Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України – конкурси до 14.07.2021

Головний спеціаліст відділу міжнародних угод та проектів Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Забезпечення зовнішніх зносин структурних підрозділів Міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань, які відносяться до компетенції Відділу.
2. Вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду з питань залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги у сфері охорони навколишнього природного середовища.
3. Організація та координація роботи з питань залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, грантів та співпраці з міжнародними організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища.
4. Здійснення реалізації міжнародних відносин та проектів міжнародної технічної допомоги в питаннях, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища.
5. Забезпечення діяльності, пов’язаної з виконанням зобов’язань Міндовкілля, що випливають із ратифікованих конвенцій, протоколів, міжнародних, міжурядових, міжвідомчих багатосторонніх угод, та інших документів у сфері охорони навколишнього природного середовища, що реалізується міністерством.
6. Участь у розробці та погодженні проектів міжнародних договорів, угод, протоколів, меморандумів та інших документів з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

МДБ0033

Завідувач сектору контролю виконання документів Управління документообігу та звернень громадян

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

12000 грн.  м.Київ

1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю та організацією роботи Сектору.
2. Здійснює контроль за дотриманням виконавцями строків виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Офісу Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, запитами та зверненнями народних депутатів України, (далі – документи вищих органів державної влади), наказів і доручень керівництва з використанням системи автоматизованого документообігу.
3. Забезпечує розроблення проектів розпорядчих документів з питань, що відносяться до компетенції Сектору.
4. Надає пропозиції щодо проектів планів діяльності державного органу в межах повноважень Сектору.
5. Готує аналітичні, інформаційні і довідкові матеріали про стан виконання завдань, визначених у документах вищих органів державної влади та дотримання встановлених термінів для розгляду стану виконавської дисципліни на апаратних нарадах
6. Інформує керівництво міністерства про стан виконання документів вищих органів державної влади по суті та термінах у структурних підрозділах апарату Міндовкілля та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра.
7. Здійснює щоденний моніторинг стану виконання завдань, визначених у документах вищих органів державної влади та своєчасне інформування керівництва міністерства, у разі неможливості їх виконання з дотриманням строків відповідно до розподілу функціональних повноважень між Міністром та його заступниками.
8. Надає методичну допомогу з організації контролю виконання документів у структурних підрозділах Міндовкілля та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра.
9. Готує пропозиції щодо вдосконалення організації та автоматизації процесів контролю та обліку документів вищих органів державної влади.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

МДD0028

Головний спеціаліст відділу міжнародних угод та проектів Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Забезпечення зовнішніх зносин структурних підрозділів Міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань, які відносяться до компетенції Відділу.
2. Вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду з питань залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги у сфері охорони навколишнього природного середовища.
3. Організація та координація роботи з питань залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, грантів та співпраці з міжнародними організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища.
4. Здійснення реалізації міжнародних відносин та проектів міжнародної технічної допомоги в питаннях, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища.
5. Забезпечення діяльності, пов’язаної з виконанням зобов’язань Міндовкілля, що випливають із ратифікованих конвенцій, протоколів, міжнародних, міжурядових, міжвідомчих багатосторонніх угод, та інших документів у сфері охорони навколишнього природного середовища, що реалізується міністерством.
6. Участь у розробці та погодженні проектів міжнародних договорів, угод, протоколів, меморандумів та інших документів з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

МДБ0034

Завідувач Сектору з охорони праці

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

13700 грн.  м.Київ

1. Здійснення безпосереднього керівництва діяльністю та організація роботи Сектору. Організація роботи у підрозділах Міндовкілля з питань створення належних здорових і безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій.
2. Розроблення проектів наказів, інструкцій інших актів з охорони праці, що діють у Міндовкілля.
3. Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників Міндовкілля.
4. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці.
5. Організація навчання з питань охорони праці працівників апарату Міндовкілля та підприємств.
6. Здійснення відомчого контролю за станом охорони праці на підприємствах Міндовкілля.
7. Здійснення аналізу стану охорони праці на підприємствах Міндовкілля, розробляє заходи з удосконалення цієї діяльності.
8. Забезпечення розроблення проектів розпорядчих документів з питань, що відносяться до компетенції Сектору.
9. Забезпечення надання пропозицій щодо проектів планів діяльності державного органу в межах повноважень Сектору.
10. Контроль за дотриманням вимог законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативно-правових актів з охорони праці.
11. Підготовка матеріалів для підведення підсумків роботи із створення безпечних і нешкідливих умов праці та розгляду найважливіших питань охорони праці на засіданнях колегії, нарадах і семінарах.
12. За дорученням керівництва прийняття участі у спеціальному розслідуванні нещасних випадків згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
13. Прийняття участі у підготовці пропозицій щодо поліпшення стану охорони праці для їх розгляду під час проведення переговорів з укладання між уповноваженими представниками профспілок та їх об’єднань Галузевої угоди та колективного договору.
14. Сприяння, в межах своїх повноважень, здійсненню заходів з усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим ризикам виникнення загрози для життя та здоров’я працівників на підприємствах Міндовкілля.
15. Передача відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення.
16. Організація проведення нарад, семінарів, конференцій з обміну досвідом з питань, що належать до компетенції Сектору.
17. Участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до компетенції Сектору.
18. Розгляд листів, скарг, зверненнь фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Сектору.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

МДВ0020

Головний спеціаліст Сектору державних закупівель

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Організація роботи з документами у відповідності з законодавством про публічні закупівлі, ведення діловодства в Секторі
2. Здійснення збору, узагальнення та аналізу інформації з питань процедур закупівель
3. Підготовка завідувачу Сектору відповідних пропозицій з питань процедур закупівель
4. Здійснення аналізу практики правового регулювання відносин у сфері публічних закупівель та розробка пропозицій щодо вдосконалення правового поля у цих питаннях
5. Здійснення аналізу та узагальнення відповідного досвіду з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності роботи у сфері державних закупівель
6. Підготовка проєкту порядку взаємодії структурних підрозділів Міндовкілля при проведенні закупівель для подальшого його затвердження відповідним розпорядчим документом Міндовкілля та керування у роботі
7. Підготовка проектів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції
8. Опрацювання поданих матеріалів структурними підрозділами Міндовкілля для проведення процедур електронних закупівель у відповідності до законодавства про публічні закупівлі
9. Забезпечення формування справ, підготовка для здачі в архів документів, які створюються під час діяльності Сектору із урахуванням строків зберігання документів, які визначені в номенклатурі справ
10. В межах компетенції участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель, опрацювання та надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань публічних закупівель та внесення їх на погодження завідувачу Сектору для подальшого подання їх на розгляд керівництву Міндовкілля
11. Опрацювання проєктів договорів закупівель (додаткових угод або договорів про внесення змін до них) на відповідність вимогам законодавства в сфері публічних закупівель
12. Підвищення рівня професійної компетентності відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації працівників Міндовкілля та шляхом самоосвіти
13. Виконання інших доручень завідувача Сектору

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

МДВ0021

Головний спеціаліст відділу державної служби Управління роботи з персоналом

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Організація проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Міндовкілля.
2. Здійснення планування професійного навчання державних службовців апарату Міндовкілля.
3. Узагальнення потреб державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і внесення відповідних пропозицій керівнику державної служби, начальнику Управління.
4. Разом з іншими структурними підрозділами апарату Міндовкілля:
– забезпечення планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
– організація роботи щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’.
5. Разом із державним службовцем розроблення індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання службової діяльності.
6. Ведення встановленої звітно-облікову документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, які відносяться до компетенції Відділу та здійснення аналізу кількісного та якісного складу державних службовців.
7. Обчислення стажу роботи та державної служби.
8. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом, в межах компетенції Відділу.
9. Проведення іншої роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

МДВ0022

Головний спеціаліст відділу формування політики із запобігання промисловому забрудненню Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Формування державної природоохоронної політики у сфері охорони атмосферного повітря та запобігання промисловому забрудненню.
2. Здійснення нормативно-правовового регулювання у сфері охорони атмосферного повітря та запобігання промисловому забрудненню.
3. Міжнародне співробітництво у межах своїх повноважень, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду; розроблення заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин або їх транскордонних потоків та здійснення контролю за виконанням взятих Україною зобов’язань до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (далі – Конвенція) та протоколів до неї; роботи Робочих груп, створених для опрацювання питань Конвенції та протоколів до неї щодо скорочення викидів забруднюючих речовин або їх транскордонних потоків; підготовки та подання звітів відповідно до вимог Конвенції та протоколів до неї до Секретаріату Конвенції.
4. Участь у розробці законодавчих актів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших організаційно-розпорядчих документів з питань, які належать до компетенції Відділу, та у здійсненні заходів, спрямованих на інтеграцію України в Європейські та світові процеси з питань, віднесених до компетенції Відділу та Департаменту.
5. Розроблення та удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони атмосферного повітря та запобігання промисловому забрудненню.
6. Розроблення нормативно-правової бази впровадження інформаційної системи, що містить інформацію про перелік інтегрованих дозволів.
7. Інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики у сфері охорони атмосферного повітря та запобігання промисловому забрудненню.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

МДВ0023

Головний спеціаліст відділу екологічного аудиту та впровадження найкращих доступних технологій Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Бере участь у формуванні механізмів та забезпечення реалізації державної природоохоронної політики у сфері екологічного аудиту та впровадження найкращих доступних технологій.
2. Бере участь у здійсненні нормативно-правового регулювання щодо правил, нормативів, норм, методик у сфері екологічного аудиту та впровадження найкращих доступних технологій.
3. Бере участь у роботі з питань міжнародного співробітництва у межах своїх повноважень, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;
4. Бере участь у розробці законодавчих актів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших організаційно-розпорядчих документів з питань, які належать до компетенції Відділу, та у здійсненні заходів, спрямованих на інтеграцію України в Європейські та світові процеси з питань, віднесених до компетенції Відділу та Департаменту.
5. Видає сертифікати на право проведення екологічного аудиту та веде реєстр екологічних аудиторів та осіб, що мають право на проведення екологічного аудиту.
6. Бере участь у розробленні проєктів наказів Міндовкілля про затвердження переліків найкращих доступних технологій та методів управління для першої, другої та третьої категорій видів діяльності, зазначених у додатку 1 до Директиви 2010/75/ЄС, щодо: енергетичної промисловості; виробництва та обробки металів; гірничодобувної промисловості та для четвертої, п’ятої та шостої категорій видів діяльності, зазначених у додатку 1 до Директиви 2010/75/ЄС, щодо: хімічної промисловості; утилізації відходів; інших видів діяльності.
7. Інформує та надає роз’ясненення щодо здійснення державної політики у сфері екологічного аудиту та впровадження найкращих доступних технологій.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

МДВ0024

Головний спеціаліст відділу ліцензування та транскордонних відносин Департаменту дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Забезпечення реалізації державної природоохоронної політики у сфері ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами.
2. Забезпечення реалізації державної природоохоронної політики у сфері транскордонного перевезення відходів.
3. Участь у розробці законодавчих актів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших організаційно-розпорядчих документів з питань, які належать до компетенції Відділу.
4. Підготовка проектів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян.
5. Підготовка пропозицій щодо видачі, анулювання, переоформлення документів на транскордонне перевезення небезпечних відходів.
6. Підготовка висновків щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об’єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6 – 33 постанови від 13.07.2000
№ 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», чи не підпадають.
7. Підготовка пропозицій щодо видачі, відмови у видачі, переоформлення, анулювання, зупинення дії, відновлення дії, розширення або звуження ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами.
8. Підготовка та подання спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня року, наступного за звітним.
9. Забезпечення ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються.
10. В межах компетенції приймає участь у засіданнях Експертно-апеляційної ради Державної регуляторної служби України.
11. Здійснення інші функції, відповідно до покладених на Відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

МДБ0035

Заступник начальника Відділу внутрішнього аудиту

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

14500 грн.  м.Київ

1.Керівництво діяльністю Відділу у межах делегованих начальником Відділу повноважень та виконання обов’язків начальника Відділу у разі відсутності начальника Відділу.
2.Розроблення проєктів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Відділу внутрішнього аудиту.
3.Участь у складанні та веденні простору аудиту щодо об’єктів внутрішнього аудиту, своєчасного його оновлення для послідуючого врахування під час складання Стратегічного та Операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту.
4.Участь у визначенні ризиків та їх оцінюванні, пріоритезації об’єктів внутрішнього аудиту для планування діяльності з внутрішнього аудиту.
5.Здійснення та очолювання планових та позапланових внутрішніх аудитів:
– документування результатів,
– підготовка аудиторських звітів,
– розроблення висновків та рекомендації,
– здійснення контролю за реалізацією матеріалів,
-здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів,
– формування та збереження матеріалів внутрішніх аудитів.
6.Забезпечення складання ключових показників та здійснення моніторингу виконання завдань та ключових показників.
7.Участь у підготовці звіту про результати діяльності Відділу внутрішнього аудиту.
8.Участь у здійсненні заходів щодо усунення виявлених Мінфіном порушень і недоліків, установлених за результатами зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту.
9.Участь у здійсненні внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та інформування Міністра про її результати.
10.Участь у забезпеченні щорічного складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, її підписання та подання на затвердження Міністру, забезпечення її виконання.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

Головний спеціаліст відділу європейської інтеграції та екологічних фондів Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Забезпечення зовнішніх зносин структурних підрозділів Міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань, які відносяться до компетенції відділу європейської інтеграції та екологічних фондів Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці.
2. Вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду з питань європейської інтеграції та залучення, використання екологічних фондів у сфері охорони навколишнього природного середовища.
3. Організація та координація роботи з питань європейської інтеграції та залучення, використання екологічних фондів у сфері охорони навколишнього природного середовища.
4. Здійснення реалізації міжнародних відносин з питань європейської інтеграції та екологічних фондів, підготовки пропозицій, спрямованих на реалізацію заходів з європейської інтеграції.
5. Забезпечення діяльності, пов’язаної з виконанням зобов’язань Міндовкілля, що випливають з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, інших міжнародних договорів та домовленостей у сфері європейської інтеграції, що реалізується міністерством.
6. Участь у розробці та погодження проєктів програмних документів, нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в межах компетенції Міндовкілля.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дніДетальніше…МДВ0026

Головний спеціаліст відділу співробітництва з іноземними країнами та міжнародного протоколу Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Забезпечення зовнішніх зносин структурних підрозділів Міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань, які відносяться до компетенції Відділу співробітництва з іноземними країнами та міжнародного протоколу Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці.
2. Вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду іноземних держав у сфері охорони навколишнього природного середовища.
3. Здійснення реалізації міжнародних відносин в питаннях, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища.
4. Забезпечення діяльності, пов’язаної з виконанням зобов’язань Міндовкілля, що випливають із ратифікованих конвенцій, протоколів, міжнародних, міжурядових, міжвідомчих двосторонніх угод, та інших документів у сфері охорони навколишнього природного середовища, що реалізується міністерством.
5. Участь у розробці та погодженні проектів міжнародних угод, протоколів меморандумів та інших документів з питань, які відносяться до компетенції Відділу співробітництва з іноземними країнами та міжнародного протоколу Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дніДетальніше…МДБ0036

Заступник директора департаменту – начальник відділу міжнародних угод та проектів Департаменту стратегічного планування та міжнародної співпраці

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

16000 грн.  м.Київ

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнародних відносин з питань, які відносяться до компетенції Міндовкілля.
2. Координація діяльності, пов’язаної з виконанням зобов’язань Міндовкілля, що випливають із ратифікованих конвенцій, міжнародних, міжурядових, міжвідомчих багатосторонніх угод, та інших документів у сфері охорони навколишнього природного середовища, що реалізується міністерством.
3. Координація заходів щодо розробки та погодження проектів міжнародних договорів, угод, меморандумів та інших документів з питань, які відносяться до компетенції Відділу.
4. Підготовка пропозицій щодо участі України в міжнародних інституціях у сфері охорони навколишнього природного середовища (залежно від рівня представлення України).
5. Координація та контроль зовнішніх зносин самостійних структурних підрозділів Міндовкілля та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань, які відносяться до компетенції Відділу.
6. Вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду з питань міжнародної співпраці, залучення та використання міжнародної технічної допомоги у сфері охорони навколишнього природного середовища.
7. Забезпечення роботи з питань залучення, використання та моніторингу міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та співпраці з міжнародними організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища.
8. Здійснення діяльності, пов’язаної з координацією та реалізацією міжнародних проектів у сфері охорони навколишнього природного середовища.
9. Забезпечення в межах компетенції погодження пропозицій щодо укладання міжнародних договорів або домовленостей, забезпечення здійснення міжнародного двостороннього співробітництва, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду.
10. Участь у перемовинах з акредитованими в Україні дипломатичними і консульськими установами іноземних держав, міжнародними організаціями, установами та їх представництвами, іншими іноземними юридичними особами, робочими місіями з метою узгодження позицій з приводу співпраці з іноземними державами у сфері охорони навколишнього природного середовища та іншими міжнародними організаціями.
11. Надання методичної допомоги працівникам структурних підрозділів Міндовкілля з питань участі у заходах міжнародного характеру (міжнародних консультаціях та переговорах, міжнародних конференціях, семінарах, сесіях органів міжнародних організацій, засіданнях спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, заходах, пов’язаних з підготовкою до укладення міжнародних договорів України тощо).
12. Організація та підготовка погоджень щодо закордонних відряджень працівників апарату Міндовкілля та керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дніДетальніше…МДБ0037

Заступник директора департаменту – начальник відділу з питань надрокористування Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

16000 грн.  м.Київ

1. Здійснення керівництва діяльністю Відділу, визначення ступеня відповідальності, розподіл обов’язки між працівниками Відділу, організація, контроль їх роботи.
2. Забезпечення виконання та вирішення комплексних завдань, покладених на Відділ, робота з великими масивами інформації при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, реалізація державної політики в межах компетенції Відділу.
3. Організація підготовки проєктів рішень Міністерства за напрямком діяльності у межах повноважень Відділу.
4. Розроблення проєктів законів та інших нормативно-правових актів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
5. Опрацювання в межах компетенції матеріалів щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами та підготовка пропозицій щодо надання чи продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами та пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, з одночасним зазначенням умов, за яких можливе надрокористування на запропонованих ділянках надр, у частині дотримання вимог природоохоронного законодавства або обґрунтованих пропозицій щодо неможливості надрокористування на запропонованих ділянках надр з дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
6. Організація та контроль за своєчасною та якісною підготовкою проєктів відповідей співробітниками Відділу на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадян та громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій відповідно до компетенції та напряму діяльності Відділу.
7. Інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
8. Забезпечення роботи Відділу щодо ефективної співпраці із структурними підрозділами апарату Міністерства, науковими організаціями, експертами з питань, що належать до компетенції Відділу.
9. Забезпечення своєчасного та належного аналізу стану та тенденцій розвитку діяльності Відділу згідно з основними функціями та обов’язками, внесення пропозицій щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
10. Вжиття належних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу.
11. Надання пропозицій директору Департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяння підвищенню кваліфікацій працівників.
12. Здійснення контролю за ходом реалізації державної політики у відповідній сфері, виконання актів законодавства, наказів Міністерства у межах посадових обов’язків.
13. Вжиття у межах компетенції заходів щодо адаптації законодавства України у сфері екологічної безпеки до законодавства Європейського Союзу.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дніДетальніше…МДВ0027

Головний спеціаліст відділу з питань надрокористування Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

10600 грн.  м.Київ

1. Участь у розроблення проєктів законів та інших нормативно-правових актів у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і їх супроводі.
2. Опрацювання проєктів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади.
3. Підготовка проєктів відповідей на запити центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій з питань геологічного вивчення та раціонального використання надр.
4. Розгляд звернень громадян та юридичних осіб, звернень та запитів народних депутатів України з питань, що відносяться до компетенції Відділу з питань надрокористування.
5. Здійснення, у межах компетенції, міжнародного співробітництва у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
6. Здійснення у межах компетенції заходів щодо адаптації законодавства України у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр до законодавства Європейського Союзу.
7. Виконання інших завдань та доручень керівництва Департаменту з питань, віднесених до компетенції Відділу.

Дата оголошення вакансії:

08.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

14.07.2021

Залишилось 2 дні

Детальніше…

https://career.gov.ua/site/vacantions-search?page=2&per-page=10