Державна підтримка власників лісу

Контроль і сприяння по-польски.

Лісова політика Польщі направлена на дотримання принципів сталого лісокористування, збереження довговічності лісів, безперервності їх використання та збільшення лісових ресурсів. І хоча частка приватних лісів не перевищує і 20%, держава надає їм відповідну підтримку як складовій частині всього польського лісового ресурсу.

Лісова статистика

За розмірами площа лісових земель Польщі близька до України й Італії. Загальна територія країни становить 31268 тис. га, а площа вкритих лісом земель – 9242 тис. га, що дає близько 31% лісистості країни. У структурі власності переважають державні ліси – 80,7% (7,5 млн га), з яких 76,9% перебувають під управлінням Генеральної дирекції державних лісів (Lasy Panstwowe, Державні ліси), що підпорядковується Міністерству охорони навколишнього середовища. До складу «Державних лісів» входять 17 регіональних дирекцій, в їх підпорядкуванні 430 надлісництв (лісгоспів), які є основною одиницею в системі управління. Слід відзначити, що Державні ліси є найбільшою в ЄС організацією з управління лісами державної власності.

За даними Головного статистичного управління Польщі, у структурі лісових ділянок переважають хвойні ліси: на їх частку припадає 50,4% площі, на широколисті – 49,6%. Зокрема на сосну припадає 56,5% обсягу лісових ресурсів у лісах в усіх категоріях власності. У державних лісах ця частка становить 58,7%, у той час як у приватних лісах цей показник становить 53,8%. Порівняно зі структурою лісових ресурсів у державних лісах, приватні ліси характеризуються, зокрема, великим обсягом листяних порід – берези, вільхи, осики і граба, але з меншою часткою дуба і бука.

Приватний сектор росте, але під держнаглядом

За останні 30 років частка приватної власності на ліс зросла у Польщі до 19,3%. Беручи до уваги політику держави на збільшення лісового покриву, в найближчі роки варто очікувати, що площа недержавних лісів може перевищити відмітку у 20% загальної лісової площі країни. Незважаючи на те, що власники конкретних лісових ділянок можуть змінюватися, в цілому співвідношення державних і приватних лісів залишається стабільним.

У Польщі права і обов’язки лісовласників випливають із положень Закону про ліси. Ведення господарства в приватних лісах здійснюється власниками за спрощеним планом лісокористування або рішенням старости повіту, винесеним на підставі інвентаризації стану лісів. У цих документах також вказується розмір допустимої заготівлі деревини на певній лісовій території.

Нагляд за лісокористуванням у приватних лісах здійснює староста, як голова повітового самоуправління. При тому, що за польським лісовим законодавством власник приватного лісу може заборонити доступ на свою територію, позначивши її відповідними табличками, як правило лісовласники цим правом не користуються. Слід зазначити, що понад 70% старост повітів доручає нагляд за лісокористуванням у приватних лісах лісівникам Державних лісів. Умови здійснення зазначеного нагляду прописуються в угоді, яка укладається між старостою як представником громади відповідного повіту і територіальним управлінням Державних лісів, та яка публікується в Офіційному віснику воєводства.

Допомога приватним лісовласникам

Відповідно до положень Закону про ліси, Державні ліси зобов’язані надавати приватним лісовласникам допомогу в управлінні лісовим господарством. У рамках цих заходів державні лісівники:

 надають консультації приватним лісовласникам з питань ведення лісового господарства;

 забезпечують саджанцями дерев і лісових чагарників;

 проводять викорінення і захисні заходи в приватних лісах за рахунок лісництва, якщо виявлено шкідливі організми, що загрожують стійкості лісів;

 організовують виконання господарських завдань у лісі (в тому числі, продаж деревини) за домовленістю з його власником;

 здійснюють підготовку до великомасштабної інвентаризації лісів і ведуть банк даних про ліси.

Слід зазначити, що суттєвою проблемою при веденні господарської та захисної діяльності в приватних лісах є надмірна фрагментація лісових ділянок і певна неорганізованість їх власників. Це робить лісозахисні заходи доволі складними. Між тим, для шкідників, що загрожують лісам, пожеж та крадіїв деревини межі володіння не є перешкодою. То ж проведення захисних заходів лише силами працівників Державних лісів та невеликою часткою приватних лісовласників не завжди дають необхідний ефект.

Програми підтримки

Після вступу Польщі до ЄС були запроваджені відповідні програми з допомоги приватним власникам лісів і земель, призначених для залісення. Зокрема це стосується підготовки планів залісення при подачі заявки на фінансову допомогу в рамках Програми розвитку сільських районів та підтвердження здійснення цього залісення. Крім того, Державні ліси надають фінансову підтримку приватним лісовласникам у разі ураганів, повеней або інших стихійних лих.

Фахівці Державних лісів також підтримують приватних лісовласників своїми знаннями і досвідом для поліпшення управління лісами. Відповідно до Закону про ліси їм надаються безкоштовні професійні консультації, можливість користуватися системою протипожежного захисту та захисту від комах-шкідників, а також останніми результатами наукових досліджень, що фінансуються державою. Державні ліси також фінансують Банк даних про ліси, який збирає інформацію про всі ліси, незалежно від їх власності. В даний час цей популярний інструмент розширюється платформою, що полегшує управління приватними лісами.

Спрощений план управління

В контексті співпраці Державних лісів із приватними лісовласниками варто згадати роль спрощених планів управління приватними лісами (UPUL). Це документ, який допомагає в раціональному управлінні лісами, що належать, в основному, приватним власникам (близько 1,8 млн га).

Спрощений план управління лісовим господарством включає опис лісових угідь і керівних принципів управління, які після затвердження старостою є основою для приватних лісовласників і органів управління лісами. При роботі над планами Департамент спрощених лісогосподарських планів Державних лісів використовує сучасні ГІС-рішення в мобільних комплектах (ортофотоплани, оцінювачі та ін.) і мобільні додатки для польових робіт. Завдяки цьому UPUL містить актуальну і професійно підготовлену документацію, короткий опис лісу і земель, призначених для залісення, і основних завдань, пов’язаних із управлінням лісами. Важливо відзначити, що лісовласники не платять за розробку планів. Кошти на ці цілі повин­ні знаходити старости повітів, які відповідно до Закону, здійснюють контроль приватного лісогосподарювання на своїх територіях. На допомогу їм упродовж уже чотирьох років приходять Державні ліси, виділяючи на ці цілі кошти з лісового фонду. Так, з 2017 року відомство надало на ці заходи фінансування на суму близько 10 млн злотих.

Про позитивний вплив кампанії з підтримки старостів та співфінансування UPUL свідчать дані Бюро лісоуправління та геодезії. При цьому, якщо на кінець 2016 року майже 20% приватних лісоволодінь не мало відповідної документації, то вже на кінець 2019-го цей показник знизився до 10%. Результатом співпраці є також поліпшення якості документації. Це дуже важливо, зокрема і тому, що дані про UPUL надходять до Банку даних лісу. Завдяки стандартизації користувачі порталу отримують достовірні дані про ліси всіх форм власності. На сьогодні близько 40% повітів уже використовують ресурси лісового фонду, надані Державними лісами.

Олександр КОЗКА,
Газета “Природа і суспільство”