На шляху до сталого користування

FAO: глобальна оцінка лісових ресурсів (FRA 2020).

FAO оприлюднила звіт, що містить основні глобальні результати дослідження про стан і тенденції розвитку лісового ресурсу планети. Інформація, надана у FRA 2020, покликана сприяти країнам у розробці розумної політики, практики і інвестицій щодо лісу і лісового господарства.

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) визначає ліси як надзвичайно важливу складову в життєдіяльності людства і закликає захищати, відновлювати і заохочувати стійке використання лісових екосистем як у світовому, так і регіональному масштабі. Глобальна оцінка лісових ресурсів (Forest Resources Assessment, FRA) проводиться раз на п’ять років і надає інформацію про ліси світу, достовірні дані про тенденції їх відновлення і скорочення, а також досягнення у сфері сталого лісокористування. Деякою мірою FRA є одним із важливих інструментів для розробки обгрунтованої політики, практики та інвестицій в лісовій галузі. Над створенням FRA 2020 працювали як спеціалісти FAO, так і понад 700 експертів, які спільно вивчили більше 60 факторів у 236 країнах та територіях для проведення належної оцінки стану світових лісів.

За оцінкою FRA 2020, сьогодні ліси займають близько 4 млрд га або 30,7% площі Землі. З них 93% (3,7 млрд га) є природними лісами, і лише 7% (291 млн га) – посадженими. За підрахунками, на кожну людину на планеті припадає близько 0,52 га лісу.

Більше половини (54%) світових лісів росте в п’яти країнах – Російській Федерації, Бразилії, Канаді, Сполучених Штатах Америки та Китаї.

Світова площа лісів складається з 93% з природно-регенерованих і 7% – посаджених. Як зазначається в дослідженні, з 1990 року площа лісів з природним відновленням скоротилася, а площа посаджених – збільшилася на 123 млн га. Плантаційні ліси займають близько 131 млн га, що становить 3% від загальної площі лісів і 45% від загальної площі посаджених. Найбільша частка плантаційних лісів припадає на Південну Америку з 99% від загальної площі лісонасаджень і 2% від загальної площі лісів. Найменша частка плантаційних лісів припадає на Європу, де вона становить 6% від посадженого лісового фонду і 0,4% від загальної площі лісів.

За даними FRA 2020, в усьому світі 44% лісонасаджень – це в основному інтродуковані види.

Сьогодні в світі все ще є як мінімум 1,11 млрд га первинних лісів (пралісів). У сукупності в трьох країнах – Бразилії, Канаді та РФ знаходиться більше половини (61%) первинного лісу в світі. Між тим, з 1990 року площа первинного лісу скоротилася на 81 млн га, однак у 2010–2020 рр. темпи їх втрати, в порівнянні з попереднім десятиліттям, збільшилися більше, ніж удвічі.

Триває в світі і вирубка лісів, хоча й з меншою швидкістю. Так, за оцінками, починаючи з 1990 року в усьому світі в результаті збезлісення було втрачено 420 млн га лісів, але поступово темпи скорочення лісових площ почали знижуватися. В останній п’ятирічний період (2015–2020 рр.) щорічна вирубка лісів оцінюється в 10 млн га в порівнянні з 12 млн га в 2010–2015 рр. Разом з тим, за 2015–2020 рр. приріст лісових площ становив лише 5 млн га проти 7 млн га за 2010–2015 рр.

В оцінках FRA 2020 чиста зміна площі лісів являє собою суму всіх втрат лісу (вирубка лісів) і всіх доходів від лісу (розширення лісів) за певний період. Таким чином чиста зміна може бути позитивною, або негативною, залежно від того, чи перевищує прибуток збитки, або навпаки.

Починаючи з 1990 року поступово збільшується в світі і площа лісів на охоронюваних територіях. На сьогодні в охоронюваних районах по всьому світу налічується 726 млн га лісів, збільшення становить понад 191 млн га.

За даними FRA 2020, ліси світу в основному перебувають у державній (зокрема, суспільній, комунальній) власності. На цю частку припадає 73% світових лісів. Ще 22% перебувають у приватній власності, а решта власності класифікується як «невідома» або «інша». В основному це ліси, де право власності оскаржується або перебуває в перехідному періоді.

Між тим, дослідження показали, що з 1990 року частка державних лісів у всьому світі скоротилася, а площа лісів, що перебуває у приватній власності, збільшилася.

Також збільшилася і площа лісів, призначених, у першу чергу, для захисту ґрунту і води. На сьогодні площа таких лісів становить 399 млн га, збільшення становить 119 млн га. Слід відзначити, що темпи збільшення площі лісів, виділених для цієї мети, зростали за весь період, починаючи з 1990 року, однак особливо помітні в останні десять років.

Ще близько 10% світових лісів виділяється на збереження біорізноманіття. Для цієї мети призначені понад 424 млн га лісу. В цілому, з 1990 року на збереження біорізноманіття було виділено майже 111 млн га, з яких найбільша частина була виділена в період з 2000 по 2010 рр. Водночас, як свідчать дані FRA 2020, темпи збільшення площі лісів, призначених головним чином для збереження біорізноманіття, за останні десять років все ж таки сповільнюються.

Для виробництва деревини і недеревних лісових продуктів використовується близько 30% усіх лісів (майже 1,15 млрд га). Крім того, 749 млн га призначені для багаторазового використання, що часто також включає і виробничі потреби. Слід зазначити, що сьогодні в усьому світі площа лісів, призначених головним чином для виробництва, залишається відносно стабільною, але з 1990 року площа лісів багатоцільового використання скоротилася приблизно на 71 млн га.

Площа у 186 млн га лісу використовується для соціальних послуг, зокрема, таких як: відпочинок, туризм, дослідження в галузі освіти, збереження культурних і духовних об’єктів тощо. Починаючи з 2010 року, площа, призначена для цього виду лісокористування, збільшувалася в середньому на 186 тис. га на рік.

Серед основних висновків глобальної оцінки лісових ресурсів планети FRA 2020 можна назвати наступні:

 з 1990 року площа лісів у світі скоротилася на 178 млн га, що приблизно відповідає розміру Лівії;

 за останнє десятиліття площа лісів збільшилася в Азії, Океанії та Європі, в той час як найвищі показники чистих втрат лісу були зафіксовані в Африці та Південній Америці;

 праліси ще зберігаються на площі близько 1,11 млрд га;

 близько 30% усіх лісів у світі використовуються для виробництва деревних і недеревних лісових продуктів;

 збільшується частка лісів, призначених, у першу чергу, для захисту ґрунту і води;

 більшість лісових площ – 93% від загального числа, складаються з природних лісів, у той час, як інша частина посаджена;

 загальний запас вуглецю в лісах зменшується зі зменшенням площі лісів, хоча щільність запасів вуглецю трохи збільшилася за останні три десятиліття.

Загалом, світ продовжує досягати прогресу в усіх аспектах сталого лісокористування, хоча ліси, як і раніше, втрачаються. Останні дані з лісової сертифікації (2017 р.) також показують позитивну глобальну тенденцію зі збільшення сертифікованих лісових площ у більшості регіонів світу. Втім, незважаючи на достатньо позитивні прогнози розвитку, висихання, вирубка та деградація лісів все ще викликають занепокоєння в деяких регіонах і країнах. Це свідчить про необхідність додаткових заходів на державних рівнях щодо подальшого впровадження методів сталого лісо- та землекористування.

Олександр КОЗКА,
Газета “Природа і суспільство”