Про затвердження Плану діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 грудня 2021 року N 811

Про затвердження Плану діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Відповідно до статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” наказую:

1. Затвердити План діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, що додається.

2. Управлінню цифрової трансформації та моніторингу довкілля (Валерій КУЛИК-КУЛИЧЕНКО) забезпечити розміщення цього наказу на вебсайті Міндовкілля.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. МіністраРуслан СТРІЛЕЦЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
08 грудня 2021 року N 811

ПЛАН
діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

NНазва проєкту регуляторного актаОбґрунтування необхідності прийняття регуляторного актаЦентральні органи виконавчої влади, структурні підрозділи що розроблятимуть регуляторний актТермін виконання
1Проєкт Закону України “Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією”Метою прийняття законопроєкту є визначення правових, організаційних та економічних засад у сфері забезпечення хімічної безпеки, спрямованих на запобігання негативному впливу хімічної продукції на довкілля та здоров’я населення, встановлення відносин, що виникають у сфері управління хімічною безпекою, з урахуванням міжнародних зобов’язань України у цій сфері.
Законопроєктом запроваджуються нові норми і вимоги щодо: встановлення цілей державної політики у сфері хімічної безпеки; визначення джерел загроз хімічної безпеки; запровадження гарантій хімічної безпеки; нормування і стандартизації у сфері хімічної безпеки; функціонування інформаційної системи у сфері хімічної безпеки; виробництва та поводження з хімічною продукцією; планів і програм у сфері хімічної безпеки; фінансово-економічних інструментів у сфері хімічної безпеки; освіти, наукових досліджень та інформаційного забезпечення у сфері хімічної безпеки; відповідальності за порушення законодавства у сфері хімічної безпеки; міжнародного співробітництва у сфері хімічної безпеки.
Департамент з питань управління відходами та екологічної безпеки МіндовкілляЛютий 2022 року
2Проєкт Закону України “Про заборону використання ртуті та ртутьвмісних сполук”Метою прийняття законопроєкту є правове регулювання поводження зі ртуттю та її сполуками, заборона господарської діяльності, пов’язаної з використанням ртуті.
Законопроєкт буде містити положення: щодо обмеження або виведення з обігу продукції, що містить ртуть; обмеження пропозиції, торгівлі і поступову відмову від застосування ртуті; припинення використання певних продуктів і процесів з її використанням; посилення контролю за викидами ртуті.
Департамент з питань управління відходами та екологічної безпеки МіндовкілляГрудень 2022 року
3Проєкт Закону України “Про відходи видобувної промисловості”Метою прийняття законопроєкту є вдосконалення системи управління відходами, визначення правових, організаційних, економічних засад та механізмів контролю для забезпечення всебічного захисту здоров’я людей та довкілля шляхом впровадження заходів для запобігання або зменшення утворення відходів, удосконалення управління відходами, сприяння підготовці їх до повторного використання і відновлення як вторинної сировини та енергетичних ресурсів. Розроблення законопроєкту передбачене Національним планом управління відходами в Україні до 2030 року.
Законопроєктом також передбачено приведення законодавства у відповідність із Директивою 2006/21/ЄС Європейського парламенту і Ради від 15 березня 2006 року про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін до Директиви 2004/35/ЄС.
Департамент з питань управління відходами та екологічної безпеки МіндовкілляВересень 2022 року
4Проєкт Закону України “Про упаковку та відходи упаковки”Метою прийняття законопроєкту є визначення правових, економічних та організаційних засад у сфері управління упаковкою та відходами упаковки.
Прийняття законопроєкту дозволить запровадити: систему розширеної відповідальності виробника; роздільне збирання відходів упаковки; встановлення цільових показників перероблення відходів упаковки; збільшення обсягів використання зворотної тари; залучення відходів упаковки у виробництво як вторинної сировини; запобігання та зменшення негативного впливу відходів упаковки на довкілля та здоров’я людей. Розроблення законопроєкту передбачене Національним планом управління відходами в Україні до 2030 року.
Законопроєкт також спрямований на адаптацію положень Директиви 94/62/ЄС “Про упаковку та відходи упаковки”.
Департамент з питань управління відходами та екологічної безпеки МіндовкілляВересень 2022 року
5Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо запровадження електронного лісорубного квитка та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держлісагентство
Вересень 2022 року
6Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту надання в електронній формі дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо створення інформаційної системи, призначеної для ведення обліку пестицидів та агрохімікатів, можливість видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, звітування про використання ввезених незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів в електронній формі та інші завдання.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент сталого природокористування Міндовкілля
Вересень 2022 року
7Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо створення інформаційної системи, призначеної для ведення обліку пестицидів та агрохімікатів, можливість видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, звітування про використання ввезених незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів в електронній формі та інші завдання.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент сталого природокористування Міндовкілля
Вересень 2022 року
8Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання в електронній формі”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо створення інформаційних систем; запровадження електронного лісорубного квитка та електронного лісового квитка; забезпечення можливості проведення електронних аукціонів, надання спеціальних дозволів на користування надрами в електронній формі; створення інформаційної системи, призначеної для ведення обліку пестицидів та агрохімікатів, можливість видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, звітування про використання ввезених незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів в електронній формі та інші завдання.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Управління охорони
біорізноманіття Міндовкілля
Держлісагентство
Вересень 2022 року
9Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проєкту надання в електронній формі висновку щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об’єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6 – 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року N 1120”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо створення інформаційної системи, призначеної для обліку та моніторингу відходів, реєстрів місць видалення відходів, звітів про розміщення відходів, суб’єктів господарювання з поводження з небезпечними відходами, запровадження електронних послуг, включаючи видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин та ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами суб’єктів господарювання, реєстрацію декларації про відходи, звітування та сплату екологічного податку за розміщення відходів, повідомлення про транскордонне перевезення небезпечних відходів.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню Міндовкілля
Вересень 2022 року
10Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до пункту 1 Порядку ведення державного водного кадастру”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо модернізації та розвитку державного водного кадастру, сплати екологічного податку та звітування в електронній формі.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент сталого природокористування Міндовкілля
Держводагентство
Вересень 2022 року
11Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі та анулювання дозволів на спеціальне водокористування в електронній формі”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо запровадження електронних послуг щодо видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі України та підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі потреби суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій).
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент сталого природокористування Міндовкілля
Держводагентство
Вересень 2022 року
12Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проєкту щодо взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в електронній формі”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо щодо створення інформаційної системи, призначеної для ведення обліку забруднюючих речовин та проведення моніторингу стану атмосферного повітря, викидів, фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, здійснення виробничого контролю за додержанням встановлених гранично допустимих значень, запровадження електронних послуг щодо звітування та видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню Міндовкілля
Вересень 2022 року
13Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проєкту щодо визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі розрахунковим методом в електронній формі”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо щодо створення інформаційної системи, призначеної для ведення обліку забруднюючих речовин та проведення моніторингу стану атмосферного повітря, викидів, фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, здійснення виробничого контролю за додержанням встановлених гранично допустимих значень, запровадження електронних послуг щодо звітування та видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню Міндовкілля
Вересень 2022 року
14Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про внесення змін до Порядку ведення державного обліку водокористування”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо модернізації та розвитку державного водного кадастру, сплати екологічного податку та звітування в електронній формі.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент сталого природокористування Міндовкілля
Держводагентство
Вересень 2022 року
15Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про внесення змін до наказів Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року N 78 та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18 грудня 2020 року N 375”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо модернізації та розвитку державного водного кадастру, сплати екологічного податку та звітування в електронній формі
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент сталого природокористування Міндовкілля
Держводагентство
Вересень 2022 року
16Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Порядку функціонування модулю “Встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів (у тому числі наданих у користування на умовах оренди) в електронній формі” Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо модернізації та розвитку державного водного кадастру, сплати екологічного податку та звітування в електронній формі.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент сталого природокористування Міндовкілля
Держводагентство
Вересень 2022 року
17Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Порядку надання адміністративних послуг з питань ліцензування господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами в електронній формі”Необхідність прийняття акта зумовлена потребою у створенні умов і механізмів для підвищення якості та доступності адміністративних та інших публічних послуг у сфері охорони навколишнього середовища. З огляду на пріоритетність питання цифрового розвитку та цифрової трансформації Міндовкілля було створено та запроваджено Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”, зокрема для забезпечення переведення публічних послуг у сфері охорони навколишнього природного середовища в електронну форму та обробки інформації. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 N 1065 було затверджено Положення про Єдину екологічну платформу “ЕкоСистема”.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо створення інформаційної системи, призначеної для обліку та моніторингу відходів, реєстрів місць видалення відходів, звітів про розміщення відходів, суб’єктів господарювання з поводження з небезпечними відходами, запровадження електронних послуг, включаючи видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин та ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами суб’єктів господарювання, реєстрацію декларації про відходи, звітування та сплату екологічного податку за розміщення відходів, повідомлення про транскордонне перевезення небезпечних відходів.
Управління цифрової трансформації та моніторингу довкілля Міндовкілля
Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню Міндовкілля
Вересень 2022 року
18Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року N 302”Необхідність прийняття акта зумовлена необхідністю удосконалення Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, зокрема отримання дозволу на викиди в електронному вигляді.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 N 365 схвалено пріоритетні напрями та завдання (проєкти) цифрової трансформації на період до 2023 року. Відповідно до пункту 6 зазначених напрямів на Міндовкілля та інших державних органів покладено завдання, зокрема, щодо створення інформаційної системи, призначеної для ведення обліку забруднюючих речовин та проведення моніторингу стану атмосферного повітря, викидів, фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, здійснення виробничого контролю за додержанням встановлених гранично допустимих значень, запровадження електронних послуг щодо звітування та видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами.
Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню МіндовкілляГрудень 2022 року
19Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України”Метою прийняття проєкту акта є удосконалення управління та підвищення ефективності рекреаційної діяльності в межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду, шляхом актуалізації основних напрямів і видів рекреаційної діяльності, порядку організації та проведення рекреаційної діяльності, взаємодії установ природно-заповідного фонду.Департамент природно-заповідного фонду та земельних ресурсів МіндовкілляГрудень 2022 року
20Проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління територіями та об’єктами природно-заповідного фонду”Метою прийняття законопроєкту є встановлення лімітів на використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, реорганізація системи планування та контролю використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду на засадах природоохоронного менеджменту для забезпечення довготривалого збереження та відтворення біорізноманіття, їх раціонального і не виснажливого використання.
У результаті прийняття законопроєкту шляхом внесення змін до законів України “Про природно-заповідний фонд України”“Про охорону навколишнього природного середовища” буде поліпшено стан збереження та ефективного використання природних ресурсів, спрощено процес отримання дозвільних документів для використання природних ресурсів.
Департамент природно-заповідного фонду та земельних ресурсів МіндовкілляТравень 2022 року
21Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією”Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”, міністерства, інші органи виконавчої влади, які є суб’єктами нормотворення забезпечують постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства.
Метою прийняття проєкту акта є перегляд критеріїв (п. 3 Методики) відповідно до Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”.
Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів Міндовкілля
Держекоінспекція
Грудень 2022 року
22Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про внесення змін до Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів”Згідно із Законом України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”, який набрав чинності 27.06.2020, до повноважень Державної екологічної інспекції України, як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, додатково віднесено здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.
Відповідно до Закону України “Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів”, який вступив в дію 1 січня 2021 року, державний контроль у сфері моніторингу, звітності та верифікації здійснюється Держекоінспекцією.
Метою прийняття проєкту акта є реалізація Держекоінспекцією наданих повноважень та необхідність у внесенні змін до Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 26.11.2019 N 450, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2019 за N 1293/34264.
Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів Міндовкілля
Держекоінспекція
Грудень 2022 року
23Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Санітарних правил в лісах України”Метою прийняття проєкту акта є запровадження нових заходів з поліпшення санітарного стану лісів спрямованих на ліквідацію наслідків пожеж та стихійних явищ, ліквідації вогнищ карантинних шкідників та встановлення вимог до них.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держлісагентство
Вересень 2022 року
24Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів”Метою прийняття проєкту акта є приведення Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 848 у відповідність із Законом України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” від 13.04.2020 N 554-IX.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держлісагентство
Вересень 2022 року
25Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Інструкції з проведення рубок формування і оздоровлення лісів”Метою прийняття проєкту акта є визначення особливостей проведення рубок формування і оздоровлення лісів залежно від їх цільового призначення, породного складу насаджень, а також лісорослинних умов.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держлісагентство
Березень 2022 року
26Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про внесення змін до Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів”Метою прийняття проєкту акта є визначення особливостей технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держлісагентство
Червень 2022 року
27Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах”Метою прийняття проєкту акта є встановлення для усіх лісокористувачів та власників лісів єдиних вимог щодо виділення лісових ділянок для заготівлі деревини та проведення їх оцінки.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держлісагентство
Грудень 2022 року
28Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження складу документації державного лісового кадастру і первинного обліку лісів та порядку її ведення”Метою прийняття проєкту акта є визначення виключного переліку форм державного лісового кадастру і обліку лісів та порядку їх складання усіма лісокористувачами та власниками лісів.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держлісагентство
Грудень 2022 року
29Проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”Метою прийняття законопроєкту є стимулювання відродження та перегляд правового режиму територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, виділення у межах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення території спеціального промислового використання, яка довічно є непридатною для проживання, і базується насамперед на міркуваннях довгострокової безпеки і способах остаточного захоронення, упорядкування відвідування території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, зокрема з пізнавальною метою, приведення Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” у відповідність до законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
ДАЗВ
Червень 2022 року
30Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Змін до Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр”Метою прийняття проєкту акта є приведення положень Уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, затвердженої наказом Міндовкілля від 26.06.2019 N 229 та зареєстрованої в Мін’юсті 25.07.2019 за N 818/33789 (зі змінами) у відповідність до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року N 615, у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 року N 124.
Також проєктом акта планується запровадити облаштування в межах зон санітарної охорони та на прилеглих територіях локальних мереж спостережних свердловин з метою визначення кількості води та хімічних і фізико-хімічних показників та надання даних спостережень Держгеонадрам.
Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Березень 2022 року
31Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення”Метою прийняття проєкту акта є приведення норм Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 N 34/м, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за N 377/7698, у відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі” від 01.03.2018 N 2314-VIII.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Червень 2022 року
32Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Змін до Правил розробки нафтових і газових родовищ”Метою прийняття проєкту акта є оптимізація організаційних процедур та удосконалення проведення окремих технологічних процесів у нафтогазовидобувній галузі. Проєкт акта розроблений на виконання вимог Закону України від 01.03.2018 N 2314-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі”.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Червень 2022 року
33Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. N 993 і від 25 червня 2020 р. N 614”Метою прийняття проєкту акта є забезпечення реалізації вимог рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року “Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави”, введеного в дію Указом Президента України від 23 липня 2021 року N 306/2021, яким, зокрема, схвалено перелік металічних руд та неметалічних корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, та визначено деякі умови надання ділянок надр (родовищ таких корисних копалин) у користування, а також з метою удосконалення деяких положень Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 N 993.
З метою узгодження положень нормативно-правових актів в частині повноважень Міндовкілля, відповідні зміни передбачається внести до Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 N 614.
Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Вересень 2022 року
34Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”Метою прийняття проєкту акта є узгодження нормативно-правових актів в частині особливостей розпорядження (надання у користування) геологічною інформацією про ділянку надр, яка надається в користування з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки надр, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету з метою нарощування мінерально-сировинної бази України, суб’єкту господарювання, який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами, визначаються Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615, відповідні зміни пропонується внести до Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 р. N 939.
Проєктом акта планується встановити економічно обґрунтовані граничні терміни робіт за окремими групами корисних копалин та заборони продовження строків виконання робіт на ділянці надр, визначених спеціальними дозволами на користування надрами.
З метою узгодження положень нормативно-правових актів в частині повноважень Міндовкілля, відповідні зміни передбачається внести до Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 N 614.
Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Вересень 2022 року
35Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Правил охорони підземних вод”Метою прийняття проєкту акта є врегулювання відносин у сфері охорони підземних вод від забруднення, виснаження та інших дій, які можуть погіршити умови водозабору, реалізацію заходів з охорони навколишнього природного середовища, зокрема надр, при здійсненні будь-яких видів антропогенної діяльності, яка може негативно позначитися на якісних та кількісних показниках підземних вод, знизити їх здатність до природного відновлення, порушити гідрогеологічний режим підземних вод, завдавати шкоди здоров’ю людей.
Проєкт акта розробляється на виконання абзацу другого підпункту “д” підпункту 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23.03.2021 “Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації”, введеного в дію Указом Президента України від 23.03.2021 N 111/2021.
Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Вересень 2022 року
36Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача”Метою прийняття проєкту акта є забезпечення подання заявниками документів на отримання, продовження спеціальних дозволів на користування надрами, їх переоформлення, внесення до них змін в електронній формі та забезпечення реалізації відповідних положень пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N 615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 N 124) та пункту 16 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 N 993.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Вересень 2022 року
37Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення єдиної державної електронної геоінформаційної системи”Метою прийняття проєкту акта є забезпечення створення, перегляду, надсилання, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробки, використання, розгляду, зберігання, захисту, обліку та надання інформації у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також електронної взаємодії між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування з метою виконання визначених законодавством завдань у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зокрема обробки інформації, що формується у процесі діяльності користувачів надр, у тому числі користувачів надр на умовах угод про розподіл продукції.
Проєкт акта розробляється на виконання підпункту 3 пункту 2 розділу I Закону України від 28.04.2021 N 1423-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.
Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Вересень 2022 року
38Проєкт Закону України “Про внесення змін до законів України стосовно посилення відповідальності суб’єктів господарювання за буріння та використання свердловин без відповідних дозвільних документів, а також за незабезпечення належного ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу свердловин після припинення їх експлуатації”Метою прийняття проєкту акта є посилення відповідальності суб’єктів господарювання за буріння та використання свердловин без відповідних дозвільних документів, а також за незабезпечення належного ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу свердловин після припинення їх експлуатації.
Проєкт акта розробляється на виконання абзацу п’ятого підпункту 3 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.07.2021 “Про стан водних ресурсів України”, введеного в дію Указом Президента України від 13.08.2021 N 357/2021.
Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Грудень 2022 року
39Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 N 97 “Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення”Метою прийняття проєкту акта є упорядкування та уточнення даних у формі звітності N 7-ГР (підземні води) (річна) “Звітний баланс використання підземних вод за 20__ рік”, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 N 97, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 за N 789/28919, а також забезпечення автоматизації ведення державного обліку видобутку та використання підземних вод і Державних балансів запасів корисних копалин “Води підземні питні та технічні, мінеральні, теплоенергетичні, промислові, лікувальна ропа”.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Грудень 2022 року
40Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розпорядження геологічною інформацією”Метою прийняття проєкту акта є спрощення доступу до геологічної інформації та підвищення її якості для залучення іноземних інвестицій у сферу надрокористування.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держгеонадра
Грудень 2022 року
41Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про внесення змін до наказу від 31.08.2010 N 262 зареєстрованого в Мін’юсті 29.09.2010 за N 863/18158”Метою прийняття проєкту акта є приведення Інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення у відповідність із законодавством, зокрема з Кодексом України про адміністративні правопорушення.Департамент з питань надрокористування та відновлення довкілля Міндовкілля
Держлісагентство
Вересень 2022 року
42Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Правил державного обліку мисливських тварин і обсягів їх добування”Метою прийняття проєкту акта є врегулювання питань, пов’язаних із веденням первинного та державного обліку чисельності і добування мисливських тварин, що є базою для ведення державного кадастру мисливських тварин, які перебувають на території України.Управління охорони біорізноманіття Міндовкілля
Держлісагентство
Грудень 2022 року
43Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів”Метою прийняття проєкту акта є встановлення переліку та послідовності необхідних процедур при видачі посвідчення громадських мисливських інспекторів та врегулювання відносин між Державним агентством лісових ресурсів України, його територіальними органами та громадянами України
Згідно з частиною третьою статті 38 Закону України “Про мисливське господарство та полювання” визначено, що повноваження громадських мисливських інспекторів визначаються положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідно до закону.
Наразі, видача посвідчень громадських мисливських інспекторів, їх права та обов’язки визначаються Наказом Державного комітету лісового господарства України від 01.03.2002 N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 за N 290/6578 “Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів”.
Управління охорони біорізноманіття Міндовкілля
Держлісагентство
Грудень 2022 року
44Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України “Про затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання”Затвердження Порядку видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання необхідне на виконання вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів”.Управління охорони біорізноманіття Міндовкілля
Держлісагентство
Грудень 2022 року

____________

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN072263.html

Loading