Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним космічним агентством України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2020м. КиївN 527/104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2020 р. за N 744/35027

Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним космічним агентством України

Відповідно до пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 11, з метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державного космічного агентства України в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, ефективного використання наявних технічних та інформаційних ресурсів для вирішення завдань цивільного захисту України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним космічним агентством України, що додається.

2. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх
справ України
А. Аваков
Голова Державного
космічного агентства України
В. Усов
ПОГОДЖЕНО: 
Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Державної служби
України з надзвичайних ситуацій
О. Мельчуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного космічного агентства України
13 липня 2020 року N 527/104

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним космічним агентством України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає мету, порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним космічним агентством України та використання наявних технічних, інформаційних ресурсів для вирішення завдань у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

2. Метою обміну інформацією є підвищення ефективності заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (далі – НС) та реагування на них за допомогою інформації, що отримується установами ДКА: даних дистанційного зондування Землі з космосу (далі – ДЗЗ) та спеціального контролю.

3. Обмін інформацією між ДСНС і ДКА здійснюється безкоштовно.

II. Перелік інформації, яка надається до ДСНС

1. Дані ДЗЗ:

виявлення негативних явищ техногенного та природного характеру на території України та поблизу її кордонів;

моніторинг стану потенційно небезпечних об’єктів і прилеглих територій;

відстеження стану акваторій Чорного та Азовського морів (виливи нафтопродуктів, катастрофи морських суден, льодова обстановка тощо), водосховищ та річок (моніторинг стану водної мережі в районах розташування потенційно небезпечних об’єктів, проходження льодоходу);

відстеження стану снігового покрову (виявлення зон сніготанення, визначення стану снігового покрову);

моніторинг паводків і повеней (контроль розвитку ситуації);

моніторинг пожеж (оперативне виявлення лісових і степових пожеж, оцінка наслідків, оцінка пожежонебезпечності територій);

відстеження ситуацій у районах виникнення НС (визначення площ уражених ділянок, виявлення районів, що найбільш постраждали, попередня оцінка просторових масштабів нанесених збитків, прогнозування ймовірних напрямів розвитку НС).

2. Дані спеціального контролю:

моніторинг геофізичної обстановки (землетрусів на території України та за її межами);

моніторинг фактів викиду техногенних радіонуклідів на території України та поблизу її кордонів, перевищення рівня радіаційного фону, зареєстрованого технічними засобами спеціального контролю.

3. Інформація про виникнення НС та небезпечних подій, що сталися на підприємствах і в установах ДКА (загибель людей, нещасні випадки на виробництві зі смертельним наслідком, пожежі, НС, що спричинили негативний уплив на навколишнє природне середовище (вибухи, викиди радіоактивних і хімічних речовин).

III. Організація обміну інформацією

1. Обмін інформацією здійснюється між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та старшим оперативним черговим пункту оперативного управління Національного центру управління та випробувань космічних засобів ДКА (далі – СОЧ ДКА), оперативним черговим Головного центру спеціального контролю Національного центру управління та випробувань космічних засобів ДКА (далі – ОЧ ГЦСК ДКА) за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС – телефон: (044) 247-30-50, факс: (044) 202-32-11, електронна пошта: oper@dsns.gov.ua;

СОЧ ДКА в частині даних ДЗЗ – телефони: (044) 281-62-00, (044) 281-69-09, електронна пошта: chergovy@nkau.gov.ua, ftp-з’єднання: ftp.spacecenter.gov.ua;

ОЧ ГЦСК ДКА в частині даних спеціального контролю – телефони: (04132) 2-00-48, (04132) 4-22-20, електронна пошта: main-od@gcsk.gov.ua.

За взаємною домовленістю обмін інформацією може здійснюватися за іншими номерами телефонів та адресами електронної пошти.

2. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення НС.

IV. Порядок обміну інформацією

1. Обмін інформацією проводиться:

повсякденно шляхом щодобового надання інформації до ДКА про оперативну обстановку на території України;

у разі загрози виникнення або виникнення НС шляхом оперативного надання інформації за заявкою на одержання інформації з космічних апаратів дистанційного зондування Землі з космосу (додаток 1) і подальшого відстеження обстановки та періодичного інформування. Тип і склад надання даних дистанційного зондування Землі з космосу ДКА визначені в додатку 2.

2. ДКА інформує ДСНС про:

реєстрацію землетрусів з наслідками на території України з розрахунковою інтенсивністю в джерелі 3 та більше балів за шкалою MSK-64 (інформація надається негайно після встановлення факту та визначення параметрів землетрусів усно телефоном);

реєстрацію землетрусів на території земної кулі з розрахунковою інтенсивністю в джерелі 6 та більше балів за шкалою MSK-64;

реєстрацію фактів викиду техногенних радіонуклідів технічними засобами спеціально контролю;

реєстрацію фактів перевищення допустимих порогових значень викиду техногенних радіонуклідів станціями Міжнародної системи моніторингу, які можуть мати вплив на територію України;

перевищення порогового рівня потужності експозиційної дози (рівня радіаційного фону) у пунктах спостереження спеціального контролю.

Інформація надається усно телефоном та електронною поштою.

3. ДСНС інформує ДКА про:

підтвердження про отримання за заявками інформації систем супутникового спостереження та прийняття їх для обробки;

відчуття землетрусів населенням України, їх наслідки, перевищення рівня радіаційного фону на території України (усно – після встановлення факту, електронною поштою – за окремим запитом ДКА про масштабні явища техногенного походження);

прогноз погоди та штормові попередження на території України від Українського гідрометеорологічного центру.

V. Моніторинг навколишнього середовища

1. ДКА проводить моніторинг земної і водної поверхні за допомогою інформації з космічних апаратів та надає ДСНС інформацію за заявкою.

У разі отримання від ДСНС заявки на одержання даних ДЗЗ ДКА забезпечує її виконання відповідно до визначених у заявці вимог і термінів (за можливості оперативного одержання таких даних).

Інформація надається до ДСНС із використанням протоколу ftp з інформуванням оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС на електронну адресу.

2. ДКА проводить цілодобовий моніторинг геофізичної обстановки на земній кулі та надає ДСНС відповідну інформацію про землетруси, факти викиду техногенних радіонуклідів та перевищення рівня радіаційного фону (після встановлення факту події та визначення параметрів).

Т. в. о. генерального директора
Директорату цивільного захисту,
запобігання виникнення надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків МВС
В. Скакун
Заступник Голови Державного
космічного агентства України
В. Міхеєв

Додаток 1
до Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним космічним агентством України
(пункт 1 розділу IV)

ЗАЯВКА
на одержання інформації з космічних апаратів дистанційного зондування Землі з космосу

1. Форма заявки для площадної зйомки

Інформація про замовника
ДСНС 
Адресам. Київ, вул. О. Гончара, 55 аТелефон, факс 
E-mail 
Контактна особа 
Мета використання даних 
N п/пІнформація про район спостереження
Назва району
(країна, область, район, населений пункт)
Географічні координати кутів прямокутної області, яка задає район
 широтадовгота
град.град.
1 верхній лівий  
нижній правий  
2 верхній лівий  
нижній правий  
3 верхній лівий  
нижній правий  
N п/пІнформація про період зйомки
Початок періодуКінець періодуПеріодичність зйомок
1   
2   
3   

Дата складання заявки

Посада, підпис, ім’я, прізвище

Примітки:

1. У розділі “Інформація про замовника” зазначається повна назва організації-замовника, прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, з якою буде проводитися робота за цією заявкою, її контактний номер телефону та e-mail.

2. У розділі “Інформація про район спостереження” зазначається:

назва району (географічна назва району або адміністративної території, зйомку якої необхідно провести);

географічні координати (географічна широта та довгота лівого верхнього та правого нижнього кутів прямокутної області зйомки):

широта: у проміжку від 0 до ± 60 градусів з точністю до сотої частини градуса (“+” відповідає північній півкулі, “-” – південній півкулі);

довгота: східна довгота в проміжку від 0 до 360 градусів з точністю до сотої частини градуса.

3. У розділі “Інформація про період зйомки” зазначається:

початок періоду (дата, з якої необхідно розпочати виконувати заявку на зйомку);

кінець періоду (остання дата, коли можливо виконати заявку на зйомку);

періодичність зйомок (як часто протягом вищезазначеного періоду необхідно проводити зйомку зазначеної території. Якщо зйомка разова, таке поле залишається незаповненим).

2. Форма заявки для точкової зйомки

Інформація про замовника
ДСНС 
Адресам. Київ, вул. О. Гончара, 55 аТелефон, факс 
E-mail 
Контактна особа 
Мета використання даних 
Інформація про район спостереження
Номер реквізитуНайменування реквізитуКількість символівПредставлення реквізиту
1Номер заявки4XXXX
2Дата початку виконання заявки8YYYYMMDD
3Дата закінчення виконання заявки8YYYYMMDD
4Періодичність зйомок  
5Назва району зйомки  
6Координати ділянки зйомкиДовгота центру кадру6XXX.XX
7Широта центру кадру6±XX.XX
8Мінімальний кут Сонця під час зйомки2XX
9Максимальний кут крену апаратури космічного апарату при зйомці2XX

Дата складання заявки

Посада, підпис, ім’я, прізвище

Примітки:

1. У розділі “Інформація про замовника” зазначається повна назва організації-замовника, указується прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, з якою буде проводитися робота за цією заявкою, її контактний номер телефону та e-mail.

2. У розділі “Інформація про район спостереження” зазначається:

дата початку виконання заявки (дата, з якої необхідно розпочати виконувати заявку на зйомку);

дата закінчення виконання заявки (остання дата, коли можливо виконати заявку на зйомку);

періодичність зйомок (як часто протягом вищезазначеного періоду необхідно проводити зйомку зазначеної території. Якщо зйомка разова, поле залишається незаповненим);

назва району зйомки (географічна назва району або адміністративної території, зйомку якої необхідно провести);

координати ділянки зйомки:

широта – у проміжку від 0 до ± 60 градусів з точністю до сотої частини градуса (“+” відповідає північній півкулі, “-” – південній півкулі);

довгота – східна довгота в проміжку від 0 до 360 градусів з точністю до сотої частини градуса.

Додаток 2
до Інструкції про організацію обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним космічним агентством України
(пункт 1 розділу IV)

Тип і склад
надання даних дистанційного зондування Землі з космосу ДКА

1. Тип даних дистанційного зондування Землі з космосу ДКА

Дані дистанційного зондування Землі з космосу (далі – ДЗЗ) ДКА, які пройшли попередню обробку (надаються у форматах *.jpg, *.img, *.tiff, *.geotiff тощо).

Файли метаданих, що супроводжують дані ДЗЗ (надаються у форматах *.txt, *.xml тощо).

Тематичні дані (результати вирішення тематичних задач надаються у форматах *.pdf, *.jpg, *.img, *.tiff, *.geojpeg, *.geotiff або *.shp).

Атрибутивні таблиці, які супроводжують тематичні дані (за потреби).

Аналітичні записки за результатами дешифрування аерокосмічних знімків (надаються у форматі *.txt або *.doc).

2. Склад даних ДЗЗ ДКА

У разі отримання заявки на моніторинг паводків надаються (можуть бути замовленими) такі дані:

дані ДЗЗ з відповідним рівнем обробки;

фотосхеми;

векторні шари затоплених територій і берегової лінії;

растрові тематичні карти індексу вологості.

У разі отримання заявки на моніторинг сніготанення надаються (можуть бути замовленими) такі дані:

дані ДЗЗ з відповідним рівнем обробки;

фотосхеми;

векторні шари зон нестійкого снігу, стійкого снігу, сніготанення;

растрові тематичні карти індексу снігу.

У разі отримання заявки на моніторинг пожеж надаються (можуть бути замовленими) такі дані:

дані ДЗЗ з відповідним рівнем обробки;

фотосхеми;

векторні картографічні шари осередків пожеж і територій, охоплених пожежею;

векторні шари пошкоджених пожежею територій;

растрові тематичні карти пожежонебезпечності з відображенням ступеня ймовірності виникнення пожежі;

растрові тематичні карти теплових аномалій.

У разі отримання заявки на моніторинг нафтового забруднення водної поверхні надаються (можуть бути замовленими) такі дані:

дані ДЗЗ з відповідним рівнем обробки;

фотосхеми;

векторні шари можливих нафтових розливів;

растрові карти температури поверхні Азовського і Чорного морів.

У разі отримання заявки на відстеження ситуації в районах, що постраждали від стихійного лиха та техногенних катастроф, надаються (можуть бути замовленими) такі дані:

дані ДЗЗ з відповідним рівнем обробки;

фотосхеми;

векторні шари ділянок, що найбільш потерпають від наслідків НС;

растрові тематичні карти з оцінкою просторових масштабів нанесених збитків;

растрові тематичні карти прогнозування ймовірних напрямів розвитку надзвичайної ситуації.

У разі отримання заявки на моніторинг стану потенційно небезпечних об’єктів на території України та поблизу її кордонів надаються (можуть бути замовленими) такі дані:

дані ДЗЗ з відповідним рівнем обробки;

фотосхеми стану об’єктів;

векторні шари проблемних ділянок;

растрові тематичні карти, 3D-моделі об’єктів (за окремим запитом).

У разі отримання заявки на відстеження ситуації на суміжних (прикордонних) територіях щодо можливості виникнення стихійного лиха та техногенних катастроф, наслідки яких можуть бути небезпечними для населення та території України, надаються (можуть бути замовленими) такі дані:

дані ДЗЗ з відповідним рівнем обробки суміжних (прикордонних) територій, на яких прогнозовано можливе виникнення стихійного лиха та техногенних катастроф;

фотосхеми таких територій;

растрові тематичні карти з оцінкою стану об’єктів.

3. Вимоги до даних ДЗЗ ДКА

Дані ДЗЗ мають пройти попередню обробку в ДКА, яка включає:

розпаковку даних та перетворення в потрібний робочий формат: *.img, *.jpg, *.tiff або *.geotiff;

атмосферну корекцію (зменшення впливу молекулярного розсіювання атмосфери, водяних парів, озону на знімку; корекція гарячих пікселів, які помилково можуть сприйматися за осередок пожежі);

геометричну корекцію знімка (проєкція – географічна, система координат – WGS 84);

створення в разі потреби супровідного файлу метаданих у форматах *.txt, *.xml тощо;

за необхідності відповідно до заявки ДСНС здійснюється синтез каналів.

4. Вимоги до тематичних даних

Результати вирішення тематичних задач мають передаватися у вигляді:

тематичних карт у форматах *.img, *.jpg, або *.tiff з дешифрованою видовою інформацією та (у разі потреби) додатковою аналітичною інформацією у форматах *.txt або *.doc;

векторних тематичних картографічних шарів форматів *.shp з прив’язкою в географічній проєкції WGS 84 та атрибутивною інформацією, яка включає дату та час зйомки, назву космічного апарата та бортової апаратури, тему задачі (наприклад, моніторинг снігового покрову) та назву тематичного шару задачі (наприклад, “сніг талий”);

растрових тематичних карт у форматі *.img, *.jpg, *.tiff, *.geojpeg та *.geotiff з прив’язкою в географічній проєкції WGS 84 і легендою з описом шарів.

____________

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35027.html