Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2020 р. N 407 і від 6 травня 2020 р. N 510

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 вересня 2020 р. N 1121-р

Київ

Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2020 р. N 407 і від 6 травня 2020 р. N 510

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2020 р. N 407 “Про виділення коштів для здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення та на прилеглих до них землях державних підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів” і від 6 травня 2020 р. N 510 “Про виділення з резервного фонду державного бюджету коштів для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної з пожежами на території Житомирської області” зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2020 р. N 1121-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2020 р. N 407 і від 6 травня 2020 р. N 510

1. В абзаці першому пунктів 1 і 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2020 р. N 407 слова “Міністерству енергетики та захисту довкілля” замінити словами “Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів”.

2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. N 510:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “Міністерству енергетики та захисту довкілля” замінити словами “Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів”;

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова “Міністерству енергетики та захисту довкілля” замінити словами “Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів”;

в абзаці третьому цифри і слово “30 вересня” замінити цифрами і словом “25 грудня”.

____________

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR201121.html