Наказ Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації (Мінприроди Росії) від 23 червня 2014 р. № 276 “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу пожежної небезпеки в лісах і лісових пожеж”

Дата підписання 23 червня 2014 р
Написано 1 серпня 2014 р

Зареєстрований у Мін’юсті РФ 17 липня 2014 р

Реєстраційний N 33144

Відповідно до статті 53.2 Лісового кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 50, ст. 5278; 2011, N 1, ст. 54) наказую:

затвердити Порядок здійснення моніторингу пожежної небезпеки в лісах і лісових пожеж.

Міністр С. Донський

Порядок здійснення моніторингу пожежної небезпеки в лісах і лісових пожеж

I. Загальні положення

1. Цей Порядок здійснення моніторингу пожежної небезпеки в лісах і лісових пожеж (далі – Порядок) розроблений відповідно до статті 53.2 Лісового кодексу Російської Федерації (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 50, ст. 5278; 2011, N 1, ст. 54) і визначає правила здійснення моніторингу пожежної небезпеки в лісах і лісових пожеж.

2. Моніторинг пожежної небезпеки в лісах і лісових пожеж, є мірою пожежної безпеки в лісах, в тому числі розташованих на землях оборони та безпеки, землях особливо охоронюваних природних територій федерального значення або в межах лісництв і лісопарків, зазначених в частині 2 статті 83 Лісового кодексу Російської Федерації 1 і організовується уповноваженим центральним органом виконавчої влади, органами державної влади суб’єктів Російської Федерації в межах їх повноважень, визначених відповідно до статей 81 – 83 Лісового кодексу Російської Федерації.

3. Моніторинг пожежної небезпеки в лісах і лісових пожеж включає в себе:

1) спостереження за пожежною небезпекою в лісах і лісовими пожежами;

2) організацію системи виявлення та обліку лісових пожеж, системи спостереження за їх розвитком з використанням наземних, авіаційних або космічних засобів;

3) організацію патрулювання лісів;

4) прийом і облік повідомлень про лісові пожежі, а також оповіщення населення і протипожежних служб про пожежну небезпеку в лісах і лісових пожежах спеціалізованими диспетчерськими службами 2 .

4. Уповноважені органи виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації, які здійснюють передані їм повноваження в області лісових відносин, представляють в Федеральне агентство лісового господарства дані про пожежну небезпеку в лісах і лісових пожежах 3 .

5. Клас пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов визначається відповідно до наказу Федерального агентства лісового господарства від 5 липня 2011 року N 287 “Про затвердження класифікації природної пожежної небезпеки лісів і класифікації пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов” (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 17 серпня 2011 року, реєстраційний N 21649; Російська газета, 2011, N 186).

II. Організація системи виявлення та обліку лісових пожеж, системи спостереження за їх розвитком з використанням наземних, авіаційних або космічних засобів, а також організація патрулювання лісів

6. Виявлення лісових пожеж і спостереження за їх розвитком з використанням наземних засобів (наземне патрулювання, спостереження з пожежних спостережних пунктів (вишок, щогл, павільйонів та інших спостережних пунктів) здійснюються в населених пунктах, де розташовані міські ліси; територіях з розвиненою, використовуваної в протягом усього пожежонебезпечного сезону (незалежно від погодних умов), дорожньою мережею і водними шляхами, а також на лісових ділянках, що мають спільний кордон з населеними пунктами і об’єктами інфраструктури.

7. Наземне патрулювання лісів здійснюється:

1) при I класі пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов – в місцях проведення вогненебезпечних робіт і в місцях масового відпочинку громадян, які перебувають в лісах;

2) при II класі пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов – не менше одного разу на період з 11 до 17 годин на лісових ділянках, віднесених до I та II класів природної пожежної небезпеки лісів, а також в місцях, зазначених у підпункті 1 цього пункту;

3) при III класі пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов – не менше двох разів на період з 10 до 19 годин на лісових ділянках, віднесених до I, II і III класів природної пожежної небезпеки лісів, а також в місцях, зазначених в підпунктах 1 і 2 цього пункту;

4) при IV класі пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов – не менше трьох разів на період з 8 до 20 годин по кожному маршруту патрулювання на всій території використання наземних засобів спостереження;

5) при V класі пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов – протягом світлого часу доби на всій території використання наземних засобів спостереження, при цьому на лісових ділянках, віднесених до I, II і III класів природної пожежної небезпеки лісів – цілодобово.

8. Наземне патрулювання здійснюється за маршрутами наземного патрулювання лісів, затвердженим в плані гасіння лісових пожеж на території відповідного лісництва, лісопарку 4 .

9. Огляд лісів з метою виявлення лісових пожеж на пожежних спостережних пунктах, не обладнаних автоматичними системами спостереження, здійснюється протягом пожежонебезпечного сезону в лісах в залежності від погодних умов:

1) при II класі пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов – в 10, 13, 16, 19 годин;

2) при III класі пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов – з 10 до 20 годин не рідше ніж один раз о другій годині;

3) при IV класі пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов – з 9 до 21 години не рідше ніж один раз на годину;

4) при V класі пожежної небезпеки в лісах в залежності від погодних умов – з 6 до 24 годин не рідше ніж один раз на годину.

10. При організації спостереження за розвитком лісових пожеж з використанням пожежних спостережних пунктів, використовуються засоби зв’язку, що дозволяють повідомляти про лісову пожежу в спеціалізовану диспетчерську службу, а також уповноваженим органам державної влади, особам, які здійснюють моніторинг пожежної небезпеки в лісах і лісових пожеж (в тому числі з використанням авіаційних засобів) і гасіння лісових пожеж на території відповідного лісництва, лісопарку.

11. Виявлення лісових пожеж і спостереження за їх розвитком з використанням авіаційних засобів (авіаційне патрулювання) здійснюються в зоні здійснення лесоавіаціонних робіт 5 , а також в межах території, визнаної зоною надзвичайної ситуації в лісах, що виникла внаслідок лісових пожеж.

12. Авіаційне патрулювання здійснюється відповідно до Порядку організації та виконання авіаційних робіт з охорони і захисту лісів, затвердженим наказом Рослесхоза від 3 листопада 2011 N 470 (зареєстровано в Мін’юсті Росії 16 березня 2012 р N 23504).

13. Виявлення лісових пожеж і спостереження за їх розвитком з використанням космічних засобів (спеціалізованої автоматизованої інформаційної системи дистанційного зондування Землі) здійснюється в лісах, розташованих на землях лісового фонду.

14. На важкодоступних територіях після виявлення лісової пожежі з використанням космічних засобів відповідні відомості уточнюються за допомогою наземних або авіаційних засобів.

15. На віддалених територіях, у тому числі в резервних лісах, виявлення лісових пожеж та спостереження за їх розвитком здійснюються виключно з використанням космічних засобів.

16. Особа, яка виконує роботи з моніторингу лісових пожеж, при виявленні лісової пожежі заповнює картку обліку лісової пожежі, в якій вказується:

1) географічні координати лісової пожежі, з точністю не менше однієї кутової секунди;

2) азимут і видалення лісової пожежі від найближчого населеного пункту;

3) лісництво (лісопарк), дільничні лісництво, урочище, квартал (якщо є можливість – виділ);

4) дата і час виявлення лісової пожежі;

5) площа лісової пожежі на момент виявлення (загальна і вкрита лісом);

6) цільове призначення лісів і категорія земель;

7) відомості про громадян, юридичних осіб, яким надано лісову ділянку, на якому виявлено лісова пожежа (при наявності);

8) основні лісовпорядні характеристики в місці виявлення лісової пожежі (тип лісу, складу, повнота деревостану, вік насаджень);

9) попередня причина лісової пожежі;

10) додаткова інформація, яка може надати допомогу при організації гасіння лісової пожежі.

17. Картка обліку лісової пожежі підписується особою, які виявили лісову пожежу, і передається в спеціалізовану диспетчерську службу органу державної влади в межах повноважень, визначених відповідно до статей 81-83 Лісового кодексу Російської Федерації. Спеціалізовані диспетчерські служби здійснюють збір інформації про пожежну небезпеку в лісах і лісових пожежах та облік лісових пожеж.

18. Відомості про поточну пожежної небезпеки в лісах і лісових пожежах за попередню добу представляються через спеціалізовану диспетчерську службу органу державної влади суб’єкта Російської Федерації в спеціалізовану диспетчерську службу Федерального агентства лісового господарства 6 .

III. Прийом і облік повідомлень про лісові пожежі, а також оповіщення населення і протипожежних служб про пожежну небезпеку в лісах і лісових пожежах спеціалізованими диспетчерськими службами

19. Прийом повідомлень про лісові пожежі здійснюється за допомогою засобів зв’язку (телефонного, мобільного, електронної та інших). Прийом повідомлень від громадян за допомогою телефонного зв’язку здійснюється через єдиний телефонний номер, функціонування якого забезпечує Федеральне агентство лісового господарства.

20. Інформація про електронні засоби зв’язку та телефонний номер для прийому повідомлень від громадян про лісові пожежі публікується на офіційному сайті органу виконавчої влади суб’єкта Російської Федерації, в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет.

21. Спеціалізована диспетчерська служба забезпечує цілодобовий прийом і облік повідомлень про лісові пожежі протягом пожежонебезпечного сезону, а також негайну передачу в територіальні органи МНС Росії і МВС Росії.

22. У разі надходження повідомлень про лісові пожежі за допомогою телефонного зв’язку спеціалізованої диспетчерською службою забезпечується їх реєстрація, автоматичний запис, облік і зберігання всіх переговорів.

23. Оповіщення населення про пожежну небезпеку в лісах і лісових пожежах проводиться органом виконавчої влади суб’єкта Російської Федерації, в тому числі шляхом розміщення інформації в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет. Оновлення інформації відбувається щоденно протягом пожежонебезпечного сезону.

1 Пункт 37 статті 81 Лісового кодексу Російської Федерації.

2 Частина 1 статті 53.2 Лісового кодексу Російської Федерації.

3 Частина 2 статті 53.2 Лісового кодексу Російської Федерації.

4 Пункт 7 Правил розробки і затвердження плану гасіння лісових пожеж і його форми, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 17 травня 2011 року N 377 (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 21, ст. 2972).

5 Пункт 6 Порядку організації та виконання авіаційних робіт з охорони і захисту лісів, затверджені наказом Рослесхоза від 3 листопада 2011 N 470.

6 Пункт 2 і 4 Правил здійснення контролю за достовірністю відомостей про пожежну небезпеку в лісах і лісових пожежах, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 18 серпня 2011 року N 687 (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 34, ст. 4991).

https://rg.ru/2014/08/01/pozhar-dok.html

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *