Міська рада несе повну відповідальність за ці незаконні дії, а також за усі наслідки порушення прав постійного лісокористувача

Рішенням від 12.03.2021 №193 Миргородська Міська Рада заборонила без її погодження вирубку лісів на території Миргородської міської територіальної громади.

Спроба Миргородської міської ради перешкоджати законній господарській діяльності лісокористувачів є очевидним порушенням Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства.

У цьому зв’язку, ДП “Миргородський лісгосп” наголошує, що повноваження Миргородської міської ради як органу місцевого самоврядування чітко визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, який не передбачає повноважень місцевої ради щодо розпорядження на свій розсуд державним лісовим фондом.

Миргородська міська рада несе повну відповідальність за ці незаконні дії, а також за усі наслідки порушення прав постійного лісокористувача. ДП “Миргородський лісгосп” звертається до мешканців територіальних громад. Підприємство високо цінує та поважає права місцевих громад та підтверджує свою готовність до подальшої ефективної взаємодії підприємства з місцевими громадами у дусі взаємоповаги та добросусідства.

ДП “Миргородський лісгосп” наголошує на необхідності чіткого дотримання вимог Конституції та законів України усіма сторонами. Усі зацікавлені сторони можуть висловити свої інтереси, пов’язані із діяльністю підприємства, вимагати дотримання їх законних прав, але не можуть вимагати права видозмінення, призупинення або перешкоджання провадженню діяльності постійним лісокористувачем.

ДП “Миргородський лісгосп” сприяє підтриманню та підвищенню соціально-економічного добробуту місцевих громад: тільки за 2020 року підприємством сплачено податків на суму близько 20 млн грн., працевлаштовано на підприємстві 217 місцевих мешканців, ще 150 тимчасових працівників мають сезонну роботу.

Ведення лісового господарства на підприємстві забезпечує безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів для задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції, та здійснюється з неухильним дотриманням вимог чинного законодавства України, Принципів та Критеріїв і пов’язаних з ними політик та стандартів FSC.

ДП “Миргородський лісгосп” застерігає мешканців територіальних громад та посадових осіб органів місцевого самоврядування від вчинення дій, які можуть бути розцінені як втручання в законну господарську діяльність підприємства та матимуть відповідні правові наслідки.