Лісовій галузі необхідні реформи!

26 червня 2020

Цієї зими Кабінет Міністрів України призначив нове керівництво Державного агентства лісових ресурсів України. Громадськість зустріла цю новину зі стриманим оптимізмом та надією на те, що будуть розпочаті системні реформи в лісовій галузі.

На жаль, ці надії не виправдовуються. Незважаючи на окремі позитивні зрушення, нове керівництво лісової галузі фактично відійшло від конструктивного діалогу з природозахисниками, та йде тим же шляхом, що і попередники, консервуючи наявні критичні проблеми і захищаючи чинну застарілу систему ведення лісового господарства.

Зокрема:

 1. Не була ініційована комплексна реформа лісової галузі, яка б дозволила відділити господарські функції від контрольних, прибрати конфлікт інтересів та мінімізувати корупційні ризики. Не розроблена коротко та довгострокова концепція розвитку лісової галузі.
 2. Не сформована прозора та зрозуміла кадрова політика, як би відібрала та підготувала якісно новий кадровий резерв. Призначення на керівні посади в обласні управління та на лісогосподарські підприємства носять кулуарний та непрозорий характер. Збережений кадровий кістяк корумпованої системи в більшості областей України.
 3. Не була розпочата робота з вирішення проблем нормативно-правової бази в лісовому господарстві, що дозволило б осучаснити чинні підходи до лісівництва та закрити зону «сірих» рубок. Зокрема, і досі відсутні Інструкція з впорядкування лісового фонду України, проєкт єдиних правил рубок для усіх лісокористувачів, не вирішені питання охорони лісів від незаконних рубок на територіях поза межами відомчих лісів Держлісагенства тощо.
 4. Формат, доступність і якість відкритих даних досі не дають змоги незалежно моніторити законність вирубок лісу. Товаро транспорті накладні хоч і є у відкритому доступі, але не прив’язані до місць вирубки лісу. Лісорубні квитки у більшості випадків не публікуються перед вирубкою, а відтак втрачається зміст у перевірці законності виявлених громадськістю вирубок і неможлива своєчасна перевірка достовірності причин призначення санітарної рубки.
 5. Ігнорується факт масового неправильного призначення санітарних рубок і використання їх для комерційної заготівлі деревини в неексплуатаційних лісах. Натомість лунають заклики про необхідність спрощення навіть існуючих Санітарних правил в лісах України.
 6. Провалена робота з протидії пожежам. Замість запровадження сучасних підходів до виявлення і управління ліквідацією лісових пожеж, керівництво Держлісагенства вважає однією з основних їх причин природоохоронні обмеження на проведення рубок, незважаючи на кліматичні відмінності Полісся від інших лісистих регіонів країни.
 7. В той час, як лісове господарство розвинених країн орієнтується на екологічні функції лісів та екосистемні послуги, політика Держлісагенства лишається антиекологічною: створення нових природоохоронних територій блокується, з вуст керівництва лісової галузі лунають заклики до відміни низки законодавчих природоохоронних обмежень на рубки.
 8. У гірських регіонах Карпат продовжується практика використання старих підходів до лісозаготівлі (суцільні вирубки, вирубки екологічно цінних лісів, застосування надземного способу трелювання важкою технікою), яка призводить до ерозійних руйнувань і, як наслідок, значних втрат для існуючої місцевої інфраструктури, як під час паводків так і під час вивезення деревини перевантаженими лісовозами по дорогах загальнодержавного значення.
 9. Держлісагенство вперто заперечує той факт, що більшість незаконних рубок в Україні роблять не «невідомі особи», а самі лісгоспи, маючи лісорубний квиток, виданий з порушенням вимог лісового та природоохоронного законодавства. Прикладами таких порушень є рубка без затверджених матеріалів лісовпорядкування, санітарна рубка в сезон тиші, рубка без проходження процедури ОВД, санітарна рубка здорового лісу тощо.
 10. Не розроблені механізми, які б дозволяли залучати кошти фондів охорони навколишнього природного середовища на фінансування неексплуатаційних лісгоспів галузі.
 11. Незважаючи на задекларовані цілі збільшення лісистості, не вирішується питання самосійних лісів на землях державної та комунальної власності вирубується.

Не вирішується і ряд інших, не зазначених тут проблем.

Варто відмітити, що проблеми у галузі не обмежуються виключно природоохоронною чи антикорупційної складовою – фінансовий стан багатьох підприємств лісового господарства є близьким до банкрутства, репутація української деревини на ринках ЄС є «токсичною» через корупцію і незаконні рубки тощо. Замість системного підходу у вирішенні зазначених проблеми ми бачимо маніпуляцію інформацією з боку відповідних державних інституцій, що призводить до зниження їхньої ж репутації у очах світового співтовариства. Адже фахівців лісівників, які здійснюють управління лісовим господарством закордоном на основі сучасних наукових підходів неможливо обманути шляхом інформаційних маніпуляцій. Це викликає щонайменше сміх.

Ми попереджали керівництво галузі та Уряд, що ігнорування реальних проблем лісової галузі є недопустимим і що необхідно здійснювати комплексну реформу. Проте наші пропозиції були проігноровані.

Тому ми вимагаємо від Уряду нарешті звернути увагу на лісову галузь і :

 • На базі новоствореного Міністерства екології та захисту довкілля розпочати якісний процес формування лісової політики України нового, сучасного зразка – створити Директорат лісів, який серед іншого буде передбачати формування державної політики у сфері лісового господарства базуючись на підтримці та збереженні природоохоронних, соціальних та економічних цінностей усіх лісів України в коротко- та довгостроковій перспективі.
 • Вдосконалити структуру державного регулювання та управління у сфері лісових відносин. Ефективне управління передбачає уникнення конфлікту інтересів. Тому обов’язковим кроком є розділення функцій Державного агентства лісових ресурсів України (ДАЛРУ), яке зараз поєднує управлінські, нормотворчі, господарські та контролюючі повноваження. В рамках цієї реформи на базі ДАЛРУ необхідно створити повноцінний орган центральної виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері лісового господарства, який буде впроваджувати
 • сучасні способи ведення лісового господарства на території всіх лісокористувачів незалежно від форми власності. Також необхідно забезпечити незалежність від ДАЛРУ державних підприємств, в компетенції яких знаходяться облік деревини, призначення рубок та контроль за їх проведенням (ВО “Укрдержліспроект”, лісозахисні станції, ДП “ЛІАЦ”).
 • Впорядкувати існуючу нормативно-правову базу з затвердженням комплексних сучасних документів, що регулюють ведення лісового господарства на принципах наближеного до природи лісівництва, які мінімізують ризики паводків і разом із тим дозволять продовжувати заготівлю деревини із застосуванням природно ощадних способів лісозаготівлі – в тому числі порядок проведення лісовпорядкування, призначення рубок всіх видів тощо.
 • Визнати проблему незаконних санітарних рубок та незаконних рубок, здійснених самими лісокористувачами, та почати з нею боротись.
 • Забезпечити вільний публічного доступу до даних, пов’язаних з лісовим господарством України у форматі відкритих даних для покращення ефективності громадського контролю в лісовій галузі.
 • Вирішити проблему самосійних лісів, надавши їм відповідний статус та спростивши процедуру переведення їх у статус земель лісового фонду.
 • Завершити розпочати реформу державного природоохоронного контролю.
 • Підтримати створення нових природоохоронних територій місцевого, державного та міжнародного значення в межах найбільш цінних з точки зору збереження біорізноманіття ділянок лісів.

МБО «Екологія-Право-Людина»
ГО «Українська природоохоронна група»
ГО “Мережа захисту національних інтересів АНТС”
ГО “Лісові ініціативи і суспільство” (ЛІіС)