Конкурси на керівні посади в Держлісагентстві – листопад 2021 року

Начальник Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

10550 – 10550 грн.  м.Київ

1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
2. Організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міндовкілля, доручень Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наказів Держлісагентства та доручень Голови Держлісагентства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації.
3. Вносить Голові Держлісагентства пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи Управління (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністрації.
4. Попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи Управління з головою місцевої держадміністрації, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей.
5. Звітує перед Головою Держлісагентства, головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та планів роботи.
6. Забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з місцевою держадміністрацією.
7. Забезпечує надання місцевій держадміністрації інформації, необхідної для здійснення нею державного контролю.
8. Здійснює добір кадрів в Управління.
9. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
10. Призначає на посади та звільняє з посад в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх першого заступника та заступників).
11. Приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
12. Порушує перед Головою Держлісагентства питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності свого першого заступника та заступників;
підписує накази Управління.
13.Розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками начальника Управління.
14.Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції державних службовців та працівників Управління.
15. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

23.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Залишилось 4 дні

Детальніше…


ДАЛРУ839

Заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

9250 – 9250 грн.  м.Київ

1. Організовує виконання покладених на Управління завдань з питань використання лісосировинних ресурсів, технічної політики та охорони праці і планово-фінансової роботи, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку.
2. Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо раціонального використання лісів, організації участі Управління та державних лісогосподарських підприємств області у виставкових заходах, формування і реалізації інвестиційної політики.
3. Організовує видачу в установленому порядку спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів (в межах компетенції).
4. Розглядає в установленому порядку звернення з питань використання лісосировинних ресурсів, технічної політики та охорони праці.
5.Вносить начальнику управління пропозиції щодо загальнодержавних і регіональних (місцевих) програм з використання лісосировинних ресурсів, технічної політики та охорони праці.
6. Забезпечує виконання завдань щодо організації господарсько-фінансової діяльності управління та підпорядкованих підприємств, контролює дотримання правил його ведення.
7. Організовує виконання покладених на Управління завдань з питань планування і аналізу фінансово-господарської та виробничої діяльності.

Дата оголошення вакансії:

23.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Залишилось 4 дні

Детальніше…


ДАЛРУ841

Заступник начальника Управління – начальник відділу

Державне агентство лісових ресурсів України

12100 – 12100 грн.  м.Київ

1.Забезпечує вирішення завдань щодо здійснення державного управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду.
2.Забезпечує координацію функціонування природоохоронних установ, що знаходяться у підпорядкуванні Держлісагентства, та управління територіями і об’єктами природно-заповідного фонду.
3. Забезпечує вирішення завдань щодо формування екологічних принципів ведення лісового господарства.
4. Розглядає і погоджує проекти планів лісовпорядних робіт та робіт з проведення національної інвентаризації лісів.
5. Підготовка рішень з питань лісовпорядкування, ведення державного лісового кадастру, обліку лісів та національної інвентаризації лісів.
6. Організовує оперативний контроль за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
7. Підготовка матеріалів для розгляду і затвердження розрахункової лісосіки у встановленому порядку.
8. Підготовка проєктів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції;

Дата оголошення вакансії:

23.11.2021

Кінцевий термін подачі документів:

30.11.2021

Залишилось 4 дні

Детальніше…

https://career.gov.ua/site/vacantions-search

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *