Здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) поновлюються

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 06 грудня 2022 р. № 1363

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303


Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 “Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1355, № 41, ст. 2233, № 51 ст. 2893, № 70, ст. 4235) такі зміни:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. За наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.”;

у пункті 3 слова “(позапланові невиїзні перевірки)” виключити.

Прем’єр-міністр України                                                          Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-13-bereznia-2022-r-t61222

Loading