Заготівельникам деревини підготували нову форму звітності

Мінфін розробив форму та порядок складання звіту про платежі на користь держави

Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність у видобувних галузях, мають подавати Звіт про платежі на користь держави. Так вимагає Закону України “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях” від 18.09.2018 р. № 2545-VIII. Це ж стосується й підприємств, котрі здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

До того ж згідно із Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, підприємства, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, подають разом з річною фінзвітністю звіт про платежі на користь держави та оприлюднюють його на вебсторінці або вебсайті підприємства разом з річною фінзвітністю та аудиторським звітом.

А тому виникла необхідність у Мінфіна розробити проєкту наказу “Про затвердження форми та Порядку складання звіту про платежі на користь держави підприємств, що здійснюють заготівлю деревини”.

В такому звіті підприємства розкриватимуть інформацію про такі платежі:

1) податок на прибуток підприємств;

2) частину чистого прибутку, що вилучається до бюджету;

3) дивіденди;

4) рентну плату, зокрема за:

– спеціальне використання лісових ресурсів;

– спеціальне використання води;

– користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

– користування радіочастотним ресурсом України тощо;

5) екологічний податок;

6) збори та інші платежі, зокрема податок на майно (земельний податок) тощо.

Звітним періодом буде календарний рік, який починається з 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року.

Звіт складатимуть в електронній формі у XML-форматі та подаватимуть органам, до сфери управління яких належать підприємства, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів.

Про особливості звітування підприємств видобувних галузей читайте у виданні БУХГАЛТЕР&ЗАКОН за посиланням.

9.06.2020, 08:15

https://buh.ligazakon.net/ua/news/195912_zagotvelnikam-derevini-pdgotuvali-novu-formu-zvtnost