В Україні з’явиться Центр протидії лісовим пожежам!

Юрій Болоховець

Торік внаслідок пожеж Європа втратила понад 800 тис. га лісів. Клімат змінюється — середня температура зростає, а періоди посухи стають тривалішими. Для українських лісів ситуація ще більш загрозлива. Крім природних факторів пожежі спричиняють запеклі бойові дії та постійні обстріли прикордонних територій. А масштабні замінування значно ускладнюють локалізацію та гасіння загорянь.

❗️Тому цього року комплексно посилюємо систему з протидії лісовим пожежам.

1️⃣ Завдяки створенню ДП “Ліси України” з’явилася можливість координувати роботу структур, що займаються запобіганням та ліквідацією пожеж. В Чернігівській області створюється Центр протидії лісовим пожежам.

Завдання Центру – навчання та підготовка кадрів лісового пожежного та керівника гасіння лісової пожежі. З появою Центру робота з протидії пожежам стане більш системною, комплексною та оперативною.

2️⃣ У Житомирській та Волинській областях успішно реалізований пілотний проєкт по запровадження системи навігації для пожежної техніки. Кожен автомобіль обладнаний планшетом, де відображається місце загоряння, маршрут, лісові дороги, якими можна користуватися, водойми та під’їзди до них. Система особливо важлива у випадку масштабних пожеж, коли до гасіння залучається техніка та персонал з інших регіонів. Водії вже не втрачають час на пошуки. Рух техніки чітко спланований та організований. Цього року проєкт поширений на Рівненську і Київську області. У найближчий перспективі система навігації має запрацювати на всіх філіях ДП «Ліс України».

3️⃣ Однією з вад системи лісгоспів була значна відмінність у зарплатах. Персонал лісових пожежних станцій у нересурсних регіонах міг отримувати в 2-3 рази менше, ніж у ресурсних. Це спричиняло постійній відтік кадрів. Людей навчали, а вони уходили шукати кращу роботу. Тепер зарплати поступово підтягуються до однакового рівня, з’являється мотивація, що безумовно вплине на ефективність роботи.

4️⃣ До війни ми почали розвивати мережу спостережних веж. Система досить добре себе зарекомендувала. Супутникові знімки оновлюються приблизно раз на годину, за цей час оператор вежі вже може зафіксувати пожежу, тим самим виграти дорогоцінний час. Водночас система має удосконалюватися. По-перше, плануємо встановлювати камери з більшою роздільною здатністю та можливістю наблизити зображення (нові камери дають можливість розгледіти номер автомобіля на відстані до 10 км). По-друге, має відбутися збільшення кількості веж. По-третє, створимо не лише перший та другий рівень моніторингу (лісництво/ філія), але третій та четвертий. Тобто інформація з камер буде потрапляти та оброблятися у регіональному офісі та в майбутньому у диспетчерській службі ДП «ЛІАЦ».

5️⃣До війни ми витратили на закупівлю нової техніки майже мільярд гривень. Акцент був роблений на більш швидких та мобільних протипожежних модулях на базі пікапів. Завдяки реформі зможемо не лише продовжити оновлення та відновлення парку техніки, але значно ефективніше передислоковувати техніку між регіонами. Адже тепер вся система працює в рамках єдиного підприємства.

6️⃣ За статистикою, до війни до 80% лісових пожеж виникали поза межами держаних лісогосподарств. За цей час проблема стала ще більш актуальною. Типова ситуація: аграрії спалюють суху рослинність на полях, вогонь перекидається на молодий самосійний ліс, який примикає до нашого лісового масиву. Тому максимально активізуємо роботу з місцевою владою та громадами щодо «нічийних» лісів. Це не лише питання їхнього збереження, це питання зниження ризиків для лісового фонду України загалом.

***

В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ

ПЕТР ЮРЬЕВ

В Украине появится Центр противодействия лесным пожарам

В Украине создается Центр противодействия лесным пожарам, где будут проводить обучение и подготовку кадров. Отрасль, в целом, планируется технически обновить и поднять зарплату работникам, сообщает председатель Гослесагентства Юрий Болоховец в Facebook, пишет .

“В Украине появится Центр противодействия лесным пожарам. (…) Благодаря созданию ГП “Леса Украины” появилась возможность координировать работу структур, занимающихся предотвращением и ликвидацией пожаров. В Черниговской области создается Центр противодействия лесным пожарам”, – написал Болоховец.

По его словам, задача Центра – обучение и подготовка кадров лесного пожарного и руководителя тушения лесного пожара. “С появлением Центра работа по противодействию пожарам станет более системной, комплексной и оперативной”, – указывает чиновник.

“В Житомирской и Волынской областях успешно реализован пилотный проект по внедрению системы навигации для пожарной техники. (…) В этом году проект распространен на Ровенскую и Киевскую области. В ближайший перспективе система навигации должна заработать на всех филиалах ГП «Лес Украины»”, – добавил председатель Гослесагентства.

Также он отметил, что одним из недостатков системы лесхозов было значительное различие в зарплатах. Персонал лесных пожарных станций в нересурсных регионах мог получать в 2-3 раза меньше, чем в ресурсных. Это вызывало постоянный отток кадров. “Теперь зарплаты постепенно подтягиваются к одинаковому уровню, появляется мотивация, что безусловно повлияет на эффективность работы”, – указал Болоховец.

“Планируем устанавливать камеры с большим разрешением и возможностью приблизить изображение (новые камеры дают возможность разглядеть номер автомобиля на расстоянии до 10 км). Должно произойти увеличение количества башен. Создадим не только первый и второй уровень мониторинга (лесничество/ филиал), но третий и четвертый. То есть информация с камер будет попадать и обрабатываться в региональном офисе и в будущем в диспетчерской службе ГП “ЛИАЦ””, – отметил Болоховец. 

В прошлом году в результате пожаров Европа потеряла более 800 тыс. га лесов. Климат меняется: средняя температура растет, а периоды засухи становятся более продолжительными. Для украинских лесов ситуация еще более угрожающая. Кроме природных факторов пожары вызывают ожесточенные боевые действия и постоянные обстрелы приграничных территорий. А масштабные заминирования значительно усложняют локализацию и тушение возгораний.

Согласно статистике, до войны 80% лесных пожаров возникали за пределами государственных лесохозяйств. За это время проблема стала еще более актуальной. Типичная ситуация: аграрии сжигают сухую растительность на полях, огонь перебрасывается на молодой самосейный лес, который примыкает к нашему лесному массиву. Поэтому важно максимально активизировать работу с местными властями и общинами по «ничейным» лесам. Это не только вопрос их сохранения, это вопрос снижения рисков для лесного фонда Украины в целом, указал председатель Гослесагентства.

https://glavpost.com/ekonomika/2023/03/23/v-ykraine-poiavitsia-centr-protivodeistviia-lesnym-pojaram/

Loading