Конкурси на вакантні посади в Держлісагентстві – 22.06.2021

Державне агентство лісових ресурсів оголосило конкурс на  зайняття ряду  вакантних посад. Інформацію про це розміщено на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Відповідно до наказу Держлісагентства від 18.06.2021 № 302-к (як повідомляє сайт Відкритого лісу у закритому доступі, якщо ви не заплатили)  із 22 червня 2021 року оголошено конкурс на зайняття вакантних посад категорії “Б” , а семе:

ДАЛРУ824

Заступник начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

9250 – 9250 грн.  м.Київ

1. Організовує виконання покладених на обласне управління лісового та мисливського господарства (далі – Управління) завдань в межах компетенції.
2. Забезпечує виконання функцій державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони всіх постійних лісокористувачів і власників лісів, бере участь у забезпеченні реалізації державної політики в сфері пожежної безпеки.
3. Забезпечує організацію здійснення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок та інших лісопорушень, захисту лісу від шкідників і хвороб та іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств, установ та організацій, які координуються Управлінням.
4. Здійснює управління в галузі ведення мисливського господарства, а також контроль за додержанням законодавства з ведення мисливського господарства в межах компетенції.
5. Готує пропозиції щодо погодження надання лісів у постійне користування, виділення лісів у довгострокове тимчасове користування та забезпечує реєстрацію договорів довгострокового тимчасового користування лісами приватної власності.
6. Забезпечує виділення особливо захисних ділянок. 7. Погоджує повну або часткову заборону застосування окремих видів і способів рубок в особливо захисних ділянках.
8. Затверджує матеріали лісовпорядкування.
9. Надає висновок та погоджує зміну цільового призначення земельних лісових ділянок для їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства.
10. Надає дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства. 11. Подає до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо встановлення максимальної норми безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо.
12. Надає дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев.
13. Подає органам виконавчої влади пропозиції щодо встановлення лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів
14. Подає відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо встановлення лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань.

Дата оголошення вакансії:

22.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

29.06.2021

Прийняття документів завершено!

Детальніше…


ДАЛРУ825

Заступник начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

9250 – 9250 грн.  м.Київ

1. Здійснює контроль за виконанням постанов та законів Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Держлісагентства та управління, а також інших документів по питаннях, що віднесені до його компетенції.
2. Готує пропозиції щодо раціонального використання лісових ресурсів та технічного переоснащення лісогосподарських підприємств безпосереднього підпорядкування.
3. Організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень щодо:
проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринку продукції переробки деревини;
формування і реалізації політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для державних потреб;
ефективного використання обладнання і механізмів, економії сировини, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів для лісового господарства;
раціонального використання деревини і її відходів, направлених на переробку, виробництво товарів народного споживання та їх реалізацію;
капітального будівництва та реконструкції об’єктів та будівель лісового господарства, лісових доріг та інших інженерних споруд;
організації участі управління та підприємств і установи, які координуються обласним управлінням лісового та мисливського господарства у виставкових заходах.
4. Забезпечує:
координацію та контроль за функціонуванням електронного обліку деревини;
координацію робіт з питань науково-технічного впровадження природозберігаючих технологій;
координацію та контроль з питань проведення тендерних процедур в лісовому господарстві;
координацію робіт з питань ремонту та капітального будівництва, в тому числі лісових доріг та іншої інженерної інфраструктури лісового господарства;
координацію робіт з питань охорони праці та безпеки руху;
організацію заходів з питань цивільної оборони в апараті Управління. В межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації готовності і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
координацію роботи підприємств та установи які координуються обласним управлінням лісового та мисливського господарства по оформленню збитків завданих стихійними явищами.
5. Вносить пропозиції і вживає у межах своєї компетенції заходів щодо вдосконалення охорони праці.
6. Забезпечує надання адміністративних послуг по видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
7. Узагальнює в межах компетенції, інформацію, надану підприємствами та установою які координуються обласним управлінням лісового та мисливського господарства з питань використання лісових ресурсів.
8. Вживає заходів для залучення в установленому порядку громадськості для обговорення питань державної політики у використання лісових ресурсів.
9. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до його компетенції відповідно до затвердженого графіку.
10. Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього начальником управління.
11. Виконує окремі доручення начальника управління.
12. Відповідно до компетенції, підписує вихідну службову кореспонденцію, довідки, звітності тощо.

Дата оголошення вакансії:

22.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

29.06.2021

Прийняття документів завершено!

Детальніше…ДАЛРУ826

заступник начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

9250 – 9250 грн.  м.Київ

1. Здійснення аналізу якості та ефективності використання лісових ресурсів, виконання сортиментної структури, здійснення лісозаготівельних робіт, переробки деревини, реалізації лісопродукції.
2. Забезпечення організації робіт з капітального будівництва об’єктів лісового господарства, в тому числі лісових доріг та іншої інженерної інфраструктури, їх ремонту та утримання.
3. Координація роботи із забезпечення додержання норм з охорони праці в управлінні та на підвідомчих підприємствах.
4. Здійснення моніторингу використання лісозаготівельної та деревообробної техніки.
5. Здійснення моніторингу внутрішнього та зовнішнього ринку лісопродукції.
6. Забезпечення участі підприємств в аукціонах з продажу необробленої деревини.
7. Забезпечення координації робіт з питань видачі сертифікатів про походження лісопродукції.
8. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності.
9. Забезпечення в межах своїх повноважень вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів із захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій.

Дата оголошення вакансії:

22.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

29.06.2021

Прийняття документів завершено!

Детальніше…


ДАЛРУ827

Перший заступник начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

10234 – 10234 грн.  м.Київ

1. Надає адміністративні послуги – видача посвідчення мисливця; дубліката посвідчення мисливця; щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання; дубліката щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання. 2. Здійснює видачу спеціальних дозволів на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування. 3. Здійснює державний контроль за дотриманням вимог, нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства.
4. Реалізує державну політику в галузі лісового та мисливського господарства та внесення Держлісагентству пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання відносин у сфері лісового, мисливського господарства.
5.Бере участь в межах повноважень у розробленні та виконанні загальнодержавних, регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання, відтворення лісів та розвитку мисливського господарства.
6.Забезпечує: –
– організацію ведення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь, розроблення та реалізацію проектів організації і розвитку лісового та мисливського господарства, будівництва об’єктів виробничо-соціального призначення, в тому числі лісових доріг;
– ведення відповідно до законодавства моніторингу лісів та мисливських тварин.

Дата оголошення вакансії:

22.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

29.06.2021

Прийняття документів завершено!

Детальніше…


ДАЛРУ828

Заступник начальника з організаційних питань Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

9250 – 9250 грн.  м.Київ

1.Організовує виконання завдань покладених на Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства у межах своєї компетенції.
2.Організовує методичне керівництво діяльністю підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства.
3. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.
4. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
5.Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, веденням діловодства.
6. Організовує та проводить виставкові заходи, конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції, а також бере участь у таких заходах.
7.Бере участь у роботі по соціальному розвитку трудових колективів галузі, сприяє вирішенню соціальних проблем працюючих в межах своєї компетенції.
8.Відповідає за інші питання, які можуть бути покладені на нього начальником управління.
9.Вносить на розгляд начальника управління пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних заходів, спрямованих на розвиток соціальних питань.
10.Організовує та забезпечує дотримання та виконання Управлінням актів законодавства, Конституції та законів України, актів і доручень Голови Державного агентства лісових ресурсів України;.
11.Забезпечує впровадження досягнень науки і техніки, а також нових технологій і передового досвіду, необхідних для реалізації програм розвитку лісового і мисливського господарства.
12. Здійснює організаційне забезпечення засідань колегії управління, нарад, що проводяться начальником управління, підготовку матеріалів для начальника управління до нарад, що проводяться місцевими органами виконавчої влади, Держлісагентством.
13.Здійснює формування планів роботи управління за пропозиціями структурних підрозділів та готує звіти про їх виконання.
14.Здійснює облік та аналіз виконання рішень проведених організаційних заходів та готує звітність із зазначених питань;
15.Бере участь у розробці проектів організаційних та розпорядчих документів управління.

Дата оголошення вакансії:

22.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

29.06.2021

Прийняття документів завершено!

Детальніше…


ДАЛРУ829

Начальник Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України

10550 – 10550 грн.  м.Київ

1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
2. Організовує та забезпечує виконання Управлінням Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міндовкілля, доручень Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, наказів Держлісагентства та доручень Голови Держлісагентства, розпоряджень голови місцевої держадміністрації.
3. Вносить Голові Держлісагентства пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи Управління (річні, піврічні), погоджені з головою місцевої держадміністраціїю
4. Попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи Управління з головою місцевої держадміністрації, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей.
5. Звітує перед Головою Держлісагентства, головою місцевої держадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та планів роботи.
6. Забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію з місцевою держадміністрацією.
7. Забезпечує надання місцевій держадміністрації інформації, необхідної для здійснення нею державного контролю.
8. Здійснює добір кадрів в Управління.
9. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
10. Призначає на посади та звільняє з посад в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх першого заступника та заступників).
11. Приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
12. Порушує перед Головою Держлісагентства питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності свого першого заступника та заступників;
підписує накази Управління.
13.Розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками начальника Управління.
14.Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції державних службовців та працівників Управління.
15. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

22.06.2021

Кінцевий термін подачі документів:

29.06.2021

Прийняття документів завершено!

Детальніше…