Змінам в системі державного екологічного нагляду в Україні бути

❗️❗️❗️Текст доопрацьованого законопроєкту № 3091 «Про державний екологічний контроль» підтримано 12 народними депутатами на засіданні ЕкоКомітету.

☝🏻Робота над зауваженнями до тексту законопроєкту тривала більше, ніж півроку на базі спеціальної Робочої групи при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України за участі великого кола стейкхолдерів, зокрема і народних депутатів, експертів, представників бізнесу та громадськості.

Хочу висловити подяку за роботу народним депутатам Олександру Маріковському та Лесі Василенко, а також заступнику Міністра захисту довкілля Роману Шахматенко і виконавчому директору МБО “Екологія-Право-Людина” Олені Кравченко, а також Всім опонентам законопроєкту за конструктивний діалог під час підготовки №3091 до повторного першого читання.

❗️Так яка ж різниця між № 3091 і №3091-д?

Доопрацьований законопроєкт № 3091-д передбачає

🌿сфера охоплення законопроєкту стосується не тільки суб’єктів господарювання та фізосіб, але й органів місцевого самоврядування, ЦОВВ та місцевих органів виконавчої влади;

🌿через наявність непрацюючих норм ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності» новий законопроєктом частково виходить з-під дії вище зазначеного ЗУ;

🌿визначені не тільки права, але й обов’язки суб’єктів господарювання під час проведення перевірок. Зокрема, під час перевірок не змінювати адресу, правила внутрішнього трудового розпорядку (знімає велику частину причин для недопуску);

🌿проведення перевірок можливо без керівника або ж уповноваженої особи виключно за умови надання останнім часу для того, що з’явитись на перевірку;

🌿запроваджено інструмент інспектора – запит на отримання інформації;

🌿перевірки вночі та у вихідні дні дозволено виключно за умови наявності достатніх підстав вважати, що в такий час суб’єкт господарювання фактично здійснює свою діяльність;

🌿тимчасове призупинення залишено виключно за рішенням суду, але введено відповідальність за невиконання законного припису про тимчасове призупинення;

🌿внесено більше сотні техніко-юридичних правок, враховано частково зауваження НДУ та враховано зауваження ГНЕУ;

🌿чітко визначено повноваження державних органів в сфері державного екологічного контролю;

🌿чітко визначено інформаційно-телекомунікаційну систему екологічного контролю;

🌿Держгеоконтроль та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства чітко розмежовано. Суто геологічні питання перевіряє ДГС, а суто природоохоронні – орган державного екологічного контролю;

🌿встановлено адекватний рівень заробітних плат для співробітників органів державного екологічного контролю;

🌿передбачено ліквідацію ДЕІ та створення нового органу державного екологічного контролю;

🌿підготовлено окремий проект про внесення змін до КУпАП.

Під час роботи над оновленою версією законопроєкту ми максимально врахували зауваження та пропозиції Всіх стейкхолдерів та прибрали всі можливі корупційні ризики.

Підходи до захисту навколишнього середовища в Україні мають змінюватись і оновлюватись.

❗️Також Комітет з питань екологічної політики прийняв рішення про заслуховування на одному із наступних засідань, звіту Голови Державної екологічної інспекції, пана Мальованого А.М. щодо діяльності даного органу протягом 2020 року.