Проєкт FutureForest2040

Відходи лісу як один із головних бізнесів майбутнього.

За деякими оцінками, глобальне використання ресурсів до 2050 року може зрости втричі при збільшенні попиту на енергію і продовженні нинішніх тенденцій споживання. У майбутніх сценаріях, створених у рамках фінського проєкту FutureForest2040, передбачені стратегії, які, в першу чергу, спрямовані на вирішення проблеми надмірного споживання і використання природних ресурсів, зокрема, деревини ринковим способом.

Проєкт структурних змін

Відходи можуть стати головним бізнесом майбутнього. Вирішення таких питань, як ефективність виробництва та безпека рециркуляції, може відкрити нові можливості для діла у використанні існуючих потоків відходів у деревообробній промисловості. Вони були нещодавно досліджені та обговорені фахівцями, які беруть участь у проєкті FutureForest2040, в якому розглядаються можливі майбутні структурні зміни у фінському лісовому секторі та їх вплив на деревообробну промисловість.

Мета проєкту FutureForest2040 – створити дорожню карту того, як лісова промисловість Фінляндії та пов’язані з нею товари, послуги і використання деревини зміняться в найближчі кілька десятиліть. Результати досліджень та проєктів, які будуть здійснюватися у рамках дорожньої карти, значною мірою підтримають адаптацію лісової промисловості Фінляндії до структурних змін як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Крім того, цей проєкт буде приділяти особливу увагу зайнятості, експорту та ефекту доданої вартості у фінській економіці в цілому.

Лісові ресурси

В контексті зазначеного дослідження варто нагадати, що сценарії FutureForest2040 опираються значною мірою на цілі, визначені оновленою Національною лісовою стратегією до 2025 року, підготовленою урядом на основі широкого співробітництва із усіма зацікавленими сторонами. Слід зазначити, що її дія розповсюджується не лише на лісове господарство та деревообробну промисловість, але і виробництво, переробку, послуги лісу на основі інших продуктів як матеріальних, так і нематеріальних, а також суспільних благ.

Одним із пріоритетів Національної лісової стратегії Фінляндії є те, що ліси перебувають в активному, економічно, екологічно, соціально та культурно стійкому і різноманітному використанні. Проблема відходів уже постає перед галуззю не вперше і потребує вирішення.

З огляду на ступінь лісистості та обсяги заготівлі деревини, працювати фінам є над чим. Так, ліси займають понад 75% території Фінляндії, що робить її однією з найбільш лісистих країн Європи, при цьому для виробництва деревини придатні близько 20,3 млн га лісових угідь. Фінські ліси щорічно зростають приблизно на 108 млн кубометрів. Малопродуктивні ліси становлять 10%, а повністю або майже безлісні непродуктивні землі – 12% лісових земель. Лісові дороги та інші лісогосподарські ділянки займають 1% лісових площ. При цьому, за даними Національної інвентаризації лісів, проведеної у 2015–2019 роках, загальний обсяг деревостану на лісових і малопродуктивних землях становить 2,5 млрд кубометрів, а середній на 1 га лісової площі – 119 кубометрів.

Фінські ліси, як і в більшості західноєвропейських країн, переважно перебувають у приватній власності. У південній та центральній Фінляндії близько 3/4 лісів належать приватним особам, а основна частина державних лісів розташована на півночі та сході країни.

На даний час у Фінляндії налічується 2,9 млн га лісів, що перебувають під охороною держави та використання яких у лісовому господарстві обмежене. Це становить приблизно 12,6% всієї лісової площі (площі лісів та перелогів).

Обмеження і стимулювання

За розрахунками економістів, якщо сьогоднішні тенденції зростання попиту і споживання енергії будуть продовжуватися, до 2050 року глобальне використання людством природних ресурсів може потроїтися. У майбутніх сценаріях, створених у рамках проєкту FutureForest2040, передбачена європейська політика, в першу чергу, орієнтована на вирішення проблеми надмірного споживання і використання природних ресурсів світовим сировинним ринком.

Однак, у деяких сценаріях передбачається, що глобальні угоди між державами змусять встановити ціну за зовнішні впливи надмірного споживання. Це може означати, що компанії будуть платити податки за виробництво понад встановленого такими угодами допустимого рівня, і ці збільшені виробничі витрати будуть відображені на споживачах із більш високими кінцевими цінами.

На думку дослідників, на компанії в багатьох секторах, які використовують природну сировину, можуть очікувати обмеження в їх можливостях розширення їх бізнесу. Разом з тим, введення обмежень на використання природних ресурсів можуть стимулювати такі практики замкнутої економіки, як: підвищення ефективності виробництва, дизайн продукту, що продовжує термін його служби і можливість повторного використання чи переробки, а також виробництво, засноване на потоках відходів.

Втім, для реалізації цих та інших сценаріїв, необхідне прийняття відповідного законодавства, причому, на міжнародному рівні. Крім того, всі ці новації, крім законодавчої бази, вимагатимуть здійснення урядами ретельного планування їх впровадження для запобігання несподіваних і небажаних побічних наслідків. Також не слід забувати, що для досягнення сприятливого результату має бути певний паритет обмежувальних та стимулюючих інструментів.

Каскадування відходів

Як стверджують фахівці проєкту FutureForest2040, одним із найважливіших інструментів циркулярної економіки є так зване каскадування. Це відноситься до пріоритетного порядку: повторне використання, переробка, біоенергетика та утилізація, але також може відноситися до ефективного використання побічних потоків. Оскільки часто передбачається, що каскадування знижує попит на первинні матеріали, наприклад, використання круглого лісу, цілком можливо, що вигоди в основному будуть отримуватися за рахунок непрямого впливу.

Використання каскадування також може мати прямі переваги для стійкості. Однак, сучасні технології поводження з відходами все ще недостатньо розвинені і не завжди призводять, наприклад, до більш низьких викидів парникових газів, ніж при використанні первинних матеріалів. Між тим, відповідне політичне керівництво, що поєднує в собі обмежувальні та стимулюючі інструменти, могло б допомогти в розвитку цих практик і екологічних показників, а також відкрити безліч нових ділових можливостей, забезпечуючи додану вартість, а також зайнятість.

Згідно з висновками FutureFo­rest2040, на сьогодні існують різні потоки лісових відходів, які доступні для каскадування, і можливості їх використання для бізнесу. Зокрема багато побічних продуктів на основі деревини, що походять із лісової промисловості, такої, як: лісопилки, мають однакову якість і прості у використанні в якості сировини, наприклад, для виробництва целюлози та інших матеріалів, а також у нових продуктах на основі деревини.

Рівень використання цих побічних продуктів, як правило, високий в Європі, а в Фінляндії – практично 100%, але основним видом використання є спалювання для отримання енергії. Розширення виробничих можливостей у вигляді, наприклад, хімічних речовин і композитів на основі деревини на додаток до продуктів на основі целюлози, таким, як: текстиль, збільшило б додану вартість і принесло б користь галузям первинної деревини, що продають побічні продукти. Однак, це вимагатиме широкомасштабної співпраці та об’єднання досвіду лісового господарства з іншими секторами, – вважають фахівці FutureForest2040.

Підготував
Олександр ВИНОГРАДСЬКИЙ,
Газета “Природа і суспільство”

 165 total views,  3 views today