«Стратегія …» поки що в нікуди, або «поки сонце зійде, роса очі виїсть»

Михайло Іванович, інженер лісового господарства

В ЗМІ опубліковано проект структури « Державної Стратегії управління лісами до 2035 року»   —  давно очікуваного лісівниками програмного документу, який би передбачав політику держави по виведенню лісового господарства з сучасних негативних організаційно-фінансової, технологічної та кримінальної криз, які склалися і прогресують у веденні лісового господарства.

Слово «стратегія» має чітке визначення – це конкретний план дій для досягнення певної мети. Стратегії, як один із направляючих елементів життя суспільства, як світ необмежені в кількості, напрямках та об’ємах. Але кожна стратегія обов’язково має чітко визначені складові  – мету стратегії та шляхи її вирішення, або так звану дорожню карту.

В Стратегіях в загальноприйнятій світовій практиці формується 4-5 блоків питань:

– технологічний (суть стратегії);

–  економічний;

–  нормативно-правовий;

– логістичний;

– підсумковий.

Виконання блоку питань поділяється на етапи. В кожному блоці питань визначаються об’єми та терміни виконання окремих етапів Стратегії.

Наприклад, вирішення питання поліпшення протипожежного стану лісів до 2035 року відповідно до стратегії повинно передбачати виконання вищевказаних блоків питань, в т.ч. (коротко):

  • Виконання лісогосподарських заходів (зміна складу лісів, облаштування протипожежних розривів, будівництво доріг, створення технічно оснащених підрозділів для боротьби з пожежами і т.п);
  • Формування закінченої нормативно-правової бази по захисту лісів від пожеж ( а в складі робочої групи немає ні одного юриста);
  • Забезпечення лісогосподарських підприємств необхідною технікою та обладнанням для запобігання та гасінню лісових пожеж ( починаючи від авіації, сучасних пожежних автомобілів, інженерної техніки і закінчуючи сформованими елементарними пожежно – хімічними станціями з лопатами,  вогнегасниками та спецодягом);
  • Цілком зрозуміло, необхідно вирішити питання логістики;
  • А в кінцевому результаті вирішується головне питання стратегії – як фінансово забезпечити виконання стратегічних планів – де взяти або хто дасть кошти на виконання запланованих заходів?

І це тільки одне питання. А таких питань в «Державній Стратегії…..» ?

А якщо у вказаному документі більше половини тексту буде складати опис лісорослинних умов України, розподіл лісів по складу і віку, чисельність працівників в системі ДАЛРУ, в т.ч. чоловіків та жінок, наявність та характеристика об’єктів ПЗФ, флори і фауни України, технологічна схема вирощування сіянців – то це вже не Стратегія.

Я особисто утримуюсь від оцінки пропозицій окремих авторів і вважаю, що кожен має право на висловлення своєї думки і цю думку необхідно поважати. Якщо я не згоден, то необхідно запропонувати своє і знайти консенсус з опонентом. Але в ситуації з обговоренням проекту структури «Державної Стратегії ..» дозволю собі висловити свою думку з цього питання, тому що йде мова про прийняття документу, від якого залежить доля сотень тисяч моїх колег лісівників та лісозаготівельників на довгий період.

Вибачте, але на мою думку, і сама структура « Державної Стратегії…», і незрозуміла неорганізованість та квапливість з її прийняттям,  методика формування та шляхи виконання вказують  на певну піарність компанії і не мають нічого спільного з вирішенням нагальних потреб лісового господарства. Правда, досвід підказує що виконавцям непотрібно показувати, а читачам оцінювати незакінчену роботу. Можливо, в  « Державній Стратегії …» при подальшій роботі будуть і добрі позитивні напрацювання, але про це уже не дуже віриться.

Зважаючи на загальноприйнятну світову практику, власник повинен сформувати завдання, в якому визначитися що б він хотів конкретно отримати в результаті виконання певної конкретної роботи, яку він замовляє.                                       

Якщо дану тезу перенести на лісове господарство, то в лісовому господарстві  України необхідні неординарні невідкладні революційні зміни. Відповідно, представник власника лісів  в особі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від імені власника лісів повинен чітко сформулювати мету «Державної Стратегії управління лісами до 2035 року» і вихідні дані для її розробки (в т.ч. планові джерела фінансування) та надати їх робочій групі, тому що якщо цього не буде зроблено, то робоча група, діючи за принципом «піди туди, не знаю куди, зроби то, не знаю що» буде м’ятися ( мамляти) і створить Стратегію на рівні курсової роботи студента ВУЗу 4-5 курсів. Про таку ситуацію сказав ще Генрі Форд – «Ось так буває з мудрими людьми – вони настільки розумні і практичні, що до останньої коми знають про обмеження. І саме тому я ніколи не користуюся послугами поважних експертів. Якщо б я схотів підступно знищити своїх конкурентів, то підсунув би їм купу найдосвідченіших фахівців. Вони надали б стільки корисних порад, що напевне ця компанія ніколи б не спромоглася на виробництво чогось корисного». Є ще один його вираз, який доцільно привести – «Я відмовляюся визнати, що існує неможливе. Я не бачу, щоб хтось знав достатньо про все на цій землі, щоб точно сказати, що може бути, а чого не може». І це сказала людина, яка здійснила переворот в світовій промисловості і дії якого називали фантастикою, а часом і непристойними словами.

В нашій ситуації, підготовка і формування чітко сформульованих мети «Державної Стратегії управління лісами до 2035 року»  та вихідних даних закладає суть змін у веденні лісового господарства, які створили би передумови ліквідації негативних явищ, які присутні в діяльності лісового комплексу в даний час, про які сказано вище. І потрібно пропонувати дійсно неадекватні рішення.

При цьому хотів би привернути увагу читачів ще до одної думки Генрі Форда – « Набагато більшу кількість людей зворушує думка про допомогу бідній родині, ніж про усунення бідності загалом. Якщо людське співчуття спонукає нас нагодувати голодного, чому б з допомогою цього бажання не досягти більшого – не усунути голод взагалі». Ці висловлювання перекликаються з висловлюваннями Гіппократа, що необхідно лікувати людину, а не окремо взяті її хвороби. В нашому випадку необхідно змінити систему ведення лісового господарства в цілому, а не тільки умовно боротися з негативними явищами – незадовільним веденням лісового господарства, корупцією, незаконними рубками, важким фінансовим станом підприємств та песимізмом працівників лісової галузі. Але цього, на жаль, в «Структурі стратегії…» конкретно не проглядається.

І на мою думку, якщо Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України   відповідно до світової практики не буде чітко визначено мету «Державної Стратегії  управління лісами до 2035 року» та шляхи її досягнення, то вся діяльність робочої групи яйця виїденого не вартує при всій моїй чистосердечній  повазі до членів робочої групи та працівників Міністерства і Держлісагенства,  які будуть задіяні у підготовці « Державної Стратегії…».

Вважаю, що оперативне обговорення лісовою спільнотою, громадськими організаціями  мети «Державної Стратегії,,,», вихідних даних  та шляхів її виконання дозволить сформувати належну  структуру «Державної Стратегії…» і добитися її виконання..

Щоб «Державна Стратегія ,,,,» не була віртуальним документом і враховуючи що вона розрахована на довготривалий період, необхідно визначити посадову особу, відповідальну за виконання «Державної Стратегії…», розробити щорічну звітність та порядок оприлюднення результатів про її виконання, а також  передбачити конкретну  відповідальність посадових осіб за результати виконання.     

А ситуація вимагає негайних дій не  словоблудством, а конкретними діями, що принесе користь всім зацікавленим сторонам. Системна криза у веденні лісового господарства, в разі неприйняття відповідних мір по виходу з неї, закінчиться непередбачуваними наслідками. І тоді вже буде необхідно приймати надзвичайні екстрені міри із значними витратами коштів з Державного бюджету. Так що я повністю підтримуючи дії Міністерства та Держлісагенства по терміновому створенню «Державної Стратегії…» та робочої групи по її підготовці, прошу в цьому поспіху не забути вирішити головне питання  – за рахунок чіткого визначення джерел  фінансування привести ведення лісового господарства у відповідність до лісівничих норм і викорінити негативні явища в лісокористуванні.

А поки що проглядається  – поки сонце зійде, роса очі виїсть.

Прошу членів робочої групи, виконавців проекту «Державної Стратегії…» прийняти до уваги, що дана стаття написана автором виключно з доброзичливою метою підтримки їх праці і отримання позитивних результатів від впровадження в життя «Державної Стратегії управління лісами до 2035 року».

Примітка. Прошу авторів Стратегії визначитись з назвою чи  «Державна Стратегія… (як в наказі про створення робочої групи), чи просто «Стратегія,,,», як зазначено в листі Держлісагенства до ОУЛМГ .

З пошаною до читачів та виконавців проекту «Державної Стратегії управління лісами до 2035 року»

https://www.openforest.org.ua/145467/