Шодо визнання роботи директора Шацького Національного природного парку Христецької М.В. незадовільною

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року Луцьк
Справа № 140/9244/21

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Сороки Ю.Ю.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін адміністративну справу за позовом ОСОБА_1 до Ковельської районної ради Волинської області про визнання протиправним та скасування рішення,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася з позовом до Ковельської районної ради Волинської області про визнання протиправним та скасування рішення «Про роботу Шацького національного природного парку» від 30.07.2021 №6/11.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 30.07.2021 Ковельською районною радою Волинської області прийнято рішення №6/11 »Про роботу Шацького національного природного парку» . Згідно вказаного рішення роботу директора Шацького національного природного парку Христецької М.В. визнано незадовільною.

Позивач вважає рішення Ковельської районної ради Волинської області від 30.07.2021 № 6/11 «Про роботу Шацького національного природного парку» протиправним та таким, що підлягає скасуванню, оскільки Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні ради не наділено повноваженнями визнавати діяльність незадовільною щодо керівників підприємств, установ, організацій, яких вони не призначають. Також, звертає увагу на те, що порушено принцип використання повноваження з метою, з якою це повноваження надано, зокрема, підставою для прийняття оскаржуваного рішення слугував п.36 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дія якого спрямована на підтримання громадської безпеки на відповідній території та здійснення заходів для боротьби із злочинністю у відповідному регіоні. Проте, позивач не несе відповідальності за стан громадської безпеки та боротьби із злочинністю на території Ковельського району.

У зв`язку із чим, просить позовні вимоги задовольнити повністю.

Ухвалою судді Волинського окружного адміністративного суду від 03.09.2021 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі та її розгляд призначено за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами відповідно до статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України).

Відповідач у відзиві на позов заперечив позовні вимоги та у їх задоволенні просив відмовити. В обґрунтування цієї позиції вказав, що 14.06.2021 на ім`я голови районної ради надійшло колективне звернення жителів громади смт. Шацьк про можливі протиправні дії керівництва Парку та прохання розглянути на черговій сесії Ковельської районної ради питання щодо законності здійснення управлінської та господарської діяльності директором Шацького національного природного парку ОСОБА_1 за період перебування її на посаді директора.

В процесі підготовки проекту рішення з даного питання, за дорученням голови районної ради, постійна комісія з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів, в межах повноважень, відповідно до частини 6 статті 47 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні провела перевірку фактів наведених в колективному зверненні жителів громади.

Під час попереднього розгляду проекту рішення Про роботу Шацького національного парку на засіданні постійної комісії з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів, комісією було встановлено, що керівництвом Парку допущені значні порушення в діяльності, що залишаються поза увагою дирекції. Ці факти озвучені на засіданні комісії головою комісії, внесені до протоколу засідання постійної комісії та вирішено рекомендувати районній раді при розгляді даного питання на сесійному засіданні визнати роботу директора Шацького Національного природного парку ОСОБА_1 незадовільною та надіслати відповідні листи щодо виявлених правопорушень до Державного агентства лісових ресурсів та правоохоронних органів.

Після обговорення більшістю депутатів районної ради від загального складу проект рішення було ухвалено з пропозиціями поданими постійною комісією з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів.

Що стосується вимоги позивача визнати рішення районної ради протиправним з підстав того, що у тексті рішення є посилання на п.36 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зауважує, що при оформлені вказаного рішення була допущена описка, а рішення ухвалювалось відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , відповідно до якої районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання крім зазначених в частині 1 цієї статті, віднесені до їх відання цим та іншими законами.

Відтак, вважає рішення №6/11 від 30.07.2021 «Про роботу Шацького національного парку» таким, що прийнято у відповідності до чинного законодавства України, а тому підстав для його скасування немає.

Крім того, у відзиві на позовну заяву, просить проводити розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 27.09.2021 в задоволенні клопотання представника відповідача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, відмовлено.

У відповіді на відзив від 13.10.2021 позивач позовні вимоги підтримала з підстав, викладених у позовній заяві та просила їх задовольнити повністю.

Дослідивши письмові докази, перевіривши доводи сторін, викладені сторонами у заявах по суті справи, суд встановив такі обставини.

30.07.2021 Ковельською районною радою Волинської області прийнято рішення №6/11 »Про роботу Шацького національного природного парку» . Згідно вказаного рішення роботу директора Шацького національного природного парку ОСОБА_1 визнано незадовільною.

Позивач не погоджується із вищевказаним рішенням, вважає його протиправним, у зв`язку із чим звернулася до суду із даним позовом.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Статтею 7 Конституції України передбачено, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Таким чином, місцеве самоврядування є одним із проявів здійснення народом, у формі територіальної громади, влади, яка, в свою чергу, не належить до жодної із гілок державної влади, що характеризується самостійністю у вирішенні певного кола питань.

Проявом безпосереднього народовладдя є вибори, всеукраїнські і місцеві референдуми, народні ініціативи, громадські обговорення тощо.

Отже, народовладдя в Україні здійснюється у двох формах:

а) прямої (безпосередньої) демократії, коли народ виражає свою волю у визначених Конституцією і законами процесуальних формах;

б) представницької демократії, тобто через своїх представників, яких народ обирає до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

До інститутів прямої (безпосередньої) демократії, які забезпечують прийняття державного рішення прямим волевиявленням народу, належать: вибори депутатів, референдуми, відкликання депутатів, загальні збори громадян і трудових колективів, обговорення нормативних актів, звіти депутатів і виконавчих органів перед населенням, накази виборців.

Така форма безпосереднього народовладдя забезпечує участь усіх громадян держави в здійсненні державної влади, їх пряме волевиявлення при прийнятті загальнодержавних рішень.

Відповідно до ст.10 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” – районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених цим та іншими законами.

Повноваження районної ради визначені ст.143 Конституції України та ст.ст.43-44 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні .

Ковельська районна рада є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів, представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ району, здійснює від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.

Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України Про місцеве самоврядування в Україні , Про статус депутатів місцевих рад , іншими законодавчими актами України, Регламентом ради та іншими рішеннями ради.

Відповідно до статті 9 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні , члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Згідно із статтею 1 цього Закону, представницький орган місцевого самоврядування – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

Основними формами діяльності депутатів у місцевій раді є: участь у її пленарних засіданнях, робота в постійних і контрольних комісіях, підкомісіях, робочих групах, виконання доручень ради та її органів. Вона здійснюється за планом, який затверджується щороку на пленарному засіданні ради, де може бути передбачена участь депутатів у сесіях, засіданнях постійних комісій, апаратних нарадах, громадських слуханнях, підготовці пропозицій з удосконалення законодавства, проведенні масових заходів на території громади.

Пропозиції й зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за ЇЇ дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам. Вони зобов`язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок в межах компетенції відповідної ради діяльності розташованих на її території підприємств, установ, організацій, державних органів і органів об`єднань громадян. За дорученням ради або її органу, голови ради, депутат може брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням. Про результати перевірки та пропозиції щодо них депутат доповідає раді або її органу, голові ради, за дорученням яких здійснювалась перевірка.

Відповідно до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні на пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України Про місцеве самоврядування в Україні ;

доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов`язання або повноваження до одноразової дії;

звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб`єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;

процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних питань відповідно до Регламенту ради.

Відповідно до ст.59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. Акти нормативно – правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення90ж, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення ради нормативно – правового характеру оприлюднюється не пізніше як у 10 – денний термін з дня їх прийняття.

Інші рішення ради набувають чинності з моменту підписання головуючим пленарного засідання.

Судом встановлено, що 14 червня 2021 року на ім`я голови районної ради надійшло колективне звернення жителів громади смт. Шацьк про можливі протиправні дії керівництва Парку та прохання розглянути на черговій сесії Ковельської районної ради питання щодо законності здійснення управлінської та господарської діяльності директором Шацького національного природного парку ОСОБА_1 за період перебування її на посаді директора.

З метою розгляду вказаного звернення, відповідно до статті 55 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні головою районної ради на адресу Шацького національного природного парку було направлено лист з проханням надати Ковельській районній раді інформацію про господарську діяльність Шацького НПП у 2020 році.

Крім того, 22 червня 2021 року групою депутатів районної ради на чолі з головою ради було проведено обстеження території Шацького національного парку з метою перевірки фактів викладених у колективному зверненні.

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України Про статус депутатів місцевих рад , депутатами районної ради була внесена пропозиція про включення питання Про роботу Шацького національного природного парку до порядку денного чергової сесії. Дана пропозиція була підтримана Президією Ковельської районної ради, яка рекомендувала голові районної ради при формуванні порядку денного чергової сесії включити це питання до порядку денного.

Про прийняте рішення щодо включення цього питання до порядку денного чергової сесії та про попередній розгляд даного питання на засіданні постійної комісії з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів було попереджено керівництво Шацького НПП.

Також, відповідно до частини 11 статті 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні , пункту 2 частини 1 статті 15 Закону України Про доступ до публічної інформації проект оскаржуваного рішення було оприлюднено на офіційному сайті Ковельської районної ради.

В процесі підготовки проекту рішення з даного питання, за дорученням голови районної ради, постійна комісія з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів, в межах повноважень, відповідно до частини 6 статті 47 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні провела перевірку фактів наведених в колективному зверненні жителів громади.

Під час попереднього розгляду проекту рішення Про роботу Шацького національного парку на засіданні постійної комісії з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів, комісією було встановлено, що керівництвом Парку допущені значні порушення в діяльності, що залишаються поза увагою дирекції. Ці факти озвучені на засіданні комісії головою комісії та внесені до протоколу засідання постійної комісії.

Відповідно до статті 47 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні , статті 56 Регламенту Ковельської районної ради восьмого скликання за результатами розгляду питання Про роботу Шацького національного парку постійна комісія дійшла висновку рекомендувати районній раді при розгляді даного питання на сесійному засіданні визнати роботу директора Шацького Національного природного парку Христецької М.В. незадовільною та надіслати відповідні листи щодо виявлених правопорушень до Державного агентства лісових ресурсів та правоохоронних органів.

На виконання рішення постійної комісії, відповідно до статті 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні , після обговорення більшістю депутатів районної ради від загального складу проект рішення було ухвалено з пропозиціями поданими постійною комісією з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів.

Суд не приймає до уваги вимогу позивача визнати рішення районної ради протиправним з тих підстав, що у тексті рішення є посилання на п.36 частини 1 статті 43 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні , оскільки з пояснень представника відповідача у відзиві на позовну заяву вбачається, що при оформлені вказаного рішення була допущена описка, а саме: рішення ухвалювалось відповідно до частини 2 статті 43 Закону України про місцеве самоврядування в Україні .

В свою чергу, відповідно до частини 2 статті 43 Закону України про місцеве самоврядування в Україні районні і обласні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання крім зазначених в частині 1 цієї статті, віднесені до їх відання цим та іншими Законами.

З огляду на вище встановлені обставини справи, суд вважає що рішення районної ради №6/11 від 30 липня 2021 року Про роботу Шацького національного парку було прийнято на пленарному засіданні відповідно до статей 43, 47, 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні , Регламенту Ковельської районної ради з дотриманням всіх процедур щодо підготовки та ухвалення рішення органом місцевого самоврядування у відповідності до вимог чинного законодавства, а тому підстав для скасування вищевказаного рішення немає.

В зв`язку з відмовою в задоволенні позовних вимог відсутні підстави для розподілу судових витрат.

Керуючись статтями 2, 72-77, 244-246, 255, 262, 295 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову ОСОБА_1 до Ковельської районної ради Волинської області про визнання протиправним та скасування рішення, відмовити повністю.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене учасниками справи в апеляційному порядку повністю або частково шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Позивач: ОСОБА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідач: Ковельська районна рада Волинської області, код ЄДРПОУ 23251822, адреса: 45001, Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежності, 73.

Суддя Ю.Ю. Сорока

Дата ухвалення рішення28.12.2021
Зареєстровано30.12.2021
Оприлюднено30.12.2021

Судовий реєстр по справі 140/9244/21

РішенняСудФорма
Рішення від 28.12.2021Волинський окружний адміністративний судАдміністративне
Ухвала від 27.09.2021Волинський окружний адміністративний судАдміністративне
Ухвала від 03.09.2021Волинський окружний адміністративний судАдміністративне

https://opendatabot.ua/court/102302894-dd05398051f7972002d598bf58372b3c

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.