Проєкти ФАО проти шкідників

Яку допомогу отримують європейські країни.

Україна та Білорусь у співпраці з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) розпочинає реалізацію регіонального проєкту з протидії всихання лісів*. ФАО вже кілька десятків років працює з різними країнами, допомагаючи у зміцненні їх потенціалу в розробці, зборі та аналізі даних моніторингу лісових ресурсів для запобігання надзвичайним ситуаціям, що пов’язані зі спалахами шкідників та хвороб лісу.

Чим може допомогти ФАО?

Комахи і патогени є невід’ємними компонентами лісових екосистем, однак, деякі їхні види можуть швидко розмножуватися до руйнівної кількості, утворюючи спалахи, які негативно впливають на якісні та кількісні показники лісів. Зокрема це може мати несприятливий вплив на багато аспектів, таких як: ріст і виживання, врожайність, якість деревини та недеревних продуктів, середовище проживання диких тварин, відпочинок, туризм тощо. Вплив шкідників може також призводити до скорочення програм насаджень, відмови від певного виду дерев або необхідності вирубки великих площ, де переважають заражені дерева.

За допомогою інформаційних систем ФАО у глобальному масштабі збирає дані про вплив комах-шкідників і спалахи хвороб у природних і посаджених лісах. Наявність таких даних полегшує документування здоров’я лісів на рівні конкретної країни. Цільова аудиторія користувачів включає національні лісові служби, науково-дослідні установи, а також технічних фахівців, що займаються питаннями лісового господарства та боротьби зі шкідниками.

Слід зазначити, що починаючи з 2003 року ФАО системно збирає кількісну та якісну інформацію про біотичні агенти (комахи, інші шкідники), які впливають на здоров’я лісів. Збір даних проводиться за допомогою польових проєктних документів, ГІС-систем, проведення тематичних опитувань та аналізів національних звітів країн, а також таксономічних перевірок.

Крім того, на запити урядів ФАО надає країнам пряму технічну допомогу з конкретних проблем, зокрема, у боротьбі зі шкідниками, а також у розробці довгострокових стратегій профілактики та захисту лісів. Програми боротьби зі шкідниками розробляються як невід’ємна частина управління лісами, включаючи стратегії запобігання. При цьому акцент робиться на розумінні основних причин спалахів, моніторингу можливих осередків, використання селекції дерев для їх стійкості до хвороб, поступовому поліпшенні загального стану здоров’я лісів, а не на боротьбі з шкідниками, коли вони вже стали проблемою.

Одним із основних засобів запобігання розвитку негативних тенденцій у лісових екосистемах є належним чином організована система моніторингу. На сьогодні ФАО надала підтримку більше, ніж 50 країнам у розробці національних систем моніторингу лісів та оцінок. Їх метою є отримання надійної і достовірної інформації про лісові ресурси для застосування при розробці Національних лісових політик, планування та сталого розвитку. Системи моніторингу лісів включають функції вимірювання, звітності та перевірки і спрямовані на отримання високоякісних, надійних даних про ліси, які мають вирішальне значення для боротьби зі зміною клімату, викликаним, серед іншого, збезлісенням і деградацією лісів.

Зазвичай, проєкти ФАО в частині надання допомоги країнам у боротьбі з шкідниками, передбачають такі основні напрямки:

 перегляд існуючих національних підходів до системи моніторингу спалахів шкідників та хвороб лісу, з акцентом на розроблення систем їх раннього виявлення;

 розроблення національних планів дій у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із спалахами шкідників та хвороб лісу, за необхідності – надання технічної підтримки;

 розроблення рекомендацій щодо підвищення стійкості лісових насаджень до шкідників та хвороб та посилення протидії наслідкам всихання;

 навчання фахівців лісової галузі.

Реалізовані проєкти

Слід зазначити, що в Європі проєкти ФАО по оздоровленню лісів, зокрема, по боротьбі зі шкідниками та всиханням почали реалізовуватися ще у 1990-х роках, здебільшого у тих країнах, які не могли самостійно справитися з проблемами. Наведемо короткий огляд цих країн та заходи, що були здійснені за допомогою ФАО.

Литва. У 1995 році хвойні ліси Литви піддалися нападу метелика-«монашки» (Lymantria monacha), а також низки інших комах-дефоліаторів, таких як: соснова гусінь. Міністерство лісового господарства Литви запросило фінансування із зовнішніх джерел для закупівлі інсектицидів та розпилювального обладнання. ФАО надала термінову допомогу, яка, крім технічної підтримки та навчання фахівців, включала розроблення подальшої стратегії боротьби зі шкідниками та рекомендації щодо профілактичних заходів.

Болгарія. У жовтні 1996 року в болгарських лісах почався серйозний спалах європейської циганської молі, що змусило країну звернутися за допомогою до ФАО. Болгарський проєкт ФАО передбачав:

 розроблення стратегії довгострокового управління лісами;
 постачання обладнання для повітряного застосування проти комах-шкідників;
 посібники та матеріали з технології безпечного використання біопестицидів та хімічних речовин та комплексної боротьби зі шкідниками;
• підготовка технічного персоналу для реалізації проєкту.

Румунія. У 1998 році Румунія зіткнулася з найбільшим за попередні 10 років спалахом комах-шкідників, зокрема, європейської циганської молі (Lymantria dispar). Площа зараження оцінювалася приблизно в 1,2 млн га. Уряд країни звернувся до ФАО з проханням про надання допомоги для проведення операцій по боротьбі зі шкідниками. Проєкт тривав 12 місяців, охоплюючи два сезони спалахів, і здійснювався в три етапи:

 підготовка та планування, зв’язок із потенційними донорами та закупівля обладнання;
• укладення контрактів із зовнішніми консультантами;
• встановлення та калібрування обладнання;
 навчання персоналу;
• реалізація заходів, передбачених програмою допомоги.

Молдова. У 1999 та 2000 роках уряд Молдови запросив надзвичайну допомогу ФАО у вигляді реалізації проєкту для боротьби зі шкідниками, що поїдають листя. Зокрема проєкт був спрямований на стримування росту їх популяцій, загальне підвищення здоров’я і благополуччя лісу, а також обсягу і вартості його продуктів. Проєкт тривав 20 місяців, щоб забезпечити достатній час для закупівлі обладнання та навчання персоналу згідно з розробленою програмою.

Словакія. На початку 2000 року словацькі хвойні лісі зазнали нападу верхівкового короїда. Національні заходи з боротьби виявилися, здебільшого, безуспішними, оскільки лісовласники, особливо приватні, мали обмежені знання про відповідні заходи по боротьбі з цим шкідником, включаючи екологічно безпечні методи вирубки. Проєкт тривав 24 місяці, включаючи два життєві цикли шкідливих організмів, а також тестування та підтвердження відповідних заходів боротьби. Крім технічної допомоги, з лісовласниками було проведено навчання зі спеціальних програм, що дозволило суттєво підвищити національний потенціал управління системами захисту лісів як у недержавних, так і в державних лісах.

Македонія. У 2001–2002 роках значну площу соснових лісів країни окупувала соснова гусінь, з якою лісові служби самостійно справитися не змогли. Проєкт ФАО для Македонії полягав, крім суто технічної допомоги, також і у розробці заходів стримування спалаху до економічно прийнятного рівня, зміцненні національного потенціалу по боротьбі зі спалахами шкідливих організмів за допомогою навчання відповідних спеціалістів.

* За ініціативи Держліс­агентства та Міністерства лісового господарства Республіки Білорусь з 2018 року тривали підготовчі роботи із започаткування проєкту технічної допомоги ФАО, направленого на протидію всиханню соснових насаджень.

У 2020 році проєктна пропозиція пройшла погодження керівних органів ФАО. Проєкт є регіональним та розрахований на 1,5 роки з бюджетом 405 тис. доларів. У результаті його виконання очікується:

 Перегляд національних підходів до системи спостереження та моніторингу спалахів шкідників та хвороб лісу з метою розробки функціональних систем їх раннього виявлення.

 Розроблення та затвердження національних планів дій у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних зі спалахами шкідників та хвороб лісу.

 Розроблення рекомендацій щодо підвищення стійкості лісових насаджень до шкідників та хвороб та посилення протидії наслідкам посухи.

 Зміцнення національного потенціалу стосовно комунікації та регіональної координації з питань санітарного стану лісів.

Олександр КОЗКА,
Газета “Природа і суспільство”

https://ekoinform.com.ua/?p=8679