Павло Кравець: як відстежити походження деревини та до чого тут FSC

07.02.2024, 12:33 — Аграрний ринок

Будівельний сектор є відповідальним за 35% світових викидів парникових газів, третина з них пов’язана із виробництвом будівельних матеріалів.

З урахуванням євроінтеграційних устремлінь України та цілей сталого розвитку виникає питання: як зменшити негативний екологічний вплив будівництва, відповідаючи цінностям Зеленого курсу Європейського Союзу під час відновлення? Чи реальним є стале будівництво в Україні?

Відповідно до Зеленого курсу ЄС, основними критеріями при будівництві стають зменшення витрат енергії, використання відновних джерел та сировини, зменшення викидів парникових газів.

Деревина є відновним ресурсом для будівництва. Завдяки збалансованому лісокористуванню вона здатна забезпечити втілення вимог Зеленого курсу, що відповідно робить вагомий внесок у підтримку сталого будівництва.

Проте для цього треба бути впевненим, що деревина, яка використовується, отримана з лісів, де ведеться відповідальне лісогосподарювання.

Одним зі шляхів забезпечення відповідального лісогосподарювання і, отже, сталого походження деревини для будівництва є лісова сертифікація. Згідно з її вимогами усі учасники виробництва проходять перевірку на відповідність стандартам, а кінцевий продукт отримує маркування з відповідним повідомленням про відповідальність джерел походження матеріалів.

Проте, як упевнитися, що деревина, використовувана при будівництві, виробляється без шкоди для довкілля?

Що таке відповідальна лісозаготівля

Чи можливо використовувати деревину для будівництва, не завдаючи шкоду довкіллю, та зберігати ліси для майбутніх поколінь?

Так, можливо, за умов сертифікації системи ведення лісового господарства. У звіті, підготовленому організацією Preferred by Nature для Комісії ЄС, було розглянуто можливості п’яти систем сертифікації в лісовому секторі.

Такі системи допомагають учасникам лісового ринку дотримуватися зобов’язань, визначених EUTR (EU Timber Regulation, Регламент Європейського Союзу про лісоматеріали).

Відповідно до згаданого дослідження найбільш надійною системою сертифікації лісового господарства включно з лісовою продукцією є FSC.

Ліси України займають площу 9,6 млн га, що становить 15,9% всієї території країни. Станом на сьогодні, вже понад 45% українських лісів отримали сертифікацію від FSC, а це 100 сертифікатів для лісових підприємств чи їх окремих філій України.

Це хороший початок, перспектива є, але і є над чим працювати.

Важливо постійно поліпшувати управління та практику лісогосподарювання, відповідаючи на сучасні виклики, як от: зміни клімату, загрози для життя і здоров’я працівників та місцевих жителів у зв’язку із наявністю замінованих лісових територій, руйнування екосистем внаслідок воєнних дій тощо.

Як відстежити походження деревини

Сертифікація ланцюга постачання підтверджує, що деревина, яка використовується на будівництві, постачається з відповідальних лісових господарств.

Така деревина може відстежуватися на всіх етапах виробництва та торгівлі – від окремого лісового господарства до виробника кінцевого продукту.

Для того, щоб продукція вважалася сертифікованою згідно з FSC, усі компанії, що займаються виробництвом, перероблюванням, пакуванням та продажем продукції, повинні бути сертифіковані відповідно до стандартів ланцюга постачання.

Тільки в такому випадку компанії мають право заявляти про сертифікований статус та маркувати продукцію торговою маркою FSC.

FSC сертифікацію здійснюють незалежні аудиторські компанії, які оцінюють претендента на предмет дотримання вимог стандарту.

Після проходження всіх процедур перевірки сертифікат FSC видається на термін у п’ять років — за умови, що підприємство демонструє позитивні результати при проходженні щорічних контрольних аудитів.

За виявлення серйозних порушень (як-то зловживань) сертифікат може бути призупинено чи анульовано. У випадку, якщо перевірки були успішно пройдені протягом усього терміну дії сертифіката і підприємство, як і раніше, хоче мати FSC-сертифікат — воно повинно пройти повторний основний аудит.

Наявність сертифіката у конкретної компанії можна перевірити, скориставшись базою даних на сайті FSC.

Також сучасні технології роблять сертифікацію прозорішою. Серед них, прикладом, блокчейн — ця технологія дозволяє не покладатися на паперову документацію та бачити записи про кожного оператора ринку, мінімізуючи підробки документів.

Протягом останніх двох років FSC вже тестує можливості блокчейну для запобігання фальсифікацій.

Україна та Китай перші у світі вже долучилися до проєкту з відстеження руху деревини за допомогою блокчейну.

Будівництво із деревини без шкоди для довкілля

Наразі обізнані споживачі все частіше надають перевагу товарам, які були вироблені з урахуванням стандартів соціальної відповідальності та сталості.

За даними FSC, 62% споживачів у світі вибирають FSC-сертифіковану деревину замість еквівалентної несертифікованої. Це пов’язано зі збільшенням уваги з боку споживачів до проблем довкілля та відповідального ведення бізнесу по всьому світу.

Таке збільшення споживацького попиту на сталу продукцію з деревини стимулює її використання в різних сферах, зокрема й в будівництві та архітектурі.

Так, вже існують успішні кейси з будівництва споруд зі сталої деревини за кордоном. Це, наприклад, Центр Булітта в США (перша комерційна будівля в США, яка отримала сертифікат FSC) та Impulso Verde в Іспанії (перший FSC-сертифікований проєкт в Іспанії; будівля має майже нульовий енергетичний баланс і забезпечує утримання близько 250 тонн CO2).

Використання FSC-сертифікованої деревини для будівництва підвищує екологічність проєктів і водночас знижує репутаційні ризики для компаній.

Сертифікація робить такі проєкти більш привабливими для інвесторів та замовників, адже вони асоціюватимуться з вищою довірою та з ініціативами збереженням довкілля.

Ба більше, стала продукція має свої переваги для різних гравців будівельного бізнесу:

— для будівельників розгалужена система сертифікованих ланцюгів постачання робить закупівлю сталої деревини простим і зручним вибором;

— архітектори можуть знайти сталу деревину різних порід та категорій, яка може бути використана в сучасних архітектурних рішеннях;

— для дизайнерів доступна різноманітна продукція з деревини, яка не шкодить довкіллю.

За умови використання сталої деревини учасники ринку мають змогу відчутно скоротити викиди парникових газів, зменшити енергоспоживання на 30−40%, а рівень споживання води — на 20−30%. Ці показники є цільовими для Зеленого курсу, а отже, їх досягнення є наразі спільною метою всіх учасників ринку.

Павло Кравець, директор Forest Stewardship Council (FSC) Україна

За матеріалами: Finance.ua

https://news.finance.ua/ua/pavlo-kravec-yak-vidstezhyty-pohodzhennya-derevyny-ta-do-choho-tut-fsc

Loading