Правила відтворення лісів

12.01.2023 | Газета «Приватний підприємець»

Постановою КМУ від 20.12.2022 р. № 1410 внесені зміни до Правил відтворення лісів, затверджених постановою від 01.03.2007 р. № 303, якими встановлено, що ці Правила є обов’язковими для виконання власниками лісів чи постійними лісокористувачами, а також орендарями та користувачами земельних ділянок, на яких розташовано полезахисні лісові смуги.

Відтворення лісів здійснюється власниками лісів чи постійними лісокористувачами на лісових ділянках шляхом відновлення лісових ділянок, що були вкриті лісовою рослинністю, а на землях, що раніше не були зайняті лісом та є придатні для створення лісових насаджень, – шляхом лісорозведення, а також орендарями та користувачами земельних ділянок, на яких розташовано полезахисні лісові смуги.

Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, створення захисних насаджень лінійного типу визначаються на підставі матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження, що проводиться власником лісів чи постійним лісокористувачем, а також орендарем та користувачем земельних ділянок, на яких розташовано полезахисні лісові смуги, з урахуванням необхідності збереження природних екосистем.

Відновлення лісів та лісорозведення здійснюються у спосіб, що забезпечує створення стійких до кліматичних змін лісів з високими захисними властивостями, здатними до запобігання виникненню явищ водної та вітрової ерозії, з урахуванням недопущення інвазійних видів дерев у природні екосистеми.

Заборонено здійснювати відтворення лісів інвазійними видами дерев, які включені до переліку інвазійних видів дерев із значною здатністю до неконтрольованого поширення, затвердженого Міндовкілля.

До заходів сприяння природному поновленню лісів тепер також належать:

– висівання насіння під наметом деревостану;
– залишення насінників на суцільних зрубах.

На кожну ділянку після обстеження власниками лісів та постійними лісокористувачами складається проект створення лісових культур або проект природного поновлення, який затверджується власником лісів, постійним лісокористувачем (його філією, представництвом, відділенням чи іншим відокремленим підрозділом). Форма і зміст проекту створення лісових культур та проекту природного поновлення визначаються Міндовкілля.

Орган виконавчої влади з питань лісового господарства АР Крим, відповідний територіальний орган Держлісагентства розглядає затверджені проекти лісових культур, лісових плантацій та природного поновлення, за результатами розгляду погоджує зведену відомість проектів лісових культур, лісових плантацій та зведену відомість проектів природного поновлення і протягом 10 робочих днів після погодження забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті зведених відомостей щодо зазначених проектів.

Змінами також встановлені вимоги до лісового насіння та садивного матеріалу.

Технічне приймання робіт з відтворення лісів проводиться у разі створення лісових культур методом садіння у десятиденний строк після їх виконання, а у разі створення лісових культур методом висівання – не пізніше одного місяця.

Якісні та кількісні показники робіт з відтворення лісів установлюються щороку в осінній період під час проведення:

– інвентаризації лісових культур і природного поновлення;
– атестації лісових культур і природного поновлення.

Якісні та кількісні показники у разі переведення площ лісових культур і природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі встановлюються під час проведення атестації лісових культур і природного поновлення.

http://chp.com.ua/newspaper-news/item/82591-pravila-vidtvorennya-lisiv

 115 total views,  3 views today