Національна інвентаризація лісів: Рада ухвалить законопроект без механізму реалізації

Зміни до Лісового кодексу щодо захисту лісів шляхом інвентаризації не передбачають процедури реалізації.

В порядок денний засідання Верховної Ради 2 червня внесено законопроект №2379 про зміни до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів, співавтором якого є голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики Олег Бондаренко.

Зокрема, пропонується доповнити Кодекс статтею 55-1 такого змісту про те, що Національна інвентаризація лісів – система вибірково-статистичних обстежень лісового фонду України, спрямована на отримання обґрунтованої узагальненої інформації щодо лісів для потреб планування, у тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів. Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджується Кабінетом Міністрів. Особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України, крім випадків, передбачених законом.

Втім, за гарною назвою не стоїть реальний механізм втілення закону. Таким чином, є ризик, що новий закон залишиться лише декларацією на папері.

Так, згідно з пояснювальною запискою до проекту метою його прийняття є створення законодавчих умов впровадження в Україні національної інвентаризації лісів (НІЛ), як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.

Разом з тим, як справедливо зазначає Головне юридичне управління ВР, у проекті залишаються невизначеною низка питань, які є ключовими при проведенні такої інвентаризації. Зокрема:

  • не визначено періодів проведення національної інвентаризації лісів (НІЛ);
  • не визначено осіб, уповноважених на проведення НІЛ, їх повноваження, статус, ким вони уповноважуються, порядок уповноваження;
  • не розкрито методів проведення НІЛ;
  • невідомо, про яку інформацію йдеться, що має бути отримана під час проведення НІЛ, про які дії осіб, уповноважених на проведення НІЛ йдеться у формулюванні «особи…під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду України…», враховуючи, що ліси в Україні можуть перебувати також у приватній власності (чинна стаття 1 Кодексу).

Також Уряд має у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону; приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Тобто, замість того, щоб унормувати проведення НІЛ законом, пропонується це зробити підзаконними актами органів виконавчої влади. Отже, остання зможе зробити це в зручний для себе спосіб.

«Положення пунктів 1 і 2 розділу ІІ проекту щодо визначення термінів набрання ним чинності як законом (з дня, наступного за днем його опублікування) та забезпечення прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього закону, приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із законом (у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом) є юридично некоректними, оскільки реалізація норм закону ставиться у залежність від прийняття у майбутньому підзаконних актів», — зазначає Головне юридичне управління.

18:36, 1 ИЮНЯ 2020

https://sud.ua/ru/news/publication/170221-natsionalna-inventarizatsiya-lisiv-rada-ukhvalit-zakonoproekt-bez-mekhanizmu-realizatsiyi