Думки лісівника вголос – 2

Чи будуть оновлені «Санітарні правила в лісах України», або чи вийде Держлісагентство з стану професійного анабіозу?

Увага!

Автор статті наголошує:

«Санітарні правила в лісах України»,

які затверджені Постановою КМУ

                                              від 27 липня 1995 року №555

                                                 зі змінами і доповненнями

                                              ОБОВЯЗКОВІ ДО ВИКОНАННЯ!

Лісове господарство України потерпає від відсутності стратегії та системності у веденні лісового господарства, що повинно забезпечуватись діяльністю Держлісагенства та його територіальних органів. Але цього немає. Працівниками лісового господарства, журналістами і просто небайдужими людьми надається немало пропозицій про ліквідацію проблем та їх наслідків в лісокористуванні, але вони залишаються без відповіді. Якось так виходить, що свідомо чи не свідомо але Держлісагенство та його територіальні органи самоусунулись від проблем лісгоспів і зараз кожний живе сам по собі.

 Вимоги про зміну «Санітарних правил в лісах України» – це маленька капля у  спробі наведення порядку в морі безладу, який твориться в галузі. Але з чогось потрібно починати.

На виконання пропозицій, висловлених в статті « Проблеми необхідно вирішувати, а не тільки їх обговорювати»  автор, не очікуючи створення ініціативної групи, взяв на себе смілість розробити і подає на розгляд лісівників та громадськості проект оновлених «Санітарних правил в лісах України» (далі Правила). Стаття не являється безапеляційним творінням, а тільки пропозицією для обговорення. Автор віддає належне і дякує авторам діючих Правил за їхню громадянську позицію, які виходили з позицій максимального збереження лісової екосистеми при проведенні санітарних рубок. Але все міняється, і життя вимагає внесення коректив в діюче законодавство по питаннях ведення лісового господарства, про що постійно стверджують лісівники практики, науковці та громадськість.

 Діючі Правила  (затверджені Постановою КМУ від 27 липня 1995 року за №555 із відповідними змінами) взяті за основу при розробці проекту, в якому збережена більша частина тексту діючих Правил, але є деякі суттєві зміни по певних пунктах.  Автором здійснена спроба збалансувати в Правилах вимоги лісівничих та екологічних норм, фінансово- економічних результатів проведення санітарних рубок, вплив технології лісосічних робіт на збереження існуючих здорових насаджень та лісовідновлення. Крім цього, пропонується включити до складу Правил, як однієї із складових оздоровчого комплексу робіт по відновленню пошкоджених лісів, і вимоги щодо їх відтворення, виходячи з причин пошкодження лісів та лісорослинних умов. При цьому враховується, що є нормативні документи, якими регулюється порядок відтворення лісів і яких необхідно дотримуватись             («Правила відтворення лісів», затверджених Постановою КМУ від 01.03.2007 року). Запропоновані пропозиції тільки їх доповнюють і формують конкретні вимоги по лісовідновленню на ділянках лісу, пошкоджених форс-мажорними обставинами. 

Так як зазначалося в попередній статті «Проблеми необхідно вирішувати, а не тільки обговорювати», автор  подає проект Правил на розсуд читачів з надією на те, що читачі своєю підтримкою дозволять сформувати план щодо подальших дій по підготовці електронної петиції на ім’я Президента України для вирішення питання по впровадженню запропонованого проекту в життя або інших дій, передбачених чинним законодавством ( в разі не вирішення питання Держлісагенством). Автором обов’язково будуть враховані всі пропозиції, які надійдуть від читачів. Активність читачів, яка буде висвітлена кількістю переглядів та коментарями,  свідчитиме про те, чи лісівники дійсно хочуть змін Правил, чи їх влаштовує наявна ситуація і є бажання  просто по пліткувати   на тему негараздів із санітарними рубками і рубками головного користування. Цілком зрозуміло, що пасивність читачів обумовлює припинення роботи по впровадженню проекту Правил в життя,  яка має перспективи досягнути позитивного вирішення.  Якщо не потрібно, то і не потрібно. Навіщо тин городити. Але автор виходить з того, що зміни в «Санітарні правила в лісах України», «Правила рубок головного користування» та «Правила рубок головного користування в лісах Карпат» являються вкрай необхідними і ще раз просить читачів зрозуміти, що проект Правил передбачає виключно доброзичливу мету по відношенню до лісу та лісівників,   про що сказано вище. Можливо в проекті є якісь недоліки, але з допомого читачів буде змога привести текст Правил до такого стану, що він буде дійсно максимально можливо відповідати вимогам сьогодення.  Пропозиції, які висловлює автор, це виключно його особисте бачення  Правил, як рядового інженера лісового господарства. Його не цікавить оцінка пропозицій, дій або його грамотності, цікавлять виключно дієві конкретні пропозиції по вдосконаленню Правил – що де викреслити, що добавити або змінити.  При цьому автор проекту має надію на співпрацю з авторами діючих «Санітарних правил в лісах України».  Цілком можливо, що ще хтось внесе  свій проект  – важливо щоб була пропозиція, яку можна обговорити і прийти до певного консенсусу з користю для лісу.

Аналіз діючих «Санітарних правил в лісах України» та  внесення проекту змін до них проводиться постатейно.

СТАТТІ:

 1. Залишається без змін.
 2. Залишається без змін.
 3. Пропонується викласти у такій редакції:

 Види, обсяги, строки, місце та особливості здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів визначаються власниками лісів, постійними лісокористувачами на основі  статей 46 п.7, 48 Лісового Кодексу України, матеріалів лісовпорядкування, а також оцінки санітарного стану лісових насаджень.

 1. Залишається без змін.
 2. Абзаци 1,2,3,4,5 залишаються без змін.

 Абзац 6 викласти у такій редакції:

Складений власником лісів, постійним лісокористувачем перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (Додаток №1) до 15 грудня року, попереднього до наступного, направляється до відома органам виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим. відповідним територіальним  органам Держлісагенства,  органам  виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, органам місцевого самоврядування по місцю розташування лісів.

Абзац 7 викласти у такій редакції:

Власник лісів, постійний лісокористувач оприлюднює зазначений перелік заходів на своєму веб-сайті з метою інформування громадськості в термін до 15 грудня року, попереднього до наступного.

Абзаци 8,9,10,11,12,13,14 видалити.

Абзаци 15,16 залишити без змін.

Абзац 17 викласти у такій редакції:

  Власникам лісів, постійним лісокористувачам з метою дотримання належного санітарного стану лісів та здійснення заходів по збереженню місць гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України, чорного лелеки, та інших цінних видів птахів, токовищ глухарів, тетеруків створити в установленому порядку орнітологічні заказники місцевого значення відповідної площі та режиму ведення лісового господарства.

             Абзац 18 залишити без змін.

 1. Абзац 1 залишається без змін.

Абзац 2 викласти у такій редакції:

 Насадження, пошкоджені верховою лісовою пожежею площею до 100 га  відводяться під санітарну рубку і вирубуються на протязі одного року після завершення її гасіння. Власники лісів, постійні лісокористувачі при наявності більших площ, пошкоджених верховою лісовою пожежею, і при неможливості виконання робіт по вирубці пошкоджених лісів на протязі 2 років, зобов’язані після завершення її гасіння скласти план ліквідації наслідків лісової пожежі і негайно його узгодити з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування по місцю розташування лісів, органами виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, відповідних територіальних органів Держлісагенства.

Абзаци 3,4,5 залишити без змін.

 1. Залишається без змін.
 2. Статтю викласти у такій редакції:

Відбір дерев для санітарних рубок в межах природо-заповідного фонду проводиться за участю посадової особи, відповідальної за охорону навколишнього природного середовища, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають такі території та об’єкти.

                  9 – 11   Залишаються без змін.

ВИБІРКОВІ САНІТАРНІ РУБКИ

                12-26  Залишаються без змін.

СУЦІЛЬНІ САНІТАРНІ РУБКИ

 1. Статтю викласти у такій редакції:

                        Абзац 1:

Суцільні рубки проводяться шляхом вирубування всіх дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0,6.

Абзаци 2,3 залишаються без змін.

 1. 28   В статті виключити слово «пристиглих». Решту тексту статті залишити без змін.

              29 .    Залишити статтю без змін.

 1. Абзац 1 залишити без змін.

                       Абзац 2 викласти у такій редакції:

До складу комісії входять  представники власника лісів, постійного  лісокористувача, органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або територіального органу Держлісагенства (за згодою), органу місцевого самоврядування, на території якого зростають насадження, що потребують суцільної санітарної рубки,  державного, комунального або приватного суб’єкта господарювання, який має право надання допоміжних послуг в лісовому господарстві.

Абзац 3,4. Залишити без змін.

 1. Статтю викласти у такій редакції:

Абзац 1,2:

 Акт обстеження насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки з висновком комісії про доцільність проведення суцільної санітарної рубки надається власнику , постійному лісокористувачу, який включає інформацію з акту у плановий перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

В разі виникнення потреби в проведенні  суцільної санітарної рубки на ділянці, не включеної до річного планового переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, власник, постійний лісокористувач складає доповнення до планового переліку заходів і вчиняє дії відповідно до ст. 5 ч. 6,7 даних Правил.

 1.          Статтю вилучити.
 2. Залишити статтю без змін.

ЛІКВІДАЦІЯ ЗАХАРАЩЕННОСТІ.

 1. 34. Залишити статтю без змін.
 2. Абзаци 1,2,3 залишити без змін.

                      Абзац 4 викласти у такій редакції:

З урахуванням цільового призначення лісів та природних особливостей регіону власник, постійний лісокористувач самостійно приймають рішення про ліквідацію захаращеності ( у межах природо-заповідного фонду, з відома обласних, Київської  та Севастопольської міських держадміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища).

 1. Залишити статтю без змін.

ПРОФІЛАКТИКА

 ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ ЛІСУ

 ТА БОРОТЬБА З НИМИ

 1. Залишити статтю без змін.
 2. Статтю викласти в такій редакції:

Для захисту  круглих лісоматеріалів, які залишаються на зберігання в лісі на період більше одного місяця, проводити їх обробку біологічними та хімічними препаратами,  використання яких дозволено в Україні для боротьби з шкідниками та грибними захворюваннями.

 1. Статтю залишити без змін.

САНІТАРНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ РУБОК

ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

40-43. Статті залишити без змін. 

 Ввести розділ

ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ НА ПЛОЩАХ, ЯКІ ВИЙШЛИ З ПІД САНІТАРНИХ РУБОК,

ЯК ЧАСТИНА КОМПЛЕКСУ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ.

     Нова стаття:      Відновлення лісів на згарищах та площах з під вітровалів і буреломів здійснюється після приведення території у стан, придатний та безпечний для виконання лісовідновлювальних  робіт.

                  Роботи по відновленню лісів на згарищах та площах з під вітровалів і буреломів підлягають виконанню на протязі 1 року, наступного після року проведення рубки, при площі вирубки до 100 га по окремо взятому власнику, постійному лісокористувачу. При більшій площі згарищ та площ з  під вітровалів та буреломів і неможливості їх заліснення на протязі 2 років, власник, постійний лісокористувач складають календарний план заходів по залісненню площ, який узгоджують з Міністерством енергетики та природних ресурсів, облдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства.   

               Відновлення лісів на згарищах та площах з під  вітровалів і буреломів  здійснюється відповідно до «Правил відтворення лісів», затверджених Постановою КМУ від 01.03.2007 року. 

                  Для підвищення протипожежної та проти вітрової стійкості  лісонасаджень, створювати їх змішаними по складу та виконувати комплекс протипожежних заходів (проектувати протипожежні розриви, смуги листяних порід в хвойних  насадженнях та інші).         

      Нова стаття:        Роботи по відновленню лісів на площах, пошкоджених грибними хворобами або шкідниками підлягають виконанню на протязі 2 років, наступних після року проведення  рубки, при площі вирубки до 100 га по окремому власнику, постійному лісокористувачу. При наявності площ, пошкоджених грибними хворобами та шкідниками більше 100 га по окремому власнику, постійному лісокористувачу ситуація оцінюється як стихійне лихо і вживаються заходи, визначені чинним законодавством.

Забороняється відновлення лісу на вирубках породами, які були пошкоджені грибними хворобами та шкідниками, що обумовило вирубку лісу.

ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ДОДЕРЖАННЯМ

САНІТАРНИХ ПРАВИЛ В ЛІСАХ УКРАЇНИ ТА МОНІТОРИНГ САНІТАРНОГО СТАНУ ЛІСІВ.

 1. Статтю залишити без змін.
 2. Абзац 1  викласти у такій редакції:

Власники лісів, постійні лісокористувачі щороку до 10 січня наступного за звітним     роком   подають органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальним органам Держлісагенства інформацію про виконання плану санітарно-оздоровчих заходів за рік та розроблену програму дій на короткострокову перспективу,  спрямовану на збереження, охорону та захист лісів та запобігання чи ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха.      

Абзац 2 залишити без змін.

ІНШИХ ДОПОВНЕНЬ І ЗМІН ДО «САНІТАРНИХ ПРАВИЛ В ЛІСАХ УКРАЇН» АВТОРОМ НЕ ПРОПОНУЄТЬСЯ. Додатки до Правил автором опрацьовані, але поки що пропозиції не сформульовані.

При розгляді  змін до Правил виникло питання про роль ДСЛП Лісозахисту при проведенні лісопатологічних обстежень, участі представника підприємства у виборі лісосік, погодження плану санітарно-оздоровчих заходів, надання послуг по виконанню лісозахисних робіт і т.д.

                  Суть питання в тому,  яким Законом державним підприємствам лісозахисту надано одночасно організаційно-розпорядчі функції та права і обов’язки суб’єкта господарської діяльності. Крім цього, воно являється правоохоронним органом (згідно Постанови КМУ №976 від 16.09.2009 року та ст. 89 Лісового Кодексу), тому що більшість працівників віднесено до Державної лісової охорони. Так-що підприємство на всі руки майстер.  Фактично, підприємство лісозахисту ініціює проведення лісопатологічного обстеження насаджень ( за рахунок коштів лісгоспів, примушуючи їх до укладання угод), призначає санітарну рубку, саме ж погоджує її проведення і контролює виконання робіт. «Санітарними правилами в лісах України» лісгоспи поставлені в такі умови, що вони змушені укладати угоду на проведення лісопатологічного обстеження лісів тільки з чітко визначеним суб’єктом господарської діяльності, чим порушується право лісгоспів вільного вибору виконавця робіт. Одночасно, Правилами визначено що лісгоспи зобов’язані обов’язково включити до складу комісії представника лісозахисного підприємства (в більшості випадків особу, яка проводила лісопатологічне обстеження) для обстеження насаджень на предмет доцільності санітарної рубки (та ж особа підтверджує доцільність рубки) і подати документи для погодження санітарної рубки або інших лісозахисних заходів в те ж саме підприємство (як і в більшості випадків розглядає та ж сама особа, що проводила обстеження і приймала участь у складі вищевказаної комісії). Коло замкнулося. Яку мету переслідує і яку користь принесе погодження плану санітарно-оздоровчих заходів з підприємствами лісозахисту, крім створення криміногенної ситуації, відстрочення термінів виконання заходів, дестабілізацію діяльності лісгоспів, виникнення конфлікту інтересів та інших негативних наслідків.

В той же час, цілий ряд Законів та підзаконних актів надає лісгоспам право і зобов’язує   самостійно господарювати в лісах на підставі матеріалів лісовпорядкування, визначати санітарний стан лісів та виконувати комплекс лісозахисних заходів, для чого в складі лісгоспів є відповідні служби і спеціалісти (до речі, не гірші спеціалістів, які працюють в лісозахисних підприємствах). Вимога до лісгоспів вести лісове господарство згідно матеріалів лісовпорядкування закріплена ст. 48 Лісового Кодексу. Можливість постійного контролю за санітарним станом лісів забезпечується і проведенням щорічного безперервного лісовпорядкування, яке проводиться в більшості лісгоспів на підставі вимог Лісового Кодексу України.

Характерним прикладом, який відображає кримінальну основу взаємовідносин між лісгоспами і державними підприємствами лісозахисту, закладену  «Санітарними правилами в лісах України» являються взаємовідносини між ДП «Лиманське лісове господарство», «Слов’янське лісове господарство» та ДСЛП «Харківлісозахист», які закінчились порушенням кримінального провадження і розглядом справи в суді ( справа №234/9926/17, провадження №1-кс/234/5280/18 ). Справа розглядається Краматорським міським судом. Суть справи в тому, що, за твердженням правоохоронних органів, представник ДСЛП «Харківлісозахист»,   як член комісії, неодноразово    попідписував акти по обстеженню лісів на предмет проведення суцільних і вибіркових санітарних рубок на загальну площу 1350 га і засвідчив необхідність їх проведення, не приймаючи участі в складі комісії при обстеженні насаджень в натурі. Працівники лісгоспів проти такого вирішення питання не заперечували, тобто виконали всі роботи самі і, відповідно, сфальсифікували акти обстеження.  Виникає питання  – чи була реальна потреба включати до складу комісії представника ДСЛП «Харківлісозахист», якби цього не вимагали Правила?

Як вихід із такої ситуації автор пропонує надати право проведення лісопатологічних обстежень держлісгоспам, комунальним та приватним суб’єктам господарської діяльності, які повинні мати відповідний вид економічної діяльності згідно КВЕД, такий же, як і у ДСЛП – 02.40 надання допоміжних послуг в лісовому господарстві.  Даний вид економічної діяльності не потребує отримання  ліцензій та дозволів на її виконання ( ст. 7 Закону України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» та наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року №15). Так що, шановні спеціалісти лісового господарства! Створюйте приватні підприємства з ВЕД 02.40 – Надання допоміжних послуг в лісовому господарстві і приймайте участь в тендерах на закупівлю відповідних послуг нарівні з ДСПП по лісопатологічному обстеженню лісів. Лісгосп не має права відмовити Вам приймати участь у тендері, якщо не виконує роботи самостійно.  В разі відмови, суд визнає тендер незаконним. А ДСЛП нехай виконують свої обов’язки згідно з КВЕД та здійснюють контроль за діяльністю лісгоспів в сфері дотримання законодавства по захисту  лісів від шкідників та захворювань, незаконних рубок лісу та інших обов’язків Державної лісової охорони, хоча ці обов’язки згідно Правил та інших нормативних документів виконує Держекоінспекція.

В завершення статті, хотілося  б звернутися до апарату працівників Держлісагенства.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ  АПАРАТУ ДЕРЖЛІСАГЕНСТВА!

            На сьогоднішній день тільки глухий, сліпий і німий не обговорюють невідповідність сучасним вимогам і лісівничим нормам діючих «Санітарних правил в лісах України» та «Правил  рубок головного користування», що відомо і Вам. 25 квітня 2019 року це питання було обговорено га засіданні колегії Держлісагенства. І який результат? А ні який. Колегія, як ті треті півні, проспівати проспівали, а дальше хоч і не розвиднюйся. Ця позиція дуже не зрозуміла, так як основним результатом  Вашої діяльності є створення оптимальних умов для діяльності підпорядкованих Вам підприємств. А на практиці, Ви знаєте що «Санітарні правила …» недолугі, їх виконання наносить шкоду лісівничим вимогам, результатам фінансово-господарської діяльності підприємств, та і Ваш авторитет зводить нанівець. Але Ви нічого не робите, щоб виправити ситуацію. Що Вам заважає зробити користь для всіх – для лісу, трудових колективів, для підняття іміджу апарату Держлісагенства і принести користь державі? Щось одне з двох – або Ви не хочете цього зробити, або не вмієте. Ставити під сумнів кваліфікацію працівників апарату недоречно, значить напрошується висновок про небажання Держлісагенства змінити ситуацію з санітарним станом лісів. Ви зайняли позицію зятя, який назло своїй тещі їсти не буде і не хочете нічого робити для зміни ситуації, нічого не зробили в 2019 році, і що саме головне, нічого не плануєте зробити в 2020 році, що відображено в «Публічному звіті Державного агентства лісових ресурсів України за 2019 рік» (стор. 41-43). Вибачте за висловлювання, але при такій ситуації, гріш Вам ціна в базарний день.  А дальше може бути, як кажуть ввічливо  на Буковині до нездалого майстра –  « Пане майстер, злазьте з даху, не псуйте гонту».

            В даній статті Вам запропоновані зміни до «Санітарних правил в лісах України». Ніхто не ставить питання, що вони обов’язково  повинні бути прийняті в поданому вигляді.  Давайте запропонуйте своє бачення, відкрито і доброзичливо обговоримо з працівниками лісового господарства, екологами, органами місцевого самоврядування, із зацікавленими особами, дійдемо до консенсусу і почнемо      2021 рік з оновленими «Санітарними правилами в лісах України».  Ви маєте всі правові підстави розпочати процедуру внесення змін до Правил через Постанову КМУ. Якщо є якісь окремі особи, яким дуже хочеться показати своє «фе», то, мабуть, їх не потрібно приймати до уваги, а врахувати екологічний стан в Україні, державні інтереси і інтереси сотні тисяч працівників лісу,  які Вам підпорядковані і життя яких залежить від Ваших рішень, і  які набагато вагоміші та до яких  потрібно прислухатися.

            Ви можете проігнорувати дане звернення, все можливо – але це не зробить Вам честі, та і не принесе дивідендів нашій державі Україні, яку Ви представляєте в лісогосподарському комплексі.

 Ну що ж – час добрий лікар і він все розставить на свої місця. Чогось є така впевненість, що здоровий глузд переможе і все буде добре, тому що відсутність діалогу апарату Держлісагенства з лісівниками буде проявом опозиційності Держлісагенства до підпорядкованих підприємств та їх трудових колективів, а в кінцевому результаті до державних інтересів.

Проблеми необхідно вирішувати, а не тільки їх обговорювати!

При внесенні пропозицій до змін «Санітарних правил в лісах України» автор керувався наступними нормативними документами:

 1. Земельний Кодекс України ст. 55, 56, 57, 90, 91,95, 96, 125,206
 2. Лісовий Кодекс України ст. 5,8,17,18,19,24,28,29,30,31,

32,33,37,38,48,55,70,71,76,80,82,86,87,89,90,91,93,94,97,103,105,п.5 «Прикінцевих положень»

 1. Господарський Кодекс України ст. 62 п.1, 63 п.9, 65 п.10, 67п1,2, 72 п.1, 73 п.8, 74 п 1,5, 75 п.1,13, 148 п.1, 149 п.1,  151, 152 п. 1,2,5, 153, 176, 178, 186, розділ                                            
 2. Цивільний Кодекс України   ст. 81, 319 ч.2 абзац2, 627ч.1, 901
 3. Закон України «Про природно-заповідний фонд України».
 4. Закон України «Про тваринний світ» .
 5. Постанови та Розпорядження КМУ   
 6. КВЕД 2020 та іншими нормативними документами.
 7. Статті із ЗМІ.

P.S. У читачів виникає питання, чому автор не закінчує розвивати тему про реорганізацію структури управління лісовим господарством, які розглядалися в статтях «Думки лісівника вголос» та «Знову думки лісівника вголос».

            На даний час продовжується робота над третьою, заключною, статтею з даного циклу. Стаття важлива і має великий об’єм. В ній пропонуються радикальні зміни в організації ведення лісового господарства з відповідними розрахунками. З метою  практичної апробації своїх пропозицій, які  будуть відображені в статті, автор  офіційно подав їх на розгляд органу місцевого самоврядування, на території якого доцільно впровадити їх в життя в якості  пілотного проекту. Стаття буде закінчена після оцінки пропозицій і рішень, прийнятих органами місцевого самоврядування.

З найкращими побажаннями інженер лісового господарства

Михайло Іванович.

https://www.openforest.org.ua/140828/