Міністерство лісового господарства – виклик економіки та умови створення

У останні десять років серед представників федеральної виконавчої та законодавчої влади посилилася дискусія щодо необхідності створення спеціалізованого федерального органу у сфері лісового господарства. Спочатку аргументація на користь такого кроку ґрунтувалася на прагненні залучити приватний капітал до сектору лісового господарства, що фінансується з державного бюджету. Однак, з настанням економічної кризи, акцент змістився на необхідності спрощення доступу приватного бізнесу до лісових ресурсів з мінімальними витратами на розвиток виробничої інфраструктури.

Ключовим моментом у процесі створення міністерства стало внесення у 2021 році до Лісового кодексу Російської Федерації нового розділу, присвяченого «Лісовому комплексу», який визначився як сукупність діяльностей у сфері лісового господарства та лісової промисловості. Цей крок поклав початок інституціоналізації нового суб’єкта в економічній системі, що мав стати основою для майбутнього міністерства. Ця ініціатива відображає потребу в централізації управління лісовим сектором, відходу від федералізму та відродженні галузевого управління.

Створення міністерства передбачає ліквідацію існуючого двовладдя між лісовою промисловістю та лісовим господарством, що має коріння ще з перших років радянської влади. Ця структурна роздвоєність призвела до роз’єднання управління лісозаготівлею та лісовідновленням, що ускладнило ефективне використання та збереження лісових ресурсів. Прагнення до інтеграції та комплексного використання лісових ресурсів вимагає нового підходу до управління цією сферою.

Рекомендації з березневого пленуму ЦК КПРС 1988 року, які залишаються актуальними, вказують на необхідність створення комплексних підприємств на базі лісогосподарських та лісопромислових об’єднань, що стануть основою для ефективної роботи в лісовому секторі. Ці підприємства мають взяти на себе відповідальність за весь спектр робіт, пов’язаних з використанням, збереженням та відновленням лісів, включаючи заготівлю та первинну обробку деревини. Такий підхід дозволить досягти більшої ефективності управління лісовими ресурсами та забезпечити їх раціональне використання.

Незважаючи на численні спроби реформувати лісовий комплекс в Російській Федерації, створення єдиного централізованого органу управління лісовою галуззю не було реалізовано. Відсутність політичної та законодавчої підготовки, а також необхідного фінансування, перешкодила проведенню реформ. Натомість, у країнах Балтії успішно впроваджена модель державних лісових підприємств, яка поєднує лісогосподарські роботи з лісозаготівлями на організаційному, технологічному та економічному рівнях.

Для подолання існуючого двовладдя у лісовому секторі та інтеграції різних галузей діяльності, необхідно створити умови для формування міністерства лісового комплексу. Це передбачає розробку нормативно-правової бази, що визначатиме структуру та повноваження майбутнього міністерства, а також принципи централізованого управління лісовим господарством і лісовою промисловістю.

Однією з ключових задач міністерства стане відродження лісової науки та підвищення якості лісової освіти. Це вимагатиме інтеграції з вузівською та академічною наукою, а також розвитку нових наукових напрямків, які відповідатимуть сучасним викликам і потребам лісової галузі.

Створення міністерства лісового комплексу дозволить забезпечити єдиний підхід до управління лісовими ресурсами, посилити координацію дій різних органів влади та організацій, задіяних у лісовій галузі, а також сприятиме реалізації комплексних програм збереження, відновлення та раціонального використання лісових ресурсів. Це стане основою для сталого розвитку лісової галузі, яка враховуватиме не лише економічні, а й екологічні, соціальні аспекти.

Ключовими напрямками діяльності міністерства мають стати:

  1. Розробка та впровадження державної політики у сфері лісового господарства, що передбачає підтримку і розвиток лісової промисловості, захист та відтворення лісів, запобігання лісовим пожежам.
  2. Підвищення ефективності використання лісових ресурсів через впровадження інноваційних технологій, модернізацію виробництва, розвиток лісовідновлення та лісорозведення.
  3. Захист лісів від незаконних рубок, шкідників та хвороб, забезпечення біорізноманіття та збереження природних екосистем.
  4. Розвиток лісової науки та освіти, включаючи підтримку наукових досліджень, розробку нових освітніх програм, підвищення кваліфікації фахівців.
  5. Міжнародне співробітництво, спрямоване на обмін досвідом, технологіями, реалізацію спільних проєктів з охорони та використання лісів.

Успішна реалізація цих напрямків вимагатиме тісної взаємодії міністерства з регіональними та місцевими органами влади, науковими установами, освітніми закладами, громадськими організаціями та приватним сектором. Тільки за умови спільних зусиль можна досягнути сталого розвитку лісової галузі, що сприятиме економічному зростанню, збереженню природного середовища та покращенню якості життя населення.

Створення міністерства лісового комплексу стане важливим кроком на шляху до реформування та модернізації управління лісовими ресурсами, а також забезпечення їх збалансованого використання на користь поточного та майбутніх поколінь.

Текст Анатолій Петров, д-р екон. наук, професор, заслужений діяч науки РФ
Автор: Анатолій Петров

Перефразований ChanGPT для наукової статті для працівників лісового господарства з джерела

https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=6646

Loading