Чернігівська ОДА допускає знищення самосійних лісів

Це погіршує клімат і збільшує вірогідність посух

У Чернігівській області масово знищуються так звані “самосійні ліси” – ліси, які без будь-яких затрат  з боку держави чи приватного власника виросли на необроблених десятками років сільськогосподарських землях. Про це повідомляє Українська природоохоронна група (UNCG).

“Замість збереження сотень тисяч гектарів лісів у якості земель лісового фонду, органи влади усіх рівнів удають, що проблеми не існує. Такі дії або бездіяльність призводять до масової вирубки молодих лісів”, – зазначають учасники УПГ.

Тоді як весь цивілізований світ бореться зі зміною клімату, у тому числі створюючи нові ліси, Україна рухається у протилежному напрямку. Замість молодих самосійних лісів, які найбільш активно поглинають парникові гази, регулярно з’являються нові рядочки кукурудзи чи соняшника. При тому, що сільське господарство – одне з найбільших джерел парникових газів, а значить – потужний рушій зміни клімату.

“В Україні проблема самосійних лісів найбільш актуальна для поліських областей, зокрема для Чернігівщини. Під час інвентаризації земель державної та комунальної власності самосійні ліси просто ігноруються і надаються в оренду для ріллі чи випасу. Яскраві приклади таких ситуацій в Городнянському та Козелецькому  районах наводили колеги з Екологія-Право-Людина”, – розповідають учасники групи.

Звісно, збереження самосійних лісів потребує законодавчих змін. Однак вагомі кроки можна зробити і на місцевому рівні – необхідне лише бажання органів влади та місцевого самоврядування. Зокрема, потрібно:

– не ігнорувати наявність самосійних лісів під час інвентаризації та проведення інших землевпорядних робіт;

– не передавали ділянки самосійних лісів в оренду під ріллю;

– не погоджувати проєкти землеустрою, які є завідомо неправдивими в частині інформації про наявність та стан самосійних лісів на відповідних земельних ділянках.

“Сумська область зберігає самосійні ліси шляхом створення територій ПЗФ, а у Рівненській області з ініціативи ОДА проводилася інвентаризація самосійних лісів. Але не Чернігівська ОДА”, – ідеться у повідомленні УПГ.

Як ми вже повідомляли, на Поліссі створюють біосферний резерват. Це, зокрема, могло би сприяти й охороні лісів, у тому числі самосійних.

Актуально

Олег Листопад

https://greenpost.ua/news/chernigivska-oda-dopuskaye-znyshhennya-samosijnyh-lisiv-i11384