Про внесення змін до Положення про територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.04.2021м. КиївN 266

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 травня 2021 р. за N 619/36241

Про внесення змін до Положення про територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції

Відповідно до статті 21 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, підпункту 128 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року N 614, пункту 7 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 року N 275, з метою оптимізації роботи територіальних та міжрегіональних територіальних органів Держекоінспекції

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 5 розділу III Положення про територіальні та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції, затвердженого наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 07 квітня 2020 року N 230, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2020 року за N 350/34633, виклавши його в такій редакції:

“5. Міжрегіональний територіальний орган Держекоінспекції очолює начальник, який має трьох заступників, у тому числі одного першого.

Територіальний орган Держекоінспекції очолює начальник, який має двох заступників, у тому числі одного першого.

Начальник та заступники начальника Інспекції призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держекоінспекції відповідно до законодавства про державну службу.

Начальник Інспекції за посадою є Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища відповідної території.”.

2. Департаменту екологічної оцінки та контролю (Марина ТІЩЕНКОВА) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

МіністрРоман АБРАМОВСЬКИЙ
ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державної
екологічної інспекції України
Андрій МАЛЬОВАНИЙ

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36241.html