Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 липня 2021 р. N 772-р

Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити з 15 липня 2021 р. конкурс на зайняття посади заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

Інд. 19

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 14 липня 2021 р. N 772-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держлісагентства;

2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової трансформації адміністративних процесів та інформаційної реінтеграції, запровадження цифрових технологій у сфері лісового та мисливського господарства;

3) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 26500 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., N 9, ст. 284);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. N 15 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 9, ст. 284).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду – призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого державного органу.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2020 р., N 17, ст. 676);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2020 р., N 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. N 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1116; 2019 р., N 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;

6) інформація приймається до 17 години 22 липня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів – 27 липня 2021 р., 9 година.

Місце проведення тестування – м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце проведення співбесіди – м. Київ, вул. Прорізна, 15.

Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення переможця (переможців) конкурсу – м. Київ, вул. В. Липківського, 35.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, – Колч Олександр Павлович (044) 256-00-97, kolch@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1.Освіта– ступінь вищої освіти – не нижче магістра
2.Досвід роботи– загальний стаж роботи – не менше семи років;
– досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері інформаційних технологій – не менше трьох років
3.Володіння державною мовою– вільне володіння державною мовою
4.Володіння іноземною мовою– володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Вимоги до компетентності

ВимогаКомпоненти вимоги
1.Лідерство– вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
– вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
– здатність надихати команду та мотивувати людей на самовіддану роботу, досягнення індивідуального та командного результату;
– вміння ефективно делегувати задачі та управляти результативністю команди;
– створення культури відкритості та відповідальності
2.Комунікація та взаємодія– вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторони, розбудовувати партнерські відносини;
– здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;
– вміння публічно виступати, презентувати матеріал на аудиторію;
– здатність впливати на думку інших, використовуючи переконливі аргументи та послідовну комунікацію
3.Розуміння сфери державної політики– розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної політики;
– бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері;
– бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
– розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реалізації політики у відповідній сфері
4.Стратегічне бачення– бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, розуміння середньо- та довгострокових цілей;
– здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфері своєї відповідальності;
– уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій;
– вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики
5.Управління змінами та інновації– рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
– вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
– здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
6.Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки– здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;
– недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або небезсторонність кандидата;
– недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
– здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, та утримуватися від їх порушення
7.Абстрактне мислення– здатність до логічного мислення;
– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

Професійні знання

ВимогаКомпоненти вимоги
Знання законодавствазнання:
– Конституції України;
– Закону України “Про державну службу”;
– Закону України “Про запобігання корупції”;
– іншого законодавства

____________

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-ogoloshennya-konkursu-na-zajnyattya-posadi-zastupnika-golovi-derzhavnogo-agentstva-lisovih-t140721

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR210772.html