Опубліковані нові редакції стандарту лісоуправління

Асоціація «Національна система лісової добровільної сертифікації» опублікувала низку документів щодо лісоуправління та його сертифікації.

Для виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування управління лісової галузі» від 7 вересня 2022 р. № 1003 було створене єдине державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Державні лісогосподарські підприємства, підпорядковані ДАЛРУ, ліквідуються шляхом приєднання до ДП «Ліси України» та набувають статусу філій нового підприємства.

Через зміни у законодавстві довелося оновити стандарти, національні закони та нормативні акти, що впливають на відповідність вимогам PEFC International. Було також внесено зміни та доповнення до стандарту UA SFM ST 02 Стале лісоуправління – в загальні положення та пов’язані стандарти.

Внесені зміни дозволять органам з сертифікації сертифікувати як безпосередньо юридичну особу так і її філії, представництва, відділення чи інші відокремлені підрозділи.

Переглянути нові редакції документів можна за посиланнями:

Джерело: woodcertification.com.ua

https://lisderevmash.ua/opublikovani-novi-redakcii-standart/

Loading