Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 3-лг (річна) “Звіт про відтворення та захист лісів”

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 червня 2020 року N 192

Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 3-лг (річна) “Звіт про відтворення та захист лісів”

Відповідно до статей 41418 Закону України “Про державну статистику” та пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481 (зі змінами), ураховуючи положення статей 808195 Цивільного кодексу Україничастини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо лісогосподарської діяльності та отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження N 3-лг (річна) “Звіт про відтворення та захист лісів”, що додається, та ввести її в дію зі звіту за 2020 рік.

Коментар ЛІГА:ЗАКОН

У зв’язку з можливим коригуванням Держстатом України форми державногостатистичногоспостереження на етапі підготовки бланків до виготовлення друкарським способом форма, що додається, буде розміщена в системі після отримання ЛІГА:ЗАКОН тиражованих примірників бланків.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, які здійснюють лісогосподарську діяльність.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Департаменту координації процесу збирання даних (Правосуд О. Ф.) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному вебсайті Держстату.

5. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Держстату протягом трьох робочих днів після отримання його електронної версії.

6. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

7. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2021 року наказ Держстату від 06 липня 2018 року N 118 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 3-лг (річна) “Звіт про виробництво та реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів”.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ГоловаІ. Вернер

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN062048.html