Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік (витяг)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 вересня 2020 р. N 1133-р

Київ

Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік

1. Затвердити план пріоритетних дій Уряду на 2020 рік (далі – план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити:

виконання плану дій в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2020 рік;

розроблення у двотижневий строк деталізованих заходів, якими передбачатиметься поетапне виконання завдань, визначених планом дій, та внесення відповідної інформації до електронної системи моніторингу і контролю виконання зазначеного плану на єдиному веб-порталі електронного урядування;

погодження протягом 10 днів проектів актів, розроблених на виконання плану дій;

включення інформації про виконання плану дій до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2020 рік.

3. Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити проведення моніторингу виконання плану дій на єдиному веб-порталі електронного урядування.

Перенесення строку виконання завдання у межах календарного року або зміна відповідального виконавця здійснюється за рішенням урядового комітету відповідно до пропозицій, поданих Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідальним виконавцем із зазначенням підстав такої зміни.

Пропозиції щодо виключення, уточнення змісту кроку та/або індикатора подаються відповідальними виконавцями Секретаріатові Кабінету Міністрів України для розгляду таких пропозицій у разі доцільності на засіданні Кабінету Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ

Інд. 80

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2020 р. N 1133-р

ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2020 рік

КрокиОбґрунтування (підстава)Відповідальні за виконанняСтрокІндикатор виконанняОчікувані результати

9. Міненерго, Міндовкілля

9.2. Екологічна політика

371. Підвищення ефективності управління лісовим господарством шляхом врегулювання питання порядку проведення національної інвентаризації лісівреалізація вимог Закону України від 2 червня 2020 р. N 643-IX “Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів”Міндовкілля
Держлісагентство
груденьприйнято постанову Кабінету Міністрів України
видано наказ Міндовкілля
створення умов впровадження національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі
372. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо забезпечення ефективності формування та реалізації лісової політикизабезпечення виконання вимог статті 28 Лісового кодексу УкраїниУказу Президента України від 21 листопада 2017 р. N 381 “Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду”Міндовкілля
Держлісагентство
груденьподано до Верховної Ради України законопроектвизначення та затвердження основних завдань державної стратегічної політики управління лісовими ресурсами в Україні, а також визначення ролі держави у збалансованому лісоуправлінні, напрямів та цілей розвитку лісового господарства як на національному, так і регіональному рівні
373. Підвищення ефективності управління державними підприємствами лісової галузі шляхом розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо особливостей управління об’єктами державної власності у лісовій галузі та законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України у частині скасування сплати податку на лісові землі для лісогосподарських підприємствзабезпечення підвищення ефективності управління державними лісогосподарськими підприємствами та уникнення подвійного оподаткуванняМіндовкілля
Мінфін
Держлісагентство
груденьподано до Верховної Ради України законопроектизниження рівня податкового навантаження на державні підприємства у частині скасування податку на лісові землі, який по суті дублює сплату рентної плати та створює умови подвійного оподаткування;
визначення підходів щодо підвищення ефективності управління державними підприємствами лісової галузі
374. Забезпечення конкурентного доступу до ринку деревини та запровадження конкурентних умов стимулювання раціонального лісокористуваннязабезпечення виконання Указу Президента України від 9 липня 2019 р. N 511 “Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів”Міндовкілля
Держлісагентство
груденьприйнято відповідний акт
запроваджено електронний облік деревини та систему моніторингу внутрішнього обігу необроблених лісоматеріалів
відкрито доступ до інформації щодо законності походження деревини
запроваджено нові організаційно-правові та еколого-економічні умови стимулювання раціонального лісокористування, детінізації ринку деревини
запровадження прозорих та конкурентних правил та механізмів реалізації деревини
375. Створення інформаційної підсистеми “Пожежна безпека” з природними класами пожежної небезпеки відповідно до породи та віку насаджень, врахування погодних та кліматичних умов для запобігання лісовим пожежамнеобхідність вжиття дієвих заходів протидії лісовим пожежамМіндовкілля
Держлісагентство
груденьстворено інформаційну підсистемузабезпечення можливості відслідковувати ситуацію з пожежною безпекою в лісовій галузі
376. Затвердження порядку організації охорони і захисту лісів, правил пожежної безпеки в лісах України та положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захистувиконання вимог статті 86 Лісового кодексу України, Закону України від 6 вересня 2018 р.
N 2531-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів” (абзац другий пункту 2 розділу II “Прикінцеві положення”)
Міндовкілля
Держлісагентство
груденьприйнято розпорядження Кабінету Міністрів України
видано накази Міндовкілля
визначення єдиних підходів до всіх постійних лісокористувачів та власників лісів до порядку організації обов’язкових заходів з охорони та захисту лісів, зокрема від пожеж

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR201133.html