Звернення до Прем’єр-міністра України Голова Профспілки працівників лісового господарства України

09     лют     21

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ

  • Категорія: Оперативна інформація
  • Автор:  Пресслужба “УКРПРОФЛІС”

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Звернутись до Вас змушує вкрай нестабільна і критична ситуація в лісогосподарській галузі України, яка склалася останнім часом.

Протягом багатьох десятиліть лісове господарство було однією з найуспішніших галузей економіки – стабільно забезпечувало вітчизняних споживачів деревними ресурсами, активно вело боротьбу з наслідками вітрових та водних ерозій ґрунтів, одночасно вживаючи послідовних заходів для попередження  таких явищ. Руками лісівників створювались сотні тисяч гектарів полезахисних та рекреаційних лісових насаджень, з метою  запобігання пошкодження лісів хворобами та шкідниками регулярно проводились відновні санітарні заходи, а також велись постійні роботи, направлені на попередження виникнення та розповсюдження лісових пожеж. На вказані цілі щорічно виділялись кошти з Державного бюджету України.

З 2016 року внаслідок неконструктивних дій Міністерства аграрної політики та продовольства України, якому було підпорядковане Державне агентство лісових ресурсів, та непрофесійності керівництва галузі, призначеного за поданням цього ж Міністерства, фінансування лісового господарства з Державного бюджету України було повністю припинено. Це унеможливило виконання в повному обсязі державних завдань щодо ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів, лісовпорядкування, обліку, інвентаризації, моніторингу  лісів, створення захисних лісових насаджень. Відсутність фінансування призвела до призупинення діяльності державних лісогосподарських підприємств з обмеженим природним ресурсом (переважно Півдня та Сходу України), відтоку професійних лісівничих кадрів. Близько одного мільйона  гектарів надзвичайно цінних захисних лісів Степової зони залишаються без належної охорони та захисту.

Зазначені проблеми, які  можна визначити як організаційні, ускладнені проблемами глобальними – зміна клімату, зростання техногенного та антропогенного навантаження на ліси, які викликають їх масове всихання, виникнення та поширення великих лісових пожеж, можуть викликати екологічну катастрофу.

З віднесенням Держлісагентства в сферу управління  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України ніяких позитивних зрушень не відбулось, а ведення лісового господарства в країні ще більше ускладнилось. Міністерством до цього часу не узгоджено проєкти “Державної програми розвитку лісового господарства “Ліси України – 2030”, а також відповідної постанови “Про затвердження Державної програми підвищення пожежної безпеки в лісах України на 2021-2025 роки”.

Практично не вирішуються питання вдосконалення нормативної бази, на якій ґрунтується лісове господарство, а саме: “Санітарні правила в лісах України”, “Правила пожежної безпеки в лісах України”, “Порядок організації охорони і  захисту лісів” та інше.

Негайного внесення змін та доповнень потребує ряд Законів України, прийнятих поспіхом, без врахування професійних пропозицій. Виконання цих Законів в нинішньому вигляді залишає під питанням існування лісогосподарської галузі, як такої.

Це також стосується п’ятої частини статті 39 Закону України “Про тваринний світ” в питаннях заборони з 1 квітня до 15 червня санітарних рубок лісу, статті 21 Закону України “Про природно – заповідний фонд України ” та інших. Особливо це відноситься до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, який був прийнятий у 2017 році. Його виконання призводить до непомірних фінансових втрат підприємств на саму процедуру оцінки впливу та ще більших витрат державних коштів через  зволікання з проведенням заходів з поліпшення санітарного стану лісів, пошкоджених пожежами, хворобами, шкідниками та іншими чинниками.

Серйозного доопрацювання потребує законопроєкт №4461 від 04.12.2020 року “Про території смарагдової мережі”. Прийняття цього законопроєкту в запропонованій редакції в кінцевому результаті призведе фактично до зупинення діяльності лісогосподарських підприємств, втрати екологічних, соціальних та ресурсних функцій лісів, виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з великими лісовими пожежами, неконтрольованого розповсюдження шкідників та хвороб лісу, втрати висококваліфікованих спеціалістів лісової галузі та інше.

На усунення негативних наслідків від реалізації Проєкту знадобляться десятки років і величезні витрати державних коштів.

На нашу думку, вирішення цих питань повинно бути одним із основних завдань, поставлених перед Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Натомість, Міністерство наполегливо намагається запровадити проєкт “Державної стратегії управління Лісами України до 2035 року”, основною ідеєю якої є реформа інституційної структури лісового господарства.

Вказана реформа передбачає створення єдиного суб’єкту господарювання, який здійснюватиме управління всіма державними лісогосподарськими підприємствами. Намагання запровадження подібного варіанту реформи уже відбувались у 2015-2017 роках і отримали вкрай негативну оцінку посадовців та експертів різних рівнів, наукових та громадських кіл, в числі яких була і Профспілка працівників лісового господарства України.

Через відсутність належного наукового, професійного та економічного обґрунтування, така реформа неодмінно приведе до ще більшого занепаду підприємств і виразиться в несвоєчасності реагування на проблемні питання ведення лісового господарства на місцевому рівні, зниження оперативності вжиття заходів, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, створення монополіста у питаннях реалізації деревини, значних фінансових витрат на утримання єдиного суб’єкта та його наглядової ради. Це, знову ж таки, призведе до чергової втрати лісогосподарських кадрів, робочих місць на підприємствах, які розташовані переважно в сільській місцевості та пов’язаних з цим соціальних негараздів.

Зважаючи на недоліки та перестороги запровадження таких змін, Держлісагентством, за участю наукових, експертних та громадських організацій, напрацьована концепція Реформування лісової галузі, яка усуває вищезазначені проблеми, і, в цілому, на нашу  думку, заслуговує схвалення Кабінетом Міністрів України.

Однією з найважливіших проблем, які негативно впливають на роботу галузі, є кадрова плинність в керівництві Держлісагентства. Протягом тривалого періоду на керівні посади в центральному органі виконавчої влади призначаються люди без відповідної освіти, досвіду роботи в лісівництві та відповідних організаційних навиків. Прийняті ними нефахові управлінські рішення ще більше поглиблюють проблему, а відповідальності за ці рішення практично немає.

В короткому зверненні неможливо описати повний перелік проблем, які накопичились в лісовій галузі України. Але всі вони, тим, чи іншим чином, негативно позначаються на ритмічності та стабільності роботи трудових колективів, соціальній захищеності працівників, побоюваннях втрати ними робочих місць і невпевненості в завтрашньому дні.

У зв’язку з цим Профспілка наполягає на першочерговому вирішенні нагальних питань:

– термінового внесення змін до діючого законодавства України, яке має негативний вплив на ведення лісового господарства в Україні;

– внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, з метою збільшення видатків на здійснення лісогосподарських заходів із загального фонду Державного бюджету за бюджетною програмою 2709060 “Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді”;

– призначення професійного керівництва лісової галузі України з відповідним рівнем кваліфікації та досвіду роботи в лісовому господарстві;

– виведення Державного агентства лісових ресурсів України з-під координації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і прямого підпорядкування його Кабінету Міністрів України.

Шановний Денисе Анатолійовичу!

Ми розуміємо вкрай напружений графік Вашої роботи, разом з тим просимо Вас віднайти можливість та провести робочу зустріч з представниками лісової галузі, на якій обговорити існуючі проблеми, з метою вжиття відповідних заходів, направлених на подальший розвиток лісового господарства в Україні.

Звернення прийнято на засіданні Президії ЦК Профспілки працівників лісового господарства України 5 лютого 2021 року.

       З повагою,
       Голова Профспілки                                                                                           С. Кривов’язий

http://ukrproflis.org.ua/no_cache/novini/novina/article/zvernennja-do-premjer-ministra-ukrajini.html