Робота лісівника – це не професія, це призвання

Робота лісівника – це не професія, це призвання. А ви знали, що ліс та робота лісівника цінувалися ще до хрещення Київської Русі. Сьогодні мова піде про Ярослава Мудрого, який не тільки був «сватом Європи», але який створив перший писемний правовий кодекс «Руська правда», в якому низка статей стосувалася охорони лісів, бортних дерев і мисливської фауни та передбачалося суворе покарання за порушення правил полювання, використання бортних дерев і, особливо, навмисне підпалювання лісів.

Давній кодекс використовувався як джерело права в Київській Русі − Україні, на українських землях у складі Литовського князівства і Речі Посполитої. Як правовий документ, «Руська правда» вплинула на Статути Великого князівства Литовського, Соборне Уложення 1649 р., Лісовий статут Російської імперії 1802 р. Таке тривале життя «Руська правди» в юридичній практиці пояснюється наявністю в ній правової методології, виваженістю вміщених у ній норм, ясністю формулювання, логічністю викладення, чітким визначенням вимог стосовно використаннялісових багатств та їх захисту.

У ті часи ліси відігравали одну з головних ролей в економічному житті Русі України. З дерев будувались будинки, фортеці, церкви, виготовлялись предметипобуту. Полювання, збір меду, рибальство приносили великі прибутки. Виходячи з цього, до «Руської правди» ввійшли норми, які охороняли бортництво, деякі види дерев, мисливських і домашніх птахів, а також найбільш цінних звірів. За порушення цих норм законом встановлювались грошові штрафи різного розміру, а найбільш часто зустрічались ставки 12 грн, 3 грн, 30 кун, 9 кун. А за за 12 гривень тоді можна було купити 4 коня, або 6 корів, або 40 овець.

Хотілося, щоб лісівнича робота і лісове господарство цінувалося й у наші часи. Надія наше все