Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Головного управління розвідки МО, МВС та ЦОВВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВІДКИ
МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2022м. КиївN 6/315

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 травня 2022 р. за N 581/37917

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 12частини першої статті 23 Закону України “Про розвідку”, підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року N 1024, з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що додається.

2. Юридичному управлінню Головного управління розвідки Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України за встановленим порядком.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Начальник Головного
управління розвідки
Міністерства оборони України
генерал-майор
Кирило БУДАНОВ
Міністр внутрішніх
справ України
Денис МОНАСТИРСЬКИЙ
ПОГОДЖЕНО: 
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України
25 травня 2022 року N 6/315

ПОРЯДОК
електронної інформаційної взаємодії Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм електронної інформаційної взаємодії Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, під час обміну інформацією для здійснення ними повноважень, визначених законодавством.

2. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна міграційна служба України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – суб’єкти інформаційних відносин).

3. Суб’єкти інформаційних відносин передають і приймають інформаційні файли в обсягах та за змістом, необхідних для здійснення повноважень відповідно до покладених на них завдань.

Інформація, у тому числі персональні дані, запитується у визначених законодавством випадках для виконання завдань суб’єктів інформаційних відносин і досягнення законної мети.

II. Регламент автоматизованого обміну інформацією

1. Суб’єкти інформаційних відносин спільно встановлюють перелік відомостей, структуру та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів обміну, а також визначають відповідальні структурні підрозділи суб’єктів інформаційних відносин, державні підприємства, установи, які належать до сфери управління суб’єктів інформаційних відносин, що забезпечують та (або) здійснюють технічне супроводження автоматизованого обміну інформацією та відповідно до цього Порядку і своїх повноважень, визначених законодавством, приймають спільні рішення, які оформлюють окремими протоколами або договорами про інформаційну взаємодію.

2. Автоматизований обмін інформацією в порядку інформаційної взаємодії проводиться в електронній формі з дотриманням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг”“Про електронні довірчі послуги”“Про захист персональних даних” та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації в інформаційних системах.

3. Інформаційна взаємодія здійснюється шляхом безпосереднього доступу до інформаційних систем суб’єктів інформаційних відносин засобами центральної підсистеми єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України або системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

За відсутності технічної можливості передачі даних із використанням інформаційних систем, визначених абзацом першим цього пункту, інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, установленому законодавством.

4. У разі відсутності можливості забезпечення безпосереднього доступу до інформації в ресурсах суб’єктів інформаційних відносин з використанням інформаційних систем, визначених пунктом 3 цього розділу, доступ до інформаційних систем може надаватися з урахуванням установлених законодавством вимог та з дотриманням визначених суб’єктами інформаційних відносин процедур доступу до таких систем.

5. Про виникнення обставин, що унеможливлюють виконання визначених цим Порядком умов, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

III. Захист інформації під час автоматизованого обміну інформацією

1. Під час автоматизованого обміну інформацією відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційних відносин упроваджують організаційно-технічні заходи для забезпечення захисту інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

2. Для захисту інформації використовуються засоби захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного та (або) криптографічного захисту інформації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних і використовується суб’єктами інформаційних відносин виключно з метою реалізації ними своїх повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

 

Перший заступник начальника
Головного управління розвідки
Міністерства оборони України
генерал-майор
Ігор ОСТАПЕНКО
Директор Департаменту
інформатизації Міністерства
внутрішніх справ України
Олександр МИХАЙЛОВ

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37917.html

 771 total views,  3 views today