Форма державної статистичної звітності N 1-ППО “Звіт про пожежі” скасована Держстатом

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 червня 2020 року N 193

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 29 лютого 2000 року N 75 “Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-ППО “Звіт про пожежі”

Відповідно до статей 41418 Закону України “Про державну статистику”пунктів 4 та 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481 (зі змінами), з метою приведення нормативних актів центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері статистики, у відповідність із чинним законодавством наказую:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату України від 29 лютого 2000 року N 75 “Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-ППО “Звіт про пожежі”.

2. Департаменту соціальної статистики (Сеник І. В.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після одержання його електронної версії.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ГоловаІ. Вернер

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN062096.html