Про затвердження Методики визначення шкоди та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2022м. КиївN 414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 жовтня 2022 р. за N 1308/38644

Про затвердження Методики визначення шкоди та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Відповідно до статті 107 Лісового кодексу Українистатті 43 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”пункту “е” статті 41 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, абзацу третього підпункту 128 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року N 614, підпункту 13 пункту 2 Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року N 326, з метою урегулювання питань визначення шкоди та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення шкоди та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що додається.

2. Департаменту збалансованого природокористування (Алла ІЛЬЄНКО) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Перший заступник МіністраРуслан ГРЕЧАНИК
ПОГОДЖЕНО: 
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр
з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України
Ірина ВЕРЕЩУК
Голова Державного агентства
лісових ресурсів України
Юрій БОЛОХОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
05 жовтня 2022 року N 414

МЕТОДИКА
визначення шкоди та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає порядок розрахунку обсягу шкоди та збитків, завданих лісовому фонду України внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

2. Втрати лісового фонду внаслідок збройної агресії Російської Федерації включають шкоду, заподіяну державі, та збитки, заподіяні постійним лісокористувачам та власникам лісів на земельних ділянках лісогосподарського призначення, захисних насаджень лінійного типу, лісовим розсадникам, лісовим культурам та користувачам мисливських угідь.

3. Ця методика застосовується для визначення шкоди та збитків, заподіяних земельним ділянкам лісогосподарського призначення, захисним насадженням лінійного типу, лісовим розсадникам, лісовим культурам та мисливським угіддям внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що включає втрати лісових насаджень та пов’язані із ними:

втрати лісогосподарського виробництва, спричинені обмеженням прав землекористувачів;

втрати пошкодженої, втраченої заготовленої лісопродукції;

неотримані доходи лісокористувачів, заподіяні тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, від:

непроведення рубок (вартість лісопродукції, рентна плата);

неможливості здійснювати побічне користування (зокрема заготівлю березового соку, ягід, грибів);

витрати на підготовку ґрунту під створення лісових культур;

витрати на вирощування садивного матеріалу у лісових розсадниках, створення та догляд за лісовими культурами;

втрати мисливського господарства, внаслідок знищення або пошкодження вольєрів, інших біотехнічних споруд, мисливських тварин.

II. Терміни визначення

У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

бухгалтерська та інша звітність (первинні документи) – це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

біотехнічні споруди – штучно створені споруди для поліпшення умов існування, відтворення, збільшення чисельності та охорони мисливських тварин;

втрати земельних ділянок лісогосподарського призначення, захисних насаджень лінійного типу, лісових розсадників, лісових культур та мисливських угідь – напрям, що включає їх втрати та пов’язані із ними витрати або використання в цілях не пов’язаних з веденням лісового господарства, за відсутності діючої дозвільної документації або з перевищенням встановлених лімітів (обсягів) використання. Також втратами лісового фонду визнаються його використання на тимчасово окупованих територіях в період, який визначається відповідно до цієї Методики, та на інших територіях України, що зазнали впливу збройної агресії Російської Федерації;

лісове насадження – сукупність дерев, у яких виявляється не тільки взаємний вплив одне на одного, але і на займаний ґрунт та атмосферу;

лісові культури – насадження, що створюються шляхом садіння сіянців, саджанців, дичок, живців або висівання насіння деревних порід і чагарників;

лісовий розсадник – земельна лісова ділянка, призначена для ведення спеціалізованого господарства з метою вирощування садивного матеріалу для лісового господарства;

лісовий саджанець – лісовий садивний матеріал, вирощений із пересадженого сіянця чи укоріненням частин деревної рослини;

лісовий сіянець – молода деревина чи чагарникова рослина, вирощена із насіння у відкритому чи закритому ґрунті посівного відділення лісового розсадника без пересаджування, яка використовується як садивний матеріал.

період втрат – час, протягом якого відбулися втрати земельних ділянок лісогосподарського призначення, захисних насаджень лінійного типу, лісових розсадників, лісових культур та мисливських угідь та пов’язані із ними витрати, які здійснювалися за відсутності документів дозвільного характеру, в тому числі після закінчення строку дії, після зупинення дії, з наступного дня після анулювання дозвільної документації або з перевищенням встановлених лімітів (обсягів) використання, а також період їх використання на тимчасово окупованих територіях, визначених статтею 3 Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях України”, та період збройної агресії Російської Федерації на інших територіях України, які визначаються відповідно до цієї Методики.

Інші терміни вживаються у значенні, поданому у Земельному кодексу УкраїниЛісовому кодексі УкраїниПодатковому кодексі УкраїниЗаконі України “Про мисливське господарство та полювання”.

III. Порядок визначення шкоди та збитків, заподіяних земельним ділянкам лісогосподарського призначення, захисним насадженням лінійного типу та мисливським угіддям внаслідок збройної агресії Російської Федерації

1. Безпосередніми об’єктами обрахування розміру збитків, що підлягають відшкодуванню, є земельні ділянки лісогосподарського призначення, захисні насадження лінійного типу, лісові розсадники лісові культури та мисливські угіддя, які характеризуються локальними особливостями місця розташування та використовуються за цільовим функціональним призначенням.

2. Інформаційною основою для розрахунку розміру заподіяних збитків є:

відомості Державного лісового кадастру;

матеріали лісовпорядкування, даних дистанційного зондування землі, а також спеціальних обстежень земель лісового фонду;

опрацювань висновків експертиз, пояснень, довідок, документів, матеріалів, відомостей, отриманих, зокрема, з офіційних джерел інформації, оперативних повідомлень фізичних та юридичних осіб;

звітні документи виробничої та фінансової діяльності підприємств лісового господарства;

відомості щодо сортиментної структури насаджень;

реалізаційні (ринкові) ціни на деревину лісових порід;

дані отримані від користувачів мисливських угідь, досліджень отриманих зразків решток тварин.

3. Визначення розміру нанесеної шкоди у кожному випадку є самостійним завданням через різноманітність видів тварин та умов їх мешкання, також може здійснюватися із застосуванням інструментально-лабораторного контролю, а у разі необхідності із залученням спеціалізованих організацій та на основі інших наявних матеріалів.

4. Факт та період втрати земельних ділянок лісогосподарського призначення, захисних насаджень лінійного типу, лісових розсадниках, лісових культур та мисливських угідь встановлюється посадовими особами органів влади у ході проведення заходів.

Факт самовільного користування на тимчасово окупованих територіях встановлюється постійними лісокористувачами та власниками лісів, користувачами мисливських угідь з урахуванням положень Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” та цієї Методики.

5. Факти заподіяння шкоди та збитків, заподіяних на землях лісогосподарського призначення, захисним насадженням лінійного типу, лісовим розсадникам, лісовим культурам та мисливським угіддям, а також їх масштаби встановлюються комісіями, створеними місцевими державними адміністраціями, на період воєнного стану – військові адміністрації, (далі – Комісія), шляхом огляду по видільних земельних ділянок, даних дистанційного зондування землі, опрацювань висновків експертиз, пояснень, довідок, документів, матеріалів, відомостей, отриманих, зокрема, з офіційних джерел інформації, оперативних повідомлень фізичних та юридичних осіб тощо.

До складу Комісій включаються представники місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (голови Комісій), постійні лісокористувачі та власники лісів, яким заподіяні збитки, користувачі мисливських угідь або органи які здійснюють їх охорону, яким заподіяні збитки, органів Держгеокадастру, Держекоінспекції, ДСНС, правоохоронних органів, архітектури та містобудування, які визначені місцевими державними адміністраціями, на період воєнного стану – військові адміністрації.

Результати роботи Комісій оформляються відповідними актами, що затверджуються органами, які створили ці Комісії.

Затверджені відповідні акти Комісії надаються до територіального органу Держлісагентства.

IV. Визначення розміру шкоди та збитків заподіяних земельним ділянкам лісогосподарського призначення, захисним насадженням лінійного типу, лісовим розсадникам, лісовим культурам та мисливським угіддям спричинені обмеженням прав землекористувачів на тимчасово окупованих територіях та на іншій території України внаслідок збройної агресії Російської Федерації

1. Розрахунок розміру шкоди та збитків, заподіяних земельним ділянкам лісогосподарського призначення, захисним насадженням лінійного типу, лісовим розсадникам, лісовим культурам спричинені обмеження прав постійних лісокористувачів та власників лісів, для використання їх у цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, здійснюється державною лісовою охороною за поданням матеріалів від постійних лісокористувачів та власників лісів, у власності та користуванні яких перебувають земельні ділянки лісового фонду.

2. Визначення розміру втрат лісогосподарського виробництва, спричинені обмеженням прав постійних лісокористувачів та власників лісів або погіршенням якості земель, визначається за формулою:

Рв = (1-К) х Нв х Пд,(1)

де,

Рв – розмір втрат лісогосподарського виробництва, грн;

К – коефіцієнт зниження продуктивності угідь;

Нв – середній розмір втрат з розрахунку на 1 гектар, визначається відповідно до Нормативів втрат лісогосподарського виробництва, визначених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року N 1279 “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”.

До першої групи лісів віднесено ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення.

До другої групи лісів віднесено інші категорії лісів, крім лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення;

Пд – площа пошкодженої або замінованої ділянки, гектарів.

3. Визначення розміру збитків, заподіяних унаслідок втрат пошкодженої, або втраченої заготовленої лісопродукції.

Основою розрахунків розміру збитків є середня реалізаційна вартість 1 щільного куб. метра деревини лісових порід у розрізі сортиментів, заготовлених лісокористувачем.

Розмірною одиницею для розрахунку розміру збитків приймається 1 щільний куб. метр.

Розміри збитків визначаються за формулами:

від пошкодженої заготовленої лісопродукції;

Рззл = (Цд – Цдп) х Мд,(2)

де,

Рззл – розмір втрат від пошкодженої заготовленої лісопродукції, гривень;

Цд – вартість деревини згідно з бухгалтерським обліком, гривень;

Цдп – ціна переоціненої вартості деревини, гривень;

Мд – маса деревини, куб. метрів;

Вартість переоціненої деревини встановлюється комісією постійного лісокористувача або власниками лісів за результатами проведеної інвентаризації лісопродукції;

від втраченої заготовленої лісопродукції;

Рззвл = Цд х Мд,(3)

де,

Рззвл – розмір втрат втраченої заготовленої лісопродукції, гривень;

Цд – вартість деревини згідно з бухгалтерським обліком, гривень;

Мд – маса деревини, куб. метрів.

Вартість втраченої заготовленої деревини встановлюється комісією постійного лісокористувача за результатами проведеної інвентаризації лісопродукції.

4. Розрахунок неотриманих доходів лісокористувачів, заподіяні тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо не проведення рубок (вартість лісопродукції, рентна плата):

передбачає неотриманий дохід від не проведення рубок лісу, недоотриманої деревини (компенсація упущеної вигоди) у віці стиглості або рубки відповідно до категорії лісів за їхнім функціональним призначенням та визначається за ринковою вартістю наявного на час оцінювання та недоотриманого запасу деревостану у віці стиглості та визначається за формулою:

Ндрл = Цп х (Зпв + Прп х (Всп – в)) х Пл + Рп,(4)

де,

Ндрл – недоотриманий дохід від не проведення рубок лісу;

Цп – фактична середня зважена ринкова ціна деревної породи за попередній період (рік), грн/куб. метрів;

Зпв – запас деревостану деревної породи у віці в (за матеріалами лісовпорядкування), куб. метрів/га;

Прп – щорічна зміна запасу деревостану деревної породи за матеріалами лісовпорядкування за період (Всп – в), куб. метрів/га;

Всп – вік стиглості деревостану для деревної породи відповідно до категорії лісів за їхнім функціональним призначенням (експлуатаційні, захисні, рекреаційно-оздоровчі, природоохоронні ліси), років;

в – фактичний вік деревостану на лісовій ділянці, років;

Пл – площа лісової ділянки, на якій заплановано проведення заготівля деревини гектари;

Рп – рентна плата, гривень (у деревостанах віком понад 40 років).

Підтверджуючими документами є перелік ділянок на яких заплановано проведення заготівля деревини в порядку головного користування та перелік ділянок інших рубок пов’язаних та не пов’язаних із веденням лісового господарства.

5. Визначення витрат у зв’язку із неможливістю проведення заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічного користування та недотримання сплати рентної плати в місцевий бюджет:

основою розрахунків розміру шкоди є установлені ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійсненні побічних лісових користувань та на підставі виданого спеціального дозволу – лісового квитка;

розмірною одиницею для розрахунку розміру шкоди приймається 1 тонна (для новорічних ялинок – тис. штук).

Розмір шкоди визначається за формулою:

РШДП = Л х ЦЛ + Рп,(5)

де,

Ршдп – розмір шкоди від невикористання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань, гривень;

Л – встановлений ліміт на вид лісових ресурсів, тонна або штук;

ЦЛ – вартість лісових ресурсів згідно з бухгалтерським обліком, гривень;

Рп – ставка рентної плати встановлена обласними радами, гривень.

6. Визначення витрат у зв’язку із неможливістю використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт на умовах тимчасового користування лісами (довгострокове та короткострокове) та недоотримання сплати рентної плати в місцевий бюджет:

основою розрахунків розміру зазначеної шкоди є рентна плата, на підставі виданого спеціального дозволу – лісового квитка (на умовах короткострокового тимчасового користування лісами до 1 року) та укладеному договорі між постійним та тимчасовим лісокористувачем (на умовах довгострокового тимчасово користування лісами більше 1 року).

Розмір шкоди визначається за формулою:

РШТКЛ = Т х НГОЛД х Пл х РпТКЛ,(6)

де,

РШТКЛ – розмір шкоди із неможливістю використання корисних властивостей лісів;

Т – термін неможливого користування лісовими ділянками (в місяцях для короткострового користування лісами, в роках для довгострокового користування лісами);

НГОЛД – нормативна грошова оцінка земельної лісової ділянки, гривень;

Пл – площа лісової ділянки, яка виділена у тимчасове користування гектари;

РпТКЛ – ставка рентної плати на умовах тимчасового користування лісами, (відсотки від нормативно-грошової оцінки лісової ділянки, які встановлюються рішенням обласних радах).

Підтверджуючими документами використання лісів на умовах тимчасового користування є:

для короткострокового тимчасового користування – витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної лісової ділянки на період дії лісового квитка, розрахунок сплати рентної плати та виданого спеціального дозволу – лісового квитка;

для довгострокового тимчасового користування витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної лісової ділянки на час укладання договору, договір довгострокового тимчасового користування лісами та розрахунок сплати рентної плати за використання лісової ділянки.

7. Визначення витрат на підготовку ґрунту під створення лісових культур, визначається за формулою:

Впг = Рпг + Вза х Пл,(7)

де,

Впг – витрати всього на підготовку грунту під створення лісових культур гривень/гектари;

Рпг – витрати на підготовку грунту механізованим способом і вручну відповідно до бухгалтерської документації за виконану роботу;

Вза – загальновиробничі та адміністративні витрати за звітною документацією грн/га (визначаються як питома вага у загальних обсягах витрат з лісового та мисливського господарства за відповідною звітною документацією постійного лісокористувача та власника лісів, які не зазначені в наряді-акті);

Пл – площа на якій проведена підготовка грунту під лісові культури, гектари.

Підтверджуючими документами є: наряд-акт виконання робіт, акт приймання виконаних робіт (роботи виконанні суб’єктами підприємницької діяльності).

8. Визначення шкоди та збитків, завданих лісовим розсадникам та лісовим культурам шляхом пошкодження або знищення.

Під час здійснення розрахунку необхідно враховувати витрати на вирощування садивного матеріалу та догляду за лісовими культурами, а також затрати на створення та відновлення лісових розсадників та лісових культур.

У разі неможливості здійснення реального обліку забрудненого ґрунту, засмічених або порушених земельних ділянок, пошкодженого або знищеного садивного матеріалу, лісових культур, будівель, споруд, обладнання, які забезпечують вирощування садивного матеріалу на лісових розсадниках, для розрахунку завданої шкоди та збитків необхідно використовувати космічні знімки та дані підприємств щодо вирощування садивного матеріалу, створення лісових культур за останні 3 роки, наявних будівель, споруд, обладнання.

Визначення шкоди та збитків, завданих лісовим розсадникам та лісовим культурам шляхом пошкодження або знищення здійснюється за формулою:

Рк = Нзк + Рв + Зк,(8)

де,

Рк – розмір шкоди та збитків, завданих шляхом знищення або пошкодження лісових розсадників та лісових культур, тис. грн;

Нзк – розмір втрат на організацію і створення лісових розсадників та лісових культур, затрати на вирощування садивного матеріалу та догляду за лісовими культурами, відповідно до бухгалтерської документації за виконану роботу тис. грн;

Зк – розмір шкоди, завданої лісу знищенням або пошкодженням сіянців, саджанців у лісових розсадниках та знищенням лісових культур (згідно з додатком 3 та додатком 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року N 665 “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу”, тис. гривень).

Підтверджуючими документами є: наряд-акт виконання робіт, акт приймання виконаних робіт (роботи виконанні суб’єктами підприємницької діяльності).

Рв = (1-К) х Нв х Пд,(9)

де,

Рв – розмір втрат лісогосподарського виробництва, грн;

К – коефіцієнт зниження продуктивності угідь;

Нв – середній розмір втрат з розрахунку на 1 гектар, визначається відповідно до Нормативів втрат лісогосподарського виробництва, визначених у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року N 1279 “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню”.

До першої групи лісів віднесено ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення.

До другої групи лісів віднесено інші категорії лісів, крім лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення;

Пд – площа пошкодженої або замінованої ділянки, гектарів.

9. Визначення розміру шкоди завданої мисливському господарству за знищення чи пошкодження солонців, годівниць, посівів кормових культур рослин, мисливських вишок, вольєрів, вказівних знаків, інших біотехнічних споруд – за фактичною вартістю, збільшеною в п’ять разів за формулою:

РШБ = ФВБ(ів) х 5 х К-тьБ(ів)(10)

де,

РШБ(ів) – розмір шкоди завданої знищенням чи пошкодженням солонців, годівниць, посівів кормових культур рослин, мисливських вишок, вольєрів, вказівних знаків, інших біотехнічних споруд певного (i-того виду), грн;

ФВБ(ів) – фактична вартість згідно бухгалтерського обліку солонців, годівниць, посівів кормових культур рослин, мисливських вишок, вольєрів, вказівних знаків, інших біотехнічних споруд;

К-тьБ(ів) – кількість знищених чи пошкоджених біотехспоруд i-того виду.

10. Визначення розміру прямої шкоди завданої певному виду мисливських тварин визначається за формулою:

РШ(ів) = (Т(ів) х К-ть(ів)) + (Мм(ів) х Цм(ів) х К-ть(ів)) +
                 + (Мш(ів) х Цш(ів) х К-ть(ів)),
(11)

де,

РШ(ів) – розмір шкоди завданої певному (i-тому) виду мисливських тварин, грн;

*Т(ів) – такса для обчислення розміру відшкодування збитків певного i-того виду тварин;

К-ть(ів) – кількість знищених особин i-того виду тварин;

**Мм(ів) – маса м’яса знищених особин i-того виду тварин;

**Цм(ів) – середньо ринкова ціна м’яса знищених особин i-того виду тварин;

**Мш(ів) – маса шкури i-того виду тварин;

**Цш(ів) – середньо ринкова ціна шкури i-того виду тварин.

____________
* – визначається відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 19 червня 2017 року N 301/222 “Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2017 року за N 842/30710;

** – визначається відповідно до частини третьої статті 43 Закону України “Про мисливське господарство та полювання”.

11. Визначення розміру шкоди за знищення чи пошкодження гнізда, нори, іншого житла тварин, а також бобрової загати обчислюється за таксою на відповідний вид тварини, збільшеною у п’ять разів за формулою:

РШЖ(ів) = Т(ів) х 5 х К-тьЖ(ів),(12)

де,

РШЖ(ів) – розмір шкоди завданої житлу (гніздо, нора, інше житло чи споруда мисливських тварин, а також боброва загата) певного (i-того) виду мисливських тварин, гривень;

*Т(ів) – такса для обчислення розміру відшкодування збитків певного i-того виду тварин;

К-тьЖ(ів) – кількість знищених жител (гнізд, нір, іншого житла чи споруд мисливських тварин, а також бобрових загат) певного (i-того) виду мисливських тварин.

____________
* – визначається відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 19 червня 2017 року N 301/222 “Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2017 року за N 842/30710;

12. Визначення розміру шкоди за кожне пошкоджене яйце, а також за кожний виявлений ембріон у незаконно добутої (знищеної) мисливської тварини обчислюється у розмірі 50 % від такси на відповідний вид тварини за формулою:

РШЯЕм(ів) = Т(ів) х 0,5 х К-тьЯЕм(ів),(13)

де,

РШЯЕм(ів) – розмір шкоди завданої за кожне пошкоджене яйце, а також за кожний виявлений ембріон у незаконно добутого (знищеного) певного (i-того) виду мисливських тварин, гривень;

*Т(ів) – такса для обчислення розміру відшкодування збитків певного i-того виду мисливських тварин, гривень;

К-тьЯЕм(ів) – кількість пошкоджених яєць, а також виявлених ембріонів у незаконно добутих (знищених) мисливських тварин, певного (i-того) виду мисливських тварин.

____________
* – визначається відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 19 червня 2017 року N 301/222 “Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2017 року за N 842/30710;

13. Визначення розміру шкоди за кожне знищене чи пошкоджене штучне гніздо мисливських птахів – за фактичною вартістю, збільшеною в десять разів за формулою:

РШШГн(ів) = ФВ(ів) х 10 х К-тьШГн(ів),(14)

де,

РШШГн(ів) – розмір шкоди завданої за знищене чи пошкоджене штучне гніздо мисливських птахів певного (i-того) виду, гривень;

ФВ(ів) – фактична вартість відповідно до даних бухгалтерського обліку штучного гнізда певного i-того виду мисливських птахів, гривень;

К-тьШГн(ів) – кількість знищених чи пошкоджених штучних гнізд мисливських птахів i-того виду.

V. Розрахунок розміру збитків, заподіяних державі в результаті самовільного користування землями лісогосподарського призначення, захисними насадженнями лінійного типу та мисливськими угіддями на тимчасово окупованих територіях внаслідок збройної агресії Російської Федерації

1. Визначення обсягу самовільного, в тому числі незаконного, користування землями лісогосподарського призначення, захисними насадженнями лінійного типу на тимчасово окупованих територіях, внаслідок збройної агресії Російської Федерації визначається шляхом встановлення обсягу (кількості) самовільного їх використання або розміру площі користування в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства та неотриманням доходів і визначається за формулою:

Нд = Пл х Пр х Т х Цп,(15)

де,

Нд – неотриманий дохід від використання лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю;

Пл – площа лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю (окуповані території), в гектарах;

Пр – приріст річний (щорічна зміна запасу) куб. метрів/гектари;

Т – термін самовільного користування лісовими ділянками вкритими лісовою рослинністю (окупація) (в роках);

Цп – фактична середня зважена ринкова ціна деревної породи гривень/куб. метрів.

2. Визначення розміру недоотриманого доходу (вигоди) мисливського господарства під час дії обмежень на тимчасово окупованих територіях, внаслідок збройної агресії Російської Федерації розраховується за формулою:

РНД = (РДЗв – РФД) х Т х ІндІнф,(16)

де,

РНД – розмір недоотриманого доходу, гривень;

РДЗв – розмір доходу згідно бухгалтерського обліку в звичайних умовах (за попередній рік), гривень;

РФД – розмір фактичного доходу згідно бухгалтерського обліку отриманий за розрахунковий період, гривень;

Т – термін дії обмежень які впливають на неможливість отримання доходу (вигоди) мисливського господарства через окупацію (в роках);

ІндІнф – індекс інфляції.

VI. Визначення розміру іншої шкоди та збитків на землях лісогосподарського призначення, захисних насаджень лінійного типу та мисливських угідь, внаслідок збройної агресії Російської Федерації

Визначення розміру шкоди та збитків завданих водно-болотним угіддям розташованим на землях лісогосподарського призначення, у захисних насадженнях лінійного типу та мисливських угіддях здійснюється відповідно до методики, зазначеної у підпункті 11 пункту 2 Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року N 326 (Офіційний вісник України, 2022 рік, N 26, стаття 1413).

Визначення розміру шкоди та збитків завданих будівлям, спорудам, об’єктам незавершеного будівництва, здійснюється відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року N 473 (Офіційний вісник України, 2022 рік, N 37, стаття 1981).

 

Заступник директора департаменту –
 начальник відділу охорони
 земельних ресурсів Департаменту
збалансованого природокористування
Алла ІЛЬЄНКО

https://ips.ligazakon.net/document/re38644?an=229&ed=2022_10_05

Набрання чинності, відбулась 11.11.2022

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1308-22#Text

Loading