Форум з питань EUDR в Україні: підсумки та перспективи

26 березня 2024  р.

ФАО, FSC Україна, WWF-Україна та IPRSA виступили ініціаторами та організаторами форуму “Вплив Регламенту ЄС щодо знеліснення та деградації лісів на Україну: перспективи та ризики”, який відбувся 22 березня в Києві.

У першій сесії учасники розглянули значення EUDR в системі європейського законодавства й політичної ініціативи “Європейський зелений курс”, та оцінили його можливий вплив на країни поза межами ЄС.

Друга сесія охопила практичні аспекти застосування EUDR з урахуванням чинної практики лісогосподарювання й збереження лісів, захисту біорізноманіття та лісових екосистем, стану цифровізації лісового господарства, розвитку деревообробної галузі у взаємозв’язку з лісовою.

Основні підсумки форуму:

  1. Існує запит від бізнесу та громадськості на отримання операційного плану впровадження EUDR, а отже і більш тісної координації дій відповідних урядових структур України з Єврокомісією.
  2. Адаптація лісового сектору економіки України з урахування вимог EUDR вимагає подальшої гармонізації національного законодавства зі стратегією, політиками та законодавчими вимогами ЄС, зокрема єдиних підходів до означення базових лісівничих термінів.
  3. Реалізація вимог EUDR є потужним мотиваційним чинником удосконалення системи управління та господарювання в лісовому секторі для запобігання знеліснення та деградації лісів, а також посилення правової відповідальності.
  4. Добровільні інструменти, зокрема запропоновані FSC, є вагомим підґрунтям для подальшої інтеграції України до глобальної системи простежуваності ланцюгів постачання лісової продукції на додачу до чинних ІТ рішень у лісовій галузі.
  5. Формування конкурентного та транспарентного інституційного середовища сприятиме максимальному використанню підприємствами лісового сектору України можливостей від впровадження EUDR та забезпеченню превентивного захисту лісів.
  6. Результативна взаємодія між учасниками ланцюга постачання та іншими заінтересованими сторонами в питаннях оцінювання і зниження ризиків у простежуваності лісової продукції є базовою умовою для належного підтвердження відсутності знеліснення та деградації лісів.

Форум став лише першим заходом на шляху адаптації лісового сектору України до EUDR. Вже зараз є очевидною потреба наступного практично орієнтованого заходу задля сприяння реалізації EUDR з урахуванням інтересів різних цільових груп, представлених на форумі.