Про створення матеріального резерву Державного агентства лісових ресурсів України для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 листопада 2020 року N 262

Про створення матеріального резерву Державного агентства лісових ресурсів України для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Відповідно до статей 1898 Кодексу цивільного захисту України, Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 N 775, з метою організації належної роботи щодо створення і використання матеріальних резервів для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наказую:

1. Створити матеріальний резерв Державного агентства лісових ресурсів України для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – матеріальний резерв).

2. Затвердити номенклатуру та обсяги накопичення матеріальних цінностей матеріального резерву, що додаються.

3. Державному агентству лісових ресурсів України (Василь КУЗЬОВИЧ) забезпечити:

1) вжиття заходів щодо запобігання та оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

прийняття рішень щодо відпуску матеріальних цінностей матеріального резерву в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

координацію та контроль за накопиченням і використанням матеріальних цінностей матеріального резерву;

2) подання до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, звіту про стан накопичення, зберігання та використання матеріального резерву.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник МіністраБ. Боруховський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
10 листопада 2020 року N 262

Номенклатура та обсяги накопичення матеріальних цінностей матеріального резерву Державного агентства лісових ресурсів України для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

N з/пНайменування матеріальних цінностейОдиниця виміруОбсяги накопичення матеріальних цінностей матеріального резерву у розрізі обласних управлінь лісового та мисливського господарства
КиївськеЖитомирськеХарківськеХерсонськеДніпропетровськеПолтавськеЛуганськеВсього
1.Автомобільний бензин А-92 (ДСТУ 7687:2015)тонн20302030101020140
2.Дизельне пальне (ДСТУ 7688:2015)тонн20302030101020140
3.Напірні пожежні рукава із з’єднувальними головками Ж51, 66, 77скатка 20 м5105151051060
4.Ранцеві лісові оприскувачі (РЛО)шт.10201020201020110
5.Респіратори ізолюючішт.5050100
6.Захисний одяг пожежногошт.20202020202020140
7.Напірно-всмоктувальні рукава у комплекті із з’єднувальними головками Ж75, 125шт.444644632
Директор Департаменту
з питань надрокористування
та відновлення довкілля
О. Шуст

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN064634.html