Масштаби та наслідки лісових пожеж в Україні та світі

Микола ПЕЛИПЕНКО, кандидат педагогічних наук,
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

Величезне значення лісів та лісового господарства для суспільства сьогодні є загальновизнаним і не викликає жодних сумнівів. Продовольча і сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (FAO) наголошує на особливому значенні лісів у забезпеченні засобів існування та задоволення соціально-економічних потреб для місцевого населення. Зокрема, відзначається велике значення лісів для забезпечення харчами, енергією та житлом; для захисту від ерозії ґрунту. Очевидно, що за умови правильного управління ліси можуть сприяти сталому розвитку та забезпечити більш «зелену» економіку [1].

З цих причин питання збереження лісів, їх захисту від різноманітних шкідливих чинників як природнього, так і антропогенного характеру є важливим, складним і масштабним. Чільне місце у висвітленій проблемі займає питання захисту лісів від пожеж.

Масштабні дослідження багаторічної динаміки лісових пожеж засвідчили постійне збільшення їх кількості. У новітній історії виключенням можна вважати період бурхливого розвитку пожежних та рятувальних служб у першій половині XX століття, коли сумарна площа пожеж у світі знижувалася. Втім, на початку XXI століття кількість затяжних значних лісових пожеж, які призводили до людських жертв і матеріальних збитків, продовжила зростати [3].

Вчені вказують на взаємозв’язок між пожежею та зміною клімату, який може затьмарити вплив глобального потепління на поширення та міграцію рослин та мати значні наслідки для лісів, лісогосподарської діяльності, захисту людей і економіки. Науковці називають пожежі основним фактором відновлення лісових насаджень, що значно впливає на структуру та функції лісу [3].

До прикладу, у 2018 році через довготривале накопичення великого масиву сухих дерев у лісах та спеку сталися масштабні лісові пожежі у штаті Каліфорнія, США, унаслідок яких загинуло щонайменше 86 осіб, зникло безвісти понад 500 осіб, зруйновано понад 7,2 тисячі будівель. Внаслідок нещадної вирубки регулярними є пожежі «легень планети» – тропічних лісів Амазонії. У 2019 році загасити вогонь не вдавалося протягом 10 місяців, вигоріло 900 тис. га лісу. У 2019-2020 роках в Австралії під час так званого «Чорного Літа» – лісових пожеж внаслідок сезонних високих температур та посухи – було знищено близько 18 мільйонів гектарів лісу, загинуло більше ЗО людей [4].

Загальна площа лісових ділянок, що належать до лісового фонду України, становить 10,4 млн га, в тому числі вкриті лісовою рослинністю 9,6 млн гектарів. Лісистість України становить 15,9%. Але, незважаючи на досить невелику лісистість території, Україна займає 9-те місце у Європі за площею лісів та 7-те місце за запасами деревини. Умови для лісовирощування в Україні украй неоднорідні, тому ліси поширені територією держави нерівномірно [5].

До щорічного зростання пожежної небезпеки в лісах, зумовленого глобальним потеплінням, у 2022 році додалися пожежі в лісових масивах, викликані бойовими діями, обстрілами, а також наявність замінованих територій що унеможливлює своєчасне виявлення та оперативне реагування.

За 2022 рік в лісах галузі ліквідовано 1009 пожеж на площі 15,5 тис. га, що у 1,5 раза більше від кількості та у 53 рази від площі загорянь за 2021 рік. Середня площа однієї пожежі зросла у 35 разів та становила 15,4 га, а збитки склали 438,9 млн грн. У 27% випадків до гасіння пожеж залучалися сили та засоби ДСНС. У 202 випадках площа загоряння перевищила 5 га [5].

Вітчизняні науковці, спостерігаючи чітку тенденцію до зростання площ великих лісових пожеж, звертають увагу на високу горимість лісів в Україні, ключовими факторами якої вважають брак фінансування лісопожежних служб, недостатньо ефективну підготовку та взаємодію з оперативно-рятувальними підрозділами їх працівників, а також невиконання чинних законодавчих вимог щодо запобігання виникненню пожеж та їх недосконалість [2].

Негативні наслідки пожеж в лісових екосистемах випливають із важливого значення лісів для суспільства і залежно від масштабу розповсюдження включають в себе, окрім економічних та політичних збитків та загострення соціальних проблем, виникнення екологічних проблем, а саме: виділення шкідливих продуктів горіння, здебільшого у вигляді аерозолів, що можуть переноситись на значні відстані, забруднення атмосферного повітря вуглекислим газом, збіднення біологічного різноманіття, погіршення умов природнього відновлення лісів, скорочення кормової бази та утруднення міграції видів, підвищення вразливості лісів перед шкідниками та хворобами, зміни ландшафтної структури і ерозія ґрунтів тощо.

Таким чином, проблему лісових пожеж сміливо можна вважати глобальною, оскільки від них потерпають усі країни, які мають значні площі лісів, до яких, як ми зазначали, відноситься і Україна. Розв’язання цієї проблеми є безумовно однією з актуальних і головних задач сучасної пожежної науки.

ЛІТЕРАТУРА

  1. State of the World’s Forests 2014. Enhancing the socioeconomic benefits from forests : information and analytical material [Electronic resource] / Food and agriculture organization of the united nations. – Rome, Italy: FAO, 2014. – 133 p. -Access mode: https://www.fao.Org/3/i3710e/i3710e.pdf
  2. Зібцев C. В. Багаторічна динаміка лісових пожеж в Україні / С. В. Зібцев, О. М. Сошенський, В. В. Гуменюк, В. А. Корень // Український журнал лісівництва та деревинознавства. – Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, ТОВ «КОМПРИНТ», 2019. – Том 10 № 3. – С. 27-40.
  3. Flannigan, М. D., Amiro, В. D., Logan, К. A., Stocks, В. J., & Wotton, В. М. (2006). Forest fires and climate change in the 21st century. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 11, 847-859. https://doi:10.1007/Sl 1027-005- 9020-7
  4. Найбільші лісові пожежі в Чорнобилі та у світі за останні 20 років [Електронний ресурс] / ГО «Система народного контролю Слово і Діло». – К., 2020.
    Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2020/04/15/infografika/ suspilstvo/najbilshi-lisovi-pozhezhi-chornobyli-ta-sviti-ostanni-20-rokiv
  5. Публічний звіт голови Державного агентства лісових ресурсів України за 2022 рік [Електронний ресурс] / Державне агентство лісових ресурсів України. -Режим доступу: https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/publich_zvit/publichnii-zvit-za-2022.pdf

https://chipb.dsns.gov.ua/upload/1/9/2/5/8/3/0/nadzvicaini-situaciyi-bezpeka-ta-zaxist-2023.pdf#page=60

Loading