Українська лісова платформа представила результати оцінки лісової політики України

Опубліковано 21 December 2021

  • Якість механізмів прийняття та самого їх впровадження, вища за якість законодавства, яким описані ці процеси чи механізми.
  • Обмеження можливостей нормативного поля є потенційною причиною практик “ручного управління” – втручання у процеси, які не здатні без цього забезпечити потрібний результат без такого втручання.
  • Секторальна оцінка компонентів лісової галузі показала тенденцію до найменших оцінок останнім ланкам ланцюга постачання: споживанню, торгівлі та обробці.
  • Можливості та потенціал зацікавлених сторін оцінені менше, ніж вони прописані у законодавстві.

На ІІ Форумі “Української лісової платформи” експерти презентували результати оцінки лісової політики та управління на основі міжнародних критеріїв WWF Enabling Environment Assessment Tool, яка була вперше проведена для України. 

WWF Enabling Environment Assessment Tool – це інструмент швидкої оцінки стану сприятливості умов для відповідального лісового управління, визначення ключових важелів впливу й моніторингу ефективності від запроваджених змін. Інструмент дає змогу оцінити якою є лісова політика й управління в Україні “на папері”, як вони втіленні де-факто, а також наскільки до цього процесу залучені зацікавлені сторони. Методологія оцінки дозволяє подивитись на політику одразу у кількох площинах:

  • принципів хорошого управління (прозорість, інклюзивність, ефективність тощо),
  • індикаторів сприятливості умов (заходи з подолання корупції, узгодження міжсекторних політик, наявність інституційних рамок тощо),
  • тематичних секторів галузі (землекористування, лісозаготівля, торгівля тощо).

Відповідно, проведена оцінка дозволила об’єктивно ідентифікувати не лише слабкі ланки нинішнього лісоуправління, а й оцінити наскільки сильно вони відхиляються від ідеальної картини. 

“Згідно з отриманими результатами, якість механізмів прийняття рішень та практичного впровадження тих же рішень, вища за нормативне поле. Це означає, що законодавство тут виступає обмежуючим чинником. Наприклад, показники співпраці та координації між державними установами набрали вищий бал ніж відповідність політик на міжгалузевому рівні. Управління лісовими ресурсами та землекористування набрали вищий бал за інституційні спроможності організацій. Та сама тенденція простежується в індикаторах принципів хорошого управління, які в переважній більшості оцінені більше в площині прийняття і впровадження рішень, аніж в площині законодавства та політик.” – зазначає Андрій Плига, керівник напряму “Ліси” WWF-Україна.

З цього випливає, що обмеження можливостей нормативного поля також є причиною практик “ручного управління” – втручання у процеси, які без цього не здатні забезпечити потрібний результат. .

Ще один висновок проведеної оцінки стосується залучення та участі зацікавлених сторін. Виявилось, що можливості та потенціал зацікавлених сторін оцінені менше, ніж вони прописані у законодавстві або інших механізмах . Наприклад, торішнє дослідження WWF-Україна, показало, що дві третини опитаних зацікавлених сторін — активістів, місцевих громад, природоохоронних організацій, — не користуються таким інструментом участі, як FSC-сертифікація. 

Секторальна ж оцінка компонентів лісової галузі показала тенденцію до найменших оцінок останнім ланкам ланцюга постачання: споживанню, торгівлі та обробці. Це може бути пов’язано з тим, що увага природоохоронної спільноти більше зосереджена на процесах ведення лісового господарства (протидія незаконним рубкам і збереження лісів), аніж на названих останніх ланках ланцюга постачання, які, однак не менш важливі.  

З огляду на підняті в рамках оцінки та на форумі проблеми, подальшими кроками Української лісової платформи буде напрацювання документу з принципами політики та управління, який враховує виявлені недоліки та потребу системних змін, для успішного втілення реформ у галузі. 

“Українська лісова платформа” —  це багатосторонній незалежний майданчик для обговорення і формування спільного бачення та цілей майбутньої лісової політики, створений за ініціативи Всесвітнього фонду природи  WWF-Україна. Головною метою платформи є організація ефективного діалогу та співпраці між усіма зацікавленими сторонами для вироблення спільного бачення принципів та цілей лісової політики, які рівноправно враховують економічні, екологічні та соціальні аспекти розвитку лісової галузі в Україні.

Більше про “Українську лісову платформу” та її діяльність можна дізнатися на офіційній сторінці.

Презентація оцінки лісової політики та управління, яка була розроблена провідними українськими експертами на основі міжнародних критеріїв WWF Enabling Environment Assessment Tool і вперше проведена для України.

WWF Enabling Environment Assessment Tool – це інструмент швидкої оцінки стану сприятливості умов для відповідального лісового управління, визначення ключових важелів впливу й моніторингу ефективності від запроваджених змін.

Згідно з отриманими результатами, якість механізмів прийняття рішень та практичного впровадження тих же рішень, вища за нормативне поле.

ЗАВАНТАЖИТИ

https://wwf.ua/stay-tuned/news/?5520916/forest-platform-second-forum-results

***

До речі про сайт Української лісової платформи

https://specials.wwf.ua/forestplatform

Loading