнародних стандартів обліку для державного сектору (International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) та змін до таких положень (стандартів) з урахуванням змін у міжнародних стандартах та національному законодавствіМінфінлистопадвидано накази Мінфінуудосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до IPSAS
259. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”Мінфінлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення положень щодо конкретних вимог стосовно обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес
260. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активамиМінфін
Національний банк (за згодою)
Мінцифри
НКЦПФР (за згодою)
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвиведення з тіньового ринку великого обсягу операцій; поповнення державного бюджету за рахунок залучення до оподаткування кардинально нового виду доходів фізичних та юридичних осіб – доходів від операцій з віртуальними активами; стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні
261. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про розвиток інституту рейтингових агентствНКЦПФР (за згодою)липеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектврегулювання правил функціонування рейтингових агентств та використання рейтингів відповідно до правил ЄС
262. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осібМінфін
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектреструктуризація заборгованості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за векселями, підвищення суми гарантування вкладів фізичних осіб
263. Забезпечення здешевлення вартості іпотечних кредитівМінфінгруденьнадано часткову компенсацію відсотків за іпотечними кредитами 5000 фізичним особамздешевлення вартості іпотечних кредитів шляхом надання державної фінансової підтримки фізичним особам
7. Мінінфраструктури
7.1. Залізничні перевезення
264. Проведення структурних реформ в АТ “Укрзалізниця”, підготовка товариства до запуску конкурентного ринку залізничних перевезеньАТ “Укрзалізниця” (за згодою)
Мінінфраструктури
груденьпередано функції та активи локомотивного господарства до відповідних вертикалей
розроблено порядок організації військових та спеціальних перевезень у зв’язку з початком роботи конкурентного ринку залізничних перевезень
реорганізовано структуру господарства ремонтів та обслуговування
утворено вагоноремонтну філію АТ “Укрзалізниця”
утворено локомотиворемонтну філію АТ “Укрзалізниця”
сприяння розвитку конкуренції на ринку залізничних перевезень в Україні;
підвищення ефективності залізничних перевезень за рахунок максимального використання інфраструктури залізничного транспорту
265. Оновлення залізничного рухомого складуМінінфраструктури
Мінекономіки
Мінфін
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
травеньпроведено тендерні процедури та укладено договори із закупівлі пасажирського рухомого складу, зокрема не менш як 100 пасажирських вагонівпідвищення якості пасажирських залізничних перевезень, зменшення дефіциту тягового рухомого складу
груденьфактично отримано не менше 10 пасажирських вагонів
груденьпроведено капітальний ремонт і модернізацію 100 локомотивів
266. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Правил рівноправного доступу до інфраструктури залізничного транспорту загального користування відповідно до вимог європейського та українського законодавстваМінінфраструктури
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
у тримісячний строк після прийняття нової редакції Закону України “Про залізничний транспорт”прийнято постанову Кабінету Міністрів Україниврегулювання питання рівноправного доступу транспортних компаній до інфраструктури залізничного транспорту загального користування відповідно до вимог європейського та українського законодавства
267. Реалізація важливих інфраструктурних проектів, модернізація та електрифікація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезеньАТ “Укрзалізниця” (за згодою)
Мінінфраструктури
груденьпроведено роботи з електрифікації дільниці Ковель – Володимир-Волинський – Ізов – Держкордон
розпочато проекти будівництва:
другої колії на ділянці Долинська – Миколаїв з відповідною реконструкцією, електрифікацією, будівництвом та модернізацією пристроїв сигналізації, централізації і блокування
залізничної колії європейського зразка
1435 мм на ділянці Мостиська – Скнилів
електрифікації дільниць Черкаси – ст. імені Тараса Шевченка та Житомир – Новоград-Волинський
скорочення експлуатаційних витрат, строків доставки вантажів, ріст маси вантажних поїздів та спрощення технології організації руху вантажних поїздів
268. Створення та функціонування державного колегіального органу, який здійснює державне регулювання у сфері транспортуМінінфраструктуричервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект
проведено обговорення щодо концепції створення та запуску функціонування органу з метою своєчасного схвалення всіх необхідних актів
забезпечення ефективного державного регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у галузі транспорту, зокрема з питань формування цінової (тарифної) політики; ефективної взаємодії держави і бізнесу для захисту інтересів надавачів і споживачів транспортних послуг
269. Запровадження електронної системи забезпечення мультимодальних вантажних перевезень та її інтеграція з іншими системами на різних видах транспортуМінінфраструктуригруденьвведено в тестову експлуатацію систему мультимодальних вантажних перевезеньстворення нових сервісів мультимодальних перевезень; впровадження новітніх технологій та інформаційного супроводу перевезень; розбудова ефективної конкурентоспроможної мультимодальної національної транспортної системи
7.2. Авіаперевезення
270. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо Державної програми з безпеки польотів з метою мінімізації людських втрат, матеріальних, фінансових, екологічних та соціальних збитківМінінфраструктури
Державіаслужба
у двомісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації”затверджено Державну програмузабезпечення відповідності українських стандартів у галузі безпеки авіації міжнародним вимогам
271. Забезпечення будівництва, реконструкції та модернізації аеропортівМінінфраструктури
Укрінфрапроект
органи місцевого самоврядування (за згодою)
протягом рокувиконано не менш як 30 відсотків робіт з будівництва першої черги аеродромного комплексу в аеропорту м. Дніпра
виконано не менш як 30 відсотків робіт з реконструкції аеродромного комплексу в аеропорту м. Вінниці
розпочато роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту м. Херсона
завершено другу чергу будівництва аеродромного комплексу в аеропорту м. Одеси
затверджено проект будівництва нового аеропорту в Закарпатському регіоні
збільшення загального пасажиропотоку мережі аеропортів; збільшення пропускної спроможності та підвищення транзитного потенціалу аеропортів; активізація державно-приватного партнерства з утримання та експлуатації аеропортів та створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку авіаційної галузі
272. Удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації шляхом внесення змін до Повітряного кодексу УкраїниМінінфраструктури
Державіаслужба
липеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвиокремлення вимог до безпілотних повітряних суден та їх експлуатації, спрощення регулювання;
врегулювання питання використання безпілотних повітряних суден у районах розташування атомних електростанцій та відповідальності за використання безпілотних повітряних суден у заборонених для польотів зонах або у зонах обмеження польотів
273. Затвердження Правил та порядку технічного розслідування авіаційних подій та інцидентівМінінфраструктури
НБРЦА
Державіаслужба
Міноборони
МВС
МЗС
Мінекономіки
Мінфін
травеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення високого рівня безпеки польотів у повітряному просторі та цивільній авіації України шляхом проведення ефективних, оперативних та неупереджених розслідувань
274. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо встановлення ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суденМінінфраструктури
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет (за згодою)
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниврегулювання питання адаптації національного законодавства відповідно до положень нормативних документів Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) в частині, що стосується встановлення одиничних ставок плати за аеронавігаційне обслуговування
7.3. Водний транспорт
275. Проведення капітального ремонту судноплавних шлюзів Дніпровського каскадуМінінфраструктури
Мінфін
державне підприємство “Укрводшлях” (за згодою)
серпеньпроведено капітальний ремонт на Канівському і Каховському судноплавних шлюзахзабезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду;
збільшення вантажопотоку р. Дніпро
груденьпроведено капітальний ремонт на Київському судноплавному шлюзі
груденьрозпочато капітальний ремонт на Середньодніпровському судноплавному шлюзі
276. Удосконалення Порядку ведення Реєстру морських портів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 496, в частині спрощення процедури перевірки відомостей та документів, необхідних для внесення суб’єкта господарювання до Реєстру морських портів УкраїниМінінфраструктури
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниспрощення процедури перевірки відомостей та документів, необхідних для внесення суб’єкта господарювання до Реєстру морських портів України
277. Розроблення проекту Закону України щодо приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 рокуМінінфраструктури
МЗС
липеньподано до Верховної Ради України законопроектвпровадження спільних з ЄС процедур забезпечення безпеки судноплавства, реагування у разі забруднення із суден, забезпечення здійснення Україною як державою порту та державою прапора контролю суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними
278. Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 рокуМінінфраструктури
МЗС
липеньподано до Верховної Ради України законопроектзабезпечення виконання Україною конвенційних зобов’язань держави порту та держави прапора
279. Розроблення законопроектів щодо ратифікації Конвенції N 185, якою переглянуто Конвенцію про посвідчення особи моряків (переглянута), 2003 рокуМінінфраструктури
МЗС
груденьподано до Верховної Ради України законопроектімплементація міжнародно-правових норм в національне законодавство у сферах торговельного мореплавства та безпеки судноплавства
280. Розроблення проекту Закону України щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавствіМінінфраструктури
МЗС
листопадподано до Верховної Ради України законопроектстворення необхідного підґрунтя для здійснення контролю за дотриманням прав українських моряків за кордоном;
виконання Україною своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію у сфері морського транспорту
281. Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавствіМінінфраструктури
МЗС
листопадподано до Верховної Ради України законопроектпідвищення соціального захисту моряків, подальший сталий розвиток України як однієї із лідерів з підготовки високопрофесійних моряків
282. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розмежування функцій з реалізації державної політики у сфері морського та річкового транспорту)”Мінінфраструктурилипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення на законодавчому рівні функцій нагляду (контролю) за безпекою мореплавства та надання послуг, що за своїми ознаками належать до адміністративних, передача таких функцій до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті
283. Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зміцнення законності, запобігання правопорушенням у сфері морського та річкового транспорту)”Мінінфраструктури
МЗС
липеньподано до Верховної Ради України законопроектзабезпечення виконання Україною конвенційних зобов’язань держави порту та держави прапора
284. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту на період до 2031 року та плану заходів з її реалізаціїМінінфраструктуригруденьприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українивизначення пріоритетів та основних напрямів розвитку внутрішнього водного транспорту на середньострокову перспективу
285. Визначення переліку спеціалізованих послуг, що надаються на внутрішніх водних шляхах суб’єктами природних монополійМінінфраструктури
Мінекономіки
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипідвищення ефективності управління внутрішнього водного транспорту
286. Визначення порядку ведення Реєстру об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспортуМінінфраструктури
Морська адміністрація
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українистворення єдиної системи із систематизованою інформацією про об’єкти інфраструктури внутрішнього водного транспорту
287. Затвердження Методики розрахунку ставок портових зборівМінінфраструктури
державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (за згодою)
груденьвидано наказ Мінінфраструктуриоптимізація розмірів ставок портових зборів
7.4. Автомобільний транспорт
288. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення”Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
Мінфін
Мінекономіки
листопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектдерегуляція та детінізація ринку таксі та забезпечення надання населенню якісних та безпечних послуг з перевезення пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення
289. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування”Мінінфраструктурилипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзбільшення фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування за рахунок дорожнього фонду;
покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг з високою інтенсивністю руху
290. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про удосконалення процедури відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, під спорудження об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури”Мінінфраструктурилистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення процедури відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, під спорудження об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури
291. Внесення змін до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення між Урядом України та Урядом Республіки ТуреччинаМінінфраструктури
МЗС
груденьвнесено зміни до Угодизабезпечення розвитку автомобільних перевезень пасажирів і вантажів; звільнення від дозволів автомобільних перевезень
292. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті” в частині запровадження системи мультимодальних пасажирських перевезень за єдиним квитком “Digital Ticket”Мінінфраструктуригруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення законодавчих підстав із створення системи для одночасного оформлення проїзних документів різними видами транспорту з можливістю оформлення єдиного електронного квитка на транспортному порталі електронних послуг “e-transport.gov.ua”
293. Забезпечення розвитку міського електричного транспорту шляхом впровадження підпроектів розвитку міського пасажирського транспорту в містах УкраїниМінінфраструктури
Мінфін
органи місцевого самоврядування (за згодою)
груденьпоповнено парки трамваїв, тролейбусів, автобусів, електробусів, вагонів метрополітену в містах України в кількості не менш як 90 одиницьполіпшення якості надання послуг громадянам у містах, оновлення парку трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену та інфраструктури у містах
294. Виконання ремонтних робіт на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значенняУкравтодор
Мінінфраструктури
Мінфін
Мінекономіки
груденьвведено в експлуатацію 4500 кілометрів автомобільних доріг загального користування державного значенняпокращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного значення за напрямами міжнародних і національних транспортних коридорів, на підходах до великих міст, дорогах з високою інтенсивністю руху
295. Введення європейських стандартів проектування, розроблення та обслуговування автомобільних доріг, підвищення рівня якості автодорожнього покриття та обґрунтованість вибору його типу, зокрема шляхом поступового відновлення експлуатаційних характеристик дорожньої мережіМінінфраструктури
Мінрегіон
Укравтодор
державне підприємство “УкрНДНЦ” (за згодою)
груденьрозроблено та прийнято національні стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови
розроблено та внесено зміни до будівельних норм з будівництва доріг
впровадження кращих світових практик у галузі будівництва автомобільних доріг загального користування та об’єктів дорожньої інфраструктури;
зменшення руйнівного впливу максимально завантажених транспортних засобів на дорожнє покриття;
зменшення викидів автомобільним транспортом двоокису вуглецю
296. Будівництво нового вантового мосту у м. КременчукМінінфраструктури
Укравтодор
квітеньзатверджено проект будівництварозвантаження морально і фізично застарілого єдиного мосту, що об’єднує місто Кременчук (побудовано у 1949 році); поєднання двох важливих транспортних коридорів національного та міжнародного значення (Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя та М-22 Полтава – Олександрія); створення нових можливостей економічного розвитку регіону
серпеньотримано дозвіл на виконання будівельних робіт
297. Впровадження на території України електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладноїМінінфраструктурилипеньвнесено Кабінетові Міністрів України пакет проектів нормативно-правових актів для впровадження електронного документообігу електронної товарно-транспортної накладної (за результатами реалізації експериментального проекту)покращення умов ведення бізнесу, мінімізація корупційних зловживань, прискорення бізнес-процесів та зменшення простою завдяки можливості доступу контролюючих органів до єдиної бази документів в реальному часі
298. Запровадження аудиту та перевірки безпеки автомобільних дорігМінінфраструктуричервеньвидано накази Мінінфраструктуриінтегрування автомобільних доріг України в міжнародну мережу автомобільних доріг з високим рівнем безпеки дорожньої інфраструктури та зниження рівня аварійності на дорогах загального користування;
врегулювання питань проведення перевірок безпеки автомобільних доріг та проведення аудиту безпеки автомобільних доріг
7.5. Безпека на транспорті
299. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних засобів, про організацію робочого часу членів екіпажу автотранспортних засобів, встановлення тахографів на автомобільному транспорті, проведення періодичних тестувань на придатність до експлуатації для автотранспортних засобів та їх причепів, технічної придорожньої перевірки придатності до експлуатації комерційних транспортних засобів, початкової кваліфікації і періодичної підготовки водіїв деяких видів автомобільного транспорту для перевезення товарів або пасажирівМінінфраструктуричервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзменшення на 50 відсотків рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод до 2024 року порівняно з показником 2019 року, покращення стану безпеки дорожнього руху та транспортної дисципліни його учасників, зниження рівня аварійності на вулично-дорожній мережі держави, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод і тяжкості їх наслідків
300. Запущено в експлуатацію єдину систему контролю зважування у русі “Weigh-in-Motion”, яка передбачає автоматичну фіксацію перевантажених транспортних засобів і притягнення до відповідальності у разі перевищення габаритно-вагових нормУкравтодор
Мінінфраструктури
Укрінфрапроект
Укртрансбезпека
груденьвведено в експлуатацію не менш як 100 нових автоматичних систем “Weigh-in-Motion”
розпочато роботу Центру обробки даних габаритно-вагового контролю
запущено в експлуатацію єдину систему контролю зважування у русі (Weigh Control System)
підвищення ефективності здійснення габаритно-вагового контролю на найбільш завантажених відрізках доріг
301. Спрощення процедури отримання дозволів на поїздку територіями іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та облікуМінінфраструктури
Мінцифри
Укртрансбезпека
квітеньвидано наказ Мінінфраструктурипідвищення прозорості та зменшення корупційних ризиків під час оформлення дозволів на поїздки територіями іноземних держав під час виконання перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні шляхом автоматизації процесу оформлення таких дозволів
302. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо впровадження принципу об’єктивності та неупередженості під час проведення технічних розслідувань транспортних подійМінінфраструктури
Морська адміністрація
Укртрансбезпека
Державіаслужба
НБРЦА
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвпровадження принципу об’єктивності та неупередженості під час проведення технічних розслідувань транспортних подій
303. Приведення Системи управління безпекою руху поїздів у відповідність з положеннями оновленої Директиви (ЄС) 2016/798 Європейського Парламенту та Ради від 11 травня 2016 р.Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
АТ “Укрзалізниця” (за згодою)
травеньвидано наказ Мінінфраструктуризменшення кількості транспортних подій на залізничному транспорті
304. Ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно-небезпечних ділянок шляхом запровадження інженерних рішеньМінінфраструктури
Укрінфрапроект
Укравтодор
груденьвиконано роботи з ліквідації не менш як п’яти місць концентрації дорожньо-транспортних пригодзменшення кількості дорожньо-транспортних пригод
305. Влаштування розв’язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівцяМінінфраструктури
Укрінфрапроект
Укравтодор
груденьвиконано будівельні роботи щодо влаштування не менш як 20 розв’язок кільцевого типузменшення кількості транспортних пригод за рахунок уповільнення швидкості руху;
збільшення пропускної спроможності найбільш завантажених перехресть автомобільних доріг
7.6. Поштовий зв’язок
306. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про поштовий зв’язок” з метою лібералізації нормативно-правового регулювання у сфері поштового зв’язку, зокрема обмеження цінового регулювання поштового зв’язку відповідно до практик європейських країнМінінфраструктуричервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення конкуренції на ринку послуг поштового зв’язку
307. Реалізація проекту “Сільське відділення”АТ “Укрпошта” (за згодою)
Мінінфраструктури
Мінекономіки
Мінфін (в частині отримання державної гарантії)
груденьмережею пересувних відділень покрито 50 відсотків населених пунктів із населенням менше 2000 осібзабезпечення доступу до якісних поштових послуг жителів невеликих населених пунктів
8. Мінрегіон
8.1. Регіональний розвиток
308. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 рокуМінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивизначення короткострокових та середньострокових заходів на 2021 – 2023 роки з досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року, обсягів та джерел їх фінансування з визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання
309. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів” (нова редакція) щодо посилення конкурентоспроможності регіонівМінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення механізму стимулювання розвитку регіонів, зміна критеріїв для визначення проблемних територій та створення ефективної системи їх державної підтримки на основі програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку
310. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” щодо підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку шляхом розширення функцій агенції у сфері державної регіональної політики та надання можливості органам місцевого самоврядування бути співзасновниками таких агенційМінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення механізму реалізації державної регіональної політики, підвищення її ефективності, посилення інституційної підтримки регіонального розвитку;
конкретизація та уточнення функцій агенцій та надання їм можливості бути заявниками програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
311. Затвердження методичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад для застосування органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад під час формування і реалізації прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвиткуМінрегіону тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики”видано наказ Мінрегіонувизначення єдиних підходів та єдиної методологічної основи для формування і реалізації стратегічних та програмних документів в об’єднаних територіальних громадах
312. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми соціально-економічної трансформації вугільних регіонів на період до 2030 рокуМінрегіон
Міненерго
квітеньсхвалено Концепцію Державної цільової програмизатвердження на законодавчому рівні довгострокового програмного документа, відповідно до якого здійснюватиметься трансформація вугільних регіонів України та у якому будуть визначені шляхи комплексного вирішення проблемних питань в економічній, соціальній, житлово-комунальній та екологічній сфері
липеньзатверджено Державну цільову програму
313. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць на проблемних територіях” з метою створення умов для стимулювання економічної активності на проблемних територіяхМінрегіон
обласні,
Київська міська держадміністрації
вересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження дієвих заходів стимулювання розвитку проблемних територій на державному та регіональному рівні для відновлення їх економічного зростання
314. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про транскордонне співробітництво” (нова редакція)Мінрегіонвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження дієвих заходів для створення умов ефективного розв’язання завдань місцевого та регіонального розвитку суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва
315. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських”Мінрегіон
Івано-Франківська,
Закарпатська,
Львівська та Чернівецька облдержадміністрації
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивнесення змін до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських, з метою приведення його у відповідність з новим адміністративно-територіальним устроєм України
316. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення програми та плану заходів з головування України у Стратегії ЄС для Дунайського регіону у період з 1 листопада 2021 року по 31 жовтня 2022 рокуМінрегіон
інші центральні органи виконавчої влади
вересеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Україниформування ключових пріоритетів взаємодії з країнами Дунайського регіону в рамках Стратегії
8.2. Місцеве самоврядування, територіальна організація влади та адміністративно-територіальний устрій
317. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до секторальних законів у частині децентралізації та розмежування повноважень у сферах охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, фізичної культури та спорту, культури та інформаційної політики, енергоефективності, благоустрою та житлово-комунального господарстваМінрегіон
Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
Мінмолодьспорт
МКІП
Міноборони
Міненерго
Мінветеранів
ДСНС
листопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектузгодження обсягу повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у секторальних сферах з урахуванням принципу субсидіарності та нової територіальної основи, усунення дублювання повноважень
318. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектуриМінрегіонквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення підґрунтя для ліквідації структурних підрозділів райдержадміністрацій після утворення уповноважених органів містобудування та архітектури в усіх сільських, селищних, міських радах, розташованих на території району
319. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”Мінрегіонвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення єдиних підходів до визначення повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів з урахуванням принципу субсидіарності, чіткого порядку та умов передачі повноважень держави органам місцевого самоврядування;
приведення українського законодавства у відповідність з Європейською хартією місцевого самоврядування
320. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України з метою приведення його у відповідність з новим адміністративно-територіальним устроємМінрегіонвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектоновлення податкового законодавства в частині фінансового забезпечення нових повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, фінансового забезпечення виконання органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень
321. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про префектів” (одночасно із змінами до Конституції України щодо децентралізації влади)Мінрегіонлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення ефективності системи місцевого самоврядування, спроможної забезпечити створення оптимальних умов для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, району (округу) та області;
посилення спроможності та відповідальності громад за свій розвиток, створення передумов стійкого розвитку територій
322. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про співробітництво територіальних громад” щодо упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громадМінрегіонвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення порядку укладення договорів про співробітництво територіальних громад;
надання можливості приєднуватися до вже існуючих договорів про співробітництво територіальних громад
323. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про органи самоорганізації населення” щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населенняМінрегіонжовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення
324. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про комунальну власність”Мінрегіонгруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення на законодавчому рівні поняття комунальної власності територіальних громад, спільної власності територіальних громад району, області, порядку набуття права комунальної власності, правонаступництва, володіння, користування, відчуження об’єктів комунальної власності
8.3. Містобудування, нормування та технічне регулювання у будівництві
325. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про удосконалення регулювання у сфері нормування у містобудуванні”Мінрегіонквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниудосконалення процедури та скорочення строків розроблення проектів будівельних норм шляхом виключення необхідності розроблення, оприлюднення і погодження істотних умов щодо змісту проекту будівельних норм;
створення умов для забезпечення своєчасного затвердження і реєстрації будівельних норм у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;
забезпечення вільного безоплатного доступу до контрольних примірників будівельних норм у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва та збільшення кола організацій, які можуть виконувати функції з утримання центрального фонду будівельних норм або фондів галузевих будівельних норм
326. Затвердження порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністюМінрегіонквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизапровадження процедури проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю
327. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної програми із створення безбар’єрного простору в УкраїніМінрегіонквітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україністворення безбар’єрного простору в різних аспектах життя людини, рівних можливостей для всіх суспільних груп населення для самореалізації, здобуття освіти, працевлаштування, розвитку здібностей та потенціалу, забезпечення системного та комплексного підходу щодо реалізації принципів соціальної, економічної, політичної, цифрової та фізичної безбар’єрності, підтримуючи ініціативу громадськості
вересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект про схвалення Загальнодержавної програми
328. Переведення національних стандартів з ціноутворення у будівництві в статус кошторисних норм і нормативівМінрегіонгруденьвидано накази Мінрегіонуспрощення порядку визначення вартості будівництва шляхом удосконалення кошторисного нормування і ціноутворення у будівництві
329. Завершення процедур ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної сервісної служби містобудування України, Державної інспекції містобудування України та створення Державної інспекції архітектури та містобудування УкраїниМінрегіон
ДІАМ
Держархбудінспекція
ДІМ
Держсервісбуд
квітеньзабезпечено роботу Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ)
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації припинення Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної сервісної служби містобудування України та Державної інспекції містобудування України
забезпечення здійснення державного контролю і нагляду у будівництві; оптимізація органів державного архітектурно-будівельного контролю
330. Затвердження Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що відображає результати контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з метою забезпечення функціонування електронної системиМінрегіон
Мінцифри
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниврегулювання питання нормативно-правового забезпечення належного функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; затвердження єдиних вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа, що відображає результати контрольного геодезичного знімання закінчених будівництвом об’єктів та які опрацьовуються в електронній системі у сфері будівництва автоматично
331. Затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомого майнаМінрегіонквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизатвердження процедури присвоєння, зміни, коригування адрес об’єктам нерухомого майна, зокрема будинкам, будівлям, спорудам, об’єктам будівництва, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об’єктами нерухомого майна
332. Затвердження Порядку проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майнаМінрегіонквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивстановлення чіткої процедури проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва, щодо яких набуто право на виконання будівельних робіт, перелік об’єктів нерухомого майна, які підлягають технічній інвентаризації, склад, зміст інвентаризаційної справи, матеріалів технічної інвентаризації та технічних паспортів
333. Розроблення та впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи “Єдина державна електронна система у сфері будівництва”Мінрегіон
Мінцифри
жовтеньрозроблено та запущено в дослідну експлуатацію першу чергу інформаційно-телекомунікаційної системистворення та забезпечення дослідної експлуатації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з наступними компонентами інформаційно-телекомунікаційної системи: містобудівні умови та обмеження, технічні умови, інвентаризаційні справи, матеріали технічної інвентаризації, технічні паспорти об’єктів незавершеного будівництва, закінчені будівництвом об’єкти та їх частини (житлові та нежитлові приміщення), електронні договори про надання технічних умов, про проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів, про проведення технічної інвентаризації, про обстеження інженерних систем будівлі, про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі
334. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо реформування державного регулювання у сфері містобудування та забезпечення ефективного архітектурно-будівельного контролю та наглядуМінрегіонквітеньсхвалено Кабінетом Міністрів України Концепцію законопроектустворення нової системи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, усунення можливих зловживань посадових осіб контролюючих органів, забезпечення прозорості здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
формування нових інституцій у зазначеній сфері відносин
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект
335. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку)”Мінрегіонлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення на законодавчому рівні основних засад будівельного інформаційного моделювання (BIM-технологій) під час створення об’єктів будівництва та управління життєвим циклом будівель і споруд державної і комунальної власності
336. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нової редакції Генеральної схеми планування території УкраїниМінрегіонлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектоновлення Генеральної схеми планування території України на основі провідних геоінформаційних технологій для управління розвитком держави та врахування під час розроблення та актуалізації містобудівної документації на регіональному та базовому рівні
337. Актуалізація державних будівельних норм (ДБН) із використанням кращого міжнародного досвіду, зокрема параметричного методу нормування у будівництвіМінрегіонгруденьвидано накази Мінрегіону стосовно оновлення не менш як 30 державних будівельних нормоновлення державних будівельних норм (ДБН) з використанням кращого міжнародного досвіду, зокрема параметричного методу нормування у будівництві
338. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правила його застосуванняМінрегіонквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
удосконалення управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою;
спрощення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування;
ефективне використання та охорона всіх земель у межах території об’єднаної територіальної громади
339. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку та умов надання і використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громадМінрегіонквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
удосконалення управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою;
спрощення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування;
ефективне використання та охорона всіх земель у межах території об’єднаної територіальної громади
340. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України від 17 червня 2020 р. N 711-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель”Мінрегіонквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
удосконалення управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою;
спрощення виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб просторового планування;
ефективне використання та охорона всіх земель у межах території об’єднаної територіальної громади
341. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України, необхідних для реалізації Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”Мінрегіон
Мінекономіки
квітеньприйнято постанови Кабінету Міністрів України, зокрема про:
затвердження переліку категорій будівельної продукції
затвердження системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції
затвердження переліку категорій будівельної продукції та системи оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, які відповідатимуть консолідованій версії Регламенту (ЄС) N 305/2011 Європейського Парламенту і Ради;
створення умов щодо вільного обігу будівельної продукції на ринку України та ЄС; спрощення виходу вітчизняним виробникам на європейський ринок будівельної продукції;
усунення проблеми масового фальсифікату на ринку будівельної продукції України; забезпечення функціонування дієвого ринкового нагляду за якістю будівельної продукції
342. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України, необхідних для реалізації Закону України “Про надання будівельної продукції на ринку”, зокрема Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення сфери призначення та анулювання свідоцтва про призначенняМінекономіки
Мінрегіон
квітеньприйнято постанови Кабінету Міністрів Українивстановлення чіткого та прозорого механізму призначення органів з визначення технічної прийнятності для видачі висновку про технічну прийнятність та органів з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною завдань у процесі оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції
343. Розроблення плану заходів з розвитку технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництвіМінрегіончервеньвидано наказ Мінрегіонувизначення шляхів і механізму створення в Україні нової дієвої, ефективної та прозорої системи технічного регулювання та нормативного забезпечення у будівництві відповідно до потреб суспільства та галузі на основі якісно нових підходів, що відповідають найкращому міжнародному та європейському досвіду
8.4. Житлова політика та благоустрій
344. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Житлового кодексу УкраїниМінрегіонлипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення нової системи законодавства, що регулює основні засади державної житлової політики
345. Затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Україні на заміну постанови Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської Ради Професійних Спілок від 11 грудня 1984 р. N 470Мінрегіонлипеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниналагодження чіткого і прозорого обліку, що виключає корупційну складову в питанні забезпечення житлом громадян
346. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Закону України “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” з метою поліпшення житлових умов мешканців, гарантій та захисту їх прав власності та користування на об’єкти нерухомого майна, розташованого в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фондуМінрегіончервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення процедури реконструкції (реновації) кварталів застарілого житлового фонду та гарантування захисту прав власності і користування мешканців на об’єкти нерухомого майна, розташованого в межах кварталу (мікрорайону) застарілого житлового фонду
347. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо управління багатоквартирним будинком” щодо запровадження електронних сервісів для процедури ухвалення рішень в багатоквартирному будинку, у тому числі об’єднанні співвласників багатоквартирних будинківМінрегіонсерпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектврегулювання на законодавчому рівні питання електронних сервісів для процедури ухвалення рішень в багатоквартирному будинку, у тому числі об’єднанні співвласників багатоквартирних будинків
348. Удосконалення програм державної підтримки щодо забезпечення громадян житлом, у тому числі шляхом іпотечного кредитуванняМінрегіон
Мінфін
червеньзатверджено місцеві програми формування фондів житла соціального призначення та житла для тимчасового проживаннязростання кількості громадян, які поліпшили житлові умови, на 5 відсотків щороку
349. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про сприяння постраждалим інвесторам у добудові проблемних об’єктів незавершеного житлового будівництва”Мінрегіонлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення прав постраждалих інвесторів у добудові проблемних об’єктів незавершеного житлового будівництва
350. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про захист прав кредиторів об’єктів будівництва”Мінрегіонвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзахист прав кредиторів об’єктів будівництва шляхом вироблення механізму для прозорого залучення коштів фізичних та юридичних осіб в будівництво
351. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про створення Єдиного адресного реєстру України”Мінрегіон
Мін’юст
Мінцифри
Держгеокадастр
вересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення законодавчих передумов, необхідних для впровадження єдиної системи ідентифікації об’єктів нерухомого майна на базі їх геопросторових даних
8.5. Житлово-комунальне господарство
352. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості з метою захисту та реалізації прав споживачів житлово-комунальних послугМінрегіонквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниреалізація прав споживачів житлово-комунальних послуг щодо отримання ними перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості
353. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про водовідведення стічних вод населених пунктів” з метою створення сприятливих умов життєдіяльності людини в населених пунктах та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовищеМінрегіонвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектреалізація прав громадян на отримання якісних послуг з централізованого та нецентралізованого водовідведення у процесі одночасного зменшення негативного впливу стічних вод на навколишнє природне середовище
354. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної цільової програми “Питна вода України” на період до 2025 рокуМінрегіончервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України відповідний законопроектзабезпечення реалізації державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах
355. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про удосконалення сфери поховання”Мінрегіонлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення умов для залучення додаткових інвестицій для будівництва крематоріїв, економії земельних ресурсів;
забезпечення прозорості процедури отримання свідоцтва про поховання та дозволу на перепоховання
356. Затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергіїМінрегіону тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення” (реєстраційний номер 4215)прийнято постанову Кабінету Міністрів Україниудосконалення механізму державного регулювання суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
357. Затвердження порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, що встановлюються органами місцевого самоврядування (у тому числі на принципах стимулюючого тарифоутворення)Мінрегіону тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення” (реєстраційний номер 4215)прийнято постанову Кабінету Міністрів Українистворення умов для безперебійної та беззбиткової діяльності підприємств, що надають комунальні послуги
358. Затвердження порядку та умов узгодження суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування господарської діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, з органами місцевого самоврядування запозичень від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектівМінрегіону тримісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення” (реєстраційний номер 4215)прийнято постанову Кабінету Міністрів Українивизначення єдиного механізму узгодження суб’єктами господарювання з органами місцевого самоврядування запозичень, отриманих від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів
8.6. Енергоефективність житлових і громадських будівель
359. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної програми термомодернізації будівельМінрегіонквітеньсхвалено Концепцію Загальнодержавної програмирозроблення та затвердження заходів, спрямованих на реалізацію масштабної термомодернізації житлового фонду та громадських будівель із значним підвищенням теплотехнічних, екологічних характеристик будівель, та в результаті досягнення національних цілей з енергоефективності
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України відповідний законопроект
360. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель”Мінрегіончервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель, спрощення процедур та скорочення строків реалізації проектів термомодернізації, зменшення фінансового навантаження на замовників робіт із термомодернізації, забезпечення якості та ефективності проведення робіт із термомодернізації
361. Затвердження методики визначення базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, що здійснюється під час закупівлі послуг енергосервісуМінрегіон
Міненерго
НКРЕКП
квітеньвидано наказ Мінрегіонузабезпечення інвестиційної привабливості об’єктів енергосервісу із найгіршими енергетичними характеристиками
362. Впровадження енергоменеджменту в будівлях органів державної владиМінрегіон
Держенергоефективності
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
вересеньприйнято акти Кабінету Міністрів України, необхідні для створення бази даних систем енергоменеджменту в будівлях органів державної владизатвердження механізму забезпечення принципу економії бюджетних коштів в частині видатків на комунальні послуги в будівлях державних установ та підприємств за рахунок зменшення енергоспоживання таких будівель;
цифровізація процесів забезпечення енергетичної ефективності будівель органів виконавчої влади
жовтеньстворено базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель органів державної влади та запущено в дослідну експлуатацію
листопадвидано накази Мінрегіону
363. Встановлення вимог до будівель із майже нульовим рівнем споживання енергіїМінрегіонквітеньвидано наказ Мінрегіонувстановлення вимог щодо споживання енергії будівлями (в тому числі показники споживання в числовому вираженні), що приймаються в експлуатацію, з метою якісного підвищення характеристик енергетичної ефективності нових будівель (а також тих, в яких здійснюється реконструкція), визначення частки енергії з відновлюваних джерел
364. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Верховною Радою України фінансової угоди між Урядом України та Кредитною установою для відбудови (KfW) щодо реалізації проекту “Енергоефективність у громадах”Мінрегіончервеньподано до Верховної Ради України законопроектзавершення реалізації енергоефективних проектів відповідно до проектних заявок мм. Запоріжжя та Житомира
365. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Верховною Радою України фінансової угоди між Урядом України та Європейським інвестиційним банком щодо реалізації проекту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”Мінрегіончервеньподано до Верховної Ради України законопроектвпровадження проектів з підвищення енергоефективності будівель, в яких розташовані бюджетні установи (заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти, заклади охорони здоров’я, адміністративні будівлі), шляхом залучення пільгового кредиту обсягом 300 млн. євро
366. Забезпечення функціонування Фонду енергоефективностіМінрегіонпротягом рокувнесено зміни до статуту Фонду енергоефективності щодо збільшення статутного капіталу
внесено зміни до положення про наглядову раду Фонду та порядку обрання членів наглядової ради Фонду
забезпечено фінансування Фонду енергоефективності у 2021 році з державного бюджету
нормативно-правове та бюджетне забезпечення функціонування Фонду енергоефективності, зокрема його фінансування з державного бюджету, та врегулювання питання діяльності наглядової ради фонду
9. Міненерго, Міндовкілля
9.1. Енергетична безпека
367. Вжиття заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергіїМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
груденьпроведено взаєморозрахунки учасниками процедури погашення заборгованості за рахунок бюджетних коштів та випуску облігацій внутрішньої державної позикивирішення питання погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, яка виникла до 1 липня 2019 р., та виконання положень Закону України “Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії”
368. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму застосування покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергіїМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
НКРЕКП
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипродовження захисту вразливих споживачів електричної енергії, зокрема шляхом недопущення неконтрольованого зростання вартості електричної енергії для побутових споживачів
369. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Концепції розвитку газо- та нафтопереробної промисловості України на період до 2025 року та затвердження плану заходів її реалізаціїМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
червеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українивстановлення сприятливого режиму для освоєння нових покладів вуглеводнів та реалізації видобутої нафтової сировини для підвищення енергетичної безпеки України; підвищення конкурентоспроможності вітчизняної нафтопереробки;
залучення додаткових фінансових ресурсів та проведення технічного переоснащення, модернізації та збільшення потужностей вітчизняних газо- та нафтопереробних підприємств;
диверсифікація джерел та маршрутів постачання нафти, скрапленого газу та нафтопродуктів; нівелювання коливання світових цін на нафту та зменшення залежності від імпорту нафти і нафтопродуктів;
формування механізму створення запасів нафти та нафтопродуктів;
підвищення рівня задоволення потреб споживачів у якісних нафтопродуктах
370. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо корпоратизації державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”Мінекономіки Міненерго
Мінфін
Фонд державного майна
державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (за згодою)
серпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження прозорих принципів корпоративного управління на державних підприємствах паливно-енергетичного сектору;
перетворення державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” в акціонерне товариство
371. Здійснення заходів щодо інтеграції з європейською енергетичною мережею ENTSO-E відповідно до Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної ЄвропиМіненерго
Мінфін
ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго”
(за згодою)
Мінекономіки
МЗС
НКРЕКП
груденьзабезпечено здійснення відповідних заходів щодо інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з європейською енергетичною мережею ENTSO-E у строки, які визначені планом заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем країн ЄСпокращення показників якості та надійності постачання електричної енергії у процесі об’єднання з європейською системою та підвищення конкуренції на ринку електричної енергії;
зростання інвестицій в будівництво інтеграційних мереж, створення нових робочих місць
372. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Технічного регламенту природного газу”Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
вересеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизапровадження механізму технічного регулювання щодо якості природного газу, що відповідатиме європейським і міжнародним стандартам та створить умови для усунення технічних бар’єрів у торгівлі, забезпечить можливість здійснення незалежного контролю та оцінки відповідності природного газу, призначеного для споживачів України
373. Реалізація державного інвестиційного проекту “Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей”Міненерго
Мінекономіки
Державний концерн “Ядерне паливо”
(за згодою)
державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (за згодою)
груденьзабезпечено виконання інвестиційного проекту згідно з планом здійснення та фінансування заходів на 2021 рікзабезпечення атомних електростанцій України концентратом природного урану власного виробництва в повному обсязі
374. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на 2021 – 2025 рокиМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
липеньсхвалено Концепцію Державної цільової економічної програмизбільшення видобутку уранової руди та виробництва уранового оксидного концентрату в обсягах, достатніх для задоволення потреб атомних електростанцій
груденьзатверджено Державну цільову економічну програму
375. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми “Зняття з експлуатації уранових об’єктів на 2022 – 2026 роки”Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
Державний концерн “Ядерне паливо”
(за згодою)
державне підприємство “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (за згодою)
квітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Україниздійснення заходів з ліквідації уранового об’єкта, забезпечення екологічної безпеки і зниження рівня забруднення довкілля радіонуклідами природного походження до рівнів, що не впливають на здоров’я людини та довкілля
376. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанційМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”
(за згодою)
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниудосконалення системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні, підвищення її економічної ефективності шляхом введення в експлуатацію централізованого сховища, зміцнення енергетичної безпеки держави
377. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної програми реформування вугільної галузіМіненерго
Мінфін
Мінекономіки
Мінрегіон
травеньсхвалено Концепцію Державної програмизбалансування системи державного вуглевидобутку, забезпечення його економічно доцільних обсягів;
відновлення конкурентоспроможності державних вугледобувних підприємств;
зниження рівня соціальної напруженості в трудових колективах та регіонах, соціальна інтеграція шахтарів
листопадзатверджено Державну програму
378. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року”Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
Держенергоефективності
квітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українизабезпечення економії енергії кінцевими споживачами, а також суб’єктами, що здійснюють виробництво, транспортування (передачу), розподіл та постачання енергії;
зменшення обсягу видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг населенням, бізнесом та бюджетними установами;
зменшення обсягу викидів парникових газів (CO2)
379. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової економічної програми з енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії на 2022 – 2026 рокиМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
Держенергоефективності
квітеньсхвалено Концепцію Державної цільової економічної програмидосягнення економії енергії та зменшення обсягу видатків населення на оплату комунальних послуг, збільшення конкурентних переваг підприємств завдяки підвищенню енергетичної ефективності виробничих процесів, зростання електромобільності
липеньзатверджено Державну цільову економічну програму
380. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо прийняття та оновлення технічних регламентів, що відповідають законодавству ЄСМіненерго
Держенергоефективності
груденьприйнято постанови Кабінету Міністрів України, зокрема щодо:
встановлення вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних холодильних установок та вентиляторних теплообмінників, твердопаливних котлів, обігрівачів приміщень, твердопаливних обігрівачів приміщень, професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолоджування та шокового заморожування, конденсаційних агрегатів і холодильних установок, вентиляційних установок;
оновлення технічних регламентів щодо маркування енергоспоживчих продуктів в Інтернеті, оновлення процедур верифікації щодо дотримання вимог до маркування енергоспоживчих продуктів
встановлення вимог до екодизайну та їх оновлення щодо використання допустимих відхилень у процедурах верифікації щодо дотримання вимог до екодизайну енергоспоживчих продуктів, що сприятиме зменшенню використання енергетичних ресурсів під час проектування, виготовлення, використання та утилізації таких продуктів; удосконалення формату інформування споживачів про енергоспоживчі характеристики енергоспоживчих продуктів для зручності під час здійснення купівельного вибору споживачем
381. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції впровадження “розумних мереж” на період до 2035 року та середньострокового плану заходів із впровадження “розумних мереж” в УкраїніМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою)
жовтеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українизапровадження єдиної технічної політики щодо впровадження “розумних мереж” в Україні; стимулювання учасників ринку електричної енергії до підвищення ефективності передачі та розподілу електричної енергії, зниження технологічних втрат, зниження індексу середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI), індексу середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIFI) та розрахункового обсягу недовідпущеної електричної енергії (ENS)
382. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Інтегрованого плану з боротьби із зміною клімату та розвитку енергетики на період до 2030 рокуМіненерго
Міндовкілля
Мінекономіки
Мінрегіон
Мінінфраструктури
МОН
вересеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українизапровадження комплексного підходу до формування енергетичної та екологічної політики;
узгодження розвитку енергетичного сектору України із потребами боротьби із зміною клімату відповідно до вимог законодавства ЄС та практик країн – членів ЄС, у тому числі принципів Європейської зеленої угоди;
застосування європейських підходів у стратегічному плануванні в енергетичному секторі України
383. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до мереж”Міненергоквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзбільшення рівня газифікації населених пунктів; підвищення ефективності використання газової інфраструктури; запровадження відповідальності операторів газотранспортної або газорозподільної системи за порушення, пов’язані з недотриманням законодавчих вимог щодо забезпечення приєднання споживачів до об’єктів газової інфраструктури
384. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Прогнозного паливно-енергетичного балансу України на 2021 рікМінекономіки
Міненерго
Мінфін
Мінрегіон
Міндовкілля
липеньзатверджено прогнозний паливно-енергетичний баланс України на 2021 рікформування взаємоузгодженої та прозорої системи обліку виробництва (добування), надходження, транспортування, зберігання, розподілу та споживання (використання) енергетичних ресурсів для обґрунтованого прийняття рішень під час формування і реалізації ефективної державної політики
385. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів з метою регулювання відносин у сфері управління мінімальними запасами”Міненерго
Держрезерв
Мінекономіки
Мінфін
жовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектврегулювання основних правових, організаційних та фінансово-економічних засад створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів
386. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про проекти національного інтересу у сфері енергетики”Міненерго
Мінрегіон
Держенергоефективності
Мінекономіки
Держрезерв
НКРЕКП
жовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектсприяння спільним регіональним інвестиціям в енергетичний сектор, створення законодавчої бази для започаткування проектів національного інтересу в сфері енергетики за категоріями енергетичної інфраструктури, зокрема проектів спільного інтересу Енергетичного Співтовариства та/або переліку проектів взаємного інтересу, сприяння їх реалізації, встановлення правил щодо транскордонного розподілу витрат та надання пільг проектам національного інтересу в сфері енергетики, що пов’язані з ризиками їх реалізації
387. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про визначення термінів гармонізованих структур тарифу на транспортування газу”НКРЕКП
Міненерго
липеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення термінів гармонізованих структур тарифу на транспортування газу відповідно до права ЄС
388. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до статті 16 Гірничого закону України”Міненергогруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзбільшення обсягів видобутку вугілля за умови здійснення інвестицій в технічне переоснащення шахт та врегулювання питання щодо реалізації бізнес-планів з технічного переоснащення шахт без проведення державних експертиз
389. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо виключення торф’яників, на яких здійснюється видобуток торфу, з переліку особливо цінних земель)”Міненергосерпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвиключення торф’яників, на яких здійснюється видобуток торфу, з переліку особливо цінних земель, що дасть змогу наростити видобуток торфу у середньостроковій перспективі на 50 відсотків
390. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку торгівлі твердими біологічними видами палива”Міненерго
Держенергоефективності
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення умов для зниження ціни на біопаливо, підвищення його якості та забезпечення біопаливом “зелених” генеруючих потужностей
391. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючими установками споживачів”Міненерго
Держенергоефективності
НКРЕКП
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення умов для розвитку малої розосередженої генерації з альтернативних джерел енергії
392. Здійснення заходів щодо створення страхового запасу природного газу на 2022 рікМіненерго
Мінфін
НКРЕКП
АТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за згодою)
ТОВ “Оператор ГТС України” (за згодою)
Мінекономіки
жовтеньприйнято постанову Кабінету Міністрів України
сформовано страховий запас
підвищення рівня прозорості та ліквідності біржових операцій на ринку природного газу
393. Внесення змін до законодавства з метою створення можливості для зберігання нафти іноземного походження на довгостроковій основі на об’єктах системи магістральних нафтопроводівМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
МЗС
Мінінфраструктури
Антимонопольний комітет (за згодою)
вересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення створення умов зберігання нафтового ресурсу міжнародних нафтових операторів в митному режимі митного складу з метою використання потенціалу нафтотранспортної системи України
394. Підвищення прозорості щодо платежів і доходів у видобувному секторі та заінтересованості потенційних інвесторів у видобувних галузяхМіненерго
Міндовкілля
ДПС
Держмитслужба
Держгеонадра
листопадвпроваджено електронну систему подання звітності та публічної частини національного порталу “Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях України”
оприлюднено щорічний звіт у рамках ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях України
підвищення заінтересованості потенційних інвесторів у видобувних галузях
395. Реалізація ініціативи “е-споживач”Міненерго
НКРЕКП
Мінсоцполітики
Мінцифри
ДПС
Мін’юст
Мінфін
Мінрегіон
Держпродспоживслужба
ТОВ “Оператор ГТС України” (за згодою)
ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою)
груденьстворено Єдиний електронний реєстр споживачів електричної енергії, газу, тепластворення єдиної бази даних споживачів, інформації про споживання електричної енергії, газу, тепла, доходів, субсидій, інших нарахувань, а також постачальників послуг та їх тарифів, у тому числі з метою визначення та захисту вразливих споживачів; запровадження прозорого аналітичного інструменту для захисту споживачів (нарахування субсидії, адресної допомоги, планування заходів енергоефективності, прогнозування споживання); підвищення обізнаності споживачів про реальний тариф з урахуванням субсидій, інформації про склад тарифу та розмір частки; надання можливості зміни постачальника послуг, подання скарги тощо з використанням додатка “Дія”
396. Проведення аналізу можливостей щодо створення в Україні підприємства з виробництва ядерного палива із застосуванням технології компанії “Westinghouse”Міненерго
Державний концерн “Ядерне паливо” (за згодою)
державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (за згодою)
груденьподано Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо можливості створення в Україні підприємства з виробництва ядерного палива із застосуванням технології компанії “Westinghouse”імпортозаміщення виробництва ядерного палива, забезпечення атомних електростанцій України ядерним паливом власного виробництва
397. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення Стратегії розвитку водневої енергетики УкраїниМіненерго
Держенергоефективності
Мінінфраструктури
Мінекономіки
Мінфін
Міндовкілля
груденьприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українивизначення підходів щодо розвитку водневих технологій, необхідності в інвестиціях, заходів на національному, обласному та муніципальному рівні, визначення способів та шляхів взаємодії заінтересованих сторін у сфері виробництва та використання водню
398. Удосконалення процедури проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергіїМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
липеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниудосконалення аукціонної моделі підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії
399. Визначення та встановлення річних квот підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергіїМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
Держенергоефективності
ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою)
жовтеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українистворення умов для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки
400. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових засадах”Міненерго
НКРЕКП
Мінекономіки
Мінфін
державне підприємство “Гарантований покупець” (за згодою)
ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго” (за згодою)
серпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектнадання права виробникам електричної енергії з альтернативних джерел енергії виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та вільно продавати електричну енергію на ринку з можливістю отримання компенсації у вигляді різниці між встановленим “зеленим” тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною, що не нижче, ніж ціна на ринку “на добу наперед”
401. Удосконалення процедури проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитомМіненергочервеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українипідвищення ефективності конкурсної процедури дозволить на конкурентних умовах забезпечити будівництво необхідної енергосистемі генеруючої потужності
402. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитомМіненерго
Мінекономіки
Мінфін
серпеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українизабезпечення операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України, підвищення ефективності режимів функціонування енергосистеми, якості та надійності постачання електричної енергії
9.2. Екологічна політика
403. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про хімічну безпеку”Міндовкілля
інші центральні органи виконавчої влади
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення рівня екологічної безпеки в результаті запровадження дієвої системи управління хімічною безпекою та хімічними речовинами;
запобігання погіршенню стану навколишнього природного середовища та виникненню техногенних катастроф та аварій внаслідок неналежного використання хімічних речовин
404. Розроблення проекту Закону України “Про приєднання України до Мінаматської конвенції про ртуть”Міндовкілляквітеньподано до Верховної Ради України законопроектобмеження торгівлі і поступова відмова від застосування ртуті у певних технологічних процесах; перехід на безртутні альтернативи для певних видів продукції; посилення контролю за скороченнями викидів та скидів ртуті
405. Затвердження Технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалахМіндовкілля
МОЗ
Мінекономіки
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниобмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах, перехід на використання лакофарбових матеріалів без вмісту свинцю
406. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів”Міндовкілля
Мінекономіки
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипоетапне обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах і зменшення забруднення поверхневих водних об’єктів
407. Розроблення порядку функціонування інформаційної системи управління відходамиМіндовкілля
Мінрегіон
Мінцифри
у двомісячний строк після прийняття Закону України “Про управління відходами”прийнято постанову Кабінету Міністрів Українистворення належного інформаційного сервісу як для суб’єктів господарювання, так і для органів державної влади, підвищення ефективності використання інформації про відходи та забезпечення прийняття необхідних управлінських рішень
408. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про відходи упаковки”Міндовкіллявересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження принципу розширеної відповідальності виробника, створення системи роздільного збирання та перероблення відходів упаковки, збільшення обсягів використання вторинної сировини
409. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про управління відходами видобувної промисловості”Міндовкіллявересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектбезпечне управління відходами, що утворюються в результаті видобування, запобігання аваріям та створення систем управління безпекою, запровадження фінансових гарантій власників щодо рекультивації ділянки
410. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про екологічний аудит”Міндовкілляжовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку
411. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джереламиМіндовкілля
інші центральні органи виконавчої влади
травеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення чітких процедур та прозорих відносин для суб’єктів господарювання, державних органів та громадськості у сфері видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; зменшення забруднення атмосферного повітря шляхом неухильного виконання суб’єктами господарювання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та дотримання обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які затверджені у дозволах на викиди
412. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2025 роки”Міндовкілляквітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Україниреалізація державної екологічної політики з метою збереження природних екосистем, підтримки їх цілісності, поліпшення якості життя і здоров’я населення, забезпечення екологічної безпеки, впровадження збалансованої системи природокористування для сталого розвитку суспільства
413. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 рокуМіндовкілляквітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українивизначення стратегічних напрямів державної політики щодо зменшення впливів та наслідків зміни клімату в Україні
414. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів щодо реалізації стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни кліматуМіндовкіллялипеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українивизначення конкретних дій щодо зменшення впливів та наслідків зміни клімату в Україні
415. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Другого національно визначеного внеску до Паризької угодиМіндовкілляквітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українивиконання міжнародних зобов’язань України та визначення цілей і заходів скорочення викидів парникових газів в усіх секторах економіки України до 2030 року
416. Здійснення моделювання сценаріїв процесу зміни клімату в Україні до 2100 року та оцінки ризиків, пов’язаних із зміною кліматуМіндовкілляквітеньпроведено науково-дослідну роботу та опубліковано її результативизначення середньо- та довгострокових сценаріїв процесу зміни клімату в Україні та отримання кількісних оцінок впливу можливих кліматичних змін на сільське господарство та сферу охорони здоров’я
417. Створення системи збору та зберігання даних про стан атмосферного повітря з автоматизованих постів моніторингу, що відповідають Європейським критеріямМіндовкіллягруденьвидано наказ Міндовкілля щодо затвердження порядку функціонування системизабезпечення механізму збору та зберігання даних про якість атмосферного повітря
418. Створення та підтримка функціонування Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газівМіндовкіллявересеньвидано наказ Міндовкілля щодо затвердження порядку функціонування реєструзабезпечення функціонування Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
419. Імплементація Директиви Ради 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел (Нітратна директива), шляхом затвердження Методики визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратівМіндовкіллячервеньвидано наказ Міндовкіллязапровадження можливості визначення на основі єдиної методики зон, вразливих до (накопичення) нітратів, зокрема у рамках розроблення планів управління річковими басейнами, для забезпечення імплементації Нітратної директиви
420. Імплементація Директиви Ради 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел (Нітратна директива), шляхом затвердження Правил щодо забезпечення родючості ґрунтів і застосування окремих агрохімікатівМінагрополітики
Мінекономіки
травеньвидано наказ Мінекономікизабезпечення поступового зменшення рівня забруднення поверхневих та підземних вод нітратами із сільськогосподарських джерел
421. Оновлення переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ)Міндовкілляквітеньвидано наказ Міндовкіллязабезпечення ведення Червоної книги України (рослинний світ); забезпечення збереження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України
422. Внесення змін до переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені із Червоної книги України (тваринний світ)Міндовкілляквітеньвидано наказ Міндовкіллязабезпечення ведення Червоної книги України (тваринний світ); забезпечення збереження рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тварин, занесених до Червоної книги України
423. Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію поправок N 1 та N 2 до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті”Міндовкілляквітеньподано до Верховної Ради України законопроектнадання можливості приєднання до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному аспекті будь-яких країн, які є членами ООН;
поліпшення стану транскордонного співробітництва країн – учасниць Конвенції про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному аспекті шляхом створення допоміжних органів та участі у процедурах оцінки впливу на довкілля
424. Ратифікація Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність і відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпекуМіндовкілляквітеньподано до Верховної Ради України законопроектзапровадження міжнародних правил та процедур у галузі відповідальності та відшкодування, пов’язаних з генетично модифікованими організмами
425. Ратифікація Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигод від їх використання до Конвенції про біологічне різноманіттяМіндовкіллятравеньподано до Верховної Ради України законопроектзабезпечення справедливого і рівноправного розподілу вигід від використання генетичних ресурсів, у тому числі шляхом забезпечення належного доступу до генетичних ресурсів та належної передачі відповідних технологій, враховуючи всі права на такі ресурси і технології, а також шляхом належного фінансування, сприяючи у такий спосіб збереженню біологічного різноманіття і сталому використанню його компонентів
426. Затвердження плану дій щодо збереження ведмедя бурого (Ursus arctos)Міндовкілля
Держлісагентство
листопадвидано наказ Міндовкіллязбереження та відновлення популяції ведмедя бурого в Україні
427. Затвердження плану дій щодо збереження рисі євразійської (Lynx lynx)Міндовкілля
Держлісагентство
листопадвидано наказ Міндовкіллязбереження та відновлення популяції рисі євразійської в Україні
428. Розширення мережі маршрутів у національних природних парках та біосферних заповідниках, у тому числі з використанням інтерактивних методів та інфраструктурою для осіб з інвалідністюМіндовкіллялистопадстворено не менше восьми екостежок та інформаційних пунктів для осіб з інвалідністю та розміщено інформацію про них на веб-сайті Міндовкілляпідвищення рівня обізнаності про природні цінності територій та об’єктів природно-заповідного фонду
429. Створення відкритої бази даних Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду УкраїниМіндовкіллявересеньрозроблено програмне забезпечення для ведення Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фондузабезпечення відкритого та вільного доступу до бази даних Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України
430. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про управління водогосподарсько-меліоративною інфраструктурою”Міндовкілля
Мінагрополітики
Мінекономіки
Держводагентство
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвідокремлення сфери надання державою послуг у сфері зрошення та дренажу від державного управління водними ресурсами;
забезпечення організацій водокористувачів з метою спільного утримання, використання, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів меліоративної інфраструктури
431. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”Міндовкілля
Мінагрополітики
Держводагентство
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектурегулювання питання дії Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року до запровадження планів управління річковими басейнами
432. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Кодексу України про ведення відповідального рибного господарства УкраїниМінагрополітики
Міндовкілля
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектприведення у відповідність з європейським законодавством та найкращими сучасними світовими практиками нормативно-правової бази, яка регулює рибальство та аквакультуру; усунення суперечностей між нормами законодавства, впровадження сучасних систем регулювання водними біоресурсами та аквакультурою
433. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про приєднання України до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства”Мінагрополітики
Міндовкілля
Держрибагентство
серпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення зміцнення регіональної та міжнародної співпраці та припинення надходження на національні та міжнародні ринки риби, виловленої в результаті браконьєрського промислу
434. Затвердження правил експлуатації для каскадів водосховищ комплексного призначенняМіндовкілля Держводагентствогруденьвидано накази Міндовкілляурегулювання питання щодо експлуатації каскадів водосховищ комплексного призначення з урахуванням інтересів усіх заінтересованих учасників водогосподарського комплексу
435. Затвердження порядку встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів та водогосподарських системМіндовкілля Держводагентствогруденьвидано накази Міндовкілляурегулювання питання щодо експлуатації штучних водних об’єктів та водогосподарських систем з урахуванням інтересів усіх заінтересованих учасників на підставі режимів їх роботи
436. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку взаємодії адміністрації морських рибних портів, портопунктів, місць базування суден флоту рибної промисловості та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії порту, портопунктів та місць базування суден”Міндовкілля
Мінагрополітики
Держекоінспекція
Мінінфраструктури
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниналагодження дієвої взаємодії та встановлення чітких дій державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища та представників адміністрації морських рибних портів, портопунктів, місць базування суден флоту рибної промисловості у разі виявлення випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії морського рибного порту, портопунктів та місць базування суден; сприяння прозорому та неупередженому проведенню перевірок; зменшення ризику корупційних зловживань; відновлення екологічної рівноваги в межах акваторії морського рибного порту, портопунктів та місць базування суден у комплексі із здійсненням заходів організаційного, правового, та економічного впливу
437. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у сфері охорони природи, використання природних ресурсів”Міндовкілля
Держекоінспекція
листопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи та використання природних ресурсів
438. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд”Міндовкілля
Держекоінспекція
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизатвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду внаслідок незаконної рубки або пошкодження дерев та рослин, знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців та інших об’єктів
439. Підвищення ефективності управління лісовим господарством шляхом урегулювання питання порядку проведення національної інвентаризації лісівМіндовкілля
Держлісагентство
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українистворення умов для впровадження національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі
440. Створення інформаційної підсистеми “Пожежна безпека” з природними класами пожежної небезпеки відповідно до породи та віку насаджень, урахування погодних та кліматичних умов для запобігання лісовим пожежамМіндовкілля
Держлісагентство
квітеньстворено інформаційну підсистемузабезпечення можливості відслідковувати ситуацію з пожежною безпекою в лісовій галузі
441. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми підвищення пожежної безпеки в лісах України на 2021 – 2025 рокиМіндовкілля Держлісагентствосерпеньзатверджено Державну цільову програмуздійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня пожежної безпеки у природних екосистемах, зменшення кількості лісових пожеж, послідовне зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня захищеності населення та територій від загроз природного та техногенного характеру
442. Затвердження положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захистуМіндовкілля
Держлісагентство
червеньвидано наказ Міндовкіллязабезпечення захисту населення та лісів від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення, координація заходів, пов’язаних із безпечним функціонуванням підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держлісагентства
443. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку організації охорони і захисту лісів”Міндовкілля
Держлісагентство
вересеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивизначення єдиних підходів до всіх постійних лісокористувачів та власників лісів до порядку організації обов’язкових заходів з охорони та захисту лісів, зокрема від пожеж
444. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження правил рубок в лісах України”Міндовкілля
Держлісагентство
вересеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниуніфікація та встановлення процедури призначення та проведення рубок в лісах України з метою уникнення зловживань у лісогосподарській галузі
445. Затвердження Інструкції проведення рубок формування і оздоровлення лісівМіндовкілля
Держлісагентство
вересеньвидано наказ Міндовкіллявизначення особливостей проведення рубок формування і оздоровлення лісів залежно від їх цільового призначення, породного складу насаджень, а також лісорослинних умов
446. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ринок деревини”Міндовкіллячервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення сировиною деревини потреб споживачів на принципах вільної і добросовісної конкуренції, формування сталого використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства
447. Затвердження Інструкції з ведення електронного обліку деревиниМіндовкілля
Держлісагентство
вересеньвидано наказ Міндовкіллязапровадження єдиного стандарту ведення обліку деревини для всіх лісокористувачів незалежно від форми власності
448. Розроблення проекту акта Кабінету Міністрів України щодо схвалення стратегії розвитку території в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселенняМіндовкілля
ДАЗВ
квітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українизабезпечення правових підстав для стратегічного розвитку території в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення
449. Стимулювання відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підтримка природоохоронної діяльності на цих територіях, створення умов для використання їх туристичного потенціалу шляхом розроблення законопроектів щодо:
особливостей функціонування і розвитку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;
поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій
Міндовкілля
ДАЗВ
травеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроективизначення особливостей функціонування об’єкта природно-заповідного фонду на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення;
збільшення можливих джерел для фінансування розвитку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника
450. Перевезення із сховищ міжобласних філій державного спеціалізованого підприємства “Об’єднання “Радон” альфа-, бета-, гамма- та нейтрон- випромінювальних відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання до комплексу виробництв “Вектор” на території зони відчуження для надійного зберіганняМіндовкілля
ДАЗВ
груденьперевезено 100 відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання до централізованого сховищазменшення техногенного навантаження на населення та покращення стану довкілля на територіях, прилеглих до пунктів зберігання радіоактивних відходів
451. Зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему шляхом внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну системуМіндовкілля
ДАЗВ
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему
452. Вилучення із сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 Чорнобильської АЕС відпрацьованого ядерного паливаМіндовкілля
ДАЗВ
груденьперевезено 1125 відпрацьованих тепловиділяючих збірок, що розміщуються у СВЯП-1 на СВЯП-2вилучення із СВЯП-1 відпрацьованого ядерного палива
453. Забезпечення будівництва сховища для зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанційМіндовкілля
ДАЗВ
жовтеньздійснено початок будівельних робітпозбуття залежності України від Російської Федерації в частині необхідності зберігати високоактивні радіоактивні відходи, що утворюються після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій
454. Створення / оголошення / зміна меж територій та об’єктів природно-заповідного фондуМіндовкіллялистопадподано Президентові України не менше п’яти проектів Указів Президента України щодо створення / оголошення / зміни меж територій та об’єктів природно-заповідного фондузбереження біорізноманіття шляхом надання заповідного статусу ділянкам суші і водного простору, природним комплексам та об’єктам, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність
455. Здійснення базової оцінки морських вод (у межах української частини акваторії Чорного та Азовського морів)Міндовкілля
Держводагентство
квітеньоприлюднено звіт за результатами базової оцінки екологічного стану морського середовища Азовського та Чорного моріввизначення стану морських вод у межах акваторії Чорного та Азовського морів та їх забруднення побутовими, промисловими,
сільськогосподарськими та іншими відходами, які містять небезпечні і шкідливі речовини;
отримання основи для подальшого прийняття управлінських рішень у сфері захисту морських вод;
забезпечення оцінки екологічних наслідків антропогенного впливу та змін клімату на Чорне та Азовське моря
456. Підвищення ефективності управління державними підприємствами лісової галузі шляхом розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо особливостей управління об’єктами державної власності у лісовій галузі та законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України у частині скасування сплати податку на лісові землі для лісогосподарських підприємствМіндовкілля
Мінфін
Держлісагентство
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектизниження рівня податкового навантаження на державні підприємства у частині скасування податку на лісові землі, який по суті дублює сплату рентної плати та створює умови для подвійного оподаткування;
визначення підходів щодо підвищення ефективності управління державними підприємствами лісової галузі
457. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за промислове забрудненняМіндовкіллялипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення виконання положень законодавства про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення
9.3. Раціональне надрокористування
458. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроектів щодо актуалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та внесення змін до Бюджетного кодексу УкраїниМіндовкілля
Держгеонадра
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектизадоволення потреб національної економіки у мінеральних ресурсах шляхом власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни шляхом видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку;
забезпечення сталого джерела фінансування потреб державних геологічних підприємств
459. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нової редакції Кодексу України про надраМіндовкілля
Держгеонадра
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвпровадження якісно нової державної політики у сфері надрокористування, що стимулюватиме збільшення обсягів власного видобутку корисних копалин, зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв та залучення інвестицій у видобувну галузь
460. Внесення змін до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значенняМіндовкілля
Держгеонадра
квітеньвидано наказ Міндовкіллямінімізація ризиків незаконного видобутку корисних копалин під час дослідно-промислової розробки
461. Відкриття геологічної інформації шляхом запуску інформаційно-телекомунікаційної системи, в якій ведеться облік відомостей про геологічну інформаціюДержгеонадра
Мінцифри
вересеньвведено в промислову експлуатацію інформаційно-телекомунікаційну систему обліку відомостей про геологічну інформаціюзабезпечення відкритого доступу в режимі он-лайн до відомостей про геологічну інформацію
462. Затвердження порядку функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу і порядку передачі до нього первинної геологічної інформаціїМіндовкілля
Держгеонадра
квітеньвидано наказ Міндовкіллязабезпечення належного зберігання відомостей про первинну геологічну інформацію
463. Створення системи обліку видобутих підземних вод та ведення на постійній основі обліку видобутих підземних водДержгеонадравересеньстворено систему обліку видобутих підземних вод та забезпечено ведення на постійній основі обліку видобутих підземних воднадання доступу до інформації стосовно наявних ресурсів підземних вод
464. Затвердження правил охорони підземних вод від забруднення та виснаженняМіндовкілля
Держгеонадра
липеньвидано наказ Міндовкіллястворення умов для забезпечення населення України якісною питною водою
465. Затвердження рекомендацій Ради ОЕСР щодо керівництва про Due Diligence для всебічного залучення заінтересованих сторін у видобувній сферіМіндовкілля
Держгеонадра
квітеньподано Кабінетові Міністрів України заявку щодо приєднання до зазначеного стандарту ОЕСРналагодження взаємодії всіх заінтересованих сторін у видобувній галузі відповідно до міжнародних стандартів та їх участь у процесах розроблення та обговорення рішень, залучення міжнародних партнерів та інвестицій у видобувну галузь
10. Мінсоцполітики
10.1. Соціальні стандарти та якісні послуги
466. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про соціальні послуги” щодо уточнення визначення терміна “сім’я” та удосконалення процедури підтвердження доходів особиМінсоцполітики
Нацсоцслужба
серпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзміцнення добробуту вразливих верств населення
467. Створення єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо призначення, нарахування та отримання соціальної підтримкиМінсоцполітикиквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниавтоматизація введення, зберігання, трансформація та відображення інформації про призначення, нарахування та отримання населенням соціальної підтримки; забезпечення прозорості та контролю за витрачанням бюджетних коштів
вересеньвпроваджено функціонали першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;
забезпечено функціонування Єдиного соціального оператора
468. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо фінансування соціальних послугМінсоцполітики
Нацсоцслужба
серпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження фінансування безпосередньо соціальних послуг, а не закладів системи соціального захисту
469. Завершення реформування регіональних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у регіональні центри соціальних служб, як навчально-методичні центриНацсоцслужба
Мінсоцполітики
груденьреорганізовано 25 регіональних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у регіональні центри соціальних служб як навчально-методичні центризабезпечення громадян своєчасними та професійними соціальними послугами
10.2. Гідне пенсійне забезпечення
470. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо збільшення рівня пенсійного забезпечення, у тому числі державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, журналістівМінсоцполітикиквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення рівня пенсійного забезпечення громадян
471. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та деяких інших законів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування УкраїниМінсоцполітики
Фонд соціального страхування України (за згодою)
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення доступності та спрощення надання сервісів Фонду соціального страхування України
472. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про недержавні пенсійні фонди (нова редакція)Мінфін
Мінсоцполітики
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення рівня пенсійного забезпечення громадян
473. Впровадження механізмів автоматизованої системи обробки даних електронних трудових книжок та даних у картці застрахованої особиМінсоцполітики
Пенсійний фонд України
жовтеньрозширено інструменти валідації та обробки данихведення обліку трудової діяльності в електронній формі, автоматизація процесів у системі пенсійного страхування
10.3. Підтримка незахищених верств населення
474. Надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпечених сімейМінсоцполітики
Нацсоцслужба
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українинадання одноразової фінансової допомоги непрацюючим працездатним особам із числа малозабезпечених сімей для відкриття власного бізнесу
475. Удосконалення порядку призначення житлових субсидійМінсоцполітикилипеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниспрощення отримання житлової субсидії найбільш вразливими категоріями населення та посилення адресності її надання
476. Посилення адресності у наданні соціальних допомогМінфін
Мінсоцполітики
груденьздійснено верифікацію державних виплат
надано рекомендації органам, що здійснюють державні виплати
подано Кабінетові Міністрів України звіт про результати верифікації державних виплат
посилення адресності надання соціальної допомоги; забезпечення ефективного використання бюджетних коштів
477. Затвердження порядку надання пільг з оплати проїзду у готівковій форміМінсоцполітики
Мінфін
Мінекономіки
груденьприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивстановлення уніфікованого порядку надання пільг з оплати проїзду у готівковій формі окремим категоріям громадян, які мають на них право, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
478. Удосконалення механізмів проведення контролю державою за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримкиМінсоцполітики
Нацсоцслужба
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення проведення Нацсоцслужбою та її територіальними органами планових і позапланових перевірок стосовно правильності надання соціальної підтримки окремим категоріям населення шляхом проведення соціального інспектування
10.4. Підтримка осіб з інвалідністю
479. Сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю та забезпечення їх конкурентоспроможності на відкритому ринку праціМінсоцполітикиквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом визначення альтернативного способу виконання встановленого нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю; створення рівних умов для всіх роботодавців у частині несення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю; створення окремого реєстру робочих місць, обладнаних для використання їх особами з інвалідністю
480. Поступовий перехід на монетизацію забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітаціїМінсоцполітикиквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизапровадження виплати компенсацій за придбання певних видів технічних та інших засобів реабілітації за рахунок власних коштів осіб з інвалідністю, законних представників дітей з інвалідністю
481. Запровадження проведення моніторингу забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та оцінки якості надання послуг особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особіМінсоцполітикиквітеньвидано наказ Мінсоцполітикизбільшення чисельності осіб, які забезпечені якісними технічними та іншими засобами реабілітації
482. Розроблення плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 рокуМінсоцполітикиквітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українипідвищення рівня доступності та забезпечення прав осіб з інвалідністю, інтеграція осіб з інвалідністю в суспільне життя, усунення дискримінації за ознакою інвалідності
483. Посилення кваліфікаційних вимог до виробників та постачальників технічних та інших засобів реабілітаціїМінсоцполітикилипеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипідвищення якості технічних та інших засобів реабілітації
484. Розроблення чітких критеріїв встановлення інвалідності на основі принципів міжнародних класифікаційМОЗ
Мінсоцполітики
МОН
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивпровадження системи оцінки втрати функціональності на основі принципів Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я
10.5. Сімейна політика, захист прав дітей
485. Стандартизація соціальної послуги догляду та виховання дітей в умовах, наближених до сімейнихМінсоцполітикиквітеньвидано наказ Мінсоцполітикирозвиток форм виховання, наближених до сімейних, на рівні територіальних громад; забезпечення належного функціонування малих групових будинків; збільшення до 91,5 відсотка дітей, які виховуються в сімейних формах виховання та формах виховання, наближених до сімейних, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
486. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей у зв’язку з утворенням Нацсоцслужби та її територіальних органівМінсоцполітики
Нацсоцслужба
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення ефективності функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей
487. Впровадження інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах, що здійснюють інституційний догляд і виховання дітейМінсоцполітики
Нацсоцслужба
груденьзабезпечено функціонування інформаційно-аналітичної системисвоєчасне та у повному обсязі отримання дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа соціальних послуг та забезпечення захисту їх прав
488. Затвердження штатних нормативів, урегулювання питання фінансування утримання дітей у малих групових будинкахМінсоцполітикитравеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення умов для проживання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, та осіб з їх числа шляхом їх догляду та виховання в умовах, максимально наближених до сімейних, соціалізації та підготовки до самостійного життя, організації надання їм комплексу необхідних послуг
489. Нормативно-правове врегулювання питання дотримання об’єктивно необхідної різниці у віці між усиновлювачем і дитиноюМінсоцполітики
Нацсоцслужба
травеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення процедур усиновлення; недопущення повторного посиротіння усиновлених дітей
490. Запровадження підтримки виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у виконанні соціальної роботи в громаді в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Модернізація системи соціальної підтримки населення”Мінсоцполітикитравеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниорганізація соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в умовах децентралізації
491. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
серпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення соціальної роботи із вразливими категоріями населення у територіальних громадах
11. Мінветеранів
11.1. Відновлення та повноцінне життя
492. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму надання додаткових медичних послуг ветеранам війни та членам їх сімей, моніторингу його ефективностіМінветеранів
МОЗ
НСЗУ
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українинадання можливості ветеранам війни та членам їх сімей користуватися медичними послугами, що не включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення, оплату надання яких гарантує держава
493. Розроблення плану дій з реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війниМінветеранів
Мінмолодьспорт
Міноборони
МВС
обласні,
Київська міська держадміністрації
благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” (за згодою)
благодійна організація “СтратКом. УА” (за згодою)
квітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українистворення належних умов для розвитку національної системи реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що забезпечить можливість доступу ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до послуг із відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій, повернення таких осіб до виконання обов’язків військової служби або їх соціальну та трудову адаптацію, розвиток нових компетентностей для реалізації у цивільному житті
жовтеньпідготовлено та оприлюднено звіт про виконання у поточному році плану дій з реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни
494. Розвиток фізичної культури і спорту ветеранів війниМінветеранів
Мінмолодьспорт
Міноборони
МВС
обласні,
Київська міська держадміністрації
благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд “Повернись живим” (за згодою)
благодійна організація “СтратКом. УА” (за згодою)
жовтеньпроведено три навчально-тренувальних збори з підготовки до міжнародних спортивних змаганьзабезпечення організації заходів з підготовки збірної України з числа ветеранів війни та її участі в міжнародних спортивних змаганнях та інших заходів з питань реабілітації ветеранів війни за участю держав – членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу
груденьветеранами війни взято участь у міжнародних змаганнях та інших заходах з питань реабілітації ветеранів війни за участю держав – членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу
495. Запровадження ветеранського спорту як окремого виду спортивної діяльностіМінветеранів
Мінмолодьспорт
Міноборони
МВС
листопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектнадання Мінветеранів повноважень з формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту захисників України; сприяння участі ветеранів війни, осіб з інвалідністю у міжнародних спортивних змаганнях; створення належних умов для розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни
496. Забезпечення житлом ветеранів війни, зокрема із числа осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, у бойових діях на території інших держав, у Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, а також внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність УкраїниМінветеранів
Мінфін
протягом рокуотримано грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення близько 500 особамиотримання особами, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил, у бойових діях на території інших держав, у Революції Гідності, членами сімей загиблих (померлих) таких осіб, а також внутрішньо переміщеними особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, грошової компенсації для придбання житла
червеньприйнято постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719”“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. N 280”“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 214”“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. N 206”
497. Забезпечення реалізації прав на житло учасників бойових дій осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операціїМінветеранівтравеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипоширення права на взяття на квартирний облік за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб на учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб, які добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції
498. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення захищеними видатків, передбачених на соціальний захист ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”Мінветераніввересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектполіпшення житлового забезпечення учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, членів їх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, у тому числі шляхом виплати грошової компенсації;
підтримка фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни;
запуск Єдиного державного реєстру ветеранів війни, сервісу “Е-ветеран”
499. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорії осіб, які визнаються ветеранами війни, та проведення один раз на п’ять років комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війниМінветеранів
МВС
СБУ (за згодою)
Міноборони
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектрозширення переліку категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та забезпечення проведення комплексного огляду системи соціального захисту ветеранів війни
500. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо встановлення права ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, на безоплатну психологічну, медико-психологічну, реабілітаційну допомогу та освіту впродовж життя (освіта дорослих)Мінветеранів
МОЗ
вересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення доступу ветеранів війни та осіб, на яких поширюється Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, до послуг з психологічної, медико-психологічної, реабілітаційної допомоги та до освіти впродовж життя (освіта дорослих) на безоплатній основі
501. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” щодо встановлення підвищеного мінімального розміру допомоги по безробіттю учасникам бойових дійМінветеранів
Мінсоцполітики
Мінфін
вересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення підтримки учасників бойових дій, які втратили роботу
502. Задоволення потреб ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів їх сімей у якісних психологічних послугах та послугах із санаторно-курортного лікуванняМінветеранівлипеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивизначення механізму організації психологічної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей; надання комплексних психологічних послуг ветеранам війни та членам їх сімей, іншим категоріям населення, віднесеним до цільової групи
протягом рокуотримано послуги із санаторно-курортного лікування не менше 12 тис. ветеранами війни, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалими учасниками Революції Гідності, членами їх сімей
отримано психологічні послуги не менше 8 тис. ветеранами війни, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалими учасниками Революції Гідності, членами їх сімей
11.2. Пам’ять та повага
503. Популяризація та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни у суспільствіМінветеранівтравеньвидано наказ Мінветеранів щодо затвердження плану заходівреалізація комплексної політики у сфері формування позитивного сприйняття ветерана війни суспільством
груденьподано Кабінетові Міністрів України інформацію щодо результатів виконання плану заходів
504. Залучення ветеранів війни до сфери національно-патріотичного вихованняМінветеранівтравеньвидано наказ Мінветеранів щодо затвердження плану заходівзабезпечення соціалізації та реадаптації ветеранів війни шляхом системного та активного залучення до сфери національно-патріотичного виховання
груденьподано Кабінетові Міністрів України інформацію щодо результатів виконання плану заходів
505. Створення Національного військового меморіального кладовищаМінветеранів
Міноборони
МВС
МКІП
Мінрегіон
протягом рокупредставлено на засіданні Кабінету Міністрів України концептуальні підходи щодо створення Національного військового меморіального кладовищазабезпечення вшанування, увічнення пам’яті та організації почесних поховань та перепоховань військовослужбовців, які померли, загинули під час виконання бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
506. Створення меморіалу українських героївМКІП
Український інститут національної пам’яті
Мінветеранів
Київська міськдержадміністрація
груденьсхвалено Кабінетом Міністрів України концепцію меморіалу українських героїв, визначено місце будівництва меморіалу українських героївзабезпечення вшанування пам’яті українських героїв
11.3. Реінтеграція в суспільство
507. Забезпечення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльностіМінветеранів
МОН
протягом рокуотримано послуги із соціальної та професійної адаптації понад 5 тис. ветеранів війни та членів їх сімейрозширення можливостей для зайнятості/самозайнятості ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, підтримка їх конкурентоспроможності на ринку праці
508. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо задоволення освітніх потреб ветеранів війни шляхом розширення можливостей ветеранів, які є особами працездатного віку з відповідною професійною освітою, та поглиблення професійних навичок та/або нових спеціальностей і професійМінветеранів
МОН
Мінекономіки
Державна служба зайнятості (за згодою)
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення послугами із професійної адаптації ветеранів війни та членів їх сімей шляхом підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями
509. Розроблення та затвердження плану заходів щодо зміни військової кар’єри на цивільну ветеранами війни та членами їх сімей, а також підтримки ветеранського підприємництваМінветеранів
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Управління державної охорони
(за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Мінфін
Мінекономіки
Державна служба зайнятості (за згодою)
квітеньзатверджено план заходіввизначення загальних підходів щодо зміни військової кар’єри на цивільну, самозайнятості, відкриття та ведення власного бізнесу ветеранами війни, членами їх сімей, членами сімей загиблих, особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та постраждалими учасниками Революції Гідності
груденьподано Кабінетові Міністрів України інформацію щодо результатів виконання плану заходів
510. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України” щодо визначення основ ветеранського бізнесу як одного з різновидів суб’єктів господарюванняМінветераніввересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення можливостей для ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та постраждалих учасників Революції Гідності щодо професійного розвитку, зміни військової кар’єри на цивільну, активної самозайнятості, відкриття та ведення власного бізнесу
511. Створення Єдиного державного реєстру ветеранів війниМінветеранівжовтеньвведено в тестову експлуатацію Єдиний державний реєстр ветеранів війнизабезпечення отримання повної та структурованої інформації про ветеранів війни та членів їх сімей;
забезпечення прозорості надання пільг ветеранам війни та членам їх сімей, передбачених законодавством
512. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” щодо віднесення ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуваннюМінветеранів
Мінекономіки
вересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектсприяння працевлаштуванню ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
513. Уніфікація підходів до роботи з військовослужбовцями – ветеранами війни, які готуються до звільнення із складових сектору безпеки і оборониМінветеранів
Міноборони
МВС
СБУ (за згодою)
Служба зовнішньої розвідки (за згодою)
Управління державної охорони (за згодою)
інші державні органи
жовтеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниурегулювання порядку обміну інформацією між суб’єктами сектору безпеки і оборони та Мінветеранів про потреби та можливості військовослужбовців – ветеранів війни, що звільняються
514. Удосконалення системи професійної адаптації ветеранівМінветеранів
Мінсоцполітики
МОН
Мінекономіки
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипередача із сфери управління Мінсоцполітики до сфери управління Мінветеранів повноважень із забезпечення формування та реалізації державної політики щодо соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби
515. Створення Українського ветеранського фондуМінветеранів
Мінфін
Мінекономіки
Мін’юст
Мінцифри
серпеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниутворення державної установи для залучення інвестицій, у тому числі міжнародних організацій, з метою підтримки підприємницьких ініціатив ветеранів та підвищення рівня їх конкурентоспроможності на ринку праці
516. Запровадження інституту уповноваженого з питань ветеранів (ветеранського омбудсмена)Мінветеранів
Мінфін
Мінекономіки
Мін’юст
Мінцифри
серпеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення контролю за дотриманням прав та інтересів ветеранів; створення можливості оперативного розгляду звернень ветеранів та нейтралізації фактів порушення вимог законодавства в частині, що стосується прав ветеранів; надання ветеранам можливості прямої взаємодії з питань дотримання їх прав і свобод
517. Створення онлайн-платформи G2VEIМінветеранівлистопадзабезпечено введення в дослідну експлуатацію онлайн-платформи G2VEIпідвищення рівня самозайнятості (зайнятості) ветеранів; забезпечення інформаційної державної сервісної підтримки ветеранського бізнесу; сприяння розбудові ветеранського бізнес-нетворкінгу
518. Нарощення функціональності інформаційно-довідкової системиМінветеранівгруденьвведено в експлуатацію інформаційно-довідкову систему 2.0підвищення рівня поінформованості ветеранської спільноти щодо належних їм пільг та послуг; забезпечення прозорості та спрощення доступу ветеранів до отримання пільг та послуг; зменшення бюрократичності та корупційних ризиків
519. Розроблення та впровадження електронного посвідчення ветерана війниМінветеранівгруденьвведено в експлуатацію електронне посвідчення ветерана війнистворення єдиного електронного посвідчення для всіх категорій ветеранів війни; забезпечення контролю та створення умов для запобігання підробці документів
520. Розроблення та впровадження пільгового електронного квиткаМінветеранівпротягом рокувведено в експлуатацію пільговий електронний квитокреалізація права безоплатного проїзду ветеранів війни міським транспортом на місцевому рівні; впровадження прозорої системи моніторингу перевезення ветеранів війни
521. Розроблення та впровадження мобільного додатка “е-ветеран”Мінветеранівгруденьвведено в експлуатацію мобільний додаток “е-ветеран”підвищення зручності доступу до необхідної інформації; спрощення процесу комунікації “ветеран – надавач послуги”
12. МОЗ
12.1. Медична реформа
522. Розроблення дорожньої карти впровадження медичного страхуванняМОЗчервеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів України про схвалення дорожньої карти впровадження медичного страхуваннявизначення основоположних засад функціонування системи медичного страхування в Україні та етапів здійснення заходів, спрямованих на їх реалізацію
523. Впровадження нової моделі проходження інтернатуриМОЗ
МОН
Мінфін
вересеньвидано наказ МОЗформування якісної післядипломної підготовки здобувачів освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” в інтернатурі, зокрема шляхом узгодження процесу післядипломної підготовки медичних фахівців із сучасними умовами ринкової економіки та законодавством
524. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я в частині розширення контингенту працівників сфери охорони здоров’яМОЗквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення безперервного професійного розвитку понад 300 тис. професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, та молодших спеціалістів з медичною освітою; врегулювання та забезпечення побудови ефективної моделі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я, забезпечення чіткості, прозорості системи безперервного професійного розвитку і нарахування балів, створення єдиної бази та доступність до неї для провайдерів, отримувачів послуг та органів, при яких діють атестаційні комісії; розширення переліку працівників, які проходять безперервний професійний розвиток, шляхом включення до нього медичних спеціалістів, що здобули освіту в галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю “Медсестринство”
525. Розширення програми медичних гарантій на 2021 рік, зокрема шляхом включення нових медичних послуг з ведення вагітності на амбулаторному рівні, лікування туберкульозу на первинному рівні, послуги перитонеального діалізу на амбулаторному рівні, лікування хворих з онкогематологічними та гематологічними захворюваннямиМОЗ
НСЗУ
квітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українивпровадження якісної та ефективної системи фінансування за надання медичної допомоги в автономізованих закладах охорони здоров’я на всіх рівнях медичної допомоги, у тому числі в закладах загальнодержавного рівня
протягом рокупроведено комунікаційну кампанію для органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я та пацієнтів з питань виконання програми медичних гарантій
526. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо підвищення оплати праці медичним працівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфериМОЗ
Мінфін
Мінекономіки
Мінсоцполітики
квітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українизабезпечення гідних умов та рівня оплати праці, соціальних гарантій для медичних працівників
527. Затвердження стандартів якості медичної допомоги, заснованих на засадах доказової медицини, для високоякісної, економічно ефективної допомоги з використанням кращих практикМОЗвересеньвидано наказ МОЗзабезпечення якісного медичного обслуговування з оптимізованою системою використання ресурсів, максимально ефективне і безпечне задоволення медико-санітарних потреб отримувачів медичної допомоги
528. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” щодо оплати медичних послугМОЗ
НСЗУ
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення умов для залучення додаткових фінансових ресурсів з метою реалізації програми медичних гарантій
529. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо впровадження використання в Україні рамки оцінки якості охорони здоров’я, аналогічної застосовній ОЕСРМОЗжовтеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українизапровадження рамки оцінки якості охорони здоров’я, яка дасть змогу об’єктивно оцінити ефективність та якість роботи медичної системи на різних рівнях та отримувати порівняльні дані для обміну статистичними даними на міжнародному рівні
530. Розширення функціональності електронної системи охорони здоров’яМОЗ
НСЗУ
Мінцифри
інші центральні органи виконавчої влади
груденьвпроваджено п’ять нових електронних сервісів для пацієнтів: електронний кабінет пацієнта, медичні висновки про тимчасову непрацездатність, модуль імунізації, модуль чутливих даних, план лікуваннярозширення функціональності електронної системи охорони здоров’я та впровадження нових електронних сервісів для пацієнтів, що дасть змогу забезпечити надання якісних, безпечних та доступних цифрових медичних послуг для пацієнтів; продовжити депаперизацію та зменшити адміністративне навантаження на медичних працівників; формувати єдиний медичний інформаційний простір та інтероперабельність, інтегрованість і гармонійний взаємозв’язок із суміжними сферами
531. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я”МОЗ
НСЗУ
Мінцифри
інші центральні органи виконавчої влади
квітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українидетальне планування заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я, що сприятиме досягненню таких довгострокових цілей, як підвищення якості та доступності медичних послуг, розширення прав і можливостей пацієнтів, забезпечення їх безперервної медичної допомоги та безпеки, підвищення ефективності управління та використання ресурсів, високий рівень поінформованості населення щодо питань здорового способу життя, профілактики захворювань та отримання медичної допомоги
532. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1018МОЗквітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українистворення цілісної та ефективної системи охорони психічного здоров’я населення, що передбачає підвищення рівня психічного здоров’я населення та поліпшення якості життя
12.2. Громадське здоров’я
533. Вжиття заходів до переформатування державних установ – обласних лабораторних центрів МОЗ у центри із здійснення контролю та профілактики хворобМОЗу тримісячний строк після прийняття Закону України “Про систему громадського здоров’я” (реєстраційний номер 4142)переформатовано державні установи – обласні лабораторні центри МОЗ у центри із здійснення контролю та профілактики хворобвідновлення функціонування системи протиепідемічного захисту; набуття спроможності протистояти новим викликам та загрозам у сфері громадського здоров’я, пов’язаним, зокрема, з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
534. Запровадження нових методик проведення досліджень лабораторними установами, стандартизація порядку і процедур діяльності, розвитку існуючої мережі лабораторійМОЗчервеньвидано наказ МОЗудосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, що пов’язані з біологічними ризиками, та впровадження інструментів управління біологічними ризиками, зокрема шляхом поліпшення якості послуг, що надаються лабораторними установами
535. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо впровадження оновлених Міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ з метою посилення санітарної охорони територій, зокрема протоколів медичного огляду громадян, які повертаються з територій з підвищеним рівнем епідемічної загрозиМОЗквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниудосконалення системи громадського здоров’я на загальнодержавному та регіональному рівні, забезпечення підтримки і розвитку комплексного підходу до розв’язання проблем громадського здоров’я, у тому числі шляхом залучення суб’єктів недержавного сектору до виконання оперативних функцій у сфері громадського здоров’я
536. Вжиття заходів до попередження та раннього виявлення інфекційних хвороб шляхом розроблення та затвердження плану заходів щодо елімінації кору та краснухи в Україні до 2025 рокуМОЗчервеньвидано наказ МОЗзапобігання поширенню соціально небезпечних хвороб; зменшення економічних витрат і збереження здоров’я шляхом попередження/раннього виявлення інфекційних хвороб; збільшення охоплення профілактичними щепленнями згідно з національним календарем щеплень
537. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про адаптацію законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну)”МОЗ
Мінфін
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвиконання зобов’язань України за Угодою про асоціацію та забезпечення всебічного захисту населення від шкідливого впливу тютюну, зменшення захворюваності та поліпшення профілактики неінфекційних захворювань
538. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах”МОЗгруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзниження рівня споживання трансжирів усіма віковими групами, поліпшення поживної цінності харчових продуктів, у тому числі за рахунок збільшення використання більш здорових жирів (наприклад, мононенасичених або поліненасичених жирів)
12.3. Спеціалізована медицина
539. Створення єдиного аеромедичного простору в Україні з метою здійснення аеромедичної евакуації та транспортування анатомічних матеріалів та реципієнтівМОЗквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення можливості перевезення донорського органа/реципієнта авіаційним транспортом, а також прискорення отримання якісної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із пілотних регіонів
540. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо затвердження методики з питань формування ціни придбання плазми для фракціонування та порядку і умов повернення вироблених на замовлення препаратів кровіМОЗквітеньприйнято акти Кабінету Міністрів Українизабезпечення доступу населення до безпечної і якісної донорської крові, її компонентів та препаратів у достатній кількості
541. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження Порядку тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми для фракціонуванняМОЗквітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Україниреалізація принципу пріоритетності забезпечення запасів компонентів крові як універсального та загальнодоступного ресурсу держави
542. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про допоміжні репродуктивні технології”МОЗквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектурегулювання на законодавчому рівні прав та обов’язків жінок, які є сурогатними матерями для безплідних пар; адаптація законодавства України до міжнародних вимог у частині поводження з донорськими репродуктивними клітинами, ембріонами і тканинами
543. Розроблення та впровадження пакета медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населенняНСЗУ
МОЗ
липеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українистворення ефективного механізму фінансування третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та забезпечення впровадження програми державних гарантій медичного обслуговування населення на третинному рівні
544. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питання застосування алотрансплантатів шкіри як окремого виду біоімплантатівМОЗлистопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення пацієнтів, які отримали значні опіки тіла, доступною та ефективною медичною допомогою з використанням алотрансплантатів шкіри
545. Вжиття заходів до забезпечення популяризації культури донорства в УкраїніМОЗ
Мінфін
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українисприяння заповненню реєстру потенційних донорів кісткового мозку, що дасть змогу проводити більше успішних операцій з трансплантації кісткового мозку в Україні; сприяння формуванню позитивного уявлення про посмертне донорство
546. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку збору, зберігання, та використання біологічних зразків людини з дослідницькою метоюМОЗгруденьприйнято акт Кабінету Міністрів Україниспрощення умов для роботи наукових клінічних осередків, залучених до досліджень з використанням біологічних зразків людини
547. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. N 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” в частині забезпечення встановлення критеріїв якості надання медичних послуг за програмою медичних гарантій та моніторингу договорів з надавачами медичних послугНСЗУ
МОЗ
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивпровадження критеріїв щодо оцінки якості роботи закладів охорони здоров’я, зокрема відділень анестезіології та інтенсивної терапії, у тому числі щодо проведення діагностики смерті мозку
548. Удосконалення роботи відділень анестезіології та інтенсивної терапії, зокрема шляхом урегулювання питання щодо їх обов’язкового матеріально-технічного оснащенняМОЗлистопадвидано наказ МОЗпідвищення рівня спроможності відділень анестезіології та інтенсивної терапії та якості надання медичної допомоги
549. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми розвитку допомоги при інсультіМОЗлипеньсхвалено Концепцію Державної цільової програмиформування спроможної мережі закладів охорони здоров’я різних рівнів та видів допомоги пацієнтам з інсультом із залученням мультидисциплінарних команд; забезпечення доступу пацієнтів до інформації про інсульт, профілактичних заходів, лікарських засобів, своєчасної та якісної медичної допомоги, що дасть змогу зменшити рівень смертності та інвалідизації пацієнтів з інсультом
жовтеньзатверджено Державну цільову програму
12.4. Доступні та якісні лікарські засоби
550. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. N 929 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”МОЗ
Держлікслужба
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниполіпшення доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача та запровадження прозорих та чітких вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами
551. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження Типової форму договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачуМОЗ
Держлікслужба
квітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Україниурегулювання правовідносин між суб’єктами господарювання, які матимуть право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та іншими суб’єктами господарювання – операторами поштового зв’язку, з метою доставки лікарських засобів кінцевому споживачу
552. Розроблення та затвердження Порядку ведення переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, та опису, зображення і порядку використання логотипа для ідентифікації ліцензіатів, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобамиМОЗжовтеньвидано наказ МОЗвстановлення та недопущення неконтрольованого і незаконного втручання умовних сервісів та сторонніх осіб у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати
553. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. N 902 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну” стосовно перегляду підстав для проведення лабораторного аналізу якостіМОЗ
Держлікслужба
вересеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипідвищення ефективності заходів державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на територію України, виробництва яких розташовані за межами країн – членів ЄС або країн – партнерів ЄС (які мають угоди про взаємне визнання з ЄС)
554. Оновлення переліку лікарських засобів з доведеною ефективністюМОЗлистопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизадоволення першочергових потреб медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я для лікування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
555. Створення умов, що гарантують надходження на вітчизняний ринок якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, у тому числі медичних газівМОЗ
Держлікслужба
протягом рокупокращено матеріально-технічну базу не менш як 15 лабораторій територіальних органів Держлікслужби
збільшено кількість проведених лабораторних аналізів лікарських засобів орієнтовно в 15 разів (з 961 серії до 15 тис. серій)
створення умов для забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами шляхом оснащення лабораторій для здійснення контролю лікарських засобів, а також медичних газів, у тому числі кисню медичного
13. МОН
13.1. Доступна та якісна дошкільна освіта
556. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Закону України “Про дошкільну освіту”, який, зокрема, передбачатиме принципи функціонування системи дошкільної освіти, запровадження нової моделі фінансування дошкільної освіти з метою забезпечення її широкої доступностіМОНквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення якості дошкільної освіти, розширення доступу дітей до якісної дошкільної освіти
557. Впровадження нового Базового компонента дошкільної освітиМОН
Український інститут розвитку освіти (за згодою)
квітеньнадано методичні рекомендації закладами дошкільної освітиформування необхідних компетенцій у дітей дошкільного віку; забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою
558. Запровадження внутрішнього оцінювання освітніх і управлінських процесів у закладах дошкільної освіти на основі критеріїв якості дошкільної освітиМОН
Державна служба якості освіти
Український інститут розвитку освіти (за згодою)
груденьпроведено об’єктивну оцінку якості дошкільної освіти з використанням методики ECERS
розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення системи забезпечення якості дошкільної освіти
створення системи забезпечення якості дошкільної освіти, зокрема шляхом проведення об’єктивної оцінки якості дошкільної освіти України з використанням методики ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale)
559. Розроблення та впровадження професійних стандартів за професіями “Вихователь” та “Керівник закладу дошкільної освіти”МОН
Мінекономіки
серпеньвидано наказ Мінекономіки
надано рекомендації щодо впровадження та використання професійних стандартів
визначення мінімально необхідних вимог до змісту, кваліфікації та компетентностей вихователя та керівника закладу дошкільної освіти, оновлення посадових інструкцій, програм підготовки молодих фахівців відповідних спеціальностей, визначення траєкторії підвищення кваліфікації та професійного розвитку
560. Створення додаткових місць у закладах дошкільної освітиМОНпротягом рокустворено не менше 7 тис. нових місць для здобуття дошкільної освіти в закладах освіти (у тому числі у новозбудованих та реконструйованих)забезпечення дітей якісною дошкільною освітою, зменшення черги на вступ до закладів дошкільної освіти
13.2. Нова українська школа
561. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про позашкільну освіту” щодо приведення у відповідність із Законом України “Про освіту”МОНквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення правових, організаційних та економічних засад функціонування і розвитку системи позашкільної освіти в Україні
562. Розбудова мережі старшої профільної школиМОН
органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації
липеньприйнято акти Кабінету Міністрів Українистворення умов для впровадження з 2027 року старшої профільної школи та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом затвердження Положення про ліцей, Положення про науковий ліцей, науковий ліцей-інтернат
563. Реалізація проекту “Спроможна школа для кращих результатів”МОН
органи місцевого самоврядування (за згодою)
груденьприйнято постанову Кабінету Міністрів України
узагальнено інформацію про використання коштів
забезпечення надання державної підтримки щодо ремонту будівель закладів загальної середньої освіти, завершення недобудов, закупівлі обладнання для класів та оновлення навчальних кабінетів, інтер’єрів у коридорах, класах та інших приміщеннях
564. Затвердження типової освітньої програми та модельних навчальних програм на основі нового Державного стандарту базової середньої освітиМОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
Український інститут розвитку освіти (за згодою)
травеньвидано накази МОНоновлення змісту загальної середньої освіти, що дасть змогу формувати в учнів необхідні для життя компетентності, зокрема громадянські
565. Забезпечення учнів 4 класів закладів загальної середньої освіти підручниками для нової української школиМОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
серпеньдоставлено 100 відсотків підручників для учнів 4 класів до органів управління освітою обласних та Київської міської держадміністраційзабезпечення підручниками та посібниками учнів 4 класів нової української школи для досягнення ними результатів навчання та формування необхідних для життя компетентностей
566. Розроблення порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти (забезпечення одягом (формою), харчуванням та іншими послугами)МОНквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення можливості проживання учнів у пансіонах закладів загальної середньої освіти
567. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освітиМОНтравеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українивпровадження нових підходів до організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти: механізму створення інклюзивного класу, супроводження в інклюзивно-ресурсних центрах під час навчання; надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг, оновлення форми індивідуальної програми розвитку, механізмів включення та взаємодії асистента вчителя та асистента дитини, утворення ресурсних кімнат
568. Впровадження багаторівневого підходу до підтримки в освітньому процесі учнів з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освітиМОН
Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук (за згодою)
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизміна підходу до визначення особливих освітніх потреб та надання диференційованої підтримки здобувачів загальної середньої освіти відповідно до їх потреб
569. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України оновлених положень про спеціальні заклади освітиМОНлистопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипідвищення якості освіти в закладах спеціальної освіти та надання нових можливостей для забезпечення освіти дітей з особливими освітніми потребами
570. Проведення сертифікації педагогічних працівників початкової освіти в рамках діючого пілотного проекту із сертифікації педагогічних працівниківМОН
Український центр оцінювання якості освіти (за згодою)
Державна служба якості освіти
груденьзабезпечено участь педагогічних працівників у реалізації третього етапу пілотного проекту із сертифікації педагогічних працівників
видано сертифікати про успішне проходження сертифікації
підвищення престижності педагогічної праці та заохочення вчителя до особистого і професійного зростання
571. Затвердження професійного стандарту за професією “Керівник закладу загальної середньої освіти”МОН
Мінекономіки
Український інститут розвитку освіти (за згодою)
травеньвидано наказ Мінекономікивизначення трудових функцій та професійних компетентностей керівника закладу загальної середньої освіти, запровадження механізму для самооцінювання керівником власної діяльності та професійного розвитку
572. Забезпечення доступності позашкільної освіти, в тому числі на базі закладів загальної середньої освіти, відповідно до інтересів здобувачів освітиМОН
МКІП
Мінмолодьспорт
у шестимісячний строк після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про позашкільну освіту”прийнято постанову Кабінету Міністрів Українизабезпечення освітніми послугами у сфері позашкільної освіти здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти відповідно до їх інтересів
573. Створення системи забезпечення якості позашкільної освіти, зокрема шляхом затвердження критеріїв та індикаторів для оцінювання освітніх і управлінських процесів закладів позашкільної освітиМОН
Державна служба якості освіти
серпеньвидано наказ МОН
надано рекомендації із запровадження внутрішньої системи забезпечення якості позашкільної освіти
підвищення якості освітніх і управлінських процесів закладів позашкільної освіти
574. Забезпечення професійної орієнтації учнів у закладах загальної середньої освітиМОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації
груденьзапроваджено у відкритому доступі мультимедійні онлайн-курси з професій для здобувачів загальної середньої освітистворення ефективної системи профорієнтації, що дасть змогу випускницям та випускникам здійснити свідомий, зважений вибір професії, розуміючи перспективи, які дає завершення того чи іншого рівня освіти
575. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкілМОНквітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українистворення умов для забезпечення права на освіту та формування безпечного освітнього середовища у період збройного конфлікту
576. Проведення пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022МОН
Український центр оцінювання якості освіти (за згодою)
Інститут освітньої аналітики (за згодою)
груденьздійснено апробацію завдань та інструментарію міжнародного дослідження якості освітиотримання релевантних даних щодо якості загальної середньої освіти, що підвищує ефективність управління з питань реалізації реформи “Нова українська школа” на підставі отриманих результатів досліджень
577. Підготовка до участі України у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSSМОН
Мінфін
груденьпідписано Угоду між Україною та Міжнародною асоціацією з оцінювання навчальних досягнень
виконано зобов’язання щодо участі України у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS (сплачено борг)
розширення інструментів моніторингу якості початкової освіти у сфері математики і природничих дисциплін, у тому числі шляхом порівняння результатів України з досягненнями систем освіти інших держав
578. Розроблення системи оцінювання результатів навчання здобувачів загальної середньої освітиМОНсерпеньвидано наказ МОНстворення умов для оцінювання результатів навчання, набутих здобувачами загальної середньої освіти
579. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо створення мережі екзаменаційних центрівМОН
Український центр оцінювання якості освіти (за згодою)
квітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українипроведення оцінювання навчальних досягнень з використанням комп’ютерної техніки, що є перспективним інструментом цифрової трансформації освіти
580. Розвиток системи освітньої статистики та аналітики, зокрема шляхом організації періодичного збору, обробки та зберігання індивідуальних даних у базі даних педагогічних працівників програмно-апаратного комплексу “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту”, забезпечення автоматичної генерації форм статистичної звітності 83 РВК та статистичних показників для потреб розрахунку освітньої субвенціїМОН
Інститут освітньої аналітики (за згодою)
Мінцифри
груденьприйнято постанову Кабінету Міністрів України
оновлено та автоматизовано збір аналітичної та статистичної звітності щодо позашкільної освіти
створення умов для прийняття виважених управлінських рішень, що ґрунтуються на об’єктивних та достовірних даних
13.3. Сучасна професійна освіта
581. Забезпечення передачі цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у спільну власність територіальних громадМОН
Мінекономіки
протягом рокупередано у спільну власність 45 цілісних майнових комплексівзабезпечення виконання у повному обсязі органами місцевого самоврядування своїх повноважень у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема щодо оперативного управління майном закладів освіти; здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти, проведення аналізу та здійснення контролю за провадженням їх фінансово-господарської діяльності
582. Утворення нових навчально-практичних центрівМОН
облдержадміністрації
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
протягом рокустворено не менше 30 навчально-практичних центрів (лабораторій) за кошти державного бюджету на конкурсній основіоновлення матеріально-технічної бази закладів професійної освіти для підготовки фахівців за конкретними професіями, затребуваними на ринку праці, забезпечення доступу до сучасних галузевих технологій
583. Реалізація у системі професійної (професійно-технічної) освіти нової децентралізованої моделі управління та фінансування, орієнтованої на результатиМОН
облдержадміністрації
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
протягом рокуреалізовано пілотний проект щодо фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що розташовані у містах – обласних центрах, з обласних бюджетів
утворено наглядові ради у державних та комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти
створення умов для забезпечення закладів освіти достатнім фінансуванням та його ефективного використання
584. Оновлення змісту та забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти шляхом створення методичної бази для переходу на компетентнісний підхід у сфері професійної (професійно-технічної) освітиМОН
Мінекономіки
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
серпеньвидано сім найменувань підручників за кошти державного бюджету
затверджено 30 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі
створення системи забезпечення якості професійної (професійно-технічної) освіти (наявні зрозумілі інструменти, якими можна вимірювати якість освіти); забезпечення відповідності змісту професійної (професійно-технічної) освіти потребам ринку праці (існує можливість швидко отримати підтвердження кваліфікації та вийти на ринок праці)
585. Створення умов для залучення бізнесу до процесу підготовки фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти шляхом спрощення механізму участі підприємств в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освітиМОН
облдержадміністрації
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
серпеньпоширено практику залучення роботодавців до дуальної форми здобуття освіти
видано наказ МОН про затвердження Примірного договору про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою
підвищення ефективності дуальної форми навчання завдяки активній участі підприємств в освітньому процесі
586. Популяризація професійної (професійно-технічної) освітиМОН
Мінмолодьспорт
Мінекономіки
облдержадміністрації
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)
протягом рокупроведено інформаційно-комунікаційну кампанію
утворено не менше 30 центрів кар’єри в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
проведено конкурс професійної майстерності Worldskills (регіональний рівень)
проведено п’ять всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
підвищення привабливості системи професійної (професійно-технічної) освіти
13.4. Якісна вища освіта та розвиток освіти дорослих
587. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” в частині надання закладам вищої освіти повноважень самостійно розпоряджатися коштами, визначати внутрішню систему та рівень оплати праці, вільно залучати пожертви та інвестиції, при цьому залишаючися неприбутковою організацією з усіма наявними податковими пільгами, визначення ключових показники ефективності для керівників закладів вищої освіти, функціонування наглядових рад у системі управління закладами вищої освітиМОНквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення фінансової автономії закладів вищої освіти для провадження своєї діяльності
588. Запровадження електронного ліцензування діяльності у сфері вищої освітиМОНквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниспрощення умов та процедур ліцензування діяльності у сфері вищої освіти
листопадзапущено в експлуатацію систему електронного ліцензування у сфері вищої освіти
589. Підписання кредитної угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для підтримки реформ у сфері вищої освітиМОН
Мінфін
червеньпідписано відповідну угодузалучення фінансового ресурсу для відновлення видатків розвитку у сфері вищої освіти
590. Розширення застосування Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освітиМОН
МОЗ
МКІП
червеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українизапровадження розподілу державного фінансування між закладами вищої освіти, що належать до сфери управління МОЗ та МКІП, за результатами їх діяльності
591. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про освіту дорослих”МОНчервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення умов для безперешкодного навчання протягом життя з метою підвищення рівня зайнятості населення України та продуктивності робочої сили
592. Сприяння заохоченню до отримання освіти молоддю з тимчасово окупованих територій у закладах освіти УкраїниМінреінтеграції
МОН
національні та міжнародні організації (за згодою)
червеньзапроваджено спеціальні підготовчі курси на базі закладів вищої освіти України для підготовки осіб з тимчасово окупованих територій до вступу до таких закладів
проведено інформаційну кампанію щодо переваг отримання освіти в навчальних закладах України
залучення та надання допомоги громадянам України, що проживають на тимчасово окупованих територіях та бажають здобувати освіту в закладах вищої освіти України; збільшення не менш як на 5 відсотків порівняно з попереднім роком кількості осіб, які вступили до закладів освіти України
593. Оновлення змісту вищої освіти шляхом розроблення стандартів вищої освіти всіх рівнів на компетентнісній основіМОН
Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (за згодою)
груденьзатверджено 20 стандартів освітнього ступеня магістра, 20 стандартів ступеня доктора філософіїзабезпечення компетентнісного підходу під час здобування вищої освіти
594. Унормування здобуття вищої освіти за дуальною формоюМОН
Мінекономіки
серпеньзатверджено Положення про дуальну форму здобуття вищої освітизабезпечення тісного зв’язку між вищою освітою та потребами ринку праці
595. Запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання із спеціальностей, необхідних для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулюванняМОНлистопадреалізовано пілотний проект єдиного державного кваліфікаційного іспиту та/або його окремих елементівпідвищення рівня підготовки магістрів із професій з високим ступенем соціальної відповідальності
596. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми з відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освітиМОНквітеньсхвалено Концепцію Державної цільової програмивизначення передумов, причин та концептуальних підходів до розв’язання проблеми щодо відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів закладів вищої освіти; проведення поступової реконструкції та капітального будівництва гуртожитків для студентів закладів вищої освіти, що спрямоване на збільшення кількості гуртожитків, які відповідають вищим стандартам якості
серпеньзатверджено Державну цільову програму
13.5. Розвиток науки та інновацій
597. Забезпечення процедури приєднання до Рамкової програми досліджень та інновацій Європейського Союзу “Горизонт Європа”МОН
МЗС
жовтеньпідписано Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі досліджень та інновацій Європейського Союзу “Горизонт Європа”отримання українськими вченими можливості взяти участь у конкурсах Рамкової програми досліджень та інновацій Європейського Союзу “Горизонт Європа”
598. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на 2021 – 2026 рокиМОН
Національна академія наук (за згодою)
квітеньсхвалено Концепцію Державної цільової програмистворення ефективних дослідницьких інфраструктур для забезпечення доступу вчених до сучасного обладнання
вересеньзатверджено Державну цільову програму
599. Удосконалення механізмів та інструментів реалізації права учасників освітнього процесу та наукових працівників на академічну мобільністьМОН
Мінсоцполітики
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниспрощення процедур реалізації права на академічну мобільність для учасників освітнього процесу та наукових працівників
600. Удосконалення механізмів оплати праці наукових працівниківМОНквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниусунення обмежень щодо виплат надбавок до посадових окладів науковим працівникам, які працюють на державних наукових підприємствах, в установах, організаціях та закладах вищої освіти і провадять наукову та науково-технічну діяльність
601. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”МОНквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення проведення якісної та незалежної наукової та науково-технічної експертизи, надання можливості замовникам та організаторам експертизи залучати до її проведення висококваліфікованих експертів, у тому числі іноземних
602. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів актів щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно підтримки наукової та науково-технічної діяльності молодих вченихМОНтравеньприйнято відповідні нормативно-правові актистворення сприятливих умов для працевлаштування та кар’єрного зростання молодих вчених, забезпечення починаючи з 2022 року можливості щодо призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень понад 80 молодим ученим, 20 докторам наук для проведення наукових досліджень
603. Розроблення нової системи пріоритетних напрямів розвитку науки та інноваційної діяльності, що орієнтовані на досягнення цілей сталого розвиткуМОНчервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, сталого розвитку та національної безпеки держави, підвищення якості життя населення
604. Скасування оподаткування щодо іноземних грантів на проведення наукових досліджень і розробокМОН
Мінфін
Мінекономіки
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзбільшення обсягу позабюджетних коштів, залучених до сектору досліджень і розробок, зростання кількості міжнародних об’єднань за участю українських вчених, інтеграція українських вчених до світового дослідницького простору
605. Проведення конкурсного відбору наукових (науково-технічних) робіт та проектів, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, сформованих з використанням зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”МОНквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українинадання фінансової підтримки 50 науковим та науково-технічним роботам, п’ятьом науковим та науково-технічним проектам, проектам інноваційної діяльності
20 закладів вищої освіти та наукових установ, п’яти суб’єктам господарювання на відшкодування витрат на техніко-економічне обґрунтування проектів
606. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо врегулювання питань, пов’язаних із функціонуванням Національного фонду дослідженьМОН
Мінфін
Мінекономіки
Національний фонд досліджень (за згодою)
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення доступу науковців до конкурсного фінансування Національного фонду досліджень, який є спроможною інституцією з ефективною структурою управління та диверсифікованими джерелами фінансування, гнучким фінансовим інструментом та має можливість розвивати міжнародну співпрацю
607. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій”МОН
МЗС
квітеньподано до Верховної Ради України законопроектпродовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій, ратифікованої Законом України від 15 квітня 2009 р. N 1262-VI
608. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”МОН
МЗС
Представництво України при ЄС (за згодою)
квітеньподано до Верховної Ради України законопроектзабезпечення нормативно-правового підґрунтя для участі України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”, що сприятиме подальшому розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури, а також забезпечить залучення українських суб’єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності до європейських програм підтримки в рамках Об’єднаного дослідницького простору та Інноваційної ради
609. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2021 – 2025)”МОН
МЗС
Представництво України при ЄС (за згодою)
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України
червеньподано до Верховної Ради України законопроектзабезпечення нормативно-правового підґрунтя для участі України в Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2021 – 2025); розширення участі українських наукових установ у перспективних проектах у сфері ядерної енергетики, що сприятиме імплементації державою стандартів ядерної безпеки ЄС, активізації міжнародного наукового та технологічного співробітництва, що дасть змогу українським вченим отримати необхідні умови для проведення наукових досліджень та інтегруватися у світовий науковий простір
610. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо розширення функцій Національної ради з питань розвитку науки і технологій на сферу інноваційМОНсерпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпокладення на Національну раду функцій з підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо засад державної підтримки і стимулювання інноваційної діяльності для використання результатів наукової та науково-технічної діяльності в реальному секторі економіки
611. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про інноваційні парки”МОН
Мінекономіки
жовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення та функціонування інноваційних парків (створено
п’ять інноваційних парків та один кластер передових наукоємних технологій)
612. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності”МОН
Мінекономіки
жовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення правових та економічних засад підтримки та розвитку інноваційної діяльності, національної інноваційної екосистеми
613. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо дослідницьких інфраструктур та підтримки молодих вченихМОНвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення умов та правил щодо забезпечення діяльності різних видів дослідницьких інфраструктур та сприяння їх об’єднанню з метою оптимального використання їх ресурсів (кадрів, матеріалів, устаткування, обчислювальних ресурсів та зберігання банків даних і знань), оновлення видів дослідницької інфраструктури; перехід до державної підтримки молодих вчених на основі застосування критерію ідентифікації за етапами розвитку наукової кар’єри; застосування до визначення терміна “молодий вчений” критерію кількості років після отримання наукового ступеня
614. Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво”МОН
МЗС
квітеньподано до Верховної Ради України законопроектстворення умов для стимулювання наукового і технологічного співробітництва між Україною та Європейським Співтовариством
615. Фінансування наукової діяльності закладів вищої освіти за результатами державної атестаціїМОН
Мінфін
червеньпроведено державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності та забезпечено фінансову підтримку на її основізабезпечення базового фінансування за рахунок коштів державного бюджету наукової діяльності закладів вищої освіти за результатами державної атестації
616. Розвиток цифрових сервісів для провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльностіМОН
Мінекономіки
Мінцифри
груденьзабезпечено запуск модуля української науково-інформаційної системи (URIS); системи аналітичних інструментів Національного репозитарію академічних текстів; онлайн-платформи для комунікації та супроводження процесів взаємодії представників сфер наукової, науково-технічної, інноваційної та підприємницької діяльностістворення системи комплексного аналізу дослідницького простору України, а також забезпечення доступу фізичних та юридичних осіб до сучасних джерел наукової і науково-технічної, патентної, ліцензійної та економічної інформації
617. Реформа системи академій наукМОН
Фонд державного майна
національні галузеві академії наук (за згодою)
Мінекономіки
Мінфін
Мінагрополітики
Мін’юст
листопадпроведено комплексну оцінку ефективності мережі державних наукових установ, організацій, підприємств, що перебувають у віданні національних галузевих академій наук (або у подвійному підпорядкуванні)
сформовано пропозиції щодо їх оптимізації
прийнято рішення Кабінету Міністрів України
оптимізація мережі наукових установ, що перебувають у віданні Національної та галузевих академій наук; підвищення ефективності використання земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні галузевих академій наук, об’єктів державної власності, які входять до їх майнових комплексів, підвищення ефективності використання коштів державного бюджету галузевими академіями наук, оптимізація мережі наукових установ, що перебувають у віданні галузевих академій наук, забезпечення розвитку їх наукової діяльності
618. Забезпечення неофіційного перекладу Настанов щодо збору та публікації даних про науково-дослідні роботи та Настанов щодо збору, публікації та використання даних про інновації та імплементацію їх положень у роботі органів влади (Посібники Фраскаті (2015) і Осло (2018)МОН
Держстат
жовтеньопубліковано переклад Настановзапровадження рамки роботи з даними у сфері науки, техніки та інновацій, яка дасть змогу отримувати релевантні та надійні дані
14. Мінмолодьспорт
14.1. Спортивна нація
619. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” стосовно унормування діяльності шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовкиМінмолодьспортвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектреорганізація шкіл вищої спортивної майстерності у центри олімпійської підготовки з метою підготовки спортсменів для національних збірних команд України з олімпійських видів спорту, утворення на базі таких закладів комунальних центрів олімпійської підготовки та залучення на контрактній основі висококваліфікованих тренерів, які здійснюватимуть підготовку конкретних спортсменів і щороку відповідатимуть за результат діяльності та покращення ефективності їх діяльності
620. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про запровадження у сфері фізичної культури і спорту механізму “гроші ходять за послугою”Мінмолодьспортквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектотримання населенням доступних, якісних фізкультурно-оздоровчих послуг, збільшення чисельності населення, що займається руховою активністю, кількості надавачів фізкультурно-оздоровчих послуг
621. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження у сфері фізичної культури і спорту механізму “гроші ходять за послугою”Мінмолодьспортквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення умов для переходу від політики фінансування установ до політики фінансування послуг, підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів із залучення населення до фізичної активності та занять спортом
622. Розроблення законопроектів про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питання безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходівМінмолодьспортквітеньподано до Верховної Ради України законопроектиналагодження ефективної взаємодії між усіма заінтересованими суб’єктами з питань забезпечення порядку, охорони і безпеки під час проведення футбольних матчів та інших масових спортивних заходів; виконання міжнародних зобов’язань України, наближення України до європейських стандартів у сфері фізичної культури і спорту, зокрема в питаннях гарантування безпеки та належного рівня послуг під час організації та проведення футбольних матчів та інших спортивних заходів
623. Розроблення та затвердження концепції розвитку закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (фахові коледжі, спортивні ліцеї)Мінмолодьспорт
МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
груденьвидано спільний наказ МОН та Мінмолодьспортурозвиток мережі закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, створення умов для обдарованих дітей щодо здобуття відповідної освіти у поєднанні з навчально-тренувальним процесом та їх входження до складу збірної команди України з олімпійських видів спорту
624. Розроблення та затвердження концепції розвитку щоденного спорту в закладах освітиМінмолодьспорт
МОН
груденьвидано спільний наказ МОН та Мінмолодьспортустворення для здобувачів освіти належних умов для занять руховою активністю та формування ставлення до занять фізичною культурою і спортом як до важливої складової здорового способу життя
625. Здійснення організаційно-практичних заходів для належної підготовки збірної команди України до Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських і Всесвітніх Ігор та участі в міжнародних змаганняхМінмолодьспорт
Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (за згодою)
Національний олімпійський комітет України (за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)
Національний комітет спорту інвалідів (за згодою)
протягом рокузабезпечено підготовку та участь спортсменів у змаганняхдосягнення українськими спортсменами високих спортивних результатів у топових міжнародних змаганнях, які є етапом підготовки та відбору (ліцензії) до участі в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських та Всесвітніх Іграх
626. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно врегулювання питання щодо виплати винагород тренерам спортсменів з інвалідністю з ігрових видів спортуМінмолодьспорт
Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (за згодою)
вересеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниврегулювання питання щодо відзначення та заохочення кваліфікованих тренерських кадрів, які здійснюють підготовку спортсменів з інвалідністю в ігрових видах спорту та командних видах програми за підсумками участі в офіційних міжнародних змаганнях, зокрема Паралімпійських та Дефлімпійських іграх
627. Проведення міжнародних спортивних заходів на території України з олімпійських та неолімпійських видів спортуМінмолодьспортпротягом рокупроведено не менше 10 міжнародних спортивних змагань на території Українипідвищення іміджу України на міжнародній спортивній арені
628. Сприяння будівництву (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, модернізація, реставрація) спортивних споруд на всій території України, доступних для всіх верств населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, з використанням усіх можливих джерел фінансування (субвенції, Державний фонд регіонального розвитку, цільові кошти, кошти місцевих бюджетів та іноземні інвестиції)Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
Національний комітет спорту інвалідів України (за згодою)
Київська міськдержадміністрація
органи місцевого самоврядування (за згодою)
протягом рокузабезпечено розвиток та будівництво не менш як 16 спортивних споруд за рахунок усіх можливих джерел фінансування (субвенції, Державний фонд регіонального розвитку, цільові кошти, кошти місцевих бюджетів та іноземні інвестиції) та восьми баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки
підготовлено технічну документацію для початку робіт з будівництва Великої льодової арени у м. Києві
збільшення кількості якісних спортивних споруд, що відповідають потребам всіх верств населення в регіонах, у тому числі осіб з інвалідністю
629. Запровадження соціального проекту “Активні парки – локації здорової України”Мінмолодьспорт
обласні,
Київська міська держадміністрації
Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою)
протягом рокурозроблено та затверджено положення про соціальний проект “Активні парки – локації здорової України”
розпочато реалізацію проекту на регіональному рівні за рахунок коштів місцевих бюджетів
збільшення у 2021 році кількості населення, яке займається руховою активністю та спортом до 19 відсотків
14.2. Національно-патріотичне виховання
630. Проведення всеукраїнських міжнародних освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, експертно-аналітичних заходів з національно-патріотичного вихованняМінмолодьспорт
облдержадміністрації
інститути громадянського суспільства (за згодою)
Київська міськдержадміністрація
протягом рокупроведено не менше 20 всеукраїнських, міжнародних заходів з національно-патріотичного вихованняформування у населення, у тому числі дітей та молоді, української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей; залучення до 378 тис. осіб з числа молоді до проведення заходів та реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання
631. Проведення конкурсу та надання фінансової підтримки громадським об’єднанням на проведення заходів та реалізацію проектів національно-патріотичного вихованняМінмолодьспортпротягом рокувизначено проекти-переможці з національно-патріотичного виховання, розроблені громадськими об’єднаннями, та надано державну підтримку для їх реалізації
реалізовано не менше 35 проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства
підвищення громадянської активності та мобільності населення; залучення до 403 тис. осіб з числа молоді до реалізації проектів, спрямованих на національно-патріотичне виховання
632. Удосконалення механізму проведення моніторингу реалізації проектів та заходів інститутів громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримкаМінмолодьспорт
облдержадміністрації
груденьвидано наказ Мінмолодьспортупідвищення якості реалізації проектів та заходів інститутами громадянського суспільства
633. Створення системи підготовки активістів, волонтерів, які займаються питаннями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, шляхом розроблення та реалізації тренінгової програми для проведення підготовки таких активістів, волонтерівМінмолодьспорт
Державний інститут сімейної та молодіжної політики (за згодою)
листопадрозроблено тренінгову програму для проведення підготовки активістів, волонтерів, які займаються питаннями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді
проведено тренінг для активістів, волонтерів, які займаються питаннями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді
підвищення кількості підготовлених активістів, волонтерів, які займаються питаннями щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді
634. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про національно-патріотичне виховання”Мінмолодьспортсерпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзатвердження єдиної термінології, суб’єктів та об’єктів сфери національно-патріотичного виховання, підходів до діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства; визначення організаційно-економічного механізму розвитку сфери національно-патріотичного виховання та прав і обов’язків суб’єктів національно-патріотичного виховання
635. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 рокуМінмолодьспортквітеньзатверджено Державну цільову соціальну програмуудосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей, що сприятиме єдності та консолідації українського суспільства
14.3. Активна молодь
636. Створення умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства для досягнення пріоритетних завдань політики у молодіжній сферіМінмолодьспортпротягом рокурозроблено програму навчання та проведено не менше двох тренінгів для представників молодіжних та дитячих громадських організацій
проведено конкурс та надано фінансову підтримку молодіжним та дитячим громадським організаціям для виконання (реалізації, здійснення) близько 70 програм (проектів, заходів)
проходження близько 75 представниками молодіжних та дитячих громадських організацій навчання з метою підвищення спроможності своїх організацій;
охоплення понад 1 млн. осіб з числа дітей та молоді з усіх регіонів України у проектах молодіжних та дитячих громадських організацій з метою їх активної участі в суспільному житті та підвищення рівня своїх знань та навичок для подальшого розвитку
637. Здійснення заходів із самореалізації та розвитку потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції в суспільне життяМінмолодьспортпротягом рокупроведено не менш як 10 заходівпідвищення рівня компетентностей близько 78 тис. молодих людей з усіх регіонів України для їх інтеграції в суспільне життя, адаптації до викликів сучасного світу, визначення свідомого вибору життєвого шляху, у тому числі через молодіжне підприємництво, формування відповідального ставлення до власного здоров’я, планування сім’ї та батьківства, навколишнього природного середовища
638. Проведення обмінів молоддю у партнерстві з іншими державами і міжнародними організаціямиМінмолодьспортпротягом рокуреалізовано не менш як 28 проектів у рамках проведення міжнародних обмінів молоддюзміцнення соціальної згуртованості молоді;
забезпечення участі понад 1 тис. молодих людей в обмінах між Україною і Польщею та Україною і Литвою, завдяки яким налагоджено між собою партнерські стосунки для вирішення актуальних питань молоді зазначених країн
639. Розвиток молодіжних центрів, підвищення їх спроможності та якості діяльностіМінмолодьспортпротягом рокупроведено не менше восьми заходів, спрямованих на підвищення компетентностей представників молодіжних центрів
забезпечено діяльність державної установи “Всеукраїнський молодіжний центр”
розроблено та розповсюджено державною установою “Всеукраїнський молодіжний центр” не менше двох інформаційно-методичних матеріалів щодо розвитку молодіжних центрів в Україні
забезпечення участі понад 400 представників молодіжних центрів у заходах для отримання ними відповідних компетентностей для підвищення якості їх роботи з молоддю; підвищення інформаційно-методичної спроможності молодіжних центрів незалежно від форми власності, які функціонують в усіх регіонах України
640. Здійснення підготовки фахівців, які працюють з молоддю, насамперед шляхом реалізації програми “Молодіжний працівник”Мінмолодьспорт у партнерстві із Програмою розвитку ООН в Україні
(за згодою)
протягом рокупроведено понад вісім заходів для фахівців у молодіжній сферіпідвищення рівня фахової компетентності понад 650 фахівців, які працюють з молоддю та взяли участь, зокрема, у програмі “Молодіжний працівник”
641. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021 – 2025 рокиМінмолодьспортквітеньзатверджено Державну цільову соціальну програмустворення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції в суспільне життя
642. Реалізація ініціативи “Пакт заради молоді – 2025”Мінмолодьспортпротягом рокудолучено до реалізації ініціативи “Пакт заради молоді – 2025” 10 роботодавців
проведено понад 15 заходів для молоді
виконано близько п’яти програм для молоді
створення підписантами ініціативи близько 4 тис. місць для стажування та роботи молоді в Україні; участь близько 700 осіб з числа молоді в навчанні з питань розвитку кар’єри та відкриття власної справи; отримання близько 1200 особами з числа молоді менторської підтримки з питань професійної реалізації із залученням понад 800 представників компаній як менторів
15. МКІП
15.1. Якісні культурні послуги та консолідація українського суспільства
643. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нової редакції Закону України “Про національні меншини в Україні” в частині запровадження нової термінології, визначення прав національних меншин в Україні, врегулювання питань щодо їх подальшого розвитку та інтеграції в українське суспільствоМКІПлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектгарантування дотримання прав національних меншин і корінних народів на збереження та розвиток їх національної ідентичності
644. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України плану заходів щодо забезпечення подальшої інтеграції ромської національної меншини в українське суспільство на наступний період з метою запровадження заходів, що враховують регіональну специфіку та шляхи розв’язання проблем, які виникають у представників ромської спільнотиМКІПквітеньприйнято акт Кабінету Міністрів України про затвердження відповідного плану заходіввирішення питань щодо соціально-економічної інтеграції представників ромської національної меншини в українське суспільство
645. Визначення переліку, змісту, обсягів та вартості культурних послуг, що обов’язково повинні надаватися населенню на базовому рівні адміністративно-територіального устроюМКІП
Держмистецтв
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження мінімальних стандартів забезпечення населення культурними послугамипідвищення частки закладів культури, що мають доступ до Інтернету; оптимізація мережі закладів культури місцевого рівня; розширення переліку культурних послуг (платних та безоплатних); забезпечення утримання аматорських колективів; оновлення бібліотечних фондів; оптимізація змістовної частини роботи музеїв та бібліотек тощо
646. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” в частині осучаснення класифікації бібліотек за формами власності, закріплення функцій публічних, обласних, універсальних, наукових бібліотек як основних регіональних бібліотек тощоМКІПквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення належних умов для провадження бібліотеками своєї діяльності, підвищення ефективності та якості надання бібліотечних послуг
647. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності у сфері культури, креативних індустрійМКІПжовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення діяльності та уточнення повноважень Ради з державної підтримки кінематографії, а також процедури надання державної підтримки суб’єктам кінематографії, врегулювання порядку справляння плати за розгляд заяви щодо отримання державних субсидій та визначення її розміру; врегулювання питання щодо надання, підтвердження та позбавлення статусу національного закладу культури, особливостей їх функціонування; актуалізація порядку ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції; осучаснення засад діяльності Українського культурного фонду; удосконалення процедури надання грантів інституційної підтримки Українським культурним фондом і Українським інститутом книги
648. Поповнення фондів публічних бібліотек актуальною та сучасною літературою, що відповідає запитам читачівМКІП
Український інститут книги (за згодою)
жовтеньпридбано не менше 250 тис. примірників книжок, випущених державною мовоюсприяння розвитку навичок та мотивації до читання, підтримка державної мови, надання доступу читачам до нових якісних книжкових видань у бібліотеках
649. Створення Української цифрової бібліотекиМКІПгруденьзабезпечено для читачів доступність щодо користування цифровою версією книжок (500 назв)заохочення до читання та критичного мислення через забезпечення доступу до книжок; забезпечення можливості читати сучасні книжки на території України та поза її межами
650. Створення Національної автоматизованої бібліотечної інформаційної системиМКІПгруденьрозроблено експериментальний проект щодо створення системи єдиного бібліотечного записуавтоматизація та спрощення роботи бібліотекарів; підвищення швидкості та якості наповнення; обмін даними між бібліотеками та інтеграція до міжнародних систем
15.2. Культурна спадщина, культурні цінності та національна пам’ять
651. Реставрація об’єктів культурної спадщини в рамках програми “Велике будівництво”МКІПквітеньпроведено відбір проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт відповідних об’єктів культурної спадщинипідвищення рівня духовно-національної свідомості та ідентичності українського народу шляхом ревіталізації пам’яток об’єктів культурної спадщини шляхом збереження автентичної матеріальної структури нерухомої культурної спадщини та створення національних культурних атракцій
протягом рокупроведено реставрацію автентичної матеріальної структури не менше 25 нерухомих об’єктів культурної спадщини
652. Формування національної інфраструктури даних у сфері охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, охорони нематеріальної культурної спадщини в частині захисту, інтеграції національних та міжнародних інформаційних ресурсів, інтеграції відповідних відомостей до Державного земельного кадастру та містобудівного кадастру, іншої проектно-планувальної та містобудівної документаціїМКІП
Мінцифри
Мінрегіон
червеньзапущено програмне забезпечення першої черги експериментального модуля “Нерухома культурна спадщина”
розроблено та затверджено технічне завдання на створення модуля “Музейний фонд”
розроблено та затверджено технічне завдання для запровадження свідоцтва на право вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей з території України та висновків державної експертизи культурних цінностей в електронній формі
формування національної інфраструктури даних про об’єкти культурної спадщини та культурні цінності на засадах актуальності, достовірності, повноти, цілісності та доступності відкритих даних; технологічної нейтральності, відкритості форматів та/або протоколів; унормування правил та стандартів створення, зберігання, публікації та використання даних, обміну даними
653. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування електронного інформаційного ресурсу об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей”МКІП
Мінцифри
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзакріплення на законодавчому рівні загальних засад функціонування електронного інформаційного ресурсу об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на засадах актуальності, достовірності, повноти та цілісності даних; доступності відкритих даних державних інформаційних систем у сфері охорони культурної спадщини, музейної справи та вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей
654. Збереження традиційного характеру середовища та протидія хаотичній забудові, зокрема шляхом посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини, передбачення кримінальної відповідальності за вчинення окремих дій, перерозподілу повноважень із здійснення контрольно-наглядової функції у сфері охорони культурної спадщини між органами охорони та утворення Державної інспекції з охорони культурної спадщини, наділеної наглядовими повноваженнямиМКІПквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення захисту 100 відсотків пам’яток культурної спадщини та традиційного характеру середовищ
655. Оновлення переліку пам’ятників архітектури України, що перебувають під охороною держави, з одночасним скасуванням дії постанови Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1963 р. N 970МКІПквітеньпроведено аналіз наявних документів щодо переліку об’єктів, прийнято відповідні рішення щодо отримання документів чи інших перехідних умов, заплановано необхідні обстеженняоновлення переліку пам’ятників архітектури України, що перебувають під охороною держави; оновлення законодавства, що регулює питання щодо обліку та охорони пам’ятників архітектури на території України
жовтеньприйнято відповідне рішення Кабінету Міністрів України
656. Завершення облаштування меморіального музею пам’яті жертв трагедії Бабиного ЯруМКІП
Український інститут національної пам’яті
липеньоблаштовано меморіальний музей пам’яті жертв трагедії Бабиного Ярупідвищення рівня поінформованості громадян про злочини тоталітарних режимів, чутливості громадян до прав людини і толерантності
657. Здійснення заходів щодо реконструкції будівлі галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’ятіУкраїнський інститут національної пам’яті
МКІП
груденьрозпочато будівельні роботипочаток реконструкції архівної будівлі, оснащеної відповідно до вимог світових стандартів в архівній справі та викликів розвитку інформаційного суспільства
658. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про удосконалення механізмів регулювання переміщення та повернення культурних цінностей”, зокрема внесення змін до Законів України “Про адміністративні послуги”“Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”“Про культуру”“Про національну поліцію”, а також до Кодексу України про адміністративні правопорушенняМКІПжовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектизабезпечення нормативно-правового підґрунтя для повернення культурних цінностей в Україну, взаємодії з правоохоронними та іншими заінтересованими органами державної влади щодо повернення культурних цінностей, регулювання відносин у сфері проведення їх державної експертизи та встановлення механізму їх повернення в Україну/з України
659. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України плану заходів у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного ЯруМКІП
Національна академія наук (за згодою)
квітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українившанування пам’яті жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації м. Києва, та у зв’язку з 80-ми роковинами від початку трагічних подій у Бабиному Яру – масового вбивства євреїв, українців, ромів та осіб інших національностей, подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”
660. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 318МКІП
Мінрегіон
листопадприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниактуалізація положень законодавства, що регулює питання визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць
661. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження вимог до розміщення реклами в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщиниМКІПчервеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українивизначення вимог щодо розміщення реклами
в буферних зонах об’єктів всесвітньої спадщини
662. Перегляд та актуалізація переліку об’єктів культурної спадщини, включених до Попереднього списку ЮНЕСКОМКІП
обласні,
Київська міська держадміністрації
листопадактуалізовано перелік об’єктів культурної спадщини, включених до Попереднього списку ЮНЕСКОзабезпечення належного перегляду об’єктів культурної спадщини для внесення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
15.3. Мистецтво, креативні індустрії
663. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо схвалення Гуманітарної стратегії УкраїниМКІПгруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектрозв’язання наявних проблем у гуманітарній сфері України для досягнення у довгостроковій перспективі таких умов життя, що забезпечать у повному обсязі реалізацію можливостей та здібностей людини; методологічне розроблення індексу ідентичності та проведення соціологічного дослідження із встановлення базових індикаторів для реалізації стратегії та розрахунку індексу ідентичності
664. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової національно-культурної програми із забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2028 рокуМКІПквітеньсхвалено Концепцію Державної цільової національно-культурної програмистворення правових передумов для поступового формування єдиного мовно-інформаційного простору та збільшення чисельності україномовних громадян
жовтеньзатверджено Державну цільову національно-культурну програму
665. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про народні художні промисли”МКІПгруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектоновлення економічної моделі народних художніх промислів, розкриття їх соціального, економічного, туристичного потенціалу
666. Започаткування та реалізація довгострокового проекту “Оцифрування нотної спадщини українських композиторів XX – XXI століть”, який включає створення інтегрованого ресурсу з нотними матеріалами та єдиної точки доступу до нотної бібліотекиМКІП
Держмистецтв
квітеньвидано наказ МКІПзбільшення відсотка виконання музичних творів українських композиторів, розширення та урізноманітнення репертуару виконавців, мистецьких колективів, театральних установ, сприяння проведенню наукових досліджень, популяризації українського музичного мистецтва, відродженню творів репресованих композиторів, доступу до української музичної спадщини іноземних музикантів та колективів
667. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо управління закладами культури”МКІП
Держмистецтв
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення конкурсної процедури призначення керівника державного чи комунального закладу культури
668. Забезпечення оцінювання кінопроектів під час проведення конкурсного відбору кінопроектів профільними експертними комісіямиМКІПквітеньвидано накази МКІПздійснення якісного, прозорого та комплексного оцінювання кінопроектів, до якого залучаються профільні фахівці кіноіндустрії, а також оцінювання фінансової складової кінопроекту окремою комісією, до складу якої включаються провідні економісти та фінансисти галузі; створення за державної підтримки фільмів, які є конкурентоспроможними, популярними та популяризують українські цінності, мову і культуру
669. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на 2021 – 2026 рокиМКІПквітеньсхвалено Концепцію Загальнодержавної програмивизначення концептуальних засад державного регулювання питання щодо розвитку національної кіноіндустрії
листопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект
670. Реалізація III етапу проекту “Мистецька освіта без обмежень” концепції інклюзивної мистецької освітиМКІП
Держмистецтв
протягом рокупроведено п’ять заходівзабезпечення права на здобуття початкової мистецької освіти для кожного, створення можливостей для отримання особами з інвалідністю фахової передвищої мистецької освіти та розвитку в закладах мистецької освіти інклюзивного освітнього середовища
671. Модернізація системи професійної освіти у сфері кіноМКІПвересеньвидано наказ МКІПзапровадження нових форм навчання, модернізація системи культурно-мистецької освіти, включаючи заклади загальної середньої освіти, покращення професійної підготовки та перепідготовки кадрів, вдосконалення методичних та навчальних матеріалів
672. Закупівля цифрових комплексів для демонстрації фільмів у невеликих містах, селах та селищахМКІПгруденьрозроблено проект модернізації 15 об’єктів у п’яти областяхрозширення доступу до кіномистецтва; розвиток мережі кінотеатрів, створення сучасних кінозалів на базі наявних закладів культури на умовах фінансового партнерства між державою та відповідною територіальною громадою
673. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів на 2021 – 2025 рокиМКІПквітеньсхвалено Концепцію Державної цільової національно-культурної програмивизначення підходів до розвитку народних художніх промислів в Україні
липеньзатверджено Державну цільову національно-культурну програму
674. Реалізація проекту “Будинок музики” шляхом нового будівництваМКІП
Держмистецтв
Мінекономіки
Київська міськдержадміністрація
Мінфін
Мінрегіон
травеньрозроблено документацію із землеустрою для реалізації проекту “Будинок музики”визначення місця розташування Будинку музики, розроблення документації із землеустрою для реалізації проекту “Будинок музики”; організація та проведення архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо реалізації проекту “Будинок музики”
груденьобрано проектну пропозицію щодо реалізації проекту “Будинок музики”
675. Запровадження пілотного проекту щодо утворення багатофункціональних центрів культурних послугМКІП
Мінрегіон
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
учасники пілотного
проекту (за згодою)
зовнішні експерти (за
згодою)
листопадрозроблено три типові моделі (архітектурно-будівельні проекти) центрів культурних послуг (базова, оптимальна, розширена)запровадження нових моделей діяльності закладів культури, зокрема як багатофункціональних центрів культурних послуг
676. Удосконалення механізму фінансування проектів Українським культурним фондомМКІП
Мінекономіки
Мінфін
груденьприйнято відповідні нормативно-правові актиудосконалення грантових механізмів фінансування сфери культури
15.4. Туризм
677. Створення і впровадження офіційного багатомовного порталу про туристичні дестинації, об’єкти культурної спадщини УкраїниДАРТ
МКІП
Мінцифри
груденьзабезпечено функціонування порталупромоція туристичного потенціалу України у світі; підвищення рівня обізнаності цільових аудиторій щодо туристичних можливостей України та споживчих переваг українського національного туристичного продукту
678. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми щодо розвитку туризму в УкраїніМКІП
ДАРТ
квітеньсхвалено Концепцію Державної цільової програмистворення сучасної туристичної інфраструктури в Україні
вересеньзатверджено Державну цільову програму
679. Організація та проведення міжнародного туристичного форумуДАРТ
МКІП
груденьпроведено міжнародний туристичний форумпроведення міжнародних заходів у сфері розвитку туризму в Україні
15.5. Інформаційна політика та безпека
680. Популяризація України та її потенціалу на міжнародній арені із використанням бренду “UkraineNow”МКІП
МЗС
протягом рокузабезпечено аудіовізуальною та поліграфічною продукцією закордонні установи та дипломатичні представництва України
виготовлено та поширено інформаційну та сувенірну брендову продукцію
посилення присутності України у світовому інформаційному просторі
681. Моніторинг загроз національним інтересам і національній безпеці в інформаційній сферіМКІПлистопадстворено Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпекиотримання органами виконавчої влади оперативної інформації про актуальні інформаційні загрози та створення можливості реагувати на них
682. Створення онлайн-музею російської дезінформації та маніпуляціїМКІПгруденьстворено онлайн-музей російської дезінформаціїзабезпечення інформування суспільства щодо поширення Російської Федерацією дезінформації та маніпулятивної інформації
683. Запуск онлайн-платформи з вивчення кримськотатарської мовиМКІПсерпеньзапущено роботу сайтупопуляризація кримськотатарської мови та культури
684. Проведення загальнонаціональної кампанії з підвищення медіаграмотності населенняМКІПпротягом рокупроведено інформаційну кампанію, розроблено та поширено методичні рекомендаціїсприяння розвитку критичного мислення у громадян України; забезпечення можливості громадянам України самостійно вирізняти інформаційні загрози та успішно протидіяти їм; підвищення обізнаності населення щодо механізмів маніпулювання суспільною свідомістю та протидії дезінформації; донесення до населення об’єктивної інформації про події та явища, що відбуваються в усіх сферах суспільного життя
груденьзапочатковано освітній проект щодо протидії дезінформації та маніпулятивній інформації
16. Міноборони
16.1. Реформування сектору національної безпеки і оборони (разом з іншими складовими сектору)
685. Удосконалення системи територіальної оборониМіноборонитравеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення нової системи територіальної оборони України із залученням органів державної влади, органів місцевого самоврядування та широких верств населення
686. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо особливостей функціонування держави у разі оголошення стану війниМіноборонилистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення на законодавчому рівні особливостей функціонування держави в разі оголошення стану війни з урахуванням досвіду держав – членів НАТО і держав – членів ЄС
687. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо впорядкування окремих питань забезпечення безпеки в кіберпросторіМіноборонитравеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвизначення повноважень Міноборони щодо діяльності в кіберпросторі та функцій Збройних Сил щодо ведення кібероборони, кіберрозвідки, забезпечення кіберзахисту, ведення дій (операцій) у кіберпросторі
16.2. Ефективні Збройні Сили
688. Розроблення проекту Указу Президента України про Стратегічний оборонний бюлетень УкраїниМіноборониу тримісячний строк після затвердження Стратегії воєнної безпеки Україниподано на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проект Указувизначення пріоритетів, цілей та завдань щодо набуття силами оборони необхідних спроможностей
689. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про Військову поліціюМіноборонигруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектутворення Військової поліції відповідно до норм і принципів, прийнятих в державах – членах НАТО
690. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про чисельність Збройних Сил України”Міноборониквітеньподано до Верховної Ради України законопроектвизначення необхідної кількості працівників (цивільного обслуговуючого персоналу), які залучатимуться до організації харчування особового складу Збройних Сил, понад затверджену чисельність
691. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України з питань національної безпекиМіноборониквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвпровадження нової об’єднаної системи керівництва та управління силами оборони;
зміцнення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони України, посилення відповідальності посадових і службових осіб органів сектору безпеки і оборони
692. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до статутів Збройних СилМіноборонитравеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектприведення положень статутів Збройних Сил у відповідність із Законом України “Про національну безпеку України”
693. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної програми розвитку Збройних Сил на період до 2025 рокуМіноборониу тримісячний строк після затвердження Стратегічного оборонного бюлетеня Українизатверджено Державну програмупланування оборонної реформи, впровадження оборонного менеджменту, удосконалення системи управління військами (силами), системи підготовки складових сил оборони та організації оборони держави
16.3. Новітнє озброєння та оснащення
694. Розвиток систем логістичного забезпечення, інтеграція їх спроможностей у відповідні спроможності національної економіки для підтримки операцій об’єднаних сил та провадження протимінної діяльностіМіноборонивересеньприйнято в промислову експлуатацію спеціальне програмне забезпечення функціональної підсистеми “Логістика” за напрямом обліку надлишкового військового майназдійснення автоматизованого обліку надлишкового військового майна
695. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про управління оборонними ресурсамиМіноборониквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектуправління оборонними ресурсами для забезпечення обороноздатності держави відповідно до норм і принципів, прийнятих в державах – членах НАТО
696. Створення та оновлення запасів матеріальних засобів, достатніх для проведення мобілізації, забезпечення розгортання військ (сил), надання відсічі збройній агресії, територіальної оборони та руху опоруМіноборонитравеньстворено арсенал для виробництва та збирання боєприпасів, проведено будівельні роботизабезпечення виробництва та збирання боєприпасів
697. Актуалізація положень Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової технікиМіноборонитравеньприйнято відповідний акт Кабінету Міністрів Українипланування розвитку озброєння, військової та спеціальної техніки з урахуванням усіх етапів їх життєвого циклу із застосуванням механізму програмно-проектного управління оборонними ресурсами
698. Формування основних показників державного оборонного замовленняМінстратегпромквітеньсформовано основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та подано на розгляд Ради національної безпеки і оборони Українипідвищення рівня бойових спроможностей сил оборони
16.4. Належне забезпечення та освіта військовослужбовців
699. Забезпечення ефективного управління кар’єрним зростанням військовослужбовців із дотриманням принципу гендерної рівностіМіноборониквітеньподано Президентові України проект Указу Президента України про удосконалення порядку присвоєння військових звань та звільнення з військової служби, визначення повноважень посадових осіб щодо ухвалення кадрових рішеньудосконалення порядку присвоєння військових звань та звільнення з військової служби, визначення повноважень посадових осіб щодо ухвалення кадрових рішень
700. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки військових фахівцівМіноборониквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектреалізація засад військової кадрової політики та підготовки кадрів у силах оборони, правове врегулювання питань щодо підвищення якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових наукових установах
701. Розроблення сучасних засад військової кадрової політики Міноборони з урахуванням принципів та підходів, прийнятих у збройних силах держав – членів НАТОМінобороничервеньвидано відповідний нормативно-правовий акт з питань військової кадрової політикистворення системи управління людськими ресурсами на основі принципів та підходів, прийнятих у збройних силах держав – членів НАТО
702. Створення необхідних мотиваційних чинників для військової служби за контрактом та служби у військовому резерві, забезпечення охорони здоров’я військовослужбовців та осіб, звільнених з військової службиМіноборониквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпосилення соціального захисту військовослужбовців, резервістів і військовозобов’язаних, призваних на навчальні або перевірочні та спеціальні збори, та членів їх сімей, що позитивно вплине на мотивацію щодо вступу громадян на військову службу та довготривалого її проходження
703. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законів України з питань реформування грошового забезпеченняМіноборонигруденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження нової ефективної та прозорої системи грошового забезпечення військовослужбовців, побудованої на основі ієрархії військових звань, наближеної до євроатлантичних принципів і стандартів НАТО
704. Розроблення Концепції забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімейМіноборонигруденьподано Президентові України проект Указу Президента Українизабезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей
705. Закупівля житла для військовослужбовців Збройних СилМіноборонигруденьотримано понад 430 квартир для забезпечення військовослужбовців
виплачено грошову компенсацію за належне не отримане житло понад 200 сім’ям військовослужбовців
забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил
17. МЗС
17.1. Протидія агресії Російської Федерації політико-дипломатичними засобами
706. Активізація діалогу з державами-партнерами для забезпечення підтримки позиції України в питанні відновлення територіальної цілісності України в рамках Нормандського формату та Тристоронньої контактної групиМЗСпротягом рокузабезпечено постійний діалог з державами-партнерами з метою підтримки позиції та ініціатив України в рамках процесу мирного врегулювання
забезпечено оприлюднення заяв, що засвідчують спільність позицій України та іноземних партнерів щодо процесу мирного врегулювання конфлікту на сході України, засудження подальшого зволікання з боку Російської Федерації з виконанням власних зобов’язань за Мінськими домовленостями
збережено політичну підтримку Німеччини та Франції в Нормандському форматі, політичний тиск США, Канади, Великої Британії та інших партнерів на Російську Федерацію щодо повного виконання нею зобов’язань за Мінськими домовленостями та результатом Паризького саміту
продовження переговорного процесу щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі, досягнення домовленостей щодо деескалації в зоні конфлікту та покращення гуманітарної ситуації
707. Проведення роботи з метою продовження ЄС та іншими міжнародними партнерами політичного тиску та дії санкцій, інших обмежувальних заходів проти Російської Федерації, а також фізичних і юридичних осіб, запроваджених у зв’язку з порушенням Російською Федерацією суверенітету і територіальної цілісності УкраїниМЗСпротягом рокуухвалено рішення Ради ЄС про продовження економічних і секторальних санкцій, які обмежують співпрацю з Російською Федерацією у фінансовому, військово-промисловому та енергетичному секторах
ухвалено рішення Ради ЄС про продовження “кримського” пакета економічних санкцій, запровадженого з метою припинення торгівлі, туристичної та інвестиційної співпраці з тимчасово окупованими Російською Федерацією територією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
ухвалено рішення Ради ЄС про продовження персональних санкцій за дії, що підривають суверенітет і територіальну цілісність України
забезпечено політичний тиск США на Російську Федерацію в контексті “українського досьє”, розширення санкційної політики США проти Російської Федерації
збереження політичного тиску на Російську Федерацію та продовження міжнародних санкцій, запроваджених ЄС та іншими партнерами за порушення територіальної цілісності України
708. Супроводження в Арбітражному трибуналі, утвореному відповідно до Конвенції ООН з морського права, справи щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях і Керченській протоці, яка розглядається Арбітражним трибуналом, утвореним відповідно до Конвенції ООН з морського праваМЗСпротягом рокупродовжено розгляд позову
зафіксовано міжнародними судовими інституціями факти порушення Російською Федерацією норм і принципів міжнародного права стосовно України, її прав і прав її громадян
притягнення Російської Федерації до міжнародної відповідальності за порушення прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях і Керченській протоці
709. Супроводження в Арбітражному трибуналі, утвореному відповідно до Конвенції ООН з морського права, справи щодо затримання українських військово-морських кораблів та членів їх екіпажівМЗСпротягом рокупродовжено розгляд позову
зафіксовано міжнародними судовими інституціями факти порушення Російською Федерацією норм і принципів міжнародного права стосовно України, її прав і прав її громадян
притягнення Російської Федерації до міжнародної відповідальності за затримання українських військово-морських кораблів та членів їх екіпажів
710. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо визнання протиправним діянням публічного заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації та спроб легалізувати анексію тимчасово окупованої частини території УкраїниМЗСвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзменшення кількості заяв публічних діячів щодо заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації та спроб легалізувати анексію тимчасово окупованої частини території України
711. Проведення установчого Саміту Кримської платформиМЗС
інші центральні органи виконавчої влади
серпеньпроведено установчий Саміт Кримської платформипідтвердження підтримки учасниками саміту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, визначення основ міжнародної політики щодо Криму, здійснення запуску діяльності Кримської платформи
712. Збереження на порядку денному стосовно діяльності міжнародних організацій та зовнішньополітичних заходів міжнародних партнерів України питання про звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією громадян України з політичних мотивівМЗСгруденьпродовжено адвокаційну роботу на міжнародному рівні з метою звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією громадян Українизбереження та посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з метою звільнення незаконно утримуваних Російською Федерацією громадян України з політичних мотивів
17.2. Поглиблення співпраці з ключовими міжнародними партнерами
713. Завершення договірно-правового оформлення стику державних кордонів України, Республіки Польща та Республіки БілорусьМЗСгруденьпідписано підсумкові документи щодо демаркації стику трьох державних кордонівздійснення демаркації та визначення державного кордону України на стику державних кордонів України, Республіки Польща та Республіки Білорусь
714. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про міжнародні договори України” (нова редакція)МЗСвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення та деталізація порядку щодо укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України; спрощення і пришвидшення процесу укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України; врегулювання на законодавчому рівні таких питань, як застосування мов у міжнародних договорах, подання заяв та застережень, надання роз’яснень щодо застосування міжнародних договорів та їх тлумачення, уточнення компетенції центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у сфері укладення та імплементації міжнародних договорів, визначення заходів, що вживаються в разі порушення міжнародного договору України; врегулювання питання щодо правового статусу документів м’якого права (soft law) міжнародних організацій (наприклад, стандарти та рекомендації Ради ОЕСР), застосовних процедур для приєднання до них, їх перекладу
715. Проведення інавгураційного засідання українсько-британського діалогу стратегічного партнерства на високому рівні в УкраїніМЗСгруденьзабезпечено вирішення організаційних питань щодо проведення заходу та його змістовного наповнення
проведено інавгураційне засідання українсько-британського діалогу стратегічного партнерства на високому рівні
започаткування роботи політичного інституційного механізму стратегічного партнерства з Великою Британією
716. Проведення четвертого Українсько-німецького економічного форуму в БерлініМЗСгруденьзабезпечено вирішення організаційних питань та змістовного наповнення заходу; проведено західзміцнення двосторонньої взаємодії з Федеративною Республікою Німеччина в економічній, торговельній, інвестиційній, енергетичній та інших сферах
717. Проведення четвертої Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, м. ВільнюсМЗСгруденьпроведено Конференцію із залученням учасників високого рівня з країн ЄСнапрацювання конкретних напрямів та механізмів подальшої міжнародної підтримки реформ в Україні
17.3. Забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України засобами економічної дипломатії
718. Забезпечення дипломатичного супроводу та інформаційної підтримки щонайменше трьох значних проектів, пов’язаних із трансфером іноземних інноваційних технологій і виробництвом високотехнологічної продукції за участю міжнародних партнерів або провідних світових компанійМЗСгруденьзабезпечено проведення переговорів, досягнуто домовленості або розпочато підготовку до підписання угод чи документів про наміри з міжнародними партнерами або провідними світовими компаніями, які мають на меті реалізацію щонайменше трьох значних проектів, пов’язаних із трансфером іноземних інноваційних технологій, залученням інвестиційних та фінансових ресурсів для виробництва високотехнологічної продукціїдосягнення домовленостей або початок підготовки до підписання угод/документів про наміри щодо реалізації проектів
719. Затвердження плану роботи Ради експортерів та інвесторів на 2021 – 2023 рокиМЗСквітеньвидано наказ МЗС про затвердження плану роботи Ради експортерів та інвесторівсприяння розширенню експорту української продукції та послуг на зовнішніх ринках, відкриттю нових ринків та розширенню географічної присутності українських експортерів; залучення інвестицій у вітчизняну економіку; підвищення рівня взаємодії з вітчизняними експортерами, забезпечення їх інформаційно-консультаційної підтримки; розширення складу Ради експортерів та інвесторів
груденьподано Кабінетові Міністрів України звіт про результати роботи в 2021 році Ради експортерів та інвесторів
720. Удосконалення механізмів просування українського експорту та популяризації інвестиційного потенціалу України шляхом використання можливостей економічної дипломатії, підвищення ефективності роботи закордонних дипломатичних установ в економічному напрямі, покращення взаємодії МЗС, закордонних дипломатичних установ та вітчизняних експортерівМЗС
Мінекономіки
груденьвведено в дію Генеральні директиви відділам економічної дипломатії у складі закордонних дипломатичних установ України та Положення про відділ економічної дипломатії у складі закордонних дипломатичних установ (після схвалення Указу Президента щодо Положення про закордонні дипломатичні установи України)збільшення кількості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надано сприяння за кордоном, відкриття нових ринків для української продукції
721. Просування українського експорту, зокрема української аграрної продукції, на зовнішні ринки шляхом надання сприяння щодо участі українського бізнесу в міжнародних тендерах, конкурсах та виставкових заходах, у тому числі в тендерних процедурах у рамках здійснення закупівель за програмами ООН, зокрема ФАОМЗСпротягом рокузбільшено кількість українських підприємств, яким надано сприяння щодо участі в міжнародних виставкових заходах, конкурсах, тендерних процедурах, зокрема в рамках ФАО
збільшено кількість здійснених консультаційних заходів для українських підприємств щодо експорту на іноземні ринки, у тому числі Азії, Африки та Близького Сходу, та забезпечено участь в міжнародних тендерах, зокрема брифінгах послів, фахівців із профільних державних агенцій, зустрічах у форматі “бізнес для бізнесу” з потенційними іноземними партнерами
розширено коло експортерів, з якими співпрацює Рада експортерів та інвесторів при МЗС
забезпечення участі представників українського бізнесу в міжнародних тендерах, конкурсах і виставкових заходах; проведення консультаційних заходів для українських підприємств щодо експорту на іноземні ринки та забезпечення участі в міжнародних тендерах; здійснення заходів для збільшення експорту української аграрної продукції до країн Азії, Африки та Близького Сходу
17.4. Вдосконалення захисту прав та інтересів українців за кордоном, посилення зв’язків із закордонними українцями
722. Придбання 17 мобільних комплектів програмно-апаратних засобів для потреб закордонних дипломатичних установ, які оформлюють найбільшу кількість паспортів громадянина України для виїзду за кордонМЗСгруденьзабезпечено закордонні дипломатичні установи 17 мобільними комплектами програмно-апаратних засобівавтоматизація процесу оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон на виїзних консульських прийомах;
пришвидшення процесу отримання паспортів громадянина України для виїзду за кордон для громадян, які проживають за кордоном в місцях, де немає консульств України, генеральних консульств України чи консульських відділів посольств України
723. Розширення географії дипломатичної та консульської присутності України за кордономМЗСгруденьвідкрито дві консульські та п’ять нештатних консульських установ Українипокращення методів роботи з громадянами України, що проживають за кордоном; пришвидшення процесу отримання консульських послуг громадянами України, що проживають за кордоном; забезпечення зв’язку з консулом цілодобово; збільшення доступності консульських послуг
724. Розширення переліку країн світу, до яких українці в’їжджають без візМЗСгруденьпідписано “безвізові” угоди з чотирма країнамипокращення відносин з іноземними державами у візово-міграційній сфері; збільшення можливостей громадян України для подорожей світом без віз; підвищення статусу паспорта України в рейтингу Global Passport Power Rank
725. Підвищення ефективності виконання консульських функцій закордонними дипломатичними установами України, зокрема шляхом цифровізації консульських послугМЗС
МВС
груденьпід’єднано МЗС до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС, Єдиного державного демографічного реєструстворення можливості для видачі довідок про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, довідок про підтвердження видачі посвідчення водія
726. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової програми співпраці із закордонними українцямиМЗСквітеньсхвалено Концепцію Державної цільової програмипокращення методів співпраці із закордонними українцями
вересеньзатверджено Державну цільову програму
727. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про розширення напрямів співпраці МЗС та закордонних дипломатичних установ України з громадськими організаціями закордонних українцівМЗСчервеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українирозширення напрямів співпраці МЗС та закордонних дипломатичних установ України з громадськими організаціями закордонних українців
728. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про закордонних українців”МЗСжовтеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектоптимізація регулювання взаємовідносин, які охоплює Закон України “Про закордонних українців”
729. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про оплачувану діяльність членів сімей дипломатичного та іншого персоналу дипломатичних представництв та/або консульських установМЗСвересеньподано до Верховної Ради України законопроектреалізація права на працю, підтримку рівня кваліфікації та отримання можливості для подальшого професійного розвитку членів сімей дипломатичного та іншого персоналу дипломатичних представництв та/або консульських установ України в Королівстві Нідерланди та Королівства Нідерланди в Україні
730. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установМЗСтравеньподано до Верховної Ради України законопроектреалізація права на працю, підтримку рівня кваліфікації та отримання можливості для подальшого професійного розвитку членів сімей дипломатичного та іншого персоналу дипломатичних представництв та/або консульських установ України в Королівстві Данія та Королівства Данія в Україні
731. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про дипломатичну службу” щодо вдосконалення правового регулювання проходження дипломатичної службиМЗСвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектдеталізація умов зайняття посад дипломатичної служби в закордонних дипломатичних установах під час проведення конкурсу на зайняття посади дипломатичної служби; визначення вимог до осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу; вдосконалення правового регулювання щодо проведення ротації в органах дипломатичної служби
17.5. Публічна дипломатія та просування позитивного іміджу України у світі
732. Затвердження плану програмних заходів у 2021 році із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України у світіМЗСквітеньвидано наказ МЗСпідвищення рівня позитивного сприйняття України у світі
груденьподано Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану програмних заходів у 2021 році
733. Проведення інформаційних кампаній для популяризації України за кордономМЗСгруденьпроведено 10 інформаційних кампанійзбільшення позитивного контенту про Україну за кордоном та зменшення впливу негативних факторів щодо сприйняття України у світі; забезпечення підтримки зовнішньополітичних рішень України за кордоном
734. Реалізація проектів із запуску україномовних аудіогідів у провідних музеях та культурних пам’ятках світуМЗСгруденьвпроваджено шість україномовних аудіогідів у різних країнахзбільшення кількості закордонних культурних інституцій із впровадженими україномовними аудіогідами; популяризація української мови у світі
735. Просування власних наративів на міжнародних інформаційних майданчиках, в міжнародних медіа, у соцмережах з протидії дезінформаціїМЗСгруденьініційовано багатосторонні формати співпраці у сфері протидії дезінформаціїпосилення впливу України на ключових платформах міжнародної взаємодії; мінімізація впливу негативних факторів на сприйняття України у світі
18. МВС
18.1. Забезпечення публічної безпеки і порядку
736. Затвердження Порядку організації діяльності та взаємодії Національної гвардії з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з припинення масових заворушеньМВС
Національна гвардія
квітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниврегулювання порядку організації діяльності та взаємодії Національної гвардії з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з припинення масових заворушень
737. Застосування безпілотних повітряних суден для забезпечення громадської безпеки та в превентивних цілях для протидії злочинностіМВС
Національна поліція
Адміністрація Держприкордонслужби
Національна гвардія
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект
проведено аналіз новітніх зразків безпілотної авіаційної техніки, підготовлено пропозиції щодо їх використання
удосконалення правового регулювання питань, що пов’язані із застосуванням безпілотних повітряних суден у правоохоронній діяльності та протидією правопорушенням з їх використанням, для забезпечення безпеки громадян, критично важливих об’єктів інфраструктури, важливих державних об’єктів, інтересів суспільства та держави в цілому; удосконалення тактики застосування безпілотних повітряних суден у сфері правоохоронної діяльності та протидії злочинності; нарощування технічних спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів та забезпечення розвитку інфраструктури для експлуатації безпілотних авіаційних комплексів
738. Реалізація проекту “Поліцейський офіцер громади” та розбудова “поліцейських станцій” у населених пунктахНаціональна поліціягруденьзабезпечено поліцейськими офіцерами громади
300 об’єднаних територіальних громад
забезпечення кожної територіальної громади офіцером поліції
739. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Правил дорожнього руху в частині визначення поняття індивідуальних засобів мобільності (гіроскутер, електросамокат, моноколесо), особливостей використання на дорогах та вимог до осіб, що ними керуютьМВСквітеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Українипідвищення рівня безпеки дорожнього руху; зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю учасників дорожнього руху, що керують індивідуальними засобами мобільності
740. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу УкраїниМВСлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектпідвищення ефективності досудового розслідування;
вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження; підвищення ефективності протидії кібератакам, боротьби з кіберзлочинністю та використанням електронних доказів; вдосконалення кримінального судового провадження; вдосконалення окремих положень зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування;
вирішення питання щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод; забезпечення розслідування злочинів за “гарячими слідами”; вирішення питання щодо строків досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях України, та інших питань; вирішення питання щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження; вдосконалення кримінального провадження за участю неповнолітньої особи
741. Поширення на території України комплексних інтелектуальних систем відеоспостереження з потужною аналітичною складовоюНаціональна поліція
МВС
листопадзапроваджено системи відеофіксації з можливостями розпізнавання номерів транспортних засобів, їх типу, моделі та маркипідвищення ефективності превентивних заходів щодо протидії злочинності; підвищення рівня розкриття вчинених злочинів
742. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо систем моніторингу стану безпекиМВС
Національна поліція
груденьподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзапровадження системи моніторингу стану безпеки, тобто масштабного використання технічних засобів, приладів та пристроїв, у тому числі з функціями фото-, аудіо-, відеозапису, що забезпечують можливість фіксації та раннього виявлення правопорушень, розпізнавання (ідентифікацію) різноманітних об’єктів (осіб, транспортних засобів тощо)
743. Запровадження автоматизованої системи обліку дій із затриманими особами (Custody Records) в органах (підрозділах) поліціїНаціональна поліція
МВС
листопадзапроваджено використання інформаційної підсистеми “CUSTODY RECORDS” інформаційно-телекомунікаційної системи “Інформаційний портал Національної поліції України” в усіх органах (підрозділах) поліції
облаштовано в органах (підрозділах) поліції належне відеоспостереження
проведено підвищення кваліфікації службових осіб, відповідальних за тримання затриманих осіб
підвищення гарантій дотримання прав затриманих осіб; зменшення кількості випадків неналежного поводження з боку працівників поліції; підвищення захисту поліцейських від необґрунтованих звинувачень
744. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів з виконання Стратегії боротьби з організованою злочинністюМВСквітеньприйнято акт Кабінету Міністрів Українизниження рівня організованої злочинності в Україні; підвищення довіри населення до влади; створення необхідних умов для надходження іноземних інвестицій в економіку держави
745. Запровадження Скандинавської моделі забезпечення охорони громадського порядку, зокрема проведення тісної комунікації (прямого контакту) правоохоронців з учасниками протесту, мінімізації застосування силиНаціональна поліція
МВС
груденьпроведено п’ять семінарів-тренінгів (12 навчальних груп) для 150 поліцейських з підрозділів превентивної комунікації та для 600 поліцейських з підрозділів поліції особливого призначеннязменшення кількості вчинюваних громадянами під час мирних зібрань правопорушень і постраждалих від них
746. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про реабілітацію особового складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ України, та Національної гвардії України”МВСжовтеньприйнято постанову Кабінету Міністрів Україниврегулювання порядку направлення на реабілітацію особового складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ, та Національної гвардії
747. Підвищення рівня можливостей Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії з питань проведення колективної підготовки, професійного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікаціїМВС
Національна гвардія
листопадпідвищено спроможності Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії щодо одночасного проведення підготовки у складі ротно-тактичної групизбільшення чисельності військовослужбовців/
співробітників військових формувань і правоохоронних органів, які пройшли навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації в Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії; збільшення професійних комунікацій із представниками країн-партнерів, нарощування інтенсивності обміну досвідом щодо впровадження нових форм та способів гарантування безпеки громадянам у правоохоронній та військовій сферах з урахуванням останніх тенденцій (трендів) та змін безпекового середовища навколо України та у світі
748. Підвищення рівня соціального захисту, забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії та членів їх сімейМВС
Національна гвардія
листопадзабезпечено житлом 330 сімей військовослужбовцівпідвищення рівня забезпечення військовослужбовців житлом, що суттєво покращить стан соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, сприятиме ефективному виконанню завдань військової служби
18.2. Надійна охорона державного кордону та зручний сервіс під час його перетинання
749. Запровадження спільного контролю та принципу “єдиної зупинки” для скорочення часу перетину державного кордонуАдміністрація Держприкордонслужби
МВС
груденьзапроваджено спільний контроль та принцип “єдиної зупинки” на одному пункті пропускуспрощення формальності та підвищення ефективності процедур контролю в пунктах пропуску через державний кордон
750. Запровадження електронної черги на пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполученняАдміністрація Держприкордонслужби
МВС
груденьзапроваджено механізм формування електронної черги в одному пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполученнязменшення часу очікування для проходження прикордонного контролю
751. Проведення експертних консультацій із представниками країн ЄС щодо розбудови нових пунктів пропуску для автомобільного сполучення, зокрема для запровадження спільного контролюАдміністрація Держприкордонслужби
МВС
груденьвизначено пункти пропуску через державний кордон, які доцільно розбудовуватипідвищення рівня зручності перетину державного кордону; зменшення часу очікування для проходження прикордонного та митного контролю
752. Забезпечення надійності охорони державного кордону та його облаштування відповідно до європейських стандартівАдміністрація Держприкордонслужби
МВС
протягом рокурозроблено 10 кілометрів контрольно-слідових смуг
облаштовано 6 кілометрів загороджувального паркану на ділянці Луцького прикордонного загону та
50 кілометрів інженерних загороджень
оснащено засобами виявлення безпілотних літальних апаратів типу “Аероскоп” три підрозділи охорони державного кордону
оснащено засобами протидії безпілотним літальним апаратам три підрозділи охорони державного кордону
модернізовано (побудовано) два пости технічного спостереження на узбережжі Чорного та Азовського морів
підвищено рівень мобільності та реагування на зміни обстановки підрозділів охорони державного кордону шляхом забезпечення:
20 патрульними автомобілями;
10 мотоциклами (квадроциклами);
12 малими прикордонними катерами;
150 фотопастками;
20 безпілотними авіаційними комплексами надкороткої тривалості польоту;
600 автоматизованими робочими місцями дільничих інспекторів прикордонної служби для перевірки електронних документів громадян України
підвищення ефективності охорони державного кордону з урахуванням реальних і потенційних загроз; оснащення підрозділів засобами виявлення безпілотних літальних апаратів та засобами протидії безпілотним літальним апаратам; збільшення щільності системи висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів; підвищення спроможностей сил та засобів підрозділів Державної прикордонної служби щодо охорони державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах; забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму
753. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про врегулювання процедури продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства в УкраїніМВС
ДМС
Адміністрація Держприкордонслужби
серпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектврегулювання на законодавчому рівні процедури продовження строку перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні; спрощення процедури обміну посвідки на тимчасове проживання у зв’язку із закінченням строку її дії; підвищення рівня відповідальності як іноземців, так і приймаючої їх сторони, за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства
18.3. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації
754. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної цільової екологічної програми матеріально-технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби на період 2022 – 2024 роківМВС
ДСНС
квітеньзатверджено Державну цільову екологічну програмупідвищення рівня ефективності роботи національної гідрометеорологічної служби
755. Забезпечення органів та підрозділів аварійно-рятувальних і пожежно-рятувальних служб сучасною технікою та оснащеннямМВС
ДСНС
груденьотримано 68 одиниць пожежно-рятувальної технікизабезпечення сучасною пожежно-рятувальною, аварійно-рятувальною технікою та оснащенням підпорядкованих органів і підрозділів ДСНС
756. Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захистуМВС
ДСНС
Національна гвардія
Адміністрація Держприкордонслужби
Національна поліція
груденьзабезпечено постачання до авіаційних підрозділів органів системи МВС та Національної гвардії авіаційної техніки, обладнання, інструменту і запчастин
забезпечено навчання авіаційного персоналу
введено в експлуатацію ангари для зберігання та обслуговування вертольотів
зменшення часу на виконання завдань, пов’язаних із проведенням пошуково-рятувальних заходів, гасінням пожеж у природних екосистемах, аеромедичною евакуацією постраждалих, доставленням гуманітарних вантажів, ефективним сприянням військовим частинам Національної гвардії під час виконання ними завдань із забезпечення громадської безпеки, повітряним моніторингом державного кордону та оперативним реагуванням на зміни обстановки, захистом та охороною життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань
757. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності системи екстреної допомоги населеннюМВСвересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектактуалізація правових та організаційних засад функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
758. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України плану заходів про створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112МВСсерпеньзатверджено план заходіввизначення чіткої послідовності та перехід до побудови ефективної системи реагування на загрози життю та/або здоров’ю людини, протиправні дії, надзвичайні ситуації та інші надзвичайні події
759. Проведення у визначених адміністративно-територіальних одиницях держави тестової експлуатації програмно-апаратних комплексів системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112МВСгруденьпроведено тестову експлуатацію програмно-апаратних комплексів системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112відпрацювання алгоритму функціонування та обслуговування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
19. Мін’юст
19.1. Права людини та доступ до правосуддя
760. Розроблення пропозицій у сфері державної реєстрації актів цивільного стану стосовно запровадження принципу екстериторіальності щодо подання заяв та документів в електронному вигляді, запровадження можливості проведення окремих реєстраційних дій нотаріусами та розширення повноважень органів місцевого самоврядуванняМін’юстлипеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення процедур отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та наближення цих послуг до споживача
761. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту про запровадження електронної системи нотаріатуМін’юст
державне підприємство “Національні інформаційні системи” (за згодою)
Нотаріальна палата (за згодою)
квітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектрозроблення законодавчих передумов для впровадження електронної системи нотаріату, оптимізація роботи нотаріату в Україні
762. Запровадження електронної системи нотаріатуМін’юст
державне підприємство “Національні інформаційні системи” (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
Мінцифри
Нотаріальна палата (за згодою)
груденьзапущено пілотний проект електронної системи нотаріатуавтоматизація нотаріальної діяльності, оперативність вчинення нотаріальних дій, захист інформації про вчинені нотаріальні дії від підробки
763. Створення законодавчих передумов для реформування галузі судової експертизиМін’юстсерпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектудосконалення системи експертного забезпечення правосуддя з метою функціонування незалежної, кваліфікованої судової експертизи, яка б відповідала вимогам міжнародних стандартів та викликам сучасності
764. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2023 рокуМін’юст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
інші державні органи (за згодою)
громадські організації (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)
квітеньприйнято розпорядження Кабінету Міністрів Українистворення умов для ефективної міжвідомчої співпраці та реалізації стратегічних цілей Національної стратегії у сфері прав людини
765. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про спрощення процедури виїзду дітей за кордон у супроводженні одного з батьків”Мін’юстквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення можливості виїзду дитини за кордон у супроводі одного із батьків без необхідності пред’явлення дозволу іншого з батьків (для подружжя, яке не перебуває у стані конфлікту)
766. Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Конвенції про взаємне визнання і виконання рішень у цивільних і господарських справах”Мін’юстсерпеньподано до Верховної Ради України законопроекткомплексне врегулювання питання щодо визнання і виконання рішень, пов’язаних із цивільними або комерційними справами
767. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про Національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією та архівами”Мін’юст
Укрдержархів
червеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектімплементація права ЄС щодо доступу до архівів, побудова вертикалі управління архівною галуззю України, впровадження поняття “національні архівні інформаційні ресурси” та врегулювання пов’язаних із ним процесів управління документацією та архівами
768. Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції про вручення за кордоном документів у адміністративних справах”Мін’юстлистопадподано до Верховної Ради України законопроектвпровадження міжнародно-правових механізмів співробітництва в адміністративних справах
769. Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції про отримання за кордоном інформації та доказів у адміністративних справах”Мін’юстлистопадподано до Верховної Ради України законопроектзапровадження міжнародно-правових стандартів для міжнародного співробітництва в разі, коли для розгляду справ про адміністративні правопорушення необхідно отримати інформацію та докази за кордоном на території держав – членів Ради Європи – учасниць цієї Конвенції
770. Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції про міжнародні наслідки позбавлення права на керування автотранспортним засобом”Мін’юстлистопадподано до Верховної Ради України законопроектнедопущення уникнення негативних наслідків правопорушниками за вчинені ними за кордоном правопорушення у сфері дорожнього руху, що тягнуть за собою позбавлення права керування транспортним засобом
771. Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів”Мін’юстлистопадподано до Верховної Ради України законопроектзапровадження механізму компенсації збитків жертвам насильницьких злочинів
772. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей”Мін’юстсерпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення удосконалення виконання Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів щодо захисту дітей
773. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за катування”Мін’юстквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвідповідність норм Кримінального кодексу України міжнародним стандартам захисту прав людини та положенням Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання
774. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про вирішення системної проблеми надмірної тривалості кримінального та цивільного провадження та запровадження ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з цим”Мін’юсттравеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектсприяння дотриманню права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у частині запровадження ефективних засобів кримінального та цивільного судочинства
775. Забезпечення швидкого і зручного доступу до документної інформації та інших архівних інформаційних ресурсів, належного обслуговування користувачів архівної інформації та страхового фонду документації, формування і надійного зберігання Національного архівного фонду та страхового фонду документаціїМін’юст
Укрдержархів
листопадукладено та розпочато реалізацію трьох договорів конкретних архівів із корпорацією FamilySearch International з оцифрування документів Національного архівного фонду генеалогічного характеру
затверджено технічне завдання, створено та внесено 10 відсотків інформації до бази даних “Український мартиролог XX століття”
створено страховий фонд документації на вироби та об’єкти оборонного та мобілізаційного призначення в обсязі 250 тис. аркушів формату А4
створення цифрового фонду користування на документи генеалогічного характеру, що зберігаються в архівних установах, та розширення доступу для користувачів до інформації архівних документів у режимі он-лайн; відновлення архівно-пошукового проекту “Український мартиролог
XX століття”; зменшення витрат часу на забезпечення користувачів копіями документів страхового фонду документації України у сфері архівної справи, у тому числі для об’єктів мобілізаційного і оборонного призначення
776. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про унормування діяльності та державної реєстрації громадських об’єднань, у тому числі тих, що не мають статусу юридичної особи”Мін’юстсерпеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектвстановлення можливості діяти громадським організаціям на підставі модельного статуту, визначення процедури вилучення з найменування громадської організації слова “Всеукраїнське”, скасування процедури реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи
777. Забезпечення реалізації програм, ініціатив, заходів, спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності населення про реалізацію, способи захисту прав людини і громадянина та діяльність системи надання безоплатної правової допомогиМін’юст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
протягом рокупроведено Всеукраїнський правопросвітницький форум “Право&Свідомість: 30 років Незалежності”
проведено Всеукраїнську правову вікторину до
30-річчя незалежності України
проведено онлайн-конкурс дитячих малюнків “Країна моїх прав”
проведено онлайн-фотоконкурс “Правова допомога поруч”
проведено соціально-інформаційну кампанію щодо державних гарантій рівного доступу до права та правосуддя
підвищення спроможності людей в Україні самостійно ідентифіковувати та вирішувати правові проблеми або звертатися до правових способів їх вирішення
778. Покращення доступності безоплатної правової допомоги з використанням цифрових технологійМін’юст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
листопадстворено електронний кабінет клієнтаспрощення отримання безоплатної правової допомоги, зокрема особами з інвалідністю, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями
779. Опрацювання питання про запровадження інституту мирових суддівМін’юстгруденьпідготовлено та подано Президентові України та Кабінетові Міністрів України аналітичний документ за результатами дослідження та відповідні пропозиції щодо доцільності запровадження інституту мирових суддіввирішення питання щодо доцільності запровадження інституту мирових суддів
19.2. Захист прав власності, ефективне правове регулювання
780. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про вдосконалення регулювання попередніх договорів”Мін’юствересеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектстворення законодавчих передумов для забезпечення захисту сторони попереднього договору від ухилення іншою стороною від виконання зобов’язання щодо укладення основного договору
781. Оновлення угод про визнання і захист інвестицій, результативне та фінансово ощадливе забезпечення самопредставництва України в закордонних юрисдикційних органах із розгляду інвестиційних спорівМін’юст
НАДС
Мінекономіки
МЗС
Міненерго
листопадприйнято акти Кабінету Міністрів України щодо переходу на самопредставництво України в закордонних юрисдикційних органах із розгляду інвестиційних спорів
внесено зміни до не менше трьох угод про сприяння та взаємний захист інвестицій
оновлено Договір до Енергетичної хартії
оновлено Регламент Арбітражного інституту Стокгольмської Торгової палати
взято участь у роботі сесій робочих груп Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) та в технічних переговорах уповноважених працівників держав щодо запропонованих поправок до регламентів Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів
покращення інвестиційного клімату в державі та збільшення привабливості України для інвесторів завдяки їх впевненості в непорушності прав на відповідні акти;
зменшення витрат коштів державного бюджету на фінансування кваліфікованої юридичної допомоги зовнішніх радників (іноземні юридичні фірми), які залучаються шляхом застосування переговорної процедури закупівлі;
оновлення наявних угод про сприяння та взаємний захист інвестицій, зокрема між Україною та Королівством Нідерланди, між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританія і Північна Ірландія, а також Договору до Енергетичної хартії;
забезпечення представництва Мін’юсту в роботі сесії Робочої групи II “Врегулювання спорів” Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) та Робочої групи III “Реформа врегулювання спорів: Інвестор-Держава” Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) та в технічних переговорах уповноважених працівників держав щодо запропонованих поправок до регламентів Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів
782. Удосконалення законодавства у зв’язку з прийняттям Кодексу України з процедур банкрутстваМін’юстквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектусунення протиріч у законодавстві у сфері банкрутства, що дасть змогу ефективно реалізувати прийняті норми та забезпечити швидкість та зручність процедур банкрутства
783. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо удосконалення регулювання арбітражівМін’юстквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектрозвиток системи оперативного та ефективного захисту своїх прав та законних інтересів для резидентів та нерезидентів альтернативним способом вирішення спорів;
зменшення навантаження на державні суди; покращення інвестиційного клімату в Україні
784. Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації”Мін’юстлистопадподано до Верховної Ради України законопроектзабезпечення можливості щодо використання Україною створеного Конвенцією ефективного механізму виконання міжнародних угод про врегулювання за результатами медіації кожною Стороною Конвенції
785. Розроблення проекту Закону України “Про приєднання України до Європейської конвенції про скасування легалізації документів, складених дипломатичними або консульськими агентами 1968 року”Мін’юстчервеньподано до Верховної Ради України законопроектскасування необхідності легалізації документів, складених дипломатичними агентами чи консульськими посадовими особами, що сприятиме обігу таких документів та реалізації громадянами своїх прав
786. Забезпечення незалежної професійної діяльності арбітражних керуючих, а також впровадження прозорих процедур із банкрутстваМін’юст
державне підприємство “Національні інформаційні системи” (за згодою)
груденьзапроваджено професійний стандарт арбітражного керуючого
розпочато тестову експлуатацію автоматизованої системи “Банкрутство та неплатоспроможність”
скорочення тривалості процедур із банкрутства завдяки автоматизації діяльності арбітражного керуючого;
покращення бізнес-клімату та підвищення рівня інвестиційної привабливості України
787. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо впровадження належних алгоритмів прийняття колективних рішень стосовно спільного майна, що дозволить, зокрема, вирішувати суперечки між колишнім подружжям як співвласниками неподільного майнаМін’юстлистопадподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення ефективного управління майном, яке перебуває у власності двох та більше осіб, створення законодавчого підґрунтя для подолання суперечок між колишнім подружжям у питаннях управління неподільним майном
19.3. Створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань
788. Розроблення пропозицій для подальшого законодавчого врегулювання вдосконалення порядку здійснення спрощеного досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проступківМін’юстчервеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення дотримання права на справедливий судовий розгляд та повагу до приватного життя
789. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про правосуддя дружнє до дитини”Мін’юстквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення ефективного запобігання рецидивної злочинності неповнолітніх та успішне проведення процедури медіації з ними
790. Оптимізація кількості установ виконання покарань шляхом приватизації законсервованих установ виконання покарань та продаж активів, що не використовуються в діяльностіМін’юствересеньпроведено аукціони з продажу законсервованих установ виконання покарань
проведено аукціони з продажу активів, що не використовуються в діяльності
отримання додаткових коштів від аукціонів з продажу установ виконання покарань та непрофільних активів для інвестування коштів у будівництво нових сучасних слідчих ізоляторів
791. Будівництво нових сучасних слідчих ізоляторівМін’юствересеньзатверджено проектно-кошторисну документацію для будівництва нових слідчих ізоляторів у мм. Києві та Львовізабезпечення проведення на конкурсних засадах закупівлі будівельно-монтажних робіт
792. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекційМін’юсттравеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення належного функціонування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів щодо досягнення цілей, які ставляться перед Державною кримінально-виконавчою службою, стосовно дотримання прав засуджених та осіб, взятих під варту, відповідно до вимог законодавства України та міжнародних стандартів у пенітенціарній сфері
793. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо превентивних та компенсаційних заходів у зв’язку з неналежними умовами тримання засуджених та осіб, взятих під вартуМін’юстквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзабезпечення відповідності законодавства України із Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, створення належних матеріально-побутових умов тримання під вартою, а також впровадження у національне законодавство ефективних превентивних та компенсаційних засобів юридичного захисту у випадку неналежних умов тримання під вартою
794. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України “Про розвиток системи пробації, збільшення альтернатив позбавленню волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності”Мін’юстквітеньподано Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроектзаконодавче визначення індивідуалізованої системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі, що сприятиме зменшенню кількості осіб у місцях несвободи, забезпечить виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства та знизить рецидивну злочинність;
забезпечення перебування у виправних колоніях різних категорій засуджених (полірежимність), що дасть змогу зменшити витрати на утримання інших установ виконання покарань і дасть змогу їх оптимізувати шляхом консервації
795. Впровадження дієвого інструментарію для зміни поведінки, виправлення та ресоціалізації осіб, які увійшли в конфлікт із законом (праця, корекційні та освітні програми), а також підтримка та допомога засудженим, які готуються до звільненняМін’юст
Мінсоцполітики
МВС
МОЗ
жовтеньвидано накази Мін’юсту щодо впровадження алгоритму ефективної взаємодії установ виконання покарань та органів пробації під час підготовки засуджених до звільнення
внесення змін до переліку та положень програм диференційованого виховного впливу відповідно до ключових ризиків та потреб засуджених з урахуванням їх віку та статі
зниження рівня повторної злочинності завдяки ефективній корекції поведінки засуджених, наданню підтримки та допомоги у вирішенні соціально-побутових питань засуджених, які готуються до звільнення;
удосконалення механізмів взаємодії установ виконання покарань, органів пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки засуджених до звільнення
796. Створення належних умов тримання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторахМін’юстлистопадполіпшено умови тримання в безоплатних камерах в установах виконання покарань та слідчих ізоляторахприведення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, у відповідність із вимогами Європейських пенітенціарних правил, прийнятих Комітетом Міністрів Ради Європи 11 січня 2006 р. (Рекомендація N R (2006) 2), і положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
оптимізація пенітенціарних установ з метою ефективного використання державного бюджету
797. Забезпечення функціонування прозорих та ефективних механізмів щодо попередження і протидії катуванню та жорстокому поводженню в місцях позбавлення волі та попереднього ув’язненняМін’юстжовтеньвидано накази Мін’юсту щодо удосконалення системи контролю за дотриманням прав людини та попередження їх порушень
удосконалення існуючої процедури фіксації тілесних ушкоджень засуджених та ув’язнених медичними працівниками
забезпечення функціонування центрів відеоспостереження установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
дотримання прав засуджених та ув’язнених і протидія/попередження випадків катувань та неналежного поводження шляхом удосконалення системи внутрішнього контролю, використання персоналом установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
GPS-трекерів і нагрудних відеореєстраторів для фіксації усіх випадків тілесних ушкоджень засуджених і ув’язнених

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. N 276-р

ПЕРЕЛІК
законопроектів, спрямованих на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 р. N 471

Назва законопроектуРеєстраційний номерДержавний орган, відповідальний за супроводження
Європейська інтеграція
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки4407МВС
Євроатлантична інтеграція
2. Про критичну інфраструктуру та її захист5219-1Мінекономіки
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною3695Мінсоцполітики
Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація
4. Про публічні електронні реєстри2110Мінцифри
Інформатизація суспільства
5. Про внесення змін до Закону України “Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж” та інших законодавчих актів України щодо розвитку телекомунікаційних мереж4118Мінцифри
Сприяння розвитку ІТ-бізнесу
6. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ведення підприємницької діяльності е-резидентами в Україні4240Мінцифри
7. Про віртуальні активи3637Мінцифри
8. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні4303Мінцифри
Підтримка громадян, що постраждали від конфлікту
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі3713Мінреінтеграції
Ефективне врядування
10. Про публічні консультації4254Мін’юст
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень5052Міністр Кабінету Міністрів України
12. Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності5108Держстат
Розвиток підприємництва
13. Про саморегулювання господарської та професійної діяльності4221Мінекономіки
Підтримка експорту
14. Про захист від демпінгового імпорту4132Мінекономіки
15. Про захист від субсидованого імпорту4133Мінекономіки
16. Про захисні заходи4134Мінекономіки
17. Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо торговельного захисту)4291Мінекономіки
18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері торговельного захисту4141Мінекономіки
19. Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту” щодо забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства3793Мінекономіки
20. Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності4620Мінекономіки
21. Про внесення зміни до статті 275 Митного кодексу України щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності4621Мінекономіки
Відновлення вітчизняної промисловості
22. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення засад створення та функціонування індустріальних парків5021Мінекономіки
Розвиток ринку праці
23. Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів4669Мінекономіки
24. Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності5054Мінекономіки
25. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості5161Мінекономіки
Ефективні державні підприємства
26. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації4020Мінекономіки
Продовольча безпека країни
27. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств4046Мінекономіки
28. Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал”4593Мінекономіки
29. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами4558Мінекономіки
30. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС4554Мінекономіки
31. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою5104Мінекономіки
Мінагрополітики
32. Про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами4568Мінекономіки
Мінагрополітики
33. Про захист рослин4600Мінекономіки
Мінагрополітики
34. Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про захист рослин”4603Мінекономіки
Мінагрополітики
Земельна реформа
35. Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель5202Мінекономіки
Мінагрополітики
Реформування оборонно-промислового комплексу
36. Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності3822Мінстратегпром
Правова охорона та захист інтелектуальної власності
37. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних3474Мінекономіки
Прозорі публічні фінанси
38. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань державного фінансового контролю в Україні5022Мінекономіки
Ефективна податкова система
39. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень4101Мінфін
40. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету5153Мінфін
41. Про внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету5154Мінфін
42. Про внесення змін до статті 16 Закону України “Про валюту і валютні операції” у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету5155Мінфін
43. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету5156Мінфін
44. Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України (щодо заходів стимулювання розвитку індустрії інформаційних технологій в Україні)3933-1Мінфін
45. Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального” щодо удосконалення адміністрування акцизного податку на тютюнові вироби та посилення контролю за їх обігом3044а-2Мінфін
Реформа митниці
46. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи4367Мінфін
47. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації незаконного переміщення підакцизних товарів4556Мінфін
Розвиток фінансового сектору
48. Про Національну комісію з цінних паперів та бірж4684НКЦПФР (за згодою)
Автомобільний транспорт та автошляхи
49. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу4560Мінінфраструктури
50. Про внесення змін до деяких законів України щодо суспільно важливих послуг з перевезення пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом4583Мінінфраструктури
51. Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року0060Мінінфраструктури
52. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг4551Мінінфраструктури
Регіональний розвиток
53. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку4200Мінрегіон
Місцеве самоврядування, територіальна організація влади та адміністративно-територіальний устрій
54. Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні4298Мінрегіон
55. Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України4664Мінрегіон
Житлово-комунальне господарство
56. Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення4215Мінрегіон
Енергетична безпека
57. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування спеціального фонду2388Міненерго
58. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії2389Міненерго
59. Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)2390Міненерго
60. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр3187Міненерго
61. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр3188Міненерго
62. Про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр3189Міненерго
63. Про енергетичну ефективність4507Міненерго
64. Про внесення змін до Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” щодо розвитку високоефективної когенерації4527Міненерго
65. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж5009Міненерго
Екологічна політика
66. Про управління відходами2207-1-дМіндовкілля
67. Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності4167Міндовкілля
68. Про державний екологічний контроль3091Міндовкілля
69. Про території Смарагдової мережі4461Міндовкілля
Соціальні стандарти та якісні послуги
70. Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб похилого віку4285Мінсоцполітики
71. Про заходи щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору)5045Мінсоцполітики
72. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення розмірів оплати штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення5013Мінсоцполітики
Гідне пенсійне забезпечення
73. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи4408Мінсоцполітики
74. Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення2683НКЦПФР (за згодою)
Пам’ять та повага
75. Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища4225Мінрегіон
Громадське здоров’я
76. Про систему громадського здоров’я4142МОЗ
Розвиток науки та інновацій
77. Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій4623МОН
78. Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків4236МОН
Спортивна нація
79. Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” (щодо впорядкування діяльності спортивних клубів і спортивних федерацій та уточнення деяких положень)5164Мінмолодьспорт
80. Про антидопінгову діяльність у спорті5099Мінмолодьспорт
Туризм
81. Про внесення змін до Закону України “Про туризм” та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму4162МКІП
Інформаційна політика та безпека
82. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення права на інформацію та захисту журналістської діяльності5040МКІП
Реформування сектору національної безпеки і оборони (разом з іншими складовими сектору)
83. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування4210Міноборони
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації
84. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки4157МВС
Права людини та доступ до правосуддя
85. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини4048Мін’юст
86. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів3609Мін’юст
87. Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо удосконалення порядку залучення громадян України до участі у здійсненні правосуддя та формування списку присяжних4191Мін’юст
88. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду3411Мін’юст
89. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи в адміністративному провадженні4326Мін’юст
90. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини4049Мін’юст
91. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги та підвищення якості її надання5107Мін’юст
92. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців4330Мін’юст
93. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців4331Мін’юст
94. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування5246Мін’юст
95. Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил4532Мін’юст
Захист права власності, ефективне правове регулювання
96. Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з впорядкуванням діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань4338Мін’юст
97. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству3774Мін’юст
98. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави4482Мін’юст
99. Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя5068Мін’юст
100. Про внесення змін до статті 18832 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя5069Мін’юст
101. Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції5067Мін’юст
Створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань
102. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування4323Мін’юст
103. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя4190Мін’юст
104. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя4192Мін’юст
105. Про пенітенціарну систему5293Мін’юст
106. Про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи5294Мін’юст
107. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування4324Мін’юст

____________

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR210276.html

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *