Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету лісового господарства України від 28 лютого 2002 року N 26

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2020м. КиївN 341

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 червня 2020 р. за N 482/34765

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету лісового господарства України від 28 лютого 2002 року N 26

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету лісового господарства України від 28 лютого 2002 року N 26 “Про затвердження граничних рівнів цін на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами, та граничних рівнів тарифів на послуги, що їм надаються”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 березня 2002 року за N 289/6577 (із змінами).

2. Управлінню біорізноманіття та охорони земельних ресурсів (Володимир ДОМАШЛІНЕЦЬ) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В. о. МіністраО. Буславець

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34765.html