Відділ природно-заповідної справи та екомережі

Відділ природно-заповідної справи та екомережі

Природно-заповідний фонд.

Розвиток природно-заповідного фонду є одним з основних пріоритетів екологічної політики держави. Питання охорони природного довкілля, зокрема природно-заповідного фонду, розглядається як один із пріоритетів європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вимоги щодо вступу до Європейського Союзу передбачають впровадження протягом нетривалого перехідного періоду стратегії сталого екологічно збалансованого розвитку не лише на рівні документів, а й її реалізацію на практиці. 

Волинською обласною державною адміністрацією постійно  вживаються заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в області: відбувається погодження створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розроблена Регіональна схема формування екологічної мережі Волинської області.

На території Волинської області знаходиться 397 територій та об’єктів природно-заповідного фонду з них 27 – загальнодержавного значення та 370 – місцевого значення. Площа заповідності області складає 220692,02 га.

Загальна площа природно-заповідного фонду з врахуванням тих територій, що ввійшли до складу інших (ботанічних пам’яток природи, заказників у складі національних природних парків тощо), становить 235948,47 га.

На сьогодні питома вага площі заповідності в області складає 11,7 %, фактична площа – 10,95%, враховуючи, що більше 15 тис. га територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення увійшли до складу територій загальнодержавного значення і складає 220782,81 га.

Прийняття нових законодавчих та нормативно-правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні направлено на те, щоб максимально зберегти особливо цінні природні території. Відтак на землях природно-заповідного фонду забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних комплексів та об’єктів.Через таке посилення контролю на законодавчому рівні, вкрай необхідне для збереження біорізноманіття, до оголошення тих чи інших природних комплексів об’єктами природно-заповідного фонду громада ставиться з пересторогою, оскільки обмеження у використанні особливо цінних земель, на перший погляд може здатися таким, що унеможливлює будь-який вид господарювання та завдає шкоди економічним інтересам людей.

Проте, це зовсім не так. Території та об’єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог встановлених законодавством можуть використовуватися у природоохоронних, науково-дослідних, оздоровчих та інших рекреаційних цілях, для проведення освітньо-виховної діяльності, а також для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.

Така діяльність, як заготівля деревини, лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби тощо, також може здійснюватись в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду за умови, що вона не суперечить їх цільовому призначенню, установленим вимогам щодо режиму охорони та збереження заповідних територій.

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС визначено ряд зобов’язань в сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема і тих, що мають відношення до природоохоронних територій. Так на виконання Угоди про асоціацію розроблена Смарагдова мережа, яка має переважно ті самі основи формування, що й НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу, розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних оселищ.

Об’єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями НАТУРА 2000 становлять ядро Загальноєвропейської екологічної мережі (PanEuropean Ecological Network (PEEN)), яка також підтримується Бернською конвенцією. Держави – члени Європейського Союзу – виконують вимоги Бернської конвенції шляхом розвитку мережі НАТУРА 2000, а території особливої охорони НАТУРА 2000 відповідають територіям особливого природоохоронного значення Смарагдової мережі.

Повний перелік Смарагдової мережі України, затверджений Постійним комітетом Бернської конвенції, включає 377 територій. Постійним комітетом Бернської конвенції 6 грудня 2019 р. затверджено оновлений перелік об’єктів Смарагдової мережі України, в які увійшли 15 територій Смарагдової мережі Волинської обл.Території національних природних парків Шацького та Прип’ять-Стохід, а також Черемського природного заповідника мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення відповідно до Рамсарської конвенції про водно-болотяні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів.

Заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань у лісах Волині.

Щороку на Волині здійснюється збір ягід, грибів, лікарських рослин та іншої лісової продукції. Заготівля лісової продукції  для потреб виробничої та комерційної діяльності відноситься до спеціального використання, провадиться за плату на підставі спеціального дозволу – лісового квитка і тільки у межах відведених земельних ділянок лісового фонду. Лісовий квиток видається на підставі лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань. З метою належної організації заготівлі лісової продукції в обласній державній адміністрації утворено обласну постійно діючу комісію з координації дій державних органів, що здійснюють державний контроль за заготівлею другорядних лісових матеріалів, здійсненням побічних лісових користувань та використанням корисних властивостей лісів. Діють районні комісії з питань організації заготівлі лісових ресурсів у складі працівників органів виконавчої влади та представників органів місцевого самоврядування.

Так, за інформацією районних комісій протягом 2020 р. за заготівлю ягід, грибів, лікарської сировини сплачено в бюджети місцевого самоврядування майже 2 млн грн як збір за спеціальне використання (рентної плати) лісових ресурсів, що майже вдвічі більше, ніж у 2019 р. Серед ягід здійснювалася заготівля чорниці, журавлини, бузини чорної, брусниці. Найбільша сума рентної сплати надійшла від заготівлі ягід чорниці – майже 1,3 млн грн, що становить 64,5 % від всієї суми надходжень. Серед грибів – лисички на суму 202,2 тис. грн, білі гриби – 314 тис. грн, що становить 10,2 та 15,8% суми сплати відповідно. Здійснювалася також заготівля лікарської сировини: кора крушини, листя чорниці, конвалії, листя брусниці на суму 71571 грн, або 2,6 від загальної суми. Також здійснювалася заготівля ялинок та березового соку.

Лісові ресурси залишаються важливим джерелом додаткових бюджетних надходжень в області. Тому потрібно приділяти максимум уваги питанню повноті сплати податків і зборів суб’єктами господарювання, котрі закупляють лісову продукцію в населення.

http://volga.lutsk.ua/view/45096/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *