План державних статистичних спостережень на 2022 рік

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ПЛАН
державних статистичних спостережень на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Кабінету Міністрів України
24 листопада 2021 року N 1497-р

Передмова

План державних статистичних спостережень на 2022 рік (далі – план) розроблено з метою своєчасного задоволення інформаційних потреб громадян, суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, наукових установ і закладів освіти, міжнародних організацій та інших користувачів у статистичній інформації щодо соціально-економічного розвитку України та її регіонів.

План уключає описи державних статистичних спостережень, які містять інформацію про мету їх проведення, методологічні документи та інструментарій, джерела статистичної інформації, а також перелік статистичних показників (з розрізами їх розробки), що поширюються за результатами державного статистичного спостереження.

Кожному державному статистичному спостереженню надано код:

  

План визначає формати статистичних продуктів (збірники, бюлетені, експрес-випуски та статистична інформація) та строки їх оприлюднення на офіційних вебсайтах в мережі Інтернет Держстату, його територіальних органів, а також співвиробників статистичної інформації – Національного банку й Мінфіну.

Кожному статистичному продукту надано код:

  

Код статистичного продукту зазначено в колонці “Код статистичного продукту (інформації), в якому оприлюднюється показник” біля показника, принаймні один розріз якого вміщує відповідний продукт.

До плану ввійшли нові/пілотні державні статистичні спостереження, які знаходяться в процесі проєктування. В описах таких державних статистичних спостережень зазначено мету їх проведення, основні статистичні показники, джерела статистичної інформації та перелік заходів з проєктування державного статистичного спостереження.

Доступ до статистичної інформації здійснюється відповідно до статті 24 Закону України “Про державну статистику”. Надання державним органам, органам місцевого самоврядування та іншим користувачам статистичної інформації, яка не передбачена планом, здійснюється на платній основі, у тому числі із залученням працівників структурних підрозділів територіальних органів, що утримуються за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, чисельність яких визначає Держстат.

Оброблення, узагальнення та поширення результатів Всеукраїнського перепису населення проводиться із залученням працівників, що не є державними службовцями і залучаються в структурні підрозділи апарату Держстату та його територіальних органів. Чисельність зазначених працівників визначає Держстат.

Взаємообмін інформаційними ресурсами між співвиробниками статистичної інформації та іншими органами державної влади у межах виконання плану здійснюється на безкоштовній основі на підставі та відповідно до укладених угод й інших правових актів, що врегульовують ці питання.

Скорочення

ВебсайтОфіційний вебсайт в мережі Інтернет
ДК БСДержавний класифікатор будівель та споруд
ЄБРРЄвропейський банк реконструкції та розвитку
КВВКласифікація видів вантажів
КВЕДКласифікація видів економічної діяльності
КВдКласифікатор відходів
КВНТДКласифікація видів науково-технічної діяльності
КЗЕПКласифікація зовнішньоекономічних послуг
КІСЕКласифікація інституційних секторів економіки
КІСЦКласифікація індивідуального споживання за цілями
КОАТУУКласифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України
КОПФГКласифікація організаційно-правових форм господарювання
КПКласифікатор професій
ММетодика
МРМетодичні рекомендації
МПМетодологічні положення державного статистичного спостереження
МКХ-10Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду
МСТКМіжнародна стандартна торгова класифікація
НПБНоменклатура продукції будівництва
НППНоменклатура продукції промисловості
НПРАНоменклатура продукції рибальства й аквакультури
НПСГНоменклатура продукції сільського господарства
ОПГОсновні промислові групи
РСОРеєстр статистичних одиниць
Перелік ККСПерелік кодів країн світу
СКОДУСтатистичний класифікатор органів державного управління
СКПСтатистична класифікація продукції
ТОДТериторіальні органи Держстату
УКТ ЗЕДУкраїнська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
ШЕККласифікація за широкими економічними категоріями

***

2.03.07.21Лісогосподарська діяльність
МетаФормування інформації про виробництво та реалізацію лісової продукції, заходи з охорони, захисту, використання та відтворення лісів підприємствами, які здійснюють лісогосподарську діяльність, для інформаційного забезпечення аналізу розвитку лісового господарства країни (регіону)
МетодологіяМетодологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо лісогосподарської діяльності (МП)
Джерела статистичної інформаціїСтатистичні дані: форма звітності N 3-лг (річна) “Звіт про відтворення та захист лісів”, державне статистичне спостереження 2.03.01.01
Адміністративні дані: ДСНС, Держлісагентства

Показники, що поширюються за результатами державного статистичного спостереження 2.03.07.21

Найменування показникаКод статистичного продукту (інформації), в якому оприлюднюється показникПеріодичністьРозпорядникТериторіальний розрізІнші розрізи
Кількість виробленої лісової продукціїСІ-2.03.07-43,
СІ-2.03.07-51,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.02.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа видами лісової продукції (МП)
Кількість лісової продукції, реалізованої в межах УкраїниСІ-2.03.07-56,
СІ-2.03.07-57,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
Вартість лісової продукції, реалізованої в межах УкраїниСІ-2.03.07-56,
СІ-2.03.07-57,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
Середня ціна реалізації одиниці лісової продукції, реалізованої в межах УкраїниСІ-2.03.07-56,
СІ-2.03.07-57,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
Площа, на якій здійснювалась заготівля деревини (рубок)СІ-2.03.07-44,
СІ-2.03.07-46,
СІ-2.03.07-52,
СІ-2.03.07-55,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа системами та видами рубок (МП); за деревними породами (МП)
Кількість заготовленої деревиниСІ-2.03.07-43
СІ-2.03.07-45,
СІ-2.03.07-47,
СІ-2.03.07-51,
СІ-2.03.07-54,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна, регіони
Кількість заготовленого круглого лісуСІ-2.03.07-43,
СІ-2.03.07-51,
СІ-2.03.07-54,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна, регіони 
Кількість заготовленої недеревної лісової продукціїЗб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа видами продукції (МП)
ТОДРегіон
Площа, на якій загинули лісові насадженняСІ-2.03.07-49,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа причинами загибелі лісових насаджень (МП)
ТОДРегіон
Площа, на якій загинули лісові насадження хвойних порідЗб-3.01.00-01РічнаДержстатУкраїна, регіони
ТОДРегіон
Площа, на якій проведено роботи з відтворення лісівСІ-2.03.07-48,
СІ-2.03.07-53,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.02.00-01,
Зб-3.04.01-01,
Б-3.02.00-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа формами відтворення лісів (МП), за способами створення лісових насаджень (МП)
ТОДРегіон
Площа, на якій проведено роботи з лісовідновленняСІ-2.03.07-48,
СІ-2.03.07-53,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа способами створення лісових насаджень (МП)
ТОДРегіон
Площа, на якій проведено роботи з лісорозведенняСІ-2.03.07-48,
СІ-2.03.07-50,
СІ-2.03.07-53,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.02.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа способами створення лісових насаджень (МП), за породним складом деревостанів (МП)
ТОДРегіон
Площа, на якій проведено роботи зі знелісенняЗб-3.01.00-01РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа породним складом деревостанів (МП)
ТОДРегіон
Площа, на якій проведено лісокультурні роботиСІ-2.03.07-53,
Зб-3.01.00-01,
Зб-3.02.00-01,
Зб-3.04.01-01,
Б-3.02.00-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа видами робіт (МП)
ТОДРегіон
Площа раніше забудованих земель, на якій проведено роботи з лісорозведенняЗб-3.01.00-01РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа породним складом деревостанів (МП)
Площа земель сільськогосподарського призначення, на якій проведено роботи з лісорозведенняЗб-3.01.00-01
Площа заболочених земель, на якій проведено роботи з лісорозведенняЗб-3.01.00-01
Площа інших земель, на якій проведено роботи з лісорозведенняЗб-3.01.00-01
Площа, на якій проведено роботи зі знелісення під забудовані земліЗб-3.01.00-01
Площа, на якій проведено роботи зі знелісення під землі сільськогосподарського призначенняЗб-3.01.00-01
Площа, на якій проведено роботи зі знелісення під заболочені земліЗб-3.01.00-01
Площа, на якій проведено роботи зі знелісення під інші земліЗб-3.01.00-01
Кількість заготовленої деревини в результаті проведеного знелісенняЗб-3.01.00-01
ТОДРегіон
Площа, на якій виявлено осередки шкідників та хвороб лісуЗб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа способами захисту лісів від шкідників і хвороб (МП), за видами осередків (МП)
ТОДРегіон
Площа насаджень, на якій проводилися лісозахисні заходиЗб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
Б-3.02.00-01
РічнаДержстатУкраїна, регіониЗа видами заходів боротьби (МП)
ТОДРегіон
Кількість лісових пожежЗб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
РічнаДержстатУкраїна
Площа лісових земель, пройдена пожежамиЗб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01
Збитки, заподіяні лісовими пожежамиЗб-3.01.00-01,
Зб-3.04.01-01

Статистичні продукти (інформація) за результатами державного статистичного спостереження 2.03.07.21

НайменуванняКодТермін оприлюднення та період
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Статистична інформація на вебсайті Держстату
Заготівля деревини за видами лісової продукціїСІ-2.03.07-43   15        
(2010 – 2021)
Площа рубок лісу за деревними породамиСІ-2.03.07-44   15        
(2015 – 2021)
Заготівля деревини за деревними породамиСІ-2.03.07-45
Площа рубок лісу за системами та видами рубокСІ-2.03.07-46   15        
(2005 – 2021)
Заготівля деревини за системами та видами рубокСІ-2.03.07-47
Відтворення лісівСІ-2.03.07-48   15        
Загибель лісових насаджень за причинамиСІ-2.03.07-49(2010 – 2021)
Лісорозведення за породним складом деревостанівСІ-2.03.07-50   15        
(2015 – 2021)
Заготівля деревини за видами лісової продукції по регіонахСІ-2.03.07-51   15        
(2021)
Площа рубок лісу за системами рубок по регіонахСІ-2.03.07-52
Відтворення лісів по регіонахСІ-2.03.07-53
Заготівля деревини по регіонахСІ-2.03.07-54   15        
Площа рубок лісу по регіонахСІ-2.03.07-55(2000 – 2021)
Реалізація лісової продукції в межах України за видамиСІ-2.03.07-56   15        
(2021)
Реалізація лісової продукції в межах України по регіонахСІ-2.03.07-57
Статистична інформація на вебсайті ТОД
Відтворення лісівх   20        
(2010 – 2021)
Загибель лісових насаджень за причинамих   20        
(2021)
Захист лісів від шкідників і хворобх   20        
(2005 – 2021)

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN071577.html

 10 total views,  3 views today