Перелік зацікавлених сторін при проведенні лісової сертифікації за схемою FSC в Україні

Залучення зацікавлених сторін є невід’ємною складовою системи FSC, адже сприяє підвищенню прозорості та якості процесу лісової сертифікації, поліпшенню нормативної бази FSC. Інформація у цьому розділі сайту допоможе тим, хто зацікавлений в активній участі у процесі лісової сертифікації.

Далі

Національний стандарт системи ведення лісового господарства для України

У зв’язку із затвердженням оновлених FSC принципів і критеріїв, а також єдиних міжнародних індикаторів, які мають бути адаптовані до умов кожної країни з урахуванням її законодавчої бази, еколого-економічних та соціальних особливостей лісогосподарювання, у 2015 р. розпочато розроблення проекту FSC національного стандарту системи ведення лісового господарства для України.

Далі

FSC Україна презентувала посібник з питань практичної реалізації FSC® національного стандарту для України

27 січня 2021 р. під час дистанційного семінару відбулась презентація «Посібника з питань практичної реалізації FSC® національного стандарту системи ведення лісового господарства для України».

Далі

Україна за площею FSC -сертифікованих лісів посідає 5 місце в Європі

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Далі

Как сохранить лес? Онлайн-празднование FSC-Пятницы 2020 вместе с FSC и WWF!

В этом году у вас есть возможность отметить FSC-Пятницу в компании двух международных организаций, которые профессионально занимаются сохранением лесов: FSC России (Лесной попечительский совет) и WWF России (Всемирный фонд дикой природы)!

Далі