Контрольовані пали як захід з профілактики лісових пожеж в зоні Полісся

ВОРОТИНСЬКИЙ О. Г.
здобувач третього рівня вищої освіти
ТОКАРЄВА О. В.
к.с-г.н., доцент кафедри лісівництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ, Україна

Зона Полісся є найбільш лісистим регіоном України. Через значне радіаційне забруднення території внаслідок аварії на ЧАЕС в регіоні наявні площі на яких десятиліттями не проводилась жодна лісогосподарська та сільськогосподарська діяльність, що сприяло значному накопиченню лісових горючих матеріалів та захаращенню. Разом зі збільшенням тривалості посушливого періоду та зменшенням кількості опадів, внаслідок кліматичних змін це привело до виникнення сильних лісових пожеж. Такі пожежі мають величезний і небажаний вплив на навколишнє середовище, суспільство та економіку, включаючи деградацію лісостанів, унеможливлюють виконання ними екосистемних послуг, призводять до загибелі людей. Для вирішення цієї проблеми необхідно більше інвестицій в профілактичні заходи, щоб зменшити кількість біомаси в диких місцевостях. Найбільш часто використовуються механічні проріджування, такі як мінералізовані смуги, протипожежні розриви, які перешкоджають швидкому розповсюдженню пожеж та спрощують їх гасіння. Проте, проведення таких заходів є досить дороговартісним та часто не дає бажаного ефекту. Альтернативою таким заходам можуть стати контрольовані пали.

Контрольовані пали є економічно ефективним інструментом для управління горючими матеріалами в ландшафті, є значно дешевшими ніж механічні заходи і зменшують витрати на гасіння пожежі, що підтверджується рядом наукових робіт [3, 4]. Було помічено, що контрольовані пали зменшують тяжкість лісової пожежі, а отже, і витрати на гасіння. Використання контрольованих палів може розглядатися як довгострокова інвестиція в стійкість лісу, відновлення, підвищення екологічної цілісності та біорізноманіття [1]. Контрольовані пали також вигідні з точки зору захисту населення, оскільки на територіях, на яких регулярно проводяться контрольовані пали, підвищується безпека осель, безпека пожежників, видимість, швидкість евакуації, та ефективність заходів з гасіння, коли виникають лісові пожежі [2].

Реалізація програми впровадження контрольованих палів вимагає детального планування, і для інтеграції таких палів з іншими видами землеустрою може знадобитися термін до 5 років. Ефективна взаємодія з місцевими громадами також є важливою на етапах планування, впровадження та моніторингу таких заходів. Проведення палів вимагає від персоналу набуття спеціальних навичок в процесі навчання та відповідного вікна погодних умов для забезпечення горіння. Контрольовані пали можуть стати цінним інструментом для регулювання кількості лісових горючих матеріалів в соснових лісах зони Полісся лісових пожеж високої інтенсивності. Дані з різних джерел, включаючи повторені польові експерименти, тематичні дослідження значних лісових пожеж та аналіз виникнення пожежі в ландшафтах, показують, що контрольоване випалювання може зменшити ймовірність виникнення пожежі на період не менше 5 років після спалення, а також полегшити процес гасіння пожежі. Зони зі зниженим вмістом горючих лісових матеріалів також значно сприяють ранній локалізації лісових пожеж, забезпечують безпечні опорні точки для стримування вогню та підвищують ефективність операцій з гасіння. Контрольоване випалювання зменшує серйозність впливу лісових пожеж на ґрунт, рослинність та інші екологічні цінності, а також є важливим інструментом для досягнення цілей збереження біорізноманіття та природокористування в лісах.

Список використаних джерел

 1. Ingalsbee, Timothy, and Urooj Raja. “The rising costs of wildfire suppression and
  the case for ecological fire use.” The Ecological Importance of Mixed-Severity Fires. Elsevier,348-371.
 2. Kalies, Elizabeth L., and Larissa L. Yocom Kent. “Tamm Review: Are fuel
  treatments effective at achieving ecological and social objectives? A systematic review.” Forest
  Ecology and Management 375 (2016): 84-95.
 3. Valkó, Orsolya, et al. “Prospects and limitations of prescribed burning as a
  management tool in European grasslands.” Basic and applied Ecology 15.1 (2014): 26-33.
 4. Wonkka, Carissa L., William E. Rogers, and Urs P. Kreuter. “Legal barriers to
  effective ecosystem management: exploring linkages between liability, regulations, and
  prescribed fire.” Ecological Applications 25.8 (2015): 2382-2393.

https://www.researchgate.net/profile/M-Rumiantsev/publication/368364918_Materiali_NPK_Naukovi_citanna_im_VM_Vinogradova_2022/links/63e4bfd064252375639d9be6/Materiali-NPK-Naukovi-citanna-im-VM-Vinogradova-2022.pdf#page=11

Loading