Ліси Європи та їхній вплив на екологію

Стале лісокористування дає свої плоди

Колись ліси становили домінуючу природну рослинність у більшій частині Європи, покриваючи до 80% поверхні суші. Однак, починаючи з ХVIII ст., через стрімкий розвиток промисловості було знищено більше половини її первинних лісів. Сьогодні у відповідь на виснаження лісів в ЄС діють достатньо суворі методи ведення лісового господарства, зокрема, що стосується відновлення та реабілітації лісових територій, багатофункціональності лісів, починаючи з виробництва деревини і закінчуючи захистом лісових екосистем і біорізноманіття.

Лісова статистика ЄС

Площа лісів в Європі продовжує збільшуватися, що дає хороші можливості для пом’якшення наслідків зміни клімату, а також розвитку лісового сектору і його переходу до «зеленої» економіки. У той же час зростає число країн-членів, які поліпшили інструменти національної лісової політики, завдяки чому значного поширення в регіоні набули принципи сталого лісокористування.

Індикатор площі лісу дає можливість зробити загальний огляд лісових ресурсів і є основним джерелом інформація про загальний стан європейських лісів, лісової політики та екології. Обсяг і зміни лісової площі є одним із елементів оцінки сталого управління лісовим господарством.

На сьогодні в ЄС знаходиться 215 млн га лісу, що становить близько 5% від загальної площі в світі. В цілому ліси покривають 43% території ЄС, а на шість країн-членів (Швеція, Фінляндія, Іспанія, Франція, Німеччина і Польща) припадає дві третини його лісових площ.

Слід відзначити, що лісове покриття в ЄС значно варіюється від однієї країни-члена до іншої: в той час як ліси у Фінляндії, Швеції та Словенії покривають більше 60% території, то в Нідерландах цей показник становить лише 11%. Типи лісів відображають його геокліматичну різноманітність (бореальні ліси, альпійські ліси з хвойними деревами і т.д.). Їхнє поширення в основному визначається кліматом, типом ґрунту, висотою і топографією.

За останні 25 років загальний запас лісів у Європі зростав у середньому на 403 млн кубометрів щороку. Загальний обсяг деревини в європейських лісах становить близько 35 млрд кубометрів. Регіони з найбільшими обсягами запасів деревини — Центрально-Західна Європа (8,8 млрд кубометрів) та Центрально-Східна Європа (7,9 млрд кубометрів).

Поглинання вуглецю

Хоча зростання лісового покриву триває до теперішнього часу, проте наявність стабільної лісової площі не означає, що ліси Європи не схильні до змін: лісові екосистеми чутливо реагують на діяльність людини і клімат. В останні роки інтерес викликають різноманітність функцій і потенційних можливостей використання лісів. Ліси роблять значний внесок у пом’якшення наслідків зміни клімату. Європейські ліси є основними поглиначами вуглецю: вони поглинають близько 430 млн тонн атмосферного вуглекислого газу і зберігають 13% викидів парникових газів в Європі. Частка запасів вуглецю в лісах окремих європейських регіонів коливається приблизно від 10% до 27%. Загалом, запаси вуглецю в європейських лісах становить близько 4,5% світових запасів вуглецю в лісовій біомасі.

Слід зазначити, що країни-члени зобов’язані дотримуватися основної мети кліматичного та енергетичного пакета ЄС, зокрема, це досягнення до 2030 року:

 скорочення викидів парникових газів до 40% нижче рівня 1990 р.;
 забезпечення 27% енергозабезпечення з ВДЕ.

Одним із головних акцентів сьогодні у цьому напрямку – секвестрація вуглецю в лісі, що є невід’ємним компонентом сталого управління лісами та лісовими екосистемами.

Негативний вплив політики лісокористування

Екстремальні погодні умови серйозно позначаються на лісах: у результаті природних катаклізмів в Європі недавно загинуло 0,15% деревостану (в деяких країнах до 10%). На шторми припадає 53% абіотичного збитку, а на лісові пожежі – 16%. Встановлено, що тільки 26% лісових видів і 15% лісових середовищ існування розташовані на території ЄС у сприятливому природоохоронному статусі. Однією з основних причин несприятливого і поганого стану лісових екосистем у деяких країнах-членах все ще залишається недосконала політика лісокористування. Слід зазначити, що на сьогодні через відсутність єдиної правової бази для країн-членів практика ведення лісового господарства в ЄС істотно різниться – від відмови від управління і використання в цілях охорони природи до інтенсивного комерційного використання. Однак, учені попереджають, що екологічні функції лісів стійкі до певних темпів і ступенів порушення, оскільки ліси розвиваються під впливом як природних порушень, так і людського втручання.

Згідно з останніми дослідженнями, є певні ознаки насичення азотом лісів Центральної Європи, що призводить до дисбалансу поживних речовин між азотом та іншими мінеральними елементами, а також фосфором. Крім того, вміст сульфатів, що є рушійною силою підкислення ґрунтів, як і раніше, залишається високим у Центральній і Південній Європі.

Нестійкі методи ведення лісового господарства у формі, наприклад, посадки немісцевих порід дерев і монокультур, а також незаконних рубок, підвищують уразливість лісів. Цьому сприяють також інші навантаження на ліси, наприклад, наслідки осаду азоту, зміни клімату, зникнення основних хижаків, що контролюють популяції травоїдних. Така деградація лісових екосистем може збільшити ризики для біорізноманіття та екологічного стану лісів через ущільнення, втрату поживних речовин та іншого негативного впливу на лісові ґрунти.

Навантаження на ліси зростатиме

Слід враховувати також і те, що ЄС залишається одним із найбільших виробників круглого лісу в світі (близько 450 млн кубометрів на рік). У той же час середній коефіцієнт використання лісів (співвідношення між середньорічним обсягом вирубки і обсягом річного приросту запасу дерев) залишався значно нижче 100%. Виробництво деревини та управління лісовим господарством у значній частині європейських лісів здійснюється в рамках схем сертифікації лісів, які спрямовані на забезпечення довгострокової екологічної стійкості та надання широкого спектру екосистемних послуг. Однак, деякі аспекти стану лісів викликають занепокоєння щодо їх довгострокової стабільності та здоров’я в усій Європі. Зокрема вплив зміни клімату, шкідники, забруднення, розширення туристичної інфраструктури, а також стихійні лиха – все це серйозні загрози для європейських лісів.

У цілому, хоча лісова площа Європи нині відносно стабільна, її ліси піддаються багатьом навантаженням. В найближчі роки очікується зростання попиту на лісові товари та екосистемні послуги, включаючи видалення вуглекислого газу з атмосфери і його зберігання. У той же час лісові екосистеми країн ЄС усе частіше потерпають від стихійних явищ, пожеж, посух, інвазивних видів і спалахів шкідників та хвороб, що лише посилює їх уразливість до наслідків кліматичних змін.

Олександр КОЗКА,
Газета “Природа і суспільство”