Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 травня 2020 р. № 425

Київ

Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Перейменувати Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України.

2. Утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

3. Установити, що:

1) Міністерство енергетики:

забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах;

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання;

2) Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів:

 забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, радіаційної, біологічної і генетичної безпеки, у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лісового та мисливського господарства;

забезпечує формування та реалізацію державної політики:

– у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

– у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

– у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;

– щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

– щодо здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, Паризької угоди;

3) Міністерство енергетики та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів є правонаступниками прав, обов’язків та майна Міністерства енергетики та захисту довкілля у відповідних сферах;

4) забезпечення діяльності Міністерства енергетики та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у 2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля.

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Міністерству енергетики та Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у місячний строк забезпечити підготовку і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

проектів положень про відповідні центральні органи виконавчої влади;

пропозиції щодо внесення змін до актів, що випливають із цієї постанови.

        Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 81

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2020 р. № 425

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793):

1) позицію

“Мінприроди1”

замінити такою позицією:

“Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів1”; 

2) позицію

“Міненерговугілля1” 

замінити такою позицією:

“Міністерство енергетики1”. 

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2019 р., № 78, ст. 2700; 2020 р., № 12, ст. 485):

1) позицію

“Мінекоенерго681677”

замінити такою позицією:

“Міністерство енергетики373373”;

2) доповнити додаток такою позицією:

“Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 308304”.

3. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):

1) у розділі І:

позицію

“Міністерство енергетики та захисту довкілля України”

замінити такою позицією:

“Міністерство енергетики України”;

доповнити розділ такою позицією:

“Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України”;

2) у розділі ІІI:

пункт 6 викласти в такій редакції:

“6) через Міністра енергетики України:

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України”;

доповнити розділ пунктом 14 такого змісту:

“14) через Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України:

Державне агентство лісових ресурсів України

Державне агентство рибного господарства України

Державна служба геології та надр України

Державне агентство водних ресурсів України

Державна екологічна інспекція України

Державне агентство України з управління зоною відчуження”.

4. Абзац четвертий пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 647 “Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2120; 2019 р., № 22, ст. 766, № 100, ст. 3366), викласти в такій редакції:

“Міністерство енергетики — 80 посад;”.

_____________________

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistemi-centralnih-organiv-vikonavchoyi-t270520