Зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік Мінекоенерго за КПКВК 2409060 “Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді”

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 травня 2020 року N 343

Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до Закону України від 13 квітня 2020 року N 553-IX “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098 “Про паспорти бюджетних програм”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року N 19, зі змінами), наказую:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік Міністерства енергетики та захисту довкілля України за КПКВК 2409060 “Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді”, затвердженого наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 17 березня 2020 року N 173, виклавши його у новій редакції, що додається*.

____________
* Не наводиться.

В. о. МіністраО. Буславець

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN061543.html