Інструкція з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2017м. КиївN 92

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 березня 2017 р. за N 276/30144

Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 65 Кодексу цивільного захисту України та з метою забезпечення контролю щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту (далі – Інструкція), що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року N 558 “Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2007 року за N 1162/14429.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О.

МіністрА. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін
Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту України
Л. Євдоченко
Заступник Голови
Служби безпеки України
В. Поярков
Т. в. о. Голови Служби
зовнішньої розвідки України
І. П. Разінков
Міністр оборони УкраїниС. Т. Полторак
Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
В. А. Негода
Міністр аграрної політики
та продовольства України
Т. Кутовий
Міністр енергетики та вугільної
промисловості України
І. С. Насалик
Заступник Міністра освіти і науки
України – керівник апарату
Р. В. Греба
В. о. Міністра охорони
здоров’я України
В. Шафранський
Виконавчий директор
Асоціації міст України
М. В. Пітцик
Перший віце-прем’єр-міністр
України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України
С. Кубів
Міністр екології та природних
ресурсів України
О. Семерак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
06 лютого 2017 року N 92 Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 березня 2017 р. за N 276/30144

ІНСТРУКЦІЯ
з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена з метою забезпечення перевірки та оцінки діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.

2. Ця Інструкція розроблена з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс), Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11 (далі – Положення про ЄДСЦЗ), інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і спрямована на попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної безпеки, підтримання готовності органів оперативного реагування до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

керівник об’єкта – будь-яка посадова особа, на яку функціональними обов’язками або статутом покладені функції управління об’єктом;

об’єкт – міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, обласні районні, Київська міська та районні в місті Києві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм сили цивільного захисту, їх органи управління;

об’єкт перевірки – об’єкт, на якому здійснюється перевірка.

II. Загальні вимоги до проведення перевірки

1. Головною метою перевірки є оцінювання діяльності об’єктів перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.

2. Загальними вимогами до проведення перевірки є:

відповідність мети і завдань перевірки вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів;

об’єктивність та неупередженість перевірки;

максимальне охоплення питань, що виконуються об’єктом перевірки відповідно до законодавства;

обов’язкове досягнення мети та завдань перевірки;

можливість усунення об’єктом перевірки недоліків, виявлених під час перевірки, до моменту складення акта перевірки;

неперешкоджання повсякденній (фаховій) діяльності об’єктів перевірки.

3. Організація та проведення перевірок покладаються:

на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (далі – орган державного нагляду та контролю) – міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської, районних та районних у містах державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, створених ними органів управління цивільного захисту та координаційних органів, підпорядкованих їм сил і засобів цивільного захисту. Такі перевірки проводяться комісією органу державного нагляду та контролю (далі – Комісія);

на територіальні органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – територіальні органи державного нагляду та контролю) – територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, створених ними органів управління цивільного захисту та координаційних органів, підпорядкованих їм сил і засобів цивільного захисту за відповідним територіальним та відомчим підпорядкуванням. Такі перевірки проводяться комісіями територіальних органів державного нагляду та контролю (далі – територіальна комісія).

4. До складу Комісії залучаються посадові особи органу державного нагляду та контролю і територіальних органів державного нагляду та контролю відповідно до їх повноважень та напрямів перевірки.

До роботи в складі Комісії можуть залучатися представники міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств і установ, громадських організацій за згодою їх керівників.

5. До складу територіальних комісій залучаються посадові особи територіальних органів державного нагляду та контролю та безпосередньо підпорядкованих їм підрозділів.

До роботи в складі територіальних комісій можуть залучатися представники територіальних підрозділів міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств і установ, громадських організацій за згодою їх керівників.

6. Перевірки залежно від мети, термінів, обсягів і завдань поділяються на комплексні, контрольні та цільові.

7. Орган державного нагляду та контролю і територіальні органи державного нагляду та контролю здійснюють перевірки відповідно до планів роботи органів державного нагляду та контролю на поточний рік (далі – річний план роботи), які розробляються відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту України на плановий рік (далі – план заходів) і затверджуються їх керівниками до 20 грудня року, що передує плановому:

окремі питання з плану заходів включаються до планів основних заходів цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем та їх ланок на поточний рік (далі – плани підсистем), відповідних планів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

до річних планів роботи та планів підсистем можуть вноситися зміни до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому;

перевірки, включені до річного плану або планів підсистем, є плановими, інші перевірки є позаплановими.

8. У разі проведення перевірки об’єктів, на яких здійснюється спеціальний режим захисту та доступу до інформації, голова Комісії (територіальної комісії) та її члени повинні мати довідки про наявність необхідної форми допуску до державної таємниці та посвідчення (направлення) на проведення перевірки відповідно до законодавства.

9. Служби пожежної безпеки, створені для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, інших органів державної влади, здійснюють перевірки виконання правил пожежної безпеки на об’єктах, що належать до сфери їх управління.

Орган державного нагляду та контролю забезпечує надання методичної допомоги службам пожежної безпеки щодо організації та проведення таких перевірок.

10. З метою перевірки органів управління та аварійно-рятувальних служб до виконання завдань цивільного захисту в мирний час і особливий період, під час перевірки можуть відпрацьовуватися ввідні з окремих питань перевірки, а за погодженням з керівником об’єкта перевірки проводитися планові спеціальні навчання, командно-штабні навчання, штабні тренування (далі – навчання) відповідно до Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 443.

У цьому разі не менше ніж за 30 днів до початку проведення перевірки за дорученням голови Комісії (територіальної комісії) розробляються відповідні плани і графіки їх проведення.

11. З метою підготовки населення щодо вміння діяти в надзвичайних ситуаціях, під час перевірки проводяться відповідні опитування.

Для проведення опитувань перед початком перевірки має бути розроблено перелік питань, який затверджується головою Комісії (територіальної комісії).

12. Перевірка має здійснюватися в присутності керівника об’єкта перевірки, або його заступника, або уповноваженої ним особи.

13. Органи державного нагляду (контролю) здійснюють перевірку за умови письмового повідомлення керівника об’єкта перевірки про проведення перевірки та оформлення посвідчення на проведення перевірки.

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

14. Під час підготовки до планової перевірки члени Комісії (територіальної комісії) зобов’язані:

вивчити програму перевірки, матеріали (акти) попередніх перевірок, наявні звітні та інші матеріали про структуру і діяльність об’єкта перевірки (за наявності);

не пізніше ніж за 3 дні до виїзду на перевірку розробити та погодити в безпосереднього керівника особистий план роботи в складі Комісії (територіальної комісії) та представити його голові Комісії (територіальної комісії) на затвердження.

15. За 2 дні до виїзду на планову перевірку (для позапланових – за добу) голова комісії проводить загальний інструктаж, під час якого вирішуються організаційні питання, перевіряється готовність членів Комісії (територіальної комісії) до роботи, уточнюються строки і порядок інформування про хід перевірки, а також питання, що підлягають обов’язковому відображенню в акті перевірки.

16. Про результати перевірки члени Комісії (територіальної комісії) щоденно інформують керівників об’єктів, які перевірялись, або уповноважених ними осіб.

17. За результатами перевірки голова Комісії (територіальної комісії) за участю осіб, які здійснювали перевірку, в останній день перевірки складає акт перевірки у двох примірниках з урахуванням вимог, визначених у розділах III, IV, V цієї Інструкції для конкретного виду перевірки:

акт перевірки складається у формі, яка дає змогу відобразити всі питання, визначені програмою перевірки;

в акті перевірки визначаються дата та місце складання акта, підстава, мета, дата перевірки, перелік всіх об’єктів перевірки, перелік питань перевірки з відображенням недоліків, позитивних та негативних питань, виявлених під час перевірки щодо кожного об’єкта перевірки, чи досягнута мета перевірки, робляться загальні висновки та вносяться пропозиції щодо усунення виявлених недоліків із зазначенням рекомендованих строків їх усунення;

у кінці акта комплексної перевірки зазначається загальна оцінка діяльності об’єкта перевірки;

акт перевірки у двох примірниках підписується всіма членами Комісії (територіальної комісії), керівником об’єкта перевірки і протягом 5 робочих днів після завершення перевірки затверджується головою Комісії (територіальної комісії);

голова Комісії не пізніше 10 робочих днів після завершення перевірки інформує Голову ДСНС про результати перевірки;

один примірник акта перевірки, затверджений головою Комісії (територіальної комісії), протягом 15 робочих днів після завершення перевірки надсилається поштою керівникові об’єкта для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень (недоліків);

у разі потреби може бути виготовлено необхідну кількість копій акта перевірки.

III. Особливості проведення комплексних перевірок

1. Комплексні перевірки можуть бути тільки плановими і здійснюватися один раз на 5 років.

2. Строк проведення комплексної перевірки Комісією не може перевищувати 15 робочих днів.

3. Строк проведення комплексної перевірки територіальною комісією не може перевищувати 10 робочих днів.

4. Комплексні перевірки мають включати всі питання, наведені в цій Інструкції та додатках до неї, з урахуванням особливостей діяльності об’єкта перевірки.

5. Для проведення комплексної перевірки розробляється програма перевірки, в якій відображаються:

підстава, мета, строки перевірки;

перелік об’єктів перевірки;

завдання та обсяги перевірки;

основні напрями та питання перевірки, включаючи перелік і строки практичних заходів, які проводяться під час перевірки (навчання, тренування тощо);

перелік обмежень, які застосовуються під час перевірки.

6. При розробці програми комплексної перевірки мають ураховуватися пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та специфіка завдань, покладених на об’єкти перевірки.

7. Програма комплексної перевірки надсилається керівнику об’єкта перевірки не пізніше ніж за 30 днів до початку перевірки.

8. На пропозицію керівника об’єкта перевірки особа, яка організувала перевірку, може визначати перелік обмежень щодо обсягу питань перевірки.

9. Голова Комісії за погодженням з Головою ДСНС може вносити зміни до програми перевірки, якщо на об’єкті перевірки виявлені порушення, пов’язані з небезпекою для населення або персоналу, який працює. У цьому разі на пропозицію голови Комісії для надання кваліфікованих пояснень стосовно виявлених недоліків керівником об’єкта перевірки можуть залучатися інші спеціалісти об’єкта перевірки (за згодою).

10. Під час підготовки до проведення комплексної перевірки Комісією відповідний територіальний орган державного нагляду та контролю готує інформаційні матеріали для голови Комісії та його заступника та відомість оцінки об’єктів перевірки за зразком, наведеним у додатку 1.

11. Зміст інформаційних матеріалів визначається керівником територіального органу державного нагляду та контролю з урахуванням питань програми комплексної перевірки і має містити основні характеристики всіх об’єктів перевірки (характер діяльності, вид небезпеки, проблемні питання тощо), посади, прізвище, ім’я, по батькові, телефони керівників об’єктів перевірки та їх заступників, перелік їх повноважень.

12. Відомість оцінки об’єктів перевірки готується з урахуванням об’єктів, що перевірені Комісією під час комплексної перевірки, та об’єктів, що перевірені територіальними комісіями після останньої комплексної перевірки.

13. Результати комплексних перевірок Комісією, загальні висновки та пропозиції не пізніше 15 робочих днів з дня завершення комплексної перевірки доповідаються Кабінету Міністрів України.

IV. Особливості проведення цільових перевірок

1. Цільові перевірки проводяться з метою вивчення діяльності об’єкта перевірки щодо виконання конкретних (цільових) завдань за умов загрози або виникнення конкретного типу надзвичайної ситуації, упровадження заходів техногенної та пожежної безпеки, захисту та життєзабезпечення населення, яке потрапляє в зону ураження.

2. Цільові перевірки мають враховувати фактичні та прогнозні дані про умови загрози або виникнення конкретних типів надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території України та відповідні вимоги розділу II цієї Інструкції.

3. Цільові перевірки можуть бути плановими та позаплановими.

4. Планові цільові перевірки проводяться відповідно до планів роботи органів державного нагляду та контролю на відповідний рік з урахуванням пункту 7 розділу II цієї Інструкції.

5. Позапланові цільові перевірки проводяться у зв’язку з настанням події, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації за дорученнями Кабінету Міністрів України відповідно до чинного законодавства.

6. Для проведення цільових перевірок розробляються плани-графіки цільових перевірок, які підписуються головою відповідної комісії і затверджуються заступником голови ДСНС.

7. Витяг з плану-графіка на проведення планової цільової перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення перевірки доводиться до відповідного об’єкта перевірки.

8. Витяг з плану-графіка на проведення позапланової цільової перевірки не пізніше ніж за 3 календарних дні до проведення перевірки доводиться до об’єкта перевірки.

V. Особливості проведення контрольних перевірок

1. Для здійснення контролю за станом усунення недоліків, виявлених під час комплексної або цільової перевірки, у терміни, визначені відповідним актом перевірки, здійснюються контрольні перевірки, але не раніше ніж через 12 місяців після завершення комплексної перевірки і не раніше ніж через 45 календарних днів після завершення цільової перевірки.

2. Контрольні перевірки за результатами комплексних перевірок включаються до річного плану перевірок з урахуванням пункту 7 розділу II цієї Інструкції, є плановими і не можуть перевищувати 10 робочих днів.

3. Контрольні перевірки за результатами цільових перевірок здійснюються відповідно до графіка контрольних перевірок, який складається за висновками та пропозиціями, викладеними в актах цільових перевірок, і не можуть перевищувати 5 робочих днів.

4. Під час контрольної перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність яких стала підставою для здійснення контрольної перевірки.

5. Акт контрольної перевірки, крім питань, наведених у абзаці третьому пункту 17 розділу II цієї Інструкції, має містити висновки щодо результатів усунення недоліків, виявлених під час комплексної або цільової перевірки.

VI. Основні напрями перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

1. Діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо виконання вимог законодавства у сферах техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту перевіряється з урахуванням вимог Кодексу та інших нормативно-правових актів за основними напрямами та питаннями, наведеними у відомості перевірки діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (у межах їх повноважень) (додаток 2) та розділі VII цієї Інструкції.

2. Діяльність місцевих державних адміністрацій щодо організації ними роботи з виконання вимог законодавства у сферах техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій перевіряється з урахуванням вимог Кодексу, Положення про ЄДСЦЗ та інших нормативно-правових актів за основними напрямами та питаннями, наведеними у відомості перевірки діяльності місцевих державних адміністрацій та інших державних органів влади (додаток 3) та розділі VII цієї Інструкції.

3. Діяльність та організація роботи органів місцевого самоврядування з виконання вимог Кодексу, інших законодавчих та нормативно-правових актів щодо вжиття ними заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій перевіряються за основними напрямами та питаннями, наведеними в відомості перевірки діяльності органів місцевого самоврядування (додаток 4).

VII. Основні напрями перевірок діяльності функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ, порядку виконання ними завдань та організації взаємодії

1. Під час комплексних перевірок, або проведення спеціальних навчань, або командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту у режимі повсякденного функціонування ЄДСЦЗ перевіряються питання щодо:

1) забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

2) забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту, наявність чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту та знання їх вимог керівниками об’єктів;

3) здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;

4) розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

5) здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

6) забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням з урахуванням необхідності утворення та стану готовності утворених:

оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб центральних органів виконавчої влади;

оперативно-чергових служб на пунктах управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій, органів місцевого самоврядування;

оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

чергових служб райдержадміністрацій та виконавчих органів міських рад;

об’єктових чергових (диспетчерських) служб підприємств, установ та організацій;

7) організації підготовки фахівців цивільного захисту, підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

8) створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

9) організації та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;

10) підтримання в готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Під час проведення спеціальних навчань або командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту перевіряються заходи, що плануються на випадок переведення функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ на режим підвищеної готовності, а саме:

1) оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в можливій зоні надзвичайної ситуації;

2) формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

3) посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

4) уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

5) уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

6) приведення в готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення в разі потреби додаткових сил і засобів.

3. Під час проведення спеціальних навчань або командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту перевіряються заходи, що плануються на випадок переведення функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ на режим надзвичайної ситуації, а саме:

1) здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

2) призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення в разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) визначення зони надзвичайної ситуації;

4) здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

5) організації робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

6) організації та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

7) організації та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

8) організації і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

9) здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

10) інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

4. Під час проведення спеціальних навчань або командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту перевіряється планування заходів, визначених Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану”, що плануються на випадок переведення функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ на режим надзвичайного стану.

VIII. Порядок оцінювання діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

1. Оцінювання діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту здійснюється з урахуванням розділів VI і VII цієї Інструкції.

2. Стан виконання заходів апаратом міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації оцінюється з урахуванням відомості перевірки діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (у межах їх повноважень) або відомості перевірки діяльності місцевих державних адміністрацій та інших державних органів влади як:

“добре”, якщо заходи, визначені у відповідних додатках 2 або 3 до цієї Інструкції, виконуються без зауважень або зауваження охоплюють не більше ніж 40 відсотків зазначених заходів;

“задовільно”, якщо заходи, визначені в додатках 2 або 3 до цієї Інструкції, виконуються, при цьому зауваження охоплюють більше ніж 40 відсотків або є не більше ніж 10 відсотків заходів, які не виконуються, при цьому зауваження охоплюють не більше ніж 30 відсотків інших заходів;

“незадовільно”, якщо не виконуються умови оцінки “задовільно”.

3. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту оцінюється з урахуванням виконання заходів, наведених у відомості перевірки діяльності органів місцевого самоврядування, як:

“відповідає вимогам”, якщо заходи, визначені в додатку 4 до цієї Інструкції, виконуються без зауважень або зауваження охоплюють не більше ніж 40 відсотків зазначених заходів;

“обмежено відповідає вимогам”, якщо зауваження охоплюють більше ніж 40 відсотків заходів, визначених у додатку 4 до Інструкції, або не більше ніж 10 відсотків заходів, визначених у додатку 4 до Інструкції, не виконуються, при цьому зауваження охоплюють не більше ніж 30 відсотків заходів;

“не відповідає вимогам”, якщо не виконуються умови оцінки “обмежено відповідає вимогам”.

4. Оцінювання діяльності функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ, порядку виконання ними завдань та організації взаємодії здійснюється з урахуванням стану виконання заходів, наведених у пунктах 1 – 4 розділу VII цієї Інструкції, а саме:

1) стан виконання заходів, наведених у пункті 1 розділу VII, оцінюється як:

“добре”, якщо заходи, визначені в пункті 1 розділу VII, виконуються в повному обсязі або є зауваження не більше ніж в одному з підпунктів 2, 4, 7, 9 пункту 1 розділу VII;

“задовільно”, якщо:

є зауваження більше ніж в одному з підпунктів 2, 4, 7, 9 пункту 1 розділу VII, а в інших підпунктах зауваження відсутні;

або є окремі зауваження хоча б в одному з підпунктів 1, 3, 5, 6, 8, 10 пункту 1 розділу VII, при цьому в інших підпунктах зауваження відсутні;

або не виконуються заходи, визначені в одному з підпунктів 4, 7, 9 пункту 1 розділу VII, при цьому в інших підпунктах зауваження відсутні;

“незадовільно”, якщо не виконуються умови для оцінки “задовільно”;

2) стан виконання заходів, наведених у пункті 2 розділу VII, оцінюється як:

“добре”, якщо заходи, визначені в пункті 2 розділу VII, виконуються в повному обсязі або є окремі зауваження в підпункті 3 пункту 2 розділу VII;

“задовільно”, якщо:

є окремі зауваження хоча б в одному з підпунктів 1, 2, 4, 5, 6 пункту 2 розділу VII, при цьому в інших підпунктах пункту 2 розділу VII зауваження відсутні;

або не виконуються заходи, визначені в підпункті 3 пункту 2 розділу VII, при цьому в інших підпунктах пункту 2 розділу VII зауваження відсутні;

“незадовільно”, якщо не виконуються умови для оцінки “задовільно”;

3) стан виконання заходів, наведених у пункті 3 розділу VII, оцінюється як:

“добре”, якщо заходи, визначені в пункті 3 розділу VII, виконуються або є окремі зауваження в одному з підпунктів пункту 3 розділу VII;

“задовільно”, якщо:

є окремі зауваження хоча б в двох підпунктах пункту 3 розділу VII, а в інших підпунктах пункту 3 розділу VII зауваження відсутні;

або не виконуються заходи, визначені в підпункті 3 пункту 3 розділу VII, при цьому в інших підпунктах пункту 3 розділу VII зауваження відсутні;

“незадовільно”, якщо не виконуються умови для оцінки “задовільно”;

4) стан виконання заходів, визначених у пункті 4 розділу VII, оцінюється як:

“виконується”, якщо керівники об’єктів перевірки та їх заступники знають особливості виконання вимог Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану” і вживають заходів щодо його виконання;

“не виконується”, якщо керівники об’єктів перевірки або їх заступники не знають особливості виконання вимог Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану” і/або не вживають заходів щодо його виконання;

5) діяльність функціональної або територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та їх ланок оцінюється з урахуванням оцінок, визначених відповідно до підпунктів 1 – 4 пункту 4 розділу VIII цієї Інструкції:

“відповідає вимогам”, якщо виконання заходів, визначених у підпункті 1 пункту 4 розділу VIII оцінено “добре”, у підпунктах 2 і 3 пункту 4 розділу VIII – не нижче “задовільно”, у підпункті 4 пункту 4 розділу VIII – “виконується”;

“обмежено відповідає вимогам”, якщо виконання заходів, визначених у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 4 розділу VIII оцінено “задовільно”, а у підпункті 4 пункту 4 розділу VIII – “виконується”;

“не відповідає вимогам”, якщо не виконуються умови оцінки “обмежено відповідає вимогам”.

5. Загальна оцінка діяльності міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту визначається відповідно до таблиці визначення загальної оцінки діяльності міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту (додаток 5).

6. Загальна оцінка діяльності обласної або Київської міської державних адміністрацій щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту визначається з урахуванням оцінок, отриманих всіма перевіреними адміністративно-територіальними одиницями, що входять до складу відповідної області або міста Києва, відповідно до таблиці визначення оцінки адміністративно-територіальних одиниць, що перевірялись в областях та місті Києві (додаток 6), і:

“відповідає вимогам”, якщо 90 відсотків перевірених адміністративно-територіальних одиниць в області або місті Києві відповідно до додатку 6 до цієї Інструкції оцінюються як “готовий до виконання завдань”;

“обмежено відповідає вимогам”, якщо не менше 20 відсотків перевірених адміністративно-територіальних одиниць в області або місті Києві відповідно до додатка 6 до Інструкції мають загальну оцінку “готовий до виконання завдань”, менше 10 відсотків – “не готовий до виконання завдань”, а інші – “обмежено готовий до виконання завдань”, або якщо не менше 90 відсотків перевірених адміністративно-територіальних одиниць в області або місті Києві відповідно до додатка 6 до Інструкції мають загальну оцінку “готовий до виконання завдань”, а інші – “не готовий до виконання завдань”, або якщо 100 відсотків перевірених адміністративно-територіальних одиниць в області або місті Києві відповідно до додатка 6 до Інструкції мають загальну оцінку “обмежено готовий до виконання завдань”;

“не відповідає вимогам”, якщо не виконуються умови оцінки “задовільно”.

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС
В. Є. Боднар
Додаток 1
до Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту
(пункт 10 розділу III)

ЗРАЗОК

ВІДОМІСТЬ
оцінки об’єктів перевірки

Херсонська область
(найменування об’єкта перевірки)

__15 – 30 квітня 2016 року___
(дата перевірки)

Найменування об’єкта перевіркиСтан оцінювання об’єктів перевірки
Стан виконання заходів ЦЗ апаратом районних (міських) держадміністраційОцінка діяльності органів місцевого самоврядуванняОцінка готовності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланокЗагальна оцінка
I. Об’єкти, що перевірялись Комісією ДСНС України
Генічеський райондобреВВВВВВ
Бериславський райондобреВВНВВНВВ
м. Нова КаховкадобреВВОВВОВВ
…………….
…………….
II. Об’єкти, що перевірялись територіальною комісією Херсонської області в період з 01.04.2011 до 01.04.2016
Каланчацький районзадовільноВВВВВВ
Каховський районзадовільноВВОВВОВВ
Горностаївський районзадовільноВВНВВНВВ
м. ХерсонзадовільноОВВОВВ
…………
(перелічити всі райони і міста, що перевірялися територіальною комісією з моменту останньої комплексної перевірки, за винятком районів і міст, що наведені в розділі I цієї Відомості)
…………
Загальна оцінка діяльності обласної держадміністраціїОВВ

Пояснення:

ВВ – відповідає вимогам

ОВВ – обмежено відповідає вимогам

НВВ – не відповідає вимогам

Додаток 2
до Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту
(пункт 1 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ
перевірки діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (у межах їх повноважень)

N
з/п
Питання перевіркиКритерій оцінки
є зауваженнянемає зауважень
I. Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту та організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб
1Створення та забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними функціональними підсистемами з урахуванням відповідних режимів функціонування ЄДСЦЗ
2Розроблення (уточнення) положень про функціональні підсистеми та їх ланки, інших нормативно-правових актів, необхідних для функціонування функціональних підсистем
3Розроблення (уточнення) положень про галузеві спеціалізовані служби цивільного захисту
4Розроблення (уточнення) положень про об’єктові формування цивільного захисту на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади
5Розроблення (уточнення) плану реагування на надзвичайні ситуації
6Розроблення (уточнення) планів локалізації і ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади
7Розроблення (уточнення) планів цивільного захисту на особливий період
8Розроблення (уточнення) та стан виконання плану основних заходів цивільного захисту на відповідний рік
9Розроблення (уточнення) планів взаємодії суб’єктів забезпечення цивільного захисту під час функціонування ЄДСЦЗ у відповідному режимі
10Розроблення та виконання планів проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)
11Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки в особливий період, зокрема суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади
12Розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки
13Ужиття заходів щодо подання даних до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів
II. Організація оповіщення та інформування керівного складу про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
14Упровадження заходів щодо оповіщення та інформування керівного складу про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
III. Стан інженерного захисту територій, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту
15Визначення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування загальної потреби в захисних спорудах цивільного захисту для суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління
16Організація здійснення заходів щодо створення, утримання та використання фонду захисних споруд цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління
17Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту підпорядкованих територіальних органів та підприємств, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд цивільного захисту державної власності, що перебувають на балансі суб’єктів господарювання приватної форми власності
18Організація проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту підпорядкованих територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади
19Розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до проектної документації
20Урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктів
21Забезпечення інженерного захисту територій, у тому числі будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, їх утримання у функціональному стані
22Обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, розроблення та здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації
23Знання працівниками порядку укриття в захисних спорудах цивільного захисту
IV. Організація заходів з евакуації
24Розроблення плану розміщення виробничих потужностей підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, у небезпечних районах
25Стан підготовки районів з розміщення виробничих потужностей підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, у небезпечних районах
V. Організація радіаційного і хімічного захисту населення і територій
26Забезпечення працівників, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю
27Пристосування відповідних об’єктів для проведення санітарної обробки працівників та населення та спеціальної обробки одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараження
VI. Стан організації медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
28Стан готовності щодо забезпечення медичного та біологічного захисту працівників центрального органу виконавчої влади в разі виникнення надзвичайних ситуацій
29Забезпечення медичного захисту населення:
аорганізація та планування щодо надання медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, рятувальникам та іншим особам, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж
бстан планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності
внаявність порядку щодо забезпечення своєчасного застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне проведення санітарно-протиепідемічних заходів
гздійснення контролю за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води та джерелами водопостачання
ґзавчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань
дужиття заходів щодо забезпечення утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’я
естан накопичення медичного та спеціального майна і техніки
єстан підготовки та перепідготовки медичних працівників з надання екстреної медичної допомоги
жвжиття заходів щодо навчання населення способам надання домедичної допомоги та правилам дотримання особистої гігієни
зздійснення заходів з метою недопущення негативного впливу на здоров’я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань
истан планування щодо здійснення санітарної охорони територій та суб’єктів господарювання в зоні надзвичайної ситуації
іпроведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації
їздійснення інших заходів, пов’язаних з медичним захистом населення, залежно від ситуації, що склалася
30Забезпечення біологічного захисту
аорганізація заходів щодо своєчасного виявлення чинників та осередку біологічного зараження, його локалізації і ліквідації
бпрогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, протиепізоотичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходів
взаходи щодо проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики біологічного зараження населення
гсвоєчасне застосування засобів індивідуального та колективного захисту
ґзапровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантину
дздійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населення
енадання екстреної медичної допомоги ураженим біологічними патогенними агентами
єустановлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони здоров’я та населенням
31Забезпечення психологічного захисту населення:
апланування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом
бсвоєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу на особистість
ввиявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють виникненню соціально-психологічної напруженості
гвикористання сучасних психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення
ґздійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, що склалася
VII. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій
32Організація роботи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів, визначення відповідальних осіб
33Визначення центральними органами виконавчої влади номенклатури резерву із належними обґрунтуваннями, здійснена робота щодо погодження та затвердження номенклатури, відповідність у переліку номенклатури матеріальних цінностей, що відповідають характеру та масштабам можливих надзвичайних ситуацій
34Наявність фактично створених обсягів матеріальних резервів
35Здійснення заходів щодо поповнення резервів, розроблення річних графіків накопичення резервів, сплановані заходи щодо поповнення резервів у програмах і заходах з виконання повноважень центральними органами виконавчої влади
36Визначення місць зберігання матеріальних резервів, стан їх утримання, відповідність складських приміщень умовам, що забезпечують їх цілісність та якість
37Наявність сертифікатів відповідності матеріальних цінностей
38Ведення обліку і контролю наявних матеріальних резервів, перевірка їх наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей за призначенням
39Надання звітності до ДСНС України відповідно до Табеля термінових та строкових донесень
40Планування резервного фонду бюджету (обсяги резервного фонду)
41Ужиття заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту
VIII. Організація робіт з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій
42Наявність документів щодо порядку залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації та планів взаємодії органів управління та сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій
43Наявність розроблених заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки в особливий період, зокрема суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, та стан їх здійснення
44Наявність та стан виконання державних цільових програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, зменшення можливих матеріальних втрат
45Стан прогнозування і оцінки соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах
IX. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
46Наявність документів, необхідних для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її наслідків
47Наявність документів щодо можливості утворення спеціальних комісій з ліквідації надзвичайної ситуації
48Наявність документів щодо можливості проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організації життєзабезпечення постраждалого населення
49Наявність документів щодо можливості залучення сил цивільного захисту (у тому числі за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту) до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гуманітарних операцій за межами України
50Відповідність реального порядку залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій планам реагування на надзвичайні ситуації, планам взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій
51Наявність документів щодо забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
52Наявність документів щодо можливості організації санітарної обробки працівників та спеціальної обробки одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараження
X. Створення аварійно-рятувальних служб та керівництво ними
53Наявність нормативних, розпорядчих та інших документів стосовно створення аварійно-рятувальних служб
54Організація керівництва створеними аварійно-рятувальними службами, суб’єктами господарювання, основна діяльність яких спрямована або може бути спрямована на виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням
55Матеріальне та фінансове забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
XI. Атестація аварійно-рятувальних служб, служб медицини катастроф, рятувальників та видача їм свідоцтва про атестацію
56Забезпечення атестації аварійно-рятувальних служб, утворених центральним органом виконавчої влади, та рятувальників, наявність підтверджених свідоцтв про їх атестацію та книжок рятувальників
57Забезпечення сертифікації водолазних підрозділів спеціальних аварійно-рятувальних служб
58Відповідність кількості атестованих аварійно-рятувальних служб, утворених центральним органом виконавчої влади, унесених до реєстру аварійно-рятувальних служб
XII. Пункти управління і центри управління в надзвичайних ситуаціях
59Наявність наказу про створення оперативно-чергової служби пункту управління або центру управління в надзвичайних ситуаціях
60Наявність обладнаних пунктів управління в надзвичайних ситуаціях та документів щодо їх роботи або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні
61Наявність центрів управління в надзвичайних ситуаціях та документів щодо їх роботи або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні
62Наявність та якість розроблення посадових інструкцій персоналу робочої зміни
63Наявність та якість розроблення алгоритму оперативного чергового в разі отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації
64Наявність нормативної документації щодо взаємоінформування в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації
65Стан обладнання робочих місць персоналу пунктів (центрів) управління в надзвичайних ситуаціях (ліній телефонного та факсимільного зв’язку, Інтернету, засобів резервного електроживлення)
66Наявність та стан ведення документів щодо організації та проведення занять (навчань) з персоналом оперативно-чергової служби
67Уміння персоналу оперативно-чергової служби виконувати покладені на нього завдання
XIII. Заходи щодо визначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
68Наявність документів щодо можливості призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від рівня надзвичайної ситуації
69Наявність зразків документів щодо діяльності керівника робіт під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
70Наявність відповідних рішень (розпоряджень) керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, стан їх оформлення та реєстрації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)
71Наявність звітів про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
XIV. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
72Наявність документів (рішень) щодо утворення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
73Наявність списку осіб, які можуть включатися до складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та доведення його до виконавців
74Перелік центрів управління у надзвичайних ситуаціях, з якими може здійснювати взаємодію штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
75Наявність визначених завдань, функцій та порядку діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
76Наявність розроблених зразків оперативно-технічної і звітної документації для штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
XV. Підготовка керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту
77Стан організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб та відповідність такої організації вимогам глави 18 Кодексу цивільного захисту України.
Наявність навчальних та звітних документів
78Стан організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації працівників професійних аварійно-рятувальних служб
79Стан забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління. Наявність навчальних та звітних документів
XVI. Підготовка до дій за призначенням органів управління та аварійно-рятувальних служб
80Наявність документів (планів, розпоряджень, навчальних програм тощо) щодо здійснення підготовки органів управління та аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням під час проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)
81Відповідність питань періодичності та тривалості підготовки органів управління та аварійно-рятувальних служб вимогам глави 19 Кодексу цивільного захисту України та Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 443
82Наявність результатів оцінки стану готовності органів управління та аварійно-рятувальних служб до виконання завдань цивільного захисту в мирний час і особливий період, інших звітних документів стосовно проведених заходів
XVII. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки, виконання вимог техногенної безпеки
83Розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення техногенної та пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, з урахуванням джерел небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, наведених у статті 50 Кодексу цивільного захисту України
84Здійснення методичного керівництва суб’єктами господарювання, що належать до сфери їх управління, стосовно виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контролю за виконанням зазначених вимог
85Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки та інших суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити загрозу виникнення аварії
86Стан виконання актів перевірки органами державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
87Наявність вимог щодо дотримання техногенної безпеки, розроблених центральним органом виконавчої влади відповідно до компетенції на підставі Кодексу цивільного захисту та інших законів
88Відповідність розроблених вимог щодо дотримання техногенної безпеки нормам захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони навколишнього природного середовища, екологічної, пожежної та промислової безпеки, охорони праці, будівництва, а також вимогам національних стандартів
89Урахування вимог щодо дотримання техногенної безпеки у відповідних статутах або положеннях стосовно виробничої, експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери центрального органу виконавчої влади
XVIII. Страхування
90Організаційні заходи щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів підпорядкованих територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, від шкоди, яка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій або проведення робіт із запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
91Організаційні заходи щодо забезпечення страхового відшкодування підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, шкоди, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну, а також іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на такому об’єкті
XIX. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення
92Ужиття заходів щодо організації створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, з урахуванням вимог статті 53 Кодексу цивільного захисту України
XX. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
93Виконання вимог глави 13 Кодексу цивільного захисту України
94Розроблення та впровадження організаційних і практичних заходів щодо забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Організація їх виконання
95Реалізація заходів щодо забезпечення пожежної безпеки
96Своєчасність розроблення відповідних наказів та прийняття розпоряджень з питань посилення пожежної безпеки підвідомчих об’єктів
97Організація розроблення комплексних, перспективних і поточних планів забезпечення протипожежного захисту підвідомчих об’єктів з визначенням необхідної кількості матеріальних ресурсів та фінансового забезпечення
98Ступінь реагування керівництва на інформацію органів державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки щодо посилення стану пожежної безпеки підвідомчих об’єктів
99Створення та функціонування служби пожежної безпеки, організація її роботи, наявність відповідних положень, затверджених у встановленому порядку
100Організація моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій
101Організація роботи щодо здійснення обліку та аналізу пожеж, що сталися на підвідомчих об’єктах, наявність матеріалів службових розслідувань
102Порядок здійснення контролю за станом пожежної безпеки підвідомчих об’єктів
103Діяльність відповідальних осіб, на яких покладено забезпечення пожежної безпеки, наявність посадових інструкцій (функціональних обов’язків) цих осіб
104Розгляд питань щодо посилення стану протипожежного захисту підвідомчих об’єктів на нарадах, семінарах. Заслуховування керівників об’єктів про неналежний стан пожежної безпеки, ужиття заходів реагування
105Організація навчання посадових осіб і перевірка знань з питань пожежної безпеки, наявність погоджених у встановленому порядку програм навчання
106Стан виконання заходів, запропонованих листами (довідками) та приписами органів державного нагляду і контролю у сферах пожежної та техногенної безпеки
107Проведення комплексу заходів на підвідомчих об’єктах щодо забезпечення пожежної безпеки в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечних періодів
108Організація роботи пожежно-технічних комісій, відомчої, добровільної пожежної охорони, їх страхування
109Наявність переліку об’єктів, будівель, споруд, що підлягають оснащенню автоматичними установками протипожежного захисту
110Стан виконання прийнятих рішень щодо посилення протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів
111Здійснення вибіркових перевірок стану організації роботи на об’єктах щодо забезпечення пожежної безпеки
XXI. Державна, відомча, місцева, добровільна пожежна охорона
112Наявність документів, що визначають створення та організацію роботи служб пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку та захисту інформації, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, центрального органу виконавчої влади, інших органів державної влади, стан та ефективність здійснення ними контролю за виконанням правил пожежної безпеки на цих об’єктах
XXII. Особливості міжсезонної готовності до реагування на надзвичайні ситуації
113Ужиття заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду
114Ужиття заходів щодо підготовки до весняно-літнього періоду
115Ужиття заходів щодо підготовки до пропуску паводку
116Ужиття заходів щодо підготовки до забезпечення пожежної безпеки лісів
117Забезпечення пожежної безпеки під час збору врожаю
Додаток 3
до Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту
(пункт 2 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ
перевірки діяльності місцевих державних адміністрацій та інших державних органів влади

N
з/п
Питання перевіркиКритерій оцінки
є зауваженнянемає зауважень
I. Планування діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок, організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб
1Ужиття заходів щодо забезпечення цивільного захисту на відповідній території
2Розроблення (уточнення) положень про територіальні підсистеми та їх ланки, інших нормативно-правових актів, необхідних для функціонування територіальних підсистем
3Забезпечення виконання завдань створеними територіальними підсистемами та їх ланками з урахуванням відповідних режимів функціонування ЄДСЦЗ
4Розроблення (уточнення) положень про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту
5Розроблення (уточнення) положень про територіальні формування цивільного захисту
6Розроблення (уточнення) планів реагування на надзвичайні ситуації
7Розроблення (уточнення) планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, що належать до сфери управління відповідного місцевого органу виконавчої влади
8Розроблення (уточнення) планів цивільного захисту на особливий період
9Розроблення (уточнення) та стан виконання плану основних заходів цивільного захисту на відповідний рік
10Розроблення (уточнення) та включення до мобілізаційних планів відповідних заходів щодо проведення цільової мобілізації
11Розроблення (уточнення) планів взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій
12Розроблення та виконання планів проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)
13Організація взаємодії з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, іншими центральними органами виконавчої влади, їх органами управління та силами цивільного захисту щодо виконання завдань цивільного захисту
14Створення на регіональному та місцевому рівнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування
15Розроблення відповідних документів та планів роботи комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, забезпечення їх роботи та ефективного контролю за виконанням прийнятих ними рішень
16Розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки
II. Організація оповіщення та інформування керівного складу і населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та дії в умовах надзвичайних ситуацій
17Створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання в постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування
18Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі
III. Стан інженерного захисту територій, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту
19Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту
20Віднесення, відповідно до основних показників, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України
21Віднесення міст до відповідних груп цивільного захисту
22Розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів містобудівної документації
23Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту
24Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту
25Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення
26Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності
27Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту
28Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту
29Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду таких споруд
30Урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктів
31Ужиття заходів щодо будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, їх утримання у функціональному стані
IV. Організація заходів з евакуації
32Організація та здійснення евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей у безпечні райони, їх розміщення, ужиття заходів щодо життєзабезпечення населення:
анаявність рішення про створення органів з евакуації (комісій з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації)
бнаявність документів комісій з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації
врозроблення і виконання плану евакуації населення
гвизначення зон можливої евакуації населення
ґвизначення і підготовка безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей
дрозроблення плану приймання та розміщення евакуйованого населення, яке прибуває з небезпечних районів
естан підготовки приймальних пунктів з евакуації
єстан обладнання станцій, портів, пунктів висадки населення, сховищ для захисту евакуйованого населення
жстан підготовки житла, медичних закладів, інших об’єктів для розміщення і життєзабезпечення евакуйованого населення, організація ведення його обліку
знаявність документів та стан виконання заходів, що плануються для забезпечення радіаційної і хімічної розвідок на маршрутах евакуації і в районах розміщення населення, організація дозиметричного контролю, санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна і транспорту
иорганізація оповіщення керівників суб’єктів господарювання і населення про початок евакуації
інаявність документів щодо управління евакуацією
їнаявність документів щодо організації життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його безпечного розміщення
йнаявність документів щодо участі в командно-штабних навчаннях та об’єктових тренуваннях
кнаявність документів щодо навчання населення діям під час проведення евакуації
33Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій
34Забезпечення соціального захисту постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплат матеріальної допомоги
35Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації
36Стан виконання Правил пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення, затверджених наказом МНС України від 05.11.2012 N 1301, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2012 р. за N 1967/22279
V. Стан організації радіаційного і хімічного захисту населення і територій
37Організація радіаційного та хімічного спостереження
38Пристосування відповідних об’єктів для проведення санітарної обробки працівників та населення та спеціальної обробки одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараження
39Розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту
40Організація та здійснення дозиметричного і хімічного контролю
41Ужиття заходів щодо забезпечення класифікації адміністративно-територіальних одиниць та хімічно небезпечних об’єктів
42Завчасне накопичення і підтримання в постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження об’єктів радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки
VI. Стан організації медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
43Забезпечення медичного захисту населення:
аорганізація та планування щодо надання медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, рятувальникам та іншим особам, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж
бстан планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності
врозроблення порядку щодо забезпечення своєчасного застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне проведення санітарно-протиепідемічних заходів
гздійснення контролю за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води та джерелами водопостачання
ґзавчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань
дужиття заходів щодо забезпечення утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’я
естан накопичення медичного та спеціального майна і техніки
єстан підготовки та перепідготовки медичних працівників з надання екстреної медичної допомоги
жужиття заходів щодо навчання населення способам надання домедичної допомоги та правилам дотримання особистої гігієни
зздійснення заходів з метою недопущення негативного впливу на здоров’я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань
иорганізація контролю за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій
іпроведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації
їстан планування та здійснення санітарної охорони територій та суб’єктів господарювання в зоні надзвичайної ситуації
йстворення підрозділів служби медицини катастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомоги
кздійснення інших заходів, пов’язаних з медичним захистом населення, залежно від ситуації, що склалася
44Забезпечення біологічного захисту:
асвоєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження, ужиття заходів щодо його локалізації і ліквідації
бпрогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, протиепізоотичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходів
впроведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики біологічного зараження населення
гсвоєчасне застосування засобів індивідуального та колективного захисту
ґзапровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантину
дздійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населення
енадання екстреної медичної допомоги ураженим біологічними патогенними агентами
єустановлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони здоров’я та населенням
45Забезпечення психологічного захисту населення:
апланування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом
бсвоєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу на особистість
ввиявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють виникненню соціально-психологічної напруженості
гвикористання сучасних психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення
ґздійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, що склалася
VII. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій
46Організація роботи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів, визначення відповідальних осіб
47Визначення номенклатури резерву із належними обґрунтуваннями, здійснена робота щодо погодження та затвердження номенклатури, відповідність у переліку номенклатури матеріальних цінностей, що відповідають характеру та масштабам можливих надзвичайних ситуацій
48Наявність фактично створених обсягів матеріальних резервів
49Здійснення роботи щодо поповнення резервів, розроблення річних графіків накопичення резервів, сплановані заходи щодо поповнення резервів у програмах і заходах з виконання повноважень органами виконавчої влади
50Визначення місць зберігання матеріальних резервів, стан їх утримання, відповідність складських приміщень умовам, що забезпечують їх цілісність та якість
51Наявність сертифікатів відповідності матеріальних цінностей
52Облік і контроль наявних матеріальних резервів, перевірка їх наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей за призначенням
53Надання звітності до ДСНС України відповідно до Табеля термінових та строкових донесень
54Планування резервного фонду бюджету (обсяги резервного фонду)
55Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту
VIII. Організація робіт з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій
56Стан прогнозування і оцінки соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах
57Відповідність реального порядку залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій планам реагування на надзвичайні ситуації та планам взаємодії органів управління та сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій
58Організація постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об’єктів та окремих територій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
59Наявність та стан виконання державних, регіональних та місцевих цільових програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації, зменшення можливих матеріальних втрат
60Розроблення та здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, в особливий період
61Визначення та затвердження в межах кожного району спеціальних місць для безпечного знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів у разі можливості їх транспортування
IX. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
62Наявність документів щодо організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території населених пунктів, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій
63Наявність документів щодо можливості організації санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараження
64Наявність документів, необхідних для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її наслідків
65Наявність документів, необхідних для організації та керівництва проведенням відновлювальних робіт на підприємствах, що входять до сфери управління місцевих органів виконавчої влади
66Наявність документів щодо можливості залучення сил цивільного захисту (у тому числі за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізації державної політики у сфері цивільного захисту) до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гуманітарних операцій за межами України
67Наявність документів щодо можливості утворення спеціальних комісій з ліквідації надзвичайної ситуації
68Наявність документів щодо організації життєзабезпечення постраждалого населення
X. Сили цивільного захисту
69Наявність нормативних, розпорядчих та інших документів стосовно створення сил цивільного захисту
70Стан готовності місцевих органів виконавчої влади, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
71Організація керівництва створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням
72Матеріальне та фінансове забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
XI. Атестація аварійно-рятувальних служб, служб медицини катастроф, рятувальників та видача їм свідоцтва про атестацію
73Забезпечення атестації аварійно-рятувальних служб, утворених місцевими державними адміністраціями, та рятувальників, наявність підтверджених свідоцтв про їх атестацію та книжок рятувальників
74Забезпечення сертифікації водолазних підрозділів спеціальних аварійно-рятувальних служб
75Відповідність кількості атестованих аварійно-рятувальних служб, утворених місцевими державними адміністраціями, внесених до реєстру аварійно-рятувальних служб
XII. Пункти управління і центри управління в надзвичайних ситуаціях
76Наявність обладнаних пунктів управління в надзвичайних ситуаціях та документів, необхідних для їх роботи, або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні
77Наявність центрів управління в надзвичайних ситуаціях та документів, необхідних для їх роботи, або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні
78Наявність та якість розроблення посадових інструкцій персоналу робочої зміни
79Наявність та якість розроблення алгоритму оперативного чергового в разі отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації
80Наявність нормативної документації щодо взаємоінформування в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації
81Стан обладнання робочих місць персоналу пунктів (центрів) управління в надзвичайних ситуаціях (ліній телефонного та факсимільного зв’язку, Інтернету, засобів резервного електроживлення)
82Наявність та стан ведення документів щодо організації та проведення занять (навчань з персоналом оперативно-чергової служби)
83Уміння персоналу оперативно-чергової служби виконувати покладені на нього завдання
XIII. Заходи щодо визначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
84Наявність документів щодо можливості призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від рівня надзвичайної ситуації
85Наявність відповідних рішень (розпоряджень) керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, стан їх оформлення та реєстрації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)
86Наявність звітів про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)
87Оформлення рішень щодо взаємодії місцевих державних адміністрацій із суб’єктами господарювання на території регіону щодо призначення керівника робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації
88Наявність зразків документів щодо діяльності керівника робіт під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
XIV. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
89Наявність документів (рішень) щодо утворення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
90Наявність списку осіб, які можуть включатися до складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та доведення його до виконавців
91Перелік центрів управління в надзвичайних ситуаціях, з якими може здійснювати взаємодію штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
92Наявність визначених завдань, функцій та порядку діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
93Наявність розроблених зразків оперативно-технічної і звітної документації для штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
XV. Підготовка керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту
94Стан організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб та відповідність такої організації вимогам глави 18 Кодексу цивільного захисту України. Наявність навчальних та звітних документів
95Стан забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях
XVI. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
96Стан інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, у тому числі через утворені при них консультаційні пункти
97Наявність та стан роботи консультаційних пунктів для ведення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій
98Організація видання навчальних, навчально-наочних посібників, брошур та розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів тощо, для задоволення потреби в самостійному вивченні загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
99Створення в консультаційних пунктах умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги
100Наявність документів, що підтверджують залучення населення під час навчань, тренувань та проходження інструктажів у навчально-консультаційних центрах
101Стан інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій шляхом запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів та соціальної реклами
102Залучення громадських організацій для сприяння пропаганді знань серед населення щодо власної та колективної безпеки в разі виникнення надзвичайної ситуації
XVII. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту
103Наявність документів (планів, розпоряджень, навчальних програм тощо) щодо здійснення підготовки органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням під час проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)
104Відповідність питань періодичності та тривалості підготовки органів управління та сил цивільного захисту вимогам глави 19 Кодексу цивільного захисту України та Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 443
105Наявність звітних документів стосовно проведених заходів
XVIII. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки, виконання вимог техногенної безпеки
106Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших об’єктах господарської діяльності, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери управління місцевих органів державної влади
107Розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення техногенної та пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, з урахуванням джерел небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, наведених у статті 50 Кодексу цивільного захисту України
108Здійснення методичного керівництва суб’єктами господарювання, що належать до сфери їх управління, стосовно виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контролю за виконанням зазначених вимог
109Стан виконання актів перевірок органами державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
110Наявність вимог щодо дотримання техногенної безпеки, розроблених місцевою державною адміністрацією, відповідно до компетенції, на підставі Кодексу цивільного захисту України та інших законів
111Відповідність розроблених вимог щодо дотримання техногенної безпеки нормам захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони навколишнього природного середовища, екологічної, пожежної та промислової безпеки, охорони праці, будівництва, а також вимогам національних стандартів
112Урахування вимог щодо дотримання техногенної безпеки у відповідних статутах або положеннях стосовно виробничої, експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації
XIX. Страхування у сфері цивільного захисту
113Організаційні заходи щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів підпорядкованих підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, від шкоди, яка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій або проведення робіт із запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
114Організаційні заходи щодо забезпечення страхового відшкодування підприємствами, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, шкоди, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну, а також іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на такому об’єкті
XX. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення
115Наявність відповідних рішень територіальної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо визначення переліку об’єктів, які підлягають обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення
116Ужиття заходів щодо організації улаштування, експлуатації і технічного обслуговування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення з урахуванням вимог статті 53 Кодексу цивільного захисту України
XXI. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
117Розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління
118Виконання вимог Кодексу цивільного захисту України з питань пожежної безпеки
119Розроблення та впровадження організаційних і практичних заходів щодо забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Організація їх виконання
120Своєчасність розроблення відповідних наказів та прийняття розпоряджень з питань посилення пожежної безпеки підвідомчих об’єктів
121Організація розроблення комплексних, перспективних і поточних планів забезпечення протипожежного захисту підвідомчих об’єктів з визначенням необхідної кількості матеріальних ресурсів та фінансового забезпечення
122Ступінь реагування керівництва на інформацію органів державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки щодо посилення стану пожежної безпеки підвідомчих об’єктів
123Створення та функціонування служби пожежної безпеки, організація її роботи, наявність відповідних положень, затверджених у встановленому порядку
124Організація роботи щодо здійснення обліку та аналізу пожеж, що сталися на підвідомчих об’єктах, наявність матеріалів службових розслідувань
125Порядок здійснення контролю за станом пожежної безпеки підвідомчих об’єктів
126Діяльність відповідальних осіб, на яких покладено забезпечення пожежної безпеки, наявність цих положень у посадових інструкціях (функціональних обов’язках)
127Розгляд питань щодо посилення стану протипожежного захисту підвідомчих об’єктів на нарадах, семінарах. Заслуховування керівників об’єктів про неналежний стан пожежної безпеки, ужиття заходів реагування
128Організація навчання посадових осіб і перевірка знань з питань пожежної безпеки, наявність погоджених у встановленому порядку програм навчання
129Стан виконання заходів, запропонованих листами (довідками) та приписами органів державного нагляду та контролю у сферах пожежної та техногенної безпеки
130Проведення комплексу заходів на підвідомчих об’єктах щодо забезпечення пожежної безпеки в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечних періодів
131Організація роботи пожежно-технічних комісій, відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, їх страхування
132Організація моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж
133.Здійснення аналізу причини виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж
134Наявність переліку об’єктів, будівель, споруд, що підлягають оснащенню автоматичними установками протипожежного захисту
135Стан виконання прийнятих рішень щодо посилення протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів
136Здійснення вибіркових перевірок стану організації роботи щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах
XXII. Державна, відомча, місцева, добровільна пожежна охорона
137Наявність та стан діяльності функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони
138Стан забезпечення утворених підрозділів місцевої пожежної охорони пожежними депо, пожежною технікою, паливо-мастильними матеріалами, засобами зв’язку та організація їх цілодобового чергування
139Стан діяльності добровільних пожежно-рятувальних підрозділів щодо забезпечення пожежної охорони на територіях населених пунктів
140Стан організації оперативного підпорядкування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони начальнику гарнізону (керівнику територіального органу ДСНС України)
XXIII. Особливості міжсезонної готовності до реагування на надзвичайні ситуації
141Ужиття заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду
142Ужиття заходів щодо підготовки до весняно-літнього періоду
143Ужиття заходів щодо підготовки до пропуску паводку
144Ужиття заходів щодо підготовки до забезпечення пожежної безпеки лісів
145Забезпечення пожежної безпеки під час збору врожаю
146Ужиття заходів щодо підготовки до купального сезону та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах
147Ужиття заходів щодо забезпечення безпеки на гірськолижних курортах
Додаток 4
до Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту
(пункт 3 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ
перевірки діяльності органів місцевого самоврядування

N
з/п
Питання перевіркиКритерій оцінки
є зауваженнянемає зауважень
I. Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту та організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб
1Забезпечення цивільного захисту на відповідній території
2Розроблення (уточнення) положень про ланки територіальних підсистем, інших нормативно-правових актів, необхідних їх для функціонування
3Забезпечення виконання завдань створеними ланками територіальних підсистем
4Розроблення (уточнення) положень про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту
5Розроблення (уточнення) положень про територіальні формування цивільного захисту
6Розроблення (уточнення) планів реагування на надзвичайні ситуації
7Розроблення (уточнення) планів локалізації і ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування
8Розроблення (уточнення) планів цивільного захисту на особливий період
9Розроблення (уточнення) та стан виконання плану основних заходів цивільного захисту на відповідний рік
10Розроблення (уточнення) планів взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальних підсистем під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій
11Розроблення та виконання планів проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)
12Розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки
13Взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту
14Створення в містах комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування
15Розроблення відповідних документів та планів роботи комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, забезпечення їх роботи та ефективного контролю за виконанням прийнятих ними рішень
II. Організація оповіщення та інформування керівного складу і населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та дії в умовах надзвичайних ситуацій
16Створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання в постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування
17Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі
III. Стан інженерного захисту територій, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту
18Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління
19Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх відповідним державним адміністраціям
20Віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку
21Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту
22Розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів містобудівної документації
23Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту
24Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення
25Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності в разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд
26Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту
27Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту
28Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту
29Ужиття заходів щодо будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, їх утримання у функціональному стані
30Урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктів
IV. Організація заходів з евакуації
31Організація, планування та здійснення евакуації населення, майна в безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення:
анаявність рішення про створення органів з евакуації (комісій з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації)
бнаявність документів комісій з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації
ввизначення зон можливої евакуації населення
грозроблення і виконання плану евакуації населення
ґвизначення і підготовка безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей
дрозроблення плану приймання та розміщення евакуйованого населення, яке прибуває з небезпечних районів
естан підготовки приймальних пунктів з евакуації
єстан обладнання станцій, портів, пунктів висадки населення, сховищ для захисту евакуйованого населення
жстан підготовки житла, медичних закладів, інших об’єктів для розміщення і життєзабезпечення евакуйованого населення, організація ведення його обліку
знаявність документів та стан виконання заходів, що плануються для забезпечення радіаційної і хімічної розвідок на маршрутах евакуації і в районах розміщення населення, організація дозиметричного контролю, санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна і транспорту
иорганізація оповіщення керівників суб’єктів господарювання і населення про початок евакуації
інаявність документів щодо управління евакуацією
їнаявність документів щодо організації життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його безпечного розміщення
йнаявність документів щодо участі в командно-штабних навчаннях та об’єктових тренуваннях
кнаявність документів щодо навчання населення діям під час проведення евакуації
V. Стан організації радіаційного і хімічного захисту населення і територій
32Організація радіаційного та хімічного спостереження
33Організація проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту
34Розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту
35Організація та здійснення дозиметричного і хімічного контролю
36Завчасне накопичення і підтримання в постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки
VI. Стан організації медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
37Забезпечення медичного захисту населення:
аорганізація та планування щодо надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, рятувальникам та іншим особам, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж
бстан планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності
врозроблення порядку щодо забезпечення своєчасного застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне проведення санітарно-протиепідемічних заходів
гздійснення контролю за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води та джерелами водопостачання
ґзавчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань
дужиття заходів щодо забезпечення утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’я
естан накопичення медичного та спеціального майна і техніки
єстан підготовки та перепідготовки медичних працівників з надання екстреної медичної допомоги
жужиття заходів щодо навчання населення способам надання домедичної допомоги та правилам дотримання особистої гігієни
зздійснення заходів з метою недопущення негативного впливу на здоров’я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань
истворення підрозділів служби медицини катастроф
іпроведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації
їстан планування та здійснення санітарної охорони територій та суб’єктів господарювання в зоні надзвичайної ситуації
йздійснення інших заходів, пов’язаних з медичним захистом населення, залежно від ситуації, що склалася
38Забезпечення біологічного захисту:
асвоєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження, виконання заходів щодо його локалізації та ліквідації
бпрогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, протиепізоотичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходів
впроведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики біологічного зараження населення
гсвоєчасне застосування засобів індивідуального та колективного захисту
ґзапровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантину
дздійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населення
енадання екстреної медичної допомоги ураженим біологічними патогенними агентами
єустановлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони здоров’я та населенням
39Забезпечення психологічного захисту населення:
апланування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом
бсвоєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу на особистість
ввиявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють виникненню соціально-психологічної напруженості
гвикористання сучасних психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення
ґздійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, що склалася
VII. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій
40Організація роботи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів, визначення відповідальних осіб
41Визначення номенклатури резерву із належними обґрунтуваннями, здійснення роботи щодо погодження та затвердження номенклатури, відповідність у переліку номенклатури матеріальних цінностей, що відповідають характеру та масштабам можливих надзвичайних ситуацій
42Наявність фактично створених обсягів матеріальних резервів
43Здійснення роботи щодо поповнення резервів, розроблення річних графіків накопичення резервів, планування заходів щодо поповнення резервів у програмах і заходах з виконання повноважень органами місцевого самоврядування
44Визначення місць зберігання матеріальних резервів, стан їх утримання, відповідність складських приміщень умовам, що забезпечують їх цілісність та якість
45Наявність сертифікатів відповідності матеріальних резервів
46Облік і контроль наявних матеріальних резервів, перевірка їх наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей за призначенням
47Забезпечення соціального захисту постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги
48Забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації
49Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації
50Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій
51Планування резервного фонду бюджету (обсягів резервного фонду)
VIII. Організація робіт з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій
52Відповідність реального порядку залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій планам реагування на надзвичайні ситуації та планам взаємодії органів управління та сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій
53Визначення та затвердження в межах кожного району спеціальних місць для безпечного знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів у разі можливості їх транспортування
IX. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
54Наявність документів щодо організації робіт з ліквідації можливих наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території міст, селищ та сіл, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій
55Наявність документів щодо можливості організації та керівництва проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
56Наявність документів, необхідних для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її наслідків
57Наявність документів щодо можливості залучення сил цивільного захисту (у тому числі за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту) до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гуманітарних операцій за межами України
58Наявність документів щодо можливості утворення спеціальних комісій з ліквідації надзвичайної ситуації
59Наявність документів щодо організації життєзабезпечення постраждалого населення
X. Сили цивільного захисту
60Наявність нормативних, розпорядчих та інших документів стосовно створення сил цивільного захисту
61Стан готовності органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
62Організація керівництва створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням
63Організація постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування окремих територій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
XI. Атестація аварійно-рятувальних служб, служб медицини катастроф, рятувальників та видача їм свідоцтва про атестацію
64Забезпечення атестації аварійно-рятувальних служб, утворених місцевими державними адміністраціями, та рятувальників, наявність підтверджених свідоцтв про їх атестацію та книжок рятувальників
65Відповідність кількості атестованих аварійно-рятувальних служб, утворених місцевими державними адміністраціями, унесених до реєстру аварійно-рятувальних служб
XII. Пункти управління і центри управління в надзвичайних ситуаціях
66Наявність обладнаних пунктів управління в надзвичайних ситуаціях та документів, необхідних для їх роботи, або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні
67Наявність центрів управління в надзвичайних ситуаціях та документів, необхідних для їх роботи, або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні
68Наявність та якість розроблення посадових інструкцій персоналу робочої зміни
69Наявність та якість розроблення алгоритму оперативного чергового в разі отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації
70Наявність нормативної документації щодо взаємоінформування в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації
71Стан обладнання робочих місць персоналу пунктів (центрів) управління в надзвичайних ситуаціях (ліній телефонного та факсимільного зв’язку, Інтернету, засобів резервного електроживлення)
72Наявність та стан ведення документів щодо організації та проведення занять (навчань з персоналом оперативно-чергової служби)
73Уміння персоналу оперативно-чергової служби виконувати покладені на нього завдання
XIII. Заходи щодо визначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
74Наявність документів щодо можливості призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від рівня надзвичайної ситуації
75Наявність відповідних рішень (розпоряджень) керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, стан їх оформлення та реєстрації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)
76Наявність звітів про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)
77Оформлення рішень щодо взаємодії місцевих державних адміністрацій із суб’єктами господарювання на території регіону щодо призначення керівника робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації
78Наявність зразків документів щодо діяльності керівника робіт під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
XIV. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
79Наявність списку осіб, які можуть включатися до складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та доведення його до виконавців
80Перелік центрів управління в надзвичайних ситуаціях, з якими може здійснювати взаємодію штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
81Наявність визначених завдань, функцій та порядку діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
82Наявність розроблених зразків оперативно-технічної і звітної документації для штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
83Розроблення оперативно-технічної документації для штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
XV. Підготовка керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту
84Стан організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб та відповідність такої організації вимогам глави 18 Кодексу цивільного захисту України. Наявність навчальних та звітних документів
85Стан забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях
XVI. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
86Стан інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, у тому числі через утворені при них консультаційні пункти
87Наявність та стан роботи консультаційних пунктів для ведення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій
88Організація видання навчальних, навчально-наочних посібників, брошур та розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів тощо, задоволення потреби в самостійному вивченні загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
89Створення в консультаційних пунктах умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги
90Наявність документів, що підтверджують залучення населення під час навчань, тренувань та проходження інструктажів у навчально-консультаційних центрах
91Стан інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій шляхом запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів та соціальної реклами
92Залучення громадських організацій для сприяння пропаганді знань серед населення щодо власної та колективної безпеки в разі виникнення надзвичайної ситуації
XVII. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту
93Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях
94Відповідність питань періодичності та тривалості підготовки органів управління та сил цивільного захисту вимогам глави 19 Кодексу цивільного захисту України та Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 443
95Наявність звітних документів стосовно проведених заходів
XVIII. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки, виконання вимог техногенної безпеки
96Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту
97Забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на об’єктах господарської діяльності, що належать до сфери їх управління
98Стан виконання приписів органів державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
XIX. Страхування
99Організаційні заходи щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів підпорядкованих підприємств, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, від шкоди, яка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій або проведення робіт із запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
100Організаційні заходи щодо забезпечення страхового відшкодування підприємствами, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, шкоди, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну, а також іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на такому об’єкті
XX. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення
101Ужиття заходів щодо влаштування та функціонування в зонах можливого катастрофічного затоплення, що можуть статися від прориву гідротехнічних споруд Дніпровського та Дністровського каскадів автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та спеціальних систем оповіщення
102Ужиття заходів щодо влаштування та функціонування на об’єктах з масовим перебуванням людей об’єктових систем оповіщення
XXI. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
103Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності
104Виконання вимог Кодексу цивільного захисту України з питань пожежної безпеки
105Розроблення та впровадження організаційних і практичних заходів щодо забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Організація їх виконання
106Своєчасність розроблення відповідних наказів та прийняття розпоряджень з питань посилення пожежної безпеки підвідомчих об’єктів
107Організація моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж
108Установлення контролю за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією
109Здійснення аналізу причини виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж
110Ступінь реагування керівництва на інформації органів державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки щодо посилення стану пожежної безпеки підвідомчих об’єктів
111Створення та функціонування служби пожежної безпеки, організація її роботи, наявність відповідних положень, затверджених у встановленому порядку
112Організація роботи щодо здійснення обліку та аналізу пожеж, що сталися на підвідомчих об’єктах, наявність матеріалів службових розслідувань
113Порядок здійснення контролю за станом пожежної безпеки підвідомчих об’єктів
114Діяльність відповідальних осіб, на яких покладено забезпечення пожежної безпеки, наявність цих положень у посадових інструкціях (функціональних обов’язках)
115Розгляд питань щодо посилення стану протипожежного захисту підвідомчих об’єктів на нарадах, семінарах. Заслуховування керівників об’єктів про неналежний стан пожежної безпеки, ужиття заходів реагування
116Організація навчання посадових осіб і перевірка знань з питань пожежної безпеки, наявність погоджених у встановленому порядку програм навчання
117Стан виконання заходів, запропонованих листами (довідками) та приписами органів державного нагляду та контролю у сферах пожежної та техногенної безпеки
118Проведення комплексу заходів на підвідомчих об’єктах щодо забезпечення пожежної безпеки в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду
119Організація роботи пожежно-технічних комісій, відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, їх страхування
120Наявність переліку об’єктів, будівель, споруд, що підлягають оснащенню автоматичними установками протипожежного захисту
121Стан виконання прийнятих рішень щодо посилення протипожежного захисту підпорядкованих об’єктів
122Здійснення вибіркових перевірок стану організації роботи щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктах
XXII. Державна, відомча, місцева, добровільна пожежна охорона
123Визначення відповідальних за створення і функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони
124Наявність рішення та інших документів органів місцевого самоврядування щодо утворення та діяльності підрозділів місцевої пожежної охорони, забезпечення їх належної діяльності
125Передбачення в місцевих бюджетах та відповідних програмах економічного і соціального розвитку коштів на створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони
126Забезпечення утворених підрозділів місцевої пожежної охорони пожежними депо, пожежною технікою, паливо-мастильними матеріалами, засобами зв’язку та організація їх цілодобового чергування
127Наявність рішення та інших документів органів місцевого самоврядування щодо утворення та діяльності пожежно-рятувальних підрозділів з метою забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони
128Стан діяльності добровільних пожежно-рятувальних підрозділів щодо забезпечення пожежної охорони на територіях населених пунктів
129Стан організації оперативного підпорядкування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони начальнику гарнізону (керівнику територіального органу ДСНС України)
XXIII. Особливості міжсезонної готовності до реагування на надзвичайні ситуації
130Ужиття заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду
131Ужиття заходів щодо підготовки до весняно-літнього періоду
132Ужиття заходів щодо підготовки до пропуску паводку
133Ужиття заходів щодо підготовки до забезпечення пожежної безпеки лісів
134Забезпечення пожежної безпеки під час збору врожаю
135Ужиття заходів щодо підготовки до купального сезону та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах
136Ужиття заходів щодо забезпечення безпеки на гірськолижних курортах
Додаток 5
до Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту
(пункт 5 розділу VIII)

ТАБЛИЦЯ
визначення загальної оцінки діяльності міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

Варіант I
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 2, апаратом Міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади відповідно до пункту 2 розділу VIIIдобрезадовільнонезадовільно
Оцінка діяльності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкаготовий до виконання завданьобмежено готовий до виконання завданьне готовий до виконання завдань
Варіант II
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 2, апаратом Міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади відповідно до пункту 2 розділу VIIIдобредобрезадовільно
Оцінка діяльності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціїобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогамвідповідає вимогам
Загальна оцінкаобмежено готовий до виконання завданьне готовий до виконання завданьобмежено готовий до виконання завдань
Варіант III
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 2, апаратом Міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади відповідно до пункту 2 розділу VIIIзадовільнонезадовільнонезадовільно
Оцінка діяльності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціїне відповідає вимогамвідповідає вимогамобмежено відповідає вимогам
Загальна оцінкане готовий до виконання завданьне готовий до виконання завданьне готовий до виконання завдань
Додаток 6
до Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту
(пункт 6 розділу VIII)

ТАБЛИЦЯ
визначення оцінки адміністративно-територіальних одиниць, що перевірялись в областях та місті Київ

Варіант I
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкціїдобредобредобре
Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамвідповідає вимогамвідповідає вимогам
Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкавідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Варіант II
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкціїдобредобредобре
Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкціїобмежено відповідає вимогамобмежено відповідає вимогамобмежено відповідає вимогам
Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкавідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Варіант III
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкціїдобредобредобре
Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкціїне відповідає вимогамне відповідає вимогамне відповідає вимогам
Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкаобмежено відповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Варіант IV
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкціїзадовільнозадовільнозадовільно
Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамвідповідає вимогамвідповідає вимогам
Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкавідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Варіант V
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкціїзадовільнозадовільнозадовільно
Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкціїобмежено відповідає вимогамобмежено відповідає вимогамобмежено відповідає вимогам
Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкавідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Варіант VI
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкціїзадовільнозадовільнозадовільно
Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкціїне відповідає вимогамне відповідає вимогамне відповідає вимогам
Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкаобмежено відповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Варіант VII
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкціїнезадовільнонезадовільнонезадовільно
Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамвідповідає вимогамвідповідає вимогам
Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкаобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогамне відповідає вимогам
Варіант VIII
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкціїнезадовільнонезадовільнонезадовільно
Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкціїобмежено відповідає вимогамобмежено відповідає вимогамобмежено відповідає вимогам
Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкане відповідає вимогамне відповідає вимогамне відповідає вимогам
Варіант IX
Критерії оцінкиОцінки
Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкціїнезадовільнонезадовільнонезадовільно
Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкціїне відповідає вимогамне відповідає вимогамне відповідає вимогам
Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкціївідповідає вимогамобмежено відповідає вимогамне відповідає вимогам
Загальна оцінкане відповідає вимогамне відповідає вимогамне відповідає вимогам

____________

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-17#Text